Δεν μπορείτε να σύρετε μια επαφή από Lync 2013 σε άλλη εφαρμογή

Συμπτώματα

Όταν προσπαθείτε να σύρετε μια επαφή από την Microsoft Lync 2013 σε μια άλλη εφαρμογή που εκτελείται στον ίδιο υπολογιστή, θα αποτύχει η λειτουργία μεταφοράς και απόθεσης.

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, εγκαταστήστε την ακόλουθη ενημερωμένη έκδοση:
2825630 περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης του Lync 2013: 20 Σεπτεμβρίου 2013
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 2880161 - Τελευταία αναθεώρηση: 23 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια