Περιγραφή της αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης για Lync Server 2010: Ιουλίου 2013

Σύνοψη

Αυτό το άρθρο περιγράφει τα θέματα του Microsoft Lync Server 2010 που διορθώνονται με την αθροιστική ενημερωμένη έκδοση που κυκλοφόρησε Ιουλίου 2013.
Αυτό το άρθρο περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με την αθροιστική ενημερωμένη έκδοση:
 • Τα ζητήματα που επιδιορθώνονται από την αθροιστική ενημερωμένη έκδοση.
 • Τα προαπαιτούμενα για την εφαρμογή της αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης.
 • Εάν πρέπει να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή, αφού εφαρμόσετε την αθροιστική ενημερωμένη έκδοση.
 • Αν η αθροιστική ενημερωμένη έκδοση αντικαθίσταται από οποιαδήποτε άλλη αθροιστική ενημερωμένη έκδοση.
 • Εάν πρέπει να κάνετε οποιεσδήποτε αλλαγές στο μητρώο.
 • Τα αρχεία που περιέχει η αθροιστική ενημερωμένη έκδοση.

Εισαγωγή

Ζητήματα που επιδιορθώνει αυτό το πακέτο ενημέρωσης

Αυτή η αθροιστική ενημερωμένη έκδοση επιλύει το ακόλουθο ζήτημα:
2861320 καμία χαμένων κλήσεων ειδοποίηση όταν καλούντα κλείνει μια κλήση PSTN πριν την κλήση απαντάται σε περιβάλλον Lync Server 2010
Αυτή η αθροιστική ενημερωμένη έκδοση επιλύει επίσης τα ζητήματα που περιγράφονται στα ακόλουθα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
 • 2791381 περιγραφή της αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης για Lync Server 2010: Μαρτίου 2013
 • 2737915 περιγραφή της αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης για Lync Server 2010: Οκτωβρίου 2012
 • 2701585 περιγραφή της αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης για Lync Server 2010: Ιουνίου 2012
 • 2670352 περιγραφή της αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης για Lync Server 2010: Φεβρουαρίου 2012
 • 2514980 περιγραφή της αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης για Lync Server 2010: Νοεμβρίου 2011
 • 2500442 περιγραφή της αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης για Lync Server 2010: Απριλίου 2011
 • 2571546 περιγραφή της αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης για Lync Server 2010: Ιουλίου 2011

Περισσότερες πληροφορίες

Κέντρο λήψης αρχείων της Microsoft

Το ακόλουθο αρχείο είναι διαθέσιμο για λήψη από το Κέντρο λήψης της Microsoft:
Download Άμεση λήψη του πακέτου ενημέρωσης.
Ημερομηνία έκδοσης: Ιουλίου 2013

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft εξέτασε αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία που δημοσιεύτηκε το αρχείο. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι συμβάλλουν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.

Προϋποθέσεις

Δεν υπάρχουν προϋποθέσεις για την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης.

Απαίτηση επανεκκίνησης

Δεν χρειάζεται να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή μετά την εφαρμογή αυτής της ενημέρωσης.

Πληροφορίες αντικατάστασης ενημέρωσης

Αυτή η αθροιστική ενημερωμένη έκδοση αντικαθιστά την ακόλουθη αθροιστική ενημερωμένη έκδοση:
2791381 περιγραφή της αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης για Lync Server 2010: Μαρτίου 2013

Πληροφορίες μητρώου

Για να χρησιμοποιήσετε ένα από τα πακέτα ενημερωμένων εκδόσεων σε αυτό το πακέτο, δεν χρειάζεται να κάνετε αλλαγές στο μητρώο.

Πληροφορίες εγκατάστασης πακέτου ενημερώσεων

Για να εφαρμόσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, εγκαταστήστε το πακέτο Server.msp σε υπολογιστές που εκτελούν τους ακόλουθους ρόλους διακομιστή:
 • Lync Server 2010 - Server Standard Edition
 • Lync Server 2010 - Enterprise Edition - διακομιστή περιβάλλοντος χρήστη
 • Αυτόνομη ήχου διακομιστής διασκέψεων βίντεο Lync Server 2010 - Enterprise Edition-
Σημείωση Αφού εγκαταστήσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, καταργήστε το χώρο προσωρινής αποθήκευσης στον Windows Internet Explorer, πριν να προσπαθήσετε να συμμετάσχετε σε σύσκεψη στο Lync Server 2010. Αυτό συμβαίνει επειδή δεν μπορείτε να συμμετάσχετε σε σύσκεψη, εάν ένα αρχείο Javascript στο χώρο προσωρινής αποθήκευσης. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Στον Internet Explorer, ανοίξτε τις Επιλογές Internet.
 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Γενικά .
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Διαγραφή... στην ενότητα ιστορικό περιήγησης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Πληροφορίες κατάργησης

Για να καταργήσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, χρησιμοποιήστε το στοιχείο Προσθαφαίρεση προγραμμάτων στον πίνακα ελέγχου.

Τοποθετήστε το CD προέλευσης ή δώστε τη διαδρομή όπου τα αρχεία προέλευσης μπορεί να βρεθεί Εάν σας ζητηθεί να το κάνετε αυτό.
Πληροφορίες αρχείων

Αναφορές

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ορολογία των ενημερώσεων λογισμικού, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft:
824684 περιγραφή της βασικής ορολογίας που χρησιμοποιείται για την περιγραφή ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού της Microsoft
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις για Lync Server 2010, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
2493736 ενημερωμένες εκδόσεις για Lync Server 2010
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 2860700 - Τελευταία αναθεώρηση: 23 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια