Υπάρχει διαθέσιμη ενημερωμένη έκδοση που βελτιώνει την αξιοπιστία των χώρο εκτός των γραφείων λειτουργίες δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας με τον παράγοντα αντιγράφων ασφαλείας της Microsoft Azure

Εισαγωγή

Αυτό το άρθρο περιγράφει μια ενημερωμένη έκδοση που είναι διαθέσιμη για τα Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 και Microsoft System Center 2012 Data Protection Manager. Αυτή η ενημερωμένη έκδοση βελτιώνει την αξιοπιστία των χώρο εκτός των γραφείων λειτουργίες δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας που εκτελείτε χρησιμοποιώντας τον παράγοντα αντιγράφων ασφαλείας Azure Microsoft.

Συνιστούμε να εγκαταστήσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση για να κάνετε αναβάθμιση στην πιο πρόσφατη έκδοση του παράγοντα αντιγράφων ασφαλείας Azure Microsoft.

Περισσότερες πληροφορίες

Πληροφορίες ενημέρωσης

Τρόπος απόκτησης αυτής της ενημέρωσης

Κέντρο λήψης αρχείων της Microsoft
Τα ακόλουθα αρχεία είναι διαθέσιμα για λήψη από το Κέντρο λήψης αρχείων της Microsoft:
Download Άμεση λήψη του πακέτου ενημέρωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft εξέτασε αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία που δημοσιεύτηκε το αρχείο. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι συμβάλλουν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.

Προϋποθέσεις

Για να εφαρμόσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, πρέπει να εκτελείτε System Center 2012 Data Protection Manager ή ένα από τα ακόλουθα λειτουργικά συστήματα:
  • Windows Server 2008 R2
  • Windows Server 2012
  • Windows Server 2012 R2

Πληροφορίες μητρώου

Για να εφαρμόσετε αυτήν την ενημέρωση, δεν χρειάζεται να κάνετε αλλαγές στο μητρώο.

Απαίτηση επανεκκίνησης

Δεν χρειάζεται να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή μετά την εφαρμογή αυτής της ενημέρωσης.

Πληροφορίες αντικατάστασης ενημέρωσης

Αυτή η ενημέρωση δεν αντικαθιστά ενημέρωση που είχε κυκλοφορήσει προηγουμένως.
Πληροφορίες αρχείων
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ορολογία των ενημερώσεων λογισμικού, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft:
824684 περιγραφή της βασικής ορολογίας που χρησιμοποιείται για την περιγραφή ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού της Microsoft
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 2873390 - Τελευταία αναθεώρηση: 11 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 2

Σχόλια