ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Υποστήριξη για συναλλαγές HIX EDI 005010 x 306 (820) και 005010 x 220 (834) για το BizTalk Server 2013, το BizTalk Server 2010 και το BizTalk Server 2009

Σύνοψη

Μια επείγουσα επιδιόρθωση είναι διαθέσιμη για το Microsoft BizTalk Server 2013, Microsoft BizTalk Server 2010, και την επείγουσα επιδιόρθωση 2009.This Microsoft BizTalk Server επιτρέπει την υποστήριξή της για συναλλαγές EDI υγειονομικής ασφάλισης Exchange (HIX) 005010 x 306 (820) και 005010 x 220 (834). Αυτή η επείγουσα επιδιόρθωση περιλαμβάνει HIPAA 5010 συμβατό με σχήματα που μπορείτε να δημιουργήσετε και να αναπτύξετε στην εφαρμογή σας BizTalk ηλεκτρονικών δεδομένων ανταλλαγής (EDI).

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Πληροφορίες αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης

Αυτό το ζήτημα επιδιορθώθηκε για πρώτη φορά στην παρακάτω αθροιστική ενημερωμένη έκδοση του BizTalk Server:

Περισσότερες πληροφορίες

Μια παλαιότερη έκδοση του σχήματος 820 συναλλαγή περιλαμβάνονταν προηγουμένως με το BizTalk Server. Επομένως, αυτή η επείγουσα επιδιόρθωση έχει το ίδιο doctype ως το υπάρχον σχήμα συναλλαγή 820. Τα σχήματα 820 νέων και παλιών συναλλαγή δεν είναι δυνατό να συνυπάρχουν σε μια ανάπτυξη μέσω BizTalk. Εάν και τα δύο από τα σχήματα συναλλαγή 820 πρέπει να χρησιμοποιούνται σε μια ανάπτυξη μέσω BizTalk, πρέπει να αλλάξετε το χώρο ονομάτων του νέου σχήματος, έτσι ώστε και τα δύο σχήματα με μοναδικό τρόπο αναγνωρίζονται και χρησιμοποιείται στην εφαρμογή μέσω BizTalk. Στην περίπτωση αυτή, η νέα διάταξη πρέπει να αντιμετωπίζονται ως μια προσαρμοσμένη διάταξη.

Κατάσταση

Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα ζήτημα των προϊόντων της Microsoft που παρατίθενται στην ενότητα "Ισχύει για".
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 2882453 - Τελευταία αναθεώρηση: 11 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 2

Σχόλια