Περιγραφή των ενημερωμένων εκδόσεων Office: 9 Ιουλίου 2013

Εισαγωγή

Στις τρίτη, 9 Ιουλίου 2013, η Microsoft κυκλοφόρησε τις ακόλουθες ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας και δεν αφορά θέματα ασφαλείας. Αυτές οι μηνιαίες ενημερωμένες εκδόσεις έχουν σχεδιαστεί για να βοηθήσουν τους πελάτες να διατηρούν τους υπολογιστές τους ασφαλείς και ενημερωμένους. Συνιστούμε να εγκαταστήσετε όλες τις ενημερωμένες εκδόσεις που ισχύουν για εσάς.

Περισσότερες πληροφορίες

Ενημερώστε τις ενημερωμένες εκδόσεις στο ακόλουθο Γνωσιακής Βάσης της Microsoft περιλαμβάνει άρθρα 9 Ιουλίου 2013.

Ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας
Το προϊόνΑριθμός άρθρου γνωσιακής βάσης
Lync 2013
2817465 MS13-054: περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Lync 2013: 9 Ιουλίου 2013
Office 2003
2817480 MS13-054: περιγραφή της ενημέρωσης ασφάλειας για το Office 2003 Service Pack 3: 9 Ιουλίου 2013
Office 2007
2687309 MS13-054: περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το 2007 Office suite Service Pack 3: 9 Ιουλίου 2013
Office 2010
2687276 MS13-054: περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Office 2010 Service Pack 1: 9 Ιουλίου 2013


Ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας
Το προϊόνΑριθμός άρθρου γνωσιακής βάσης
Office 2013
2817489 περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης του Office 2013: 9 Ιουλίου 2013
Office 2013
2817482 περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης του Office 2013: 9 Ιουλίου 2013
Office 2013
2767851 περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης του Office 2013: 9 Ιουλίου 2013
Office 2013
2817492 περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης του Office 2013: 9 Ιουλίου 2013
Office 2013
2817491 περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης του Office 2013: 9 Ιουλίου 2013
Το OneNote 2013
2817467 περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης του OneNote 2013: 9 Ιουλίου 2013
Outlook 2013
2817468 περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης του Outlook 2013: 9 Ιουλίου 2013
Φίλτρο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας του Outlook 2003
2817523 περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης για το φίλτρο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας του Outlook 2003: 9 Ιουλίου 2013
Φίλτρο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας του Outlook 2007
2817563 περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης για το φίλτρο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας του Outlook 2007: 9 Ιουλίου 2013
Φίλτρο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας του Outlook 2013
2760587 περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης για το φίλτρο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας του Outlook 2013: 9 Ιουλίου 2013
Το PowerPoint 2013
2810006 περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης του PowerPoint 2013: 9 Ιουλίου 2013
2013 διακομιστή του SharePoint
2817321 περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης του SharePoint Server 2013: 9 Ιουλίου 2013
OneDrive για την επιχείρηση
2817469 περιγραφή της OneDrive για επαγγελματική ενημέρωση: 9 Ιουλίου 2013
Το Word 2013
2767863 περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης του Word 2013: 9 Ιουλίου 2013
Το Word 2013
2810086 περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης του Word 2013: 9 Ιουλίου 2013


Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 2867767 - Τελευταία αναθεώρηση: 23 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια