Ενημερωμένης έκδοσης αθροιστικής ζώνης ώρας Αυγούστου 2013 για λειτουργικά συστήματα των Windows

Σύνοψη

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση υπερισχύει και αντικαθιστά την ενημερωμένη έκδοση που περιγράφεται στο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (KB) 2779562, που κυκλοφόρησε Δεκεμβρίου 2012. Όλα επιπρόσθετες αλλαγές ζώνης ώρας που κυκλοφόρησαν όπως επείγουσες επιδιορθώσεις μετά την κυκλοφορία της ενημερωμένης έκδοσης 2779562 είναι ενσωματωμένοι σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση.

Εάν έχετε ήδη αναπτύξει την ενημερωμένη έκδοση 2779562, διαβάστε τις περιγραφές τις συγκεκριμένες αλλαγές ζώνης ώρας που περιλαμβάνονται σε αυτό το άρθρο για να προσδιορίσετε αν πρέπει να αναπτύξετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση αμέσως. Εάν τα συστήματα δεν επηρεάζονται άμεσα, μπορείτε να προγραμματίσετε την ανάπτυξη στην επόμενη διαθέσιμη ευκαιρία.

Συνιστούμε να αναπτύξετε την πιο πρόσφατη ενημέρωση αθροιστικής ζώνης ώρας των Windows για να εξασφαλιστεί η συνέπεια της βάσης δεδομένων ζώνης ώρας σε όλα τα συστήματα.

Σημαντικό

 • Πριν να εφαρμόσετε την ενημερωμένη έκδοση που περιγράφεται σε αυτό το άρθρο, πρέπει να γνωρίζετε πιθανά ζητήματα που ενδέχεται να επηρεάσουν το Microsoft Outlook. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτά τα ζητήματα, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

  931667 Τρόπος αντιμετώπισης αλλαγές ζώνης ώρας, χρησιμοποιώντας το εργαλείο ενημέρωσης δεδομένων ζώνης ώρας για το Microsoft Office Outlook
 • Αθροιστικές ενημερώσεις ζώνης ώρας περιέχουν μόνο τα δεδομένα που έχουν αλλάξει για μια συγκεκριμένη περιοχή ή που έχουν προστεθεί για να διατηρείται η ισοτιμία με εκδόσεις άλλων λειτουργικών συστημάτων. Επομένως, εάν διαγραφεί ένα κλειδί ζώνης ώρας, ενδέχεται να μην είναι η επαναφορά ορισμένων αρχικών τιμών αφού εφαρμόσετε την αθροιστική ενημερωμένη έκδοση ζώνης.

  Σημείωση Δεν συνιστάται να διαγράψετε τα κλειδιά μητρώου που σχετίζονται με ζώνες ώρας. Σε έναν υπολογιστή που έχει ελλιπή κλειδιά ζώνης ώρας, επαναφέρετε πρώτα τα κλειδιά ζώνης ώρας από ένα γνωστό σωστό αντίγραφο ασφαλείας. Στη συνέχεια, εφαρμόστε την ενημερωμένη έκδοση.

Περισσότερες πληροφορίες

Η ενημερωμένη έκδοση που περιγράφεται σε αυτό το άρθρο αλλάζει τα δεδομένα ζώνης ώρας για να χωρέσει τις αλλαγές θερινής ώρας (DST) σε πολλές χώρες.

Η ενημερωμένη έκδοση που περιγράφεται σε αυτό το άρθρο είναι μια αθροιστική συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων που περιλαμβάνει όλες τις προηγούμενες αλλαγές ζώνης ώρας των Windows. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αλλαγές θερινής ΏΡΑΣ ενδέχεται να επηρεάσουν άλλα προϊόντα της Microsoft, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αλλαγές θερινής ΏΡΑΣ ενδέχεται να επηρεάσουν άλλα προϊόντα της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

914387 Τρόπος ρύθμισης των παραμέτρων θερινής ώρας για λειτουργικά συστήματα Microsoft Windows
Σημείωση Όταν εφαρμόσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, ενδέχεται να εμφανιστεί ένα μήνυμα παρόμοιο με το ακόλουθο:

Η ενημερωμένη έκδοση δεν είναι δυνατό να εγκατασταθεί ως μια ενημερωμένη έκδοση ζώνης ώρας νεότερο ή ίδιο έχει ήδη εγκατασταθεί στο σύστημα.
Αυτό το μήνυμα υποδεικνύει ότι έχετε ήδη εφαρμόσει τη σωστή ενημερωμένη έκδοση ή Windows Update ή Microsoft Update έχει εγκαταστήσει αυτόματα αυτήν την ενημερωμένη έκδοση. Απαιτείται καμία πρόσθετη ενέργεια για την ενημέρωση του λειτουργικού συστήματος των Windows.

Πληροφορίες ενημέρωσης

Τρόπος απόκτησης αυτής της ενημέρωσης

Κέντρο λήψης αρχείων της Microsoft
Τα ακόλουθα αρχεία είναι διαθέσιμα για λήψη από το Κέντρο λήψης αρχείων της Microsoft:

Ενημερωμένη έκδοση για τα Windows 7 για συστήματα που βασίζονται σε x64 (KB2863058)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=d027b8da-c9c3-422c-a3d8-085a6a28f5ef

Ενημερωμένη έκδοση για Windows 8 (KB2863058)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=04a4ee46-9cdb-4e83-8df0-121e6eba2a3d

Ενημερωμένη έκδοση για Windows Server 2008 R2 x64 edition (KB2863058)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=b3330a00-4375-4dab-962f-1673e485d57d

Ενημερωμένη έκδοση για Windows Server 2008 για συστήματα που βασίζονται σε Itanium (KB2863058)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=62c190bd-3f6f-4cfe-8c6d-21d597df21c4

Ενημερωμένη έκδοση για Windows Server 2003 για συστήματα που βασίζονται σε Itanium (KB2863058)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=158d6c9f-232b-4e59-bc19-250b8b40880f

Ενημερωμένη έκδοση για Windows Server 2003 x64 edition (KB2863058)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=3bdcebbd-33e1-49da-ba8a-2540a5563ef4

Ενημερωμένη έκδοση για Windows XP (KB2863058)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=6e5adcbf-6afe-413e-adf5-2d514d47a575

Ενημερωμένη έκδοση για τα Windows 8 για συστήματα που βασίζονται σε x64 (KB2863058)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=9e92630b-254b-43b3-a237-3b532b3f33e2

Ενημερωμένη έκδοση για τα Windows Vista (KB2863058)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=7def79dc-0d2d-4d1f-a495-537ad77e93d7

Ενημερωμένη έκδοση για Windows Vista για συστήματα που βασίζονται σε x64 (KB2863058)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=b8e859dd-88f5-4168-b69c-57422c752394

Ενημερωμένη έκδοση για Windows Server 2003 (KB2863058)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=4fe47457-09d1-4fd9-ae8d-65f7f70757fa

Ενημερωμένη έκδοση για τα Windows 7 (KB2863058)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=264bc3a3-f21f-4ec2-9a5a-7cc0ead1b01f

Ενημερωμένη έκδοση για Windows Embedded Standard 7 (KB2863058)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=8ad0cd86-de83-4183-adb9-82d092d3ce26

Ενημερωμένη έκδοση για Windows ενσωματωμένο πρότυπο 7 για συστήματα που βασίζονται σε x64 (KB2863058)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=274adacc-1289-49c0-aeb2-a05ef2e88e0b

Ενημερωμένη έκδοση για Windows Server 2008 x64 edition (KB2863058)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=abf78f24-494e-4dde-b411-a75415276c80

Ενημερωμένη έκδοση για Windows Server 2008 R2 για συστήματα που βασίζονται σε Itanium (KB2863058)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=4abb15b8-ae41-4e8a-a250-cddb438c75df

Ενημερωμένη έκδοση για Windows Server 2012 (KB2863058)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=5ba35c39-cb4d-4e1c-a550-d4143f64d84d

Ενημερωμένη έκδοση για Windows XP x64 έκδοση (KB2863058)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=e6779817-bbcc-4906-a808-e4f7c794fb30

Ενημερωμένη έκδοση για Windows Server 2008 (KB2863058)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=7071379f-c802-4970-881d-f94ec6dcfdda

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:

119591 Μέθοδος λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft εξέτασε αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία που δημοσιεύτηκε το αρχείο. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι συμβάλλουν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.

Γενικές αλλαγές που έγιναν από αυτήν την ενημερωμένη έκδοση

Οι ακόλουθες αλλαγές έχουν πραγματοποιηθεί μετά την προηγούμενη ενημερωμένη έκδοση αθροιστικής ζώνης ώρας των Windows:
 • Χειμερινή ώρα Λιβύη:
  Νέα θερινή ΏΡΑ ξεκινά την τελευταία παρασκευή του Μαρτίου στις 02:00 και τελειώνει την τελευταία παρασκευή του Οκτωβρίου στις 02:00. Αυτό το νέο κανόνες θερινής ΏΡΑΣ έχουν εισαχθεί από το 2013 και επίσης προστέθηκε νέα αποκλειστική ζώνη ώρας (UTC + 1 Τρίπολη). Κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο έως το Κέντρο λήψης της Microsoft (KB 2794119).
 • Χειμερινή ώρα Ισραήλ:
  Νέα θερινή ΏΡΑ ξεκινά την παρασκευή πριν την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου και τελειώνει την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου στις 02:00. Το νέο κανόνα θερινής ΏΡΑΣ είναι εφαρμόσιμη από 2013 2023.
 • Χειμερινή ώρα ν.α. Ειρηνικός:
  Νέα θερινή ΏΡΑ λήγει στις 27 Απριλίου 2013, και ξεκινά στις 7 Σεπτεμβρίου 2013. Αυτή η αλλαγή είναι για το 2013 μόνο. Αυτό κυκλοφόρησε ως επείγουσα επιδιόρθωση (KB 2821346) του Μαρτίου
 • Χειμερινή ώρα Παραγουάης:
  Νέα θερινή ΏΡΑ λήγει στις 23 Μαρτίου 2013. Αυτή η αλλαγή ενσωματωθεί συντομευμένη κανόνες θερινής ΏΡΑΣ για Παραγουάη στο 2013. Αυτό κυκλοφόρησε Μαρτίου ως μέρος της KB 2829069.
 • Χειμερινή ώρα Δυτικής Ασίας:
  Η αλλαγή αυτή προσθέτει Ashgabat το εμφανιζόμενο όνομα. Θα εμφανιστούν σε όλες τις πλατφόρμες ως τμήμα της αθροιστικής ενημέρωσης Αυγούστου θερινής ΏΡΑΣ.
 • Χειμερινή ώρα Μαρόκου:
  Η αλλαγή στην αθροιστική ενημερωμένη έκδοση του Αυγούστου θερινής ΏΡΑΣ λογαριασμούς μόνο για τη διόρθωση του ιστορικού μετά την επιδιόρθωση του Ραμαζανιού 2013 θερινής ΏΡΑΣ το διάλυμα που διατίθεται σε Ιουνίου 2013 (KB 2860495).

Αλλαγές ζώνης ώρας που έγιναν από αυτήν την ενημερωμένη έκδοση

Τις αλλαγές ζώνης ώρας συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα.

Όνομα κλειδιού ζώνης ώραςΕμφανιζόμενο όνομαΝέα Έναρξη θερινής ΏΡΑΣΝέα λήξη θερινής ΏΡΑΣΔευτερεύοντος κλειδιού TZI
Χειμερινή ώρα Λιβύη(UTC + 01:00) ΤρίποληΤελευταία Παρασκευή του Μαρτίου 01:00:00.000Τελευταία Παρασκευή του Οκτωβρίου 02:00:00.000HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Libya πρότυπο Time\Dynamic DST\
Τιμή DWORD της καταχώρησης FirstEntry: 000007db
Τιμή DWORD της καταχώρησης LastEntry: 000007dd
ΔΕΚΑΕΞΑΔΙΚΉ τιμή του 2011:88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
ΔΕΚΑΕΞΑΔΙΚΉ τιμή της 2012: c4, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0b, 00, 06, 00, 02, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 01, 00, 00, 00, 01, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
ΔΕΚΑΕΞΑΔΙΚΉ τιμή της 2013: c4, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 05, 00, 05, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 03, 00, 05, 00, 05, 00, 01, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
Χειμερινή ώρα Ισραήλ

(UTC + 02:00) Ιερουσαλήμ

Παρασκευή πριν την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου 02:00:00.000

Τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου 02:00:00.000

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Israel πρότυπο Time\Dynamic DST\
Τιμή DWORD της καταχώρησης FirstEntry: 000007d 4
Τιμή DWORD της καταχώρησης LastEntry: 000007e7
ΔΕΚΑΕΞΑΔΙΚΉ τιμή του 2004:88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
ΔΕΚΑΕΞΑΔΙΚΉ τιμή του 2005:88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 00, 00, 02, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 04, 00, 05, 00, 01, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
ΔΕΚΑΕΞΑΔΙΚΉ τιμή του 2006:88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 00, 00, 01, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 03, 00, 05, 00, 05, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
ΔΕΚΑΕΞΑΔΙΚΉ τιμή του 2007:88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 09, 00, 00, 00, 03, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 03, 00, 05, 00, 05, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
ΔΕΚΑΕΞΑΔΙΚΉ τιμή του 2008:88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 00, 00, 01, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 03, 00, 05, 00, 05, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
ΔΕΚΑΕΞΑΔΙΚΉ τιμή του 2009:88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 09, 00, 00, 00, 05, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 03, 00, 05, 00, 05, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
ΔΕΚΑΕΞΑΔΙΚΉ τιμή 2010:88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 09, 00, 00, 00, 02, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 03, 00, 05, 00, 05, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
ΔΕΚΑΕΞΑΔΙΚΉ τιμή του 2011:88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 00, 00, 01, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 04, 00, 05, 00, 01, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
ΔΕΚΑΕΞΑΔΙΚΉ τιμή 2012:88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 09, 00, 00, 00, 04, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 03, 00, 05, 00, 05, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
ΔΕΚΑΕΞΑΔΙΚΉ τιμή της 2013:88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 00, 00, 05, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 03, 00, 05, 00, 05, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
ΔΕΚΑΕΞΑΔΙΚΉ τιμή της 2014:88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 00, 00, 01, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 03, 00, 05, 00, 05, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
ΔΕΚΑΕΞΑΔΙΚΉ τιμή του 2015:88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 00, 00, 01, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 03, 00, 05, 00, 05, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
ΔΕΚΑΕΞΑΔΙΚΉ τιμή της 2016:88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 00, 00, 01, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 03, 00, 05, 00, 05, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
ΔΕΚΑΕΞΑΔΙΚΉ τιμή της 2017:88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 00, 00, 02, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 03, 00, 05, 00, 04, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
ΔΕΚΑΕΞΑΔΙΚΉ τιμή της 2018:88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 00, 00, 01, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 03, 00, 05, 00, 04, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
ΔΕΚΑΕΞΑΔΙΚΉ τιμή της 2019:88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 00, 00, 01, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 03, 00, 05, 00, 05, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
ΔΕΚΑΕΞΑΔΙΚΉ τιμή της 2020:88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 00, 00, 01, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 03, 00, 05, 00, 05, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
ΔΕΚΑΕΞΑΔΙΚΉ τιμή της 2021:88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 00, 00, 01, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 03, 00, 05, 00, 05, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
ΔΕΚΑΕΞΑΔΙΚΉ τιμή 2022:88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 00, 00, 01, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 03, 00, 05, 00, 05, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
ΔΕΚΑΕΞΑΔΙΚΉ τιμή της 2023:88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 00, 00, 02, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 03, 00, 05, 00, 04, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00

Χειμερινή ώρα Ειρηνικού Ν.Α.

(UTC-04:00) Σαντιάγκο

Πρώτο Σάββατο του Σεπτεμβρίου 23:59:59.999

Τελευταία Κυριακή του Απριλίου 23:59:59.999

Βασική Time\Dynamic HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Pacific SA DST\
Τιμή DWORD της καταχώρησης FirstEntry: 000007d 7
Τιμή DWORD της καταχώρησης LastEntry: 000007de
ΔΕΚΑΕΞΑΔΙΚΉ τιμή του 2007: f0, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 03, 00, 06, 00, 02, 00, 17, 00, 3β, 00, 3β, 00, e7, 03, 00, 00, 0a, 00, 06, 00, 02, 00, 17, 00, 3β, 00, 3β, 00, e7, 03
ΔΕΚΑΕΞΑΔΙΚΉ τιμή του 2008: f0, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 03, 00, 06, 00, 05, 00, 17, 00, 3β, 00, 3β, 00, e7, 03, 00, 00, 0a, 00, 06, 00, 02, 00, 17, 00, 3β, 00, 3β, 00, e7, 03
ΔΕΚΑΕΞΑΔΙΚΉ τιμή του 2009: f0, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 03, 00, 06, 00, 02, 00, 17, 00, 3β, 00, 3β, 00, e7, 03, 00, 00, 0a, 00, 06, 00, 02, 00, 17, 00, 3β, 00, 3β, 00, e7, 03
ΔΕΚΑΕΞΑΔΙΚΉ τιμή του 2010: f0, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 04, 00, 06, 00, 01, 00, 17, 00, 3β, 00, 3β, 00, e7, 03, 00, 00, 0a, 00, 06, 00, 02, 00, 17, 00, 3β, 00, 3β, 00, e7, 03
ΔΕΚΑΕΞΑΔΙΚΉ τιμή του 2011: f0, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 05, 00, 06, 00, 01, 00, 17, 00, 3β, 00, 3β, 00, e7, 03, 00, 00, 08, 00, 06, 00, 03, 00, 17, 00, 3β, 00, 3β, 00, e7, 03
ΔΕΚΑΕΞΑΔΙΚΉ τιμή της 2012: f0, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 04, 00, 06, 00, 05, 00, 17, 00, 3β, 00, 3β, 00, e7, 03, 00, 00, 09, 00, 06, 00, 01, 00, 17, 00, 3β, 00, 3β, 00, e7, 03
ΔΕΚΑΕΞΑΔΙΚΉ τιμή της 2013: f0, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 04, 00, 06, 00, 05, 00, 17, 00, 3β, 00, 3β, 00, e7, 03, 00, 00, 09, 00, 06, 00, 01, 00, 17, 00, 3β, 00, 3β, 00, e7, 03
ΔΕΚΑΕΞΑΔΙΚΉ τιμή της 2014: f0, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 03, 00, 06, 00, 02, 00, 17, 00, 3β, 00, 3β, 00, e7, 03, 00, 00, 0a, 00, 06, 00, 02, 00, 17, 00, 3β, 00, 3β, 00, e7, 03

Χειμερινή ώρα Παραγουάης

(UTC-04:00) Ασουνθιόν

Πρώτο Σάββατο του Οκτωβρίου 23:59:59.999

Τέταρτο Σάββατο του Μαρτίου 23:59:59.999

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Paraguay πρότυπο Time\Dynamic DST\
Τιμή DWORD της καταχώρησης FirstEntry: 000007d 8
Τιμή DWORD της καταχώρησης LastEntry: 000007e5
ΔΕΚΑΕΞΑΔΙΚΉ τιμή του 2008: f0, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 03, 00, 06, 00, 02, 00, 17, 00, 3β, 00, 3β, 00, e7, 03, 00, 00, 0a, 00, 06, 00, 03, 00, 17, 00, 3β, 00, 3β, 00, e7, 03
ΔΕΚΑΕΞΑΔΙΚΉ τιμή του 2009: f0, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 03, 00, 06, 00, 01, 00, 17, 00, 3β, 00, 3β, 00, e7, 03, 00, 00, 0a, 00, 06, 00, 03, 00, 17, 00, 3β, 00, 3β, 00, e7, 03
ΔΕΚΑΕΞΑΔΙΚΉ τιμή του 2010: f0, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 04, 00, 06, 00, 02, 00, 17, 00, 3β, 00, 3β, 00, e7, 03, 00, 00, 0a, 00, 06, 00, 01, 00, 17, 00, 3β, 00, 3β, 00, e7, 03
ΔΕΚΑΕΞΑΔΙΚΉ τιμή του 2011: f0, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 04, 00, 06, 00, 02, 00, 17, 00, 3β, 00, 3β, 00, e7, 03, 00, 00, 0a, 00, 06, 00, 01, 00, 17, 00, 3β, 00, 3β, 00, e7, 03
ΔΕΚΑΕΞΑΔΙΚΉ τιμή της 2012: f0, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 04, 00, 06, 00, 01, 00, 17, 00, 3β, 00, 3β, 00, e7, 03, 00, 00, 0a, 00, 06, 00, 01, 00, 17, 00, 3β, 00, 3β, 00, e7, 03
ΔΕΚΑΕΞΑΔΙΚΉ τιμή της 2013: f0, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 03, 00, 06, 00, 04, 00, 17, 00, 3β, 00, 3β, 00, e7, 03, 00, 00, 0a, 00, 06, 00, 01, 00, 17, 00, 3β, 00, 3β, 00, e7, 03
ΔΕΚΑΕΞΑΔΙΚΉ τιμή της 2014: f0, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 04, 00, 06, 00, 02, 00, 17, 00, 3β, 00, 3β, 00, e7, 03, 00, 00, 0a, 00, 06, 00, 01, 00, 17, 00, 3β, 00, 3β, 00, e7, 03
ΔΕΚΑΕΞΑΔΙΚΉ τιμή του 2015: f0, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 04, 00, 06, 00, 02, 00, 17, 00, 3β, 00, 3β, 00, e7, 03, 00, 00, 0a, 00, 06, 00, 01, 00, 17, 00, 3β, 00, 3β, 00, e7, 03
ΔΕΚΑΕΞΑΔΙΚΉ τιμή της 2016: f0, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 04, 00, 06, 00, 02, 00, 17, 00, 3β, 00, 3β, 00, e7, 03, 00, 00, 0a, 00, 06, 00, 01, 00, 17, 00, 3β, 00, 3β, 00, e7, 03
ΔΕΚΑΕΞΑΔΙΚΉ τιμή της 2017: f0, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 04, 00, 06, 00, 02, 00, 17, 00, 3β, 00, 3β, 00, e7, 03, 00, 00, 09, 00, 06, 00, 05, 00, 17, 00, 3β, 00, 3β, 00, e7, 03
ΔΕΚΑΕΞΑΔΙΚΉ τιμή της 2018: f0, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 04, 00, 06, 00, 01, 00, 17, 00, 3β, 00, 3β, 00, e7, 03, 00, 00, 0a, 00, 06, 00, 01, 00, 17, 00, 3β, 00, 3β, 00, e7, 03
ΔΕΚΑΕΞΑΔΙΚΉ τιμή της 2019: f0, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 04, 00, 06, 00, 02, 00, 17, 00, 3β, 00, 3β, 00, e7, 03, 00, 00, 0a, 00, 06, 00, 01, 00, 17, 00, 3β, 00, 3β, 00, e7, 03
ΔΕΚΑΕΞΑΔΙΚΉ τιμή της 2020: f0, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 04, 00, 06, 00, 02, 00, 17, 00, 3β, 00, 3β, 00, e7, 03, 00, 00, 0a, 00, 06, 00, 01, 00, 17, 00, 3β, 00, 3β, 00, e7, 03
ΔΕΚΑΕΞΑΔΙΚΉ τιμή της 2021: f0, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 04, 00, 06, 00, 02, 00, 17, 00, 3β, 00, 3β, 00, e7, 03, 00, 00, 0a, 00, 06, 00, 01, 00, 17, 00, 3β, 00, 3β, 00, e7, 03

Χειμερινή ώρα Δυτικής Ασίας

(UTC + 05:00) Ashgabat, ΤασκένδηΔεν ισχύειΔεν ισχύειΔεν ισχύει
Χειμερινή ώρα Μαρόκου

(UTC) Καζαμπλάνκα

Τελευταία Κυριακή του Απριλίου 02:00:00.000

Τελευταία Κυριακή του Σεπτεμβρίου 03:00:00.000

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Morocco πρότυπο Time\Dynamic DST\
Τιμή DWORD της καταχώρησης FirstEntry: 000007d 7
Τιμή DWORD της καταχώρησης LastEntry: 000007de
ΔΕΚΑΕΞΑΔΙΚΉ τιμή του 2007: 00,00,00,00,00,00,00,00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
ΔΕΚΑΕΞΑΔΙΚΉ τιμή του 2008: 00,00,00,00,00,00,00,00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 08, 00, 00, 00, 05, 00, 17, 00, 3β, 00, 3β, 00, e7, 03, 00, 00, 05, 00, 06, 00, 05, 00, 17, 00, 3β, 00, 3β, 00, e7, 03
ΔΕΚΑΕΞΑΔΙΚΉ τιμή του 2009: 00,00,00,00,00,00,00,00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 08, 00, 04, 00, 03, 00, 17, 00, 3β, 00, 3β, 00, e7, 03, 00, 00, 05, 00, 00, 00, 05, 00, 17, 00, 3β, 00, 3β, 00, e7, 03
ΔΕΚΑΕΞΑΔΙΚΉ τιμή του 2010: 00,00,00,00,00,00,00,00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 08, 00, 06, 00, 01, 00, 17, 00, 3β, 00, 3β, 00, e7, 03, 00, 00, 05, 00, 06, 00, 01, 00, 17, 00, 3β, 00, 3β, 00, e7, 03
ΔΕΚΑΕΞΑΔΙΚΉ τιμή του 2011: 00,00,00,00,00,00,00,00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 07, 00, 06, 00, 05, 00, 17, 00, 3β, 00, 3β, 00, e7, 03, 00, 00, 04, 00, 06, 00, 01, 00, 17, 00, 3β, 00, 3β, 00, e7, 03
ΔΕΚΑΕΞΑΔΙΚΉ τιμή της 2012: 00,00,00,00,00,00,00,00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 09, 00, 00, 00, 05, 00, 03, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 04, 00, 00, 00, 05, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
ΔΕΚΑΕΞΑΔΙΚΉ τιμή της 2013: 00,00,00,00,00,00,00,00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 09, 00, 00, 00, 05, 00, 03, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 04, 00, 00, 00, 05, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
ΔΕΚΑΕΞΑΔΙΚΉ τιμή της 2014: 00,00,00,00,00,00,00,00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 09, 00, 00, 00, 05, 00, 03, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 04, 00, 00, 00, 05, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00

Προϋποθέσεις

Windows XP

Για να εφαρμόσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, πρέπει να εκτελείτε το Windows XP Service Pack 3 (SP3). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απόκτησης του service pack των Windows XP, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
322389 τον τρόπο απόκτησης του τελευταίου service pack των Windows XP

Windows Server 2003

Για να εφαρμόσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, πρέπει να εκτελείτε το Windows Server 2003 Service Pack 2 (SP2). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απόκτησης ενός service pack του Windows Server 2003, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
889100 Τρόπος λήψης του τελευταίου service pack για Windows Server 2003

Windows Vista και Windows Server 2008

Για να εφαρμόσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, πρέπει να εκτελείτε Windows Vista Service Pack 2 (SP2) ή Windows Server 2008 SP2.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απόκτησης ενός service pack των Windows Vista, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
935791 Τρόπος λήψης του τελευταίου service pack των Windows Vista
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απόκτησης ενός service pack του Windows Server 2008, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

968849 Τρόπος λήψης του τελευταίου service pack για Windows Server 2008


Windows 7 και Windows Server 2008 R2

Δεν υπάρχουν προϋποθέσεις για την εφαρμογή αυτής της ενημερωμένης έκδοσης. Το ίδιο πακέτο εγκαθιστά τόσο για την έκδοση RTM, καθώς και τις εκδόσεις Service Pack 1 των Windows 7 και Windows Server 2008 R2. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απόκτησης ενός Windows 7 ή Windows Server 2008 R2 service pack, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

976932 πληροφορίες σχετικά με το Service Pack 1 για Windows 7 και Windows Server 2008 R2


Τα Windows 8 και Windows Server 2012

Δεν υπάρχουν προϋποθέσεις για την εφαρμογή αυτής της ενημερωμένης έκδοσης.

Τα Windows Embedded Standard 7

Δεν υπάρχουν προϋποθέσεις για την εφαρμογή αυτής της ενημερωμένης έκδοσης. Το ίδιο πακέτο εγκαθιστά τόσο για την έκδοση RTM, καθώς και τις εκδόσεις Service Pack 1 των Windows ενσωματωμένο πρότυπο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ενημέρωσης μιας συσκευής σε Windows ενσωματωμένο πρότυπο 7 SP1, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

Πληροφορίες μητρώου

Για να εφαρμόσετε αυτήν την ενημέρωση, δεν χρειάζεται να κάνετε αλλαγές στο μητρώο.

Απαίτηση επανεκκίνησης

Πρέπει να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή αφού εγκαταστήσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση.

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 2863058 - Τελευταία αναθεώρηση: 23 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια