ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την κλάση XpathMutatorStream για την εκτέλεση προτάσεις Xpath με ορισμένα έγγραφα .xml στο BizTalk Server

Συμπτώματα

Εξετάστε το ακόλουθο σενάριο:
  • Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την κλάση XpathMutatorStream για την εκτέλεση προτάσεις Xpath με ορισμένα έγγραφα .xml στο Microsoft BizTalk Server 2013 και στο BizTalk Server 2009.
  • Ο ριζικός χώρος ονομάτων για τα ριζικά στοιχεία στα έγγραφα .xml είναι τα ίδια.
  • Ο χώρος ονομάτων για θυγατρικά στοιχεία σε ορισμένα έγγραφα .xmlδεν έχουν οριστεί ή είναι κενά. Ωστόσο, τα έγγραφα .xml είναι schema-wise και έγκυρη.
Σε αυτό το σενάριο, οι προτάσεις Xpath δεν εκτελούνται με επιτυχία.

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Πληροφορίες αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης

Η επείγουσα επιδιόρθωση που επιλύει αυτό το ζήτημα περιλαμβάνεται στην την ακόλουθη αθροιστική ενημερωμένη έκδοση για το BizTalk Server:

Κατάσταση

Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα ζήτημα των προϊόντων της Microsoft που παρατίθενται στην ενότητα "Ισχύει για".
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 2851429 - Τελευταία αναθεώρηση: 23 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια