Πακέτο αθροιστικών ενημερώσεων 6 για το BizTalk Server 2010

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αυτό το πακέτο αθροιστική ενημερωμένη έκδοση για το Microsoft BizTalk Server 2010 περιέχει επείγουσες επιδιορθώσεις για τα ζητήματα του BizTalk Server 2010 που έχουν επιλυθεί μετά την κυκλοφορία του BizTalk Server 2010.

Συνιστάται να ελέγξετε τις επείγουσες επιδιορθώσεις πριν να αναπτύξετε σε περιβάλλον παραγωγής. Επειδή το build που είναι αθροιστικές, κάθε νέα έκδοση της ενημερωμένης έκδοσης περιέχει όλες τις επείγουσες επιδιορθώσεις και όλες τις ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας που συμπεριλαμβάνονταν στο το προηγούμενο BizTalk Server 2010, ενημερώστε την έκδοση. Συνιστούμε να λάβετε υπόψη σας εφαρμόζοντας την πιο πρόσφατη ενημερωμένη έκδοση BizTalk Server 2010.

Σημαντική σημείωση σχετικά με το πακέτο αθροιστική ενημερωμένη έκδοση

  • Ένα πακέτο αθροιστικών επειγουσών επιδιορθώσεων περιλαμβάνει όλα τα πακέτα στοιχείων. Ωστόσο, ένα πακέτο αθροιστική ενημερωμένη έκδοση ενημερώνει μόνο εκείνα τα στοιχεία που είναι εγκατεστημένα στο σύστημα.
Σημείωση Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πιο πρόσφατο service pack ή το πακέτο αθροιστική ενημερωμένη έκδοση για το BizTalk Server, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
2555976 λίστα Service Pack και την αθροιστική ενημερωμένη έκδοση για το BizTalk Server

Περισσότερες πληροφορίες

Το ακόλουθο πακέτο αθροιστική ενημερωμένη έκδοση είναι ενημερωμένη έκδοση συλλογής ενημερωμένων εκδόσεων που περιέχει τα εξής στοιχεία:
  • Όλες οι επείγουσες επιδιορθώσεις για το BizTalk Server 2010 που κυκλοφόρησε στο παρελθόν
  • Ορισμένες επείγουσες επιδιορθώσεις του Microsoft BizTalk Server 2009
  • Ορισμένες άλλες ενημερώσεις κώδικα που βελτιώνουν το προϊόν
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ορολογία που χρησιμοποιείται για την περιγραφή ενημερωμένων εκδόσεων προϊόντων της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
824684 περιγραφή της βασικής ορολογίας που χρησιμοποιείται για την περιγραφή ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού της Microsoft

Οι επείγουσες επιδιορθώσεις του BizTalk Server 2010 που περιλαμβάνονται στην αθροιστική ενημερωμένη έκδοση πακέτου 6 για το BizTalk Server 2010

Τα άρθρα της Γνωσιακής βάσης που περιγράφουν αυτές τις επείγουσες επιδιορθώσεις που κυκλοφόρησαν μόλις καταστούν διαθέσιμες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ζητήματα του BizTalk Server, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft.

Υποστήριξη EDI του BizTalk Server
Αριθμός άρθρου γνωσιακής ΒάσηςΠεριγραφή
2777584ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Η τιμή του χαρακτηριστικού "maxOccurs" δεν είναι έγκυρο κατά την επικύρωση του σχήματος EDI 835 BizTalk X12 σε μια εφαρμογή BizTalk EDI στο BizTalk Server 2010
2778133ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Μήνυμα έχει ανασταλεί, κατά την προσπάθειά σας να λαμβάνετε ένα κρυπτογραφημένο μήνυμα AS2 καθώς και ασύγχρονη MDN στο BizTalk Server 2010
2858166ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: "υπερβολικά πολλά στοιχεία δεδομένων" εμφανίζεται το μήνυμα λάθους, όταν εμφανιστεί ένα X EDI 12 997 στο BizTalk Server 2010

Οι προσαρμογείς διακομιστή BizTalk
Αριθμός άρθρου γνωσιακής ΒάσηςΠεριγραφή
2811803ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Υποβάλλονται πρώτα το μήνυμα χρειάζεται περισσότερος χρόνος για τη διαδικασία από τον αναμενόμενο μετά από περιόδους αδράνειας, όταν χρησιμοποιείτε έναν προσαρμογέα BizTalk Server 2010 WCF προσαρμοσμένη
2855762ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: SQL απώλεια σύνδεσης κατά τη χρήση θύρας κατεύθυνσης με βάση το WCF προσαρμογέα SQL για να επιστρέψει ένα σύνολο αποτελεσμάτων από μια βάση δεδομένων στο BizTalk Server 2010
2813294ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: 2 κατευθύνσεων WCF-BasicHttp λάβετε θύρας δεν ανταποκρίνεται σε έναν υπολογιστή-πελάτη WCF όταν είναι ενεργοποιημένη η δυνατότητα "απέτυχε η δρομολόγηση μηνυμάτων" στο BizTalk Server 2010
2823757ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Η μνήμη ότι ένα BizTalk διεργασίας του κεντρικού υπολογιστή καταναλώνει αυξάνεται όταν υπάρχουν μηνύματα στην ουρά στο BizTalk Server 2010
2804250ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Δεν μπορείτε να στείλετε αρχεία από ένα διακομιστή FTP στο BizTalk Server 2010, χρησιμοποιώντας τον προσαρμογέα FTP, όταν καθορίζετε έναν προσωρινό φάκελο ως μια απόλυτη διαδρομή
2742875ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: JDE και TibcoEMS συγκροτήσεις ιδιοτήτων προσαρμογέα περιέχουν χώρο ονομάτων και όλες τις ιδιότητες που λείπουν στο BizTalk Server 2010
Εργαλεία σχεδίασης διακομιστή BizTalk
Αριθμός άρθρου γνωσιακής ΒάσηςΠεριγραφή
2818904ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: NullReferenceException εξαίρεση όταν χρησιμοποιείτε τον "BizTalk WCF υπηρεσίας Οδηγό δημοσίευσης" για να δημοσιεύσετε τα σχήματα ως υπηρεσίες WCF
Κατά το χρόνο εκτέλεσης μηνύματος BizTalk Server, αγωγών και παρακολούθησης
Αριθμός άρθρου γνωσιακής ΒάσηςΠεριγραφή
2792865ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Μια θύρα αποστολής που εγγράφεται σε μια ιδιότητα περιβάλλοντος χώρου ονομάτων ErrorReport δεν είναι δυνατό να παραδώσει ένα μήνυμα εξόδου στο BizTalk Server 2010
2802453ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Διοχέτευση στο λάβετε θέσεις επανέρχεται σε διαβίβασης, μετά την ενημέρωση της συγκρότησης του σχήματος στο BizTalk Server 2010
2836801ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: "η συναλλαγή έχει ήδη γίνει σιωπηρά ή ρητά" μήνυμα λάθους όταν αναπτύσσετε ένα προφίλ μεγάλο παρακολούθησης στο BizTalk Server 2010
2689953ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Κατάργηση δήλωση XML σε μια θέση παραλαβής που χρησιμοποιεί η παρακολούθηση BAM και η διοχέτευση PassThruReceive στο BizTalk Server 2010

Εργαλεία διαχείρισης BizTalk Server και APIs διαχείρισης
Αριθμός άρθρου γνωσιακής ΒάσηςΠεριγραφή
2728652ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Οι ρυθμίσεις παρακολούθησης των PassThruTransmit και PassThruReceive αγωγών απροσδόκητα απορρίπτονται όταν καταργείτε μια εφαρμογή BizTalk στο BizTalk Server 2010
2749592ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Αργές επιδόσεις όταν το System Center Operations Manager παρακολουθεί έναν υπολογιστή στο BizTalk Server 2010

Ο μηχανισμός ενορχήστρωσης διακομιστή BizTalk
Αριθμός άρθρου γνωσιακής ΒάσηςΠεριγραφή
2835689ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: μήνυμα λάθους "η ιδιότητα InnerText είναι μόνο για εγγραφή" όταν χρησιμοποιείτε το System.Xml.XmlDocument στο BizTalk Server 2010

Τρόπος απόκτησης πακέτο αθροιστικών ενημερώσεων 6 για το BizTalk Server 2010

Ένα πακέτο υποστηριζόμενη αθροιστική ενημερωμένη έκδοση είναι τώρα διαθέσιμη από τη Microsoft. Ωστόσο, το πακέτο αθροιστική ενημερωμένη έκδοση προορίζεται για τη διόρθωση μόνο των προβλημάτων που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο. Εφαρμόσετε το πακέτο αθροιστική ενημερωμένη έκδοση μόνο σε συστήματα που αντιμετωπίζουν τα συγκεκριμένα προβλήματα. Αυτό το πακέτο αθροιστική ενημερωμένη έκδοση ίσως υποβληθεί σε πρόσθετο έλεγχο. Επομένως, εάν δεν επηρεάζεστε σε μεγάλο βαθμό από οποιοδήποτε από αυτά τα προβλήματα, συνιστούμε να περιμένετε έως το επόμενο service pack του BizTalk Server 2010. Το επόμενο service pack θα περιέχει τις επείγουσες επιδιορθώσεις που υπάρχουν σε αυτό το πακέτο αθροιστική ενημερωμένη έκδοση.

Εάν η αθροιστική ενημερωμένη έκδοση είναι διαθέσιμη για λήψη, υπάρχει μια ενότητα "Διαθέσιμη λήψη άμεσης επιδιόρθωσης" στην αρχή αυτού του άρθρου της Γνωσιακής βάσης. Εάν αυτή η ενότητα δεν εμφανίζεται, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών της Microsoft και υποστήριξη για να αποκτήσετε το πακέτο αθροιστική ενημερωμένη έκδοση.

Σημείωση Εάν προκύψουν πρόσθετα ζητήματα ή απαιτείται αντιμετώπιση προβλημάτων, ίσως χρειαστεί να δημιουργήσετε ξεχωριστή αίτηση υπηρεσίας. Οι συνηθισμένες χρεώσεις υποστήριξης θα ισχύει για πρόσθετες ερωτήσεις υποστήριξης και για θέματα που δεν αφορούν συγκεκριμένα την αθροιστική ενημερωμένη έκδοση αυτού του πακέτου. Για μια πλήρη λίστα αριθμών τηλεφώνου υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της Microsoft και υποστήριξη ή για να δημιουργήσετε μια ξεχωριστή αίτηση εξυπηρέτησης, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:Σημείωση Η φόρμα "Επείγουσα επιδιόρθωση λήψη διαθέσιμη" εμφανίζει τις γλώσσες για τις οποίες είναι διαθέσιμη η αθροιστική ενημερωμένη έκδοση. Εάν δεν βλέπετε μια συγκεκριμένη γλώσσα, κανένα πακέτο αθροιστική ενημερωμένη έκδοση είναι διαθέσιμη για αυτήν τη γλώσσα.

Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση του πακέτου πληροφοριών

Προϋποθέσεις

Για να εφαρμόσετε αυτό το πακέτο αθροιστική ενημερωμένη έκδοση, πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το BizTalk Server 2010.

Σημείωση Για να εφαρμόσετε το αντίστοιχο επείγουσες επιδιορθώσεις για τα ακόλουθα στοιχεία, πρέπει να έχετε εγκατεστημένα τα στοιχεία:
  • Οι υπηρεσίες Microsoft UDDI 3.0. Περιλαμβάνεται στο δίσκο εγκατάστασης του BizTalk Server 2010.
  • Microsoft BizTalk προσαρμογείς για επιχειρηματικές εφαρμογές (γνωστό και ως BizTalk LOB Adapters).
Εάν ένα αρχείο Readme.txt περιλαμβάνεται σε αυτό το πακέτο αθροιστική ενημερωμένη έκδοση, ανατρέξτε στο αρχείο Readme.txt για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης.

Σημαντικό Στο πακέτο αθροιστικών ενημερώσεων είναι ένα ενιαίο πακέτο που περιέχει τα αρχεία x86 και x64. Για να εγκαταστήσετε σωστά την ενημερωμένη έκδοση, εκτελέστε το αρχείο Setup.exe.

Σημείωση Ένα πρόγραμμα εγκατάστασης επείγουσας επιδιόρθωσης βελτιωμένη χρησιμοποιείται στο πακέτο αθροιστική ενημερωμένη έκδοση. Όταν εγκαθιστάτε το πακέτο αθροιστική ενημερωμένη έκδοση, θα εμφανιστεί μια λίστα των εγκατεστημένων δυνατοτήτων που ενημερώνονται και εμφανίζεται ο αριθμός των ενημερώσεων κώδικα για κάθε δυνατότητα.

Απαίτηση επανεκκίνησης

Πρέπει να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή, αφού εφαρμόσετε αυτό το πακέτο αθροιστική ενημερωμένη έκδοση.
Πληροφορίες αρχείων

Αναφορές

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το BizTalk Serverhotfixes, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
2003907 πληροφορίες σχετικά με τις επείγουσες επιδιορθώσεις του BizTalk και υποστήριξη του Service Pack
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 2855367 - Τελευταία αναθεώρηση: 23 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια