ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Το αντιγραμμένο μήνυμα είναι κατεστραμμένο, όταν αντιγράφετε και επικολλάτε ένα μήνυμα στο BizTalk Server 2010 ή 2013

Συμπτώματα

Εξετάστε το ακόλουθο σενάριο:
  • Μεταβείτε στη σελίδα "δυαδικό" στην κονσόλα διαχείρισης διακομιστή BizTalk και προβάλετε τις λεπτομέρειες ενός μηνύματος στο Microsoft BizTalk Server 2010 ή 2013.
  • Το μήνυμα περιέχει χαρακτήρες Unicode με κωδικοποίηση UTF-16.
  • Αντίγραφο του μηνύματος στο Πρόχειρο και επικολλήστε το σε ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου.
Σε αυτό το σενάριο, το αντιγραμμένο μήνυμα είναι κατεστραμμένο.

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Πληροφορίες αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης

BizTalk Server 2010

Αυτό το ζήτημα επιδιορθώθηκε για πρώτη φορά στην παρακάτω αθροιστική ενημερωμένη έκδοση του BizTalk Server 2010:

2013 διακομιστή BizTalk

Αυτό το ζήτημα επιδιορθώθηκε για πρώτη φορά με την ακόλουθη αθροιστική ενημερωμένη έκδοση του BizTalk Server 2013:

Κατάσταση

Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα ζήτημα των προϊόντων της Microsoft που παρατίθενται στην ενότητα "Ισχύει για".
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 2897026 - Τελευταία αναθεώρηση: 21 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια