Περιγραφή της γραμματοσειράς Arial Unicode MS στο Word 2002

Περίληψη

Η γραμματοσειρά Arial Unicode MS (ARIALUNI.TTF) επιτρέπει την εμφάνιση χαρακτήρων στις περισσότερες γλώσσες. Αυτή η γραμματοσειρά περιέχει ανάγλυφα για όλα τα σημεία κωδικού που βρίσκονται μέσα στο Unicode Standard, έκδοση 2.1.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το ανάγλυφο είναι μια γραφική αναπαράσταση ενός χαρακτήρα.

Περισσότερες πληροφορίες

 1. Τι είναι το Unicode;

  Unicode: Ένα σύστημα κωδικοποίησης με αριθμητικούς χαρακτήρες, το οποίο καθορίζεται από την ένωση Unicode και χρησιμοποιείται από τα Microsoft Windows και ορισμένα άλλα συστήματα υπολογιστών.

  Το Unicode είναι ένα σύστημα κωδικοποίησης 16-bit, το οποίο περιλαμβάνει πολλούς χαρακτήρες, οι οποίοι χρησιμοποιούνται σε γενική ανταλλαγή κειμένου σε ολόκληρο τον κόσμο. Κάθε ευρετήριο Unicode αναφέρεται σαφώς σε ένα δεδομένο χαρακτήρα. Το Unicode επιτρέπει το χειρισμό μεγαλύτερης σειράς χαρακτήρων από αυτήν που επιτρέπεται με την κωδικοποίηση χαρακτήρων ενός byte. Όλες οι τιμές Unicode είναι διπλού byte, απλοποιώντας έτσι τον τρόπο με τον οποίο ένα σύστημα που βασίζεται σε Unicode διαβάζει μια συμβολοσειρά κειμένου. Συγκριτικά, ένα σύστημα διπλού byte πρέπει να καθορίζει ποιες τιμές μιας συμβολοσειράς έχουν κωδικοποίηση χαρακτήρων ενός byte και ποιες έχουν κωδικοποίηση διπλού byte.

  Το Unicode παρέχει ένα μοναδικό αριθμό για κάθε χαρακτήρα, ανεξάρτητα από ποια πλατφόρμα, πρόγραμμα ή γλώσσα χρησιμοποιείται. Για κάθε χαρακτήρα που καθορίζεται στο Unicode, υπάρχει ένα αντιστοιχισμένο σημείο κωδικού: ένας δεκαεξαδικός αριθμός (σειρά από 0x0000 έως 0xFFFF), ο οποίος χρησιμοποιείται για την απεικόνιση αυτού του χαρακτήρα σε δεδομένα υπολογιστή.

  Ενδέχεται να μην βρείτε το χαρακτήρα στη θέση που θεωρείτε προφανή. Αν και οι χαρακτήρες στο σύστημα Unicode είναι ομαδοποιημένοι σε δομικά στοιχεία, αυτή είναι μόνο μια πρόχειρη ομαδοποίηση, επειδή οι χαρακτήρες είναι δυνατό να ταξινομηθούν με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Συγκεκριμένα, η στίξη και τα σύμβολα εφαρμόζονται σε σε μια πολύ μεγάλη σειρά χρήσεων και δεσμών ενεργειών (συστήματα γραφής).  Η βασική ιδέα πίσω από το σύστημα Unicode είναι να υπάρχει ανεξαρτησία από τις γλώσσες, βοηθώντας έτσι στην εξοικονόμηση χώρου σε έναν πίνακα χαρακτήρων. Κανένας μονός χαρακτήρας δεν θεωρείται ότι προσδιορίζει μια γλώσσα από μόνος του. Όπως ο χαρακτήρας "a" μπορεί να αντιπροσωπεύει το Γαλλικό, το Γερμανικό ή το Αγγλικό "a", ακόμα και αν έχουν διαφορετικής σημασία, ένα συγκεκριμένοa ιδεογράφημα Han μπορεί να αντιστοιχίζεται σε ένα χαρακτήρα που χρησιμοποιείται στα Κινέζικα, τα Ιαπωνικά και τα Κορεατικά.

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Unicode Standard 2.1, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία στο Web (στα αγγλικά):
 2. Γιατί το μέγεθος αρχείου της γραμματοσειράς Arial Unicode MS είναι τόσο μεγάλο;

  Το μέγεθος αρχείου της γραμματοσειράς Arial Unicode MS είναι 22 MB, επειδή είναι μια πλήρης γραμματοσειρά Unicode. Περιέχει όλους τους χαρακτήρες της γραμματοσειράς Arial συν τις πλήρεις γραμματοσειρές για τα Ιαπωνικά, τα Κινέζικα, τα Κορεατικά, τα Αραβικά και τα Εβραϊκά, συν όλους τους διαφορετικούς χαρακτήρες συμβόλων και τις σειρές χαρακτήρων.

  Το Unicode διαιρείται σε αριθμητικές σειρές παρόμοιων χαρακτήρων. (Μια αριθμητική σειρά είναι μια σειρά αριθμητικών τιμών, οι οποίες είναι διαθέσιμες για την κωδικοποίηση χαρακτήρων.) Για παράδειγμα, όλοι οι κυριλλικοί χαρακτήρες βρίσκονται στην ίδια αριθμητική σειρά. Οι παρακάτω σειρές περιλαμβάνονται στη γραμματοσειρά Arial Unicode MS.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να δείτε τους συγκεκριμένους χαρακτήρες που περιέχονται σε κάθε περιοχή, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Στο μενού Εισαγωγή (Insert) του Microsoft Word, κάντε κλικ στην επιλογή Σύμβολο (Symbol).
  2. Στην καρτέλα Σύμβολα (Symbols) του παραθύρου διαλόγου Σύμβολο (Symbol), αλλάξτε το πλαίσιο Υποσύνολο (Subset) με τη σειρά που θέλετε.
  Η γραμματοσειρά Arial Unicode MS υποστηρίζει τους χαρακτήρες που καθορίζονται σε πολλές διαφορετικές κωδικοσελίδες. Η κωδικοσελίδα είναι ένα σύνολο κωδικοποιημένων χαρακτήρων, στο οποίο, σε κάθε χαρακτήρα, αντιστοιχίζεται ένας αριθμητικός κωδικός. Οι κωδικοσελίδες καθορίζονται συνήθως για την υποστήριξη συγκεκριμένων γλωσσών ή ομάδων γλωσσών, οι οποίες μοιράζονται κοινά συστήματα γραφής. Για παράδειγμα, η κωδικοσελίδα 1253 παρέχει τους κωδικούς χαρακτήρων που απαιτούνται από το Ελληνικό σύστημα γραφής. Οι χαρακτήρες των ακόλουθων κωδικοσελίδων περιλαμβάνονται στη γραμματοσειρά Arial Unicode MS. 3. Πότε πρέπει να χρησιμοποιώ τη γραμματοσειρά Arial Unicode MS;

  Η γραμματοσειρά Arial Unicode MS προορίζεται για χρήση κατά το άνοιγμα ενός εγγράφου που είναι μορφοποιημένο σε διαφορετική γλώσσα και δεν έχετε εγκατεστημένες τις συγκεκριμένες γραμματοσειρές στο σύστημα του υπολογιστή σας. Εάν εργάζεστε κυρίως με έγγραφα που δημιουργήθηκαν σε διαφορετικές γλώσσες, πρέπει να εγκαταστήσετε τις συγκεκριμένες γραμματοσειρές και τα εργαλεία γλωσσικού ελέγχου για αυτές τις γλώσσες.

  Εξαιτίας του αξιοσημείωτου μεγέθους της και των τυπογραφικών παραχωρήσεων που απαιτούνται για τη δημιουργία μιας τέτοιας γραμματοσειράς, η γραμματοσειρά Arial Unicode MS πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο όταν δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πολλές γραμματοσειρές, οι οποίες είναι ρυθμισμένες για διαφορετικά συστήματα γραφής.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Συνιστάται να μην ορίζετε τη γραμματοσειρά Arial Unicode MS ως προεπιλεγμένη γραμματοσειρά στο Word.
 4. Πώς μπορώ να εγκαταστήσω τη γραμματοσειρά Arial Unicode MS; Η γραμματοσειρά Arial Unicode MS είναι εγκατεστημένη ως μέρος της Εγκατάστασης του Microsoft Office και αποτελεί μέρος των δυνατοτήτων διεθνούς υποστήριξης (International Support). Για να εγκαταστήσετε τη γραμματοσειρά Arial Unicode MS, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

  • Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Ρυθμίσεις (Settings) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel). ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στα Windows XP, κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel).

  • Στον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel), κάντε κλικ στο στοιχείο Προσθαφαίρεση προγραμμάτων (Add/Remove Programs).
  • Κάντε ένα από τα παρακάτω.
   • Στα Microsoft Windows 98, τα Microsoft Windows Millennium Edition (Me) ή τα Microsoft Windows NT 4.0:

    Στην καρτέλα Εγκατάσταση/κατάργηση (Install/Uninstall), κάντε κλικ για να επιλέξετε το στοιχείο Microsoft Office XPMicrosoft Word 2002) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Προσθαφαίρεση (Add/Remove). -ή-

   • Στα Microsoft Windows 2000 ή τα Microsoft Windows XP:

    Κάντε κλικ στο στοιχείο Αλλαγή ή κατάργηση προγραμμάτων (Change or Remove Programs), κάντε κλικ στο στοιχείο Microsoft Office XPMicrosoft Word 2002) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Αλλαγή (Change).
  • Στο παράθυρο Δυνατότητες προς εγκατάσταση (Features to install), κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
  • Κάντε κλικ για να αναπτύξετε το στοιχείο Κοινόχρηστες δυνατότητες του Office (Office Shared Features).
  • Κάντε κλικ για να επεκτείνετε το στοιχείο Διεθνής υποστήριξη (International Support).
  • Κάντε κλικ στο εικονίδιο που βρίσκεται δίπλα στο στοιχείο Διεθνής γραμματοσειρά (Universal Font) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο μενού συντόμευσης
   Εκτέλεση όλων από τον υπολογιστή μου (Run All from My Computer).
  • Κάντε κλικ στην επιλογή Ενημέρωση (Update) για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση της διεθνούς γραμματοσειράς (Universal Font) (Arial Unicode MS) στον υπολογιστή σας.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 287247 - Τελευταία αναθεώρηση: 5 Φεβ 2008 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια