Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το .NET Framework 3.5 στο Windows 8.1 και Windows Server 2012 R2: 10 Δεκεμβρίου 2013

9 Σεπτεμβρίου 2014 Αυτή η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας έχει εκδοθεί εκ νέου και περιέχει ενημερωμένα αρχεία. Συνιστούμε να εφαρμόσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας ενημερωμένη.

Εισαγωγή

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας επιλύει ένα θέμα ευπάθειας του Microsoft.NET Framework 3.5 θα μπορούσε να επιτρέψει ανύψωση δικαιωμάτων σε ένα σύστημα διακομιστή, όταν ένας χρήστης προβάλει μια ειδικά κατασκευασμένη ιστοσελίδα, χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα περιήγησης web που μπορούν να εκτελούν εφαρμογές ASP.NET.

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας ισχύει για τα Windows 8.1 και Windows Server 2012 R2.

Σύνοψη

Η Microsoft έχει κυκλοφορήσει το συμβουλευτικό δελτίο ασφαλείας 2905247 για το Microsoft .NET Framework.

Τρόπος λήψης βοήθειας και υποστήριξης για αυτήν την ενημέρωση ασφαλείας

Βοήθεια με την εγκατάσταση ενημερωμένων εκδόσεων: υποστήριξη για το Microsoft Update

Λύσεις ασφάλειας για επαγγελματίες τεχνολογιών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ: Αντιμετώπιση προβλημάτων ασφάλειας TechNet και υποστήριξη

Καλύτερη προστασία του υπολογιστή που εκτελεί τα Windows από ιούς και λογισμικό κακόβουλης λειτουργίας: αντιμετώπισης ιών και το Κέντρο ασφαλείας

Τοπική υποστήριξη σύμφωνα με τη χώρα σας: Διεθνής υποστήριξη

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας

Πληροφορίες λήψης

Για να εγκαταστήσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, εγκαταστήστε το από το Microsoft Windows Update.

Επιπλέον, μπορείτε να εγκαταστήσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση από το Κέντρο λήψης της Microsoft.

Πληροφορίες εγκατάστασης

Πριν να εφαρμόσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να επιλύσετε προβολή κατάστασης μηνύματος ελέγχου ταυτότητας κώδικα (MAC) σφάλματα που μπορεί να έχετε. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο για να το κάνετε αυτό, ανατρέξτε στην ενότητα επίλυση προβολή κατάστασης μηνύματος ελέγχου ταυτότητας κώδικα (MAC) σφάλματα στη Γνωσιακή βάση της Microsoft.

Διακόπτες γραμμής εντολών για αυτήν την ενημερωμένη έκδοση

Δείτε τους διάφορους διακόπτες γραμμής εντολών που υποστηρίζονται από αυτήν την ενημερωμένη έκδοση του Microsoft .NET Framework.

Πληροφορίες επανεκκίνησης

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση δεν απαιτεί επανεκκίνηση του συστήματος μετά την εφαρμογή εκτός και αν τα αρχεία που ενημερώνονται είναι κλειδωμένα ή που χρησιμοποιούνται.

Πληροφορίες αντικατάστασης ενημέρωσης

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση αντικαθιστά την ενημερωμένη έκδοση 2901125 .

Πληροφορίες κατάργησης ενημερωμένης έκδοσης

Σημείωση Δεν συνιστάται να καταργήσετε οποιαδήποτε ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας.

Για να καταργήσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, χρησιμοποιήστε το στοιχείο προγράμματα και δυνατότητες του πίνακα ελέγχου.
Πληροφορίες αρχείων

Ισχύει για

Αυτό το άρθρο ισχύει για τα ακόλουθα:
  • Όταν χρησιμοποιείται με το Microsoft.NET Framework 3.5:
    • Windows 8.1
    • Windows Server 2012
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 2894852 - Τελευταία αναθεώρηση: 21 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια