Μήνυμα λάθους: Δεν είναι δυνατή η σύνδεση λόγω περιορισμού του λογαριασμού

Συμπτώματα

Όταν εγκαθιστάτε τα Windows XP Home Edition, σας ζητείται να πληκτρολογήσετε έναν κωδικό πρόσβασης για το λογαριασμό διαχειριστή. Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το λογαριασμό διαχειριστή μόνο σε ασφαλή λειτουργία. Όταν χρησιμοποιείτε το λογαριασμό διαχειριστή για να συνδεθείτε με τον υπολογιστή σε κατάσταση κανονικής λειτουργίας, ενδέχεται να λάβετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους:

Δεν είναι δυνατή η σύνδεση λόγω περιορισμού του λογαριασμού

Αιτία

Αυτό το ζήτημα προκύπτει επειδή ο λογαριασμός διαχειριστή έχει οριστεί καλλιέργειας έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κατάσταση ασφαλούς λειτουργίας όταν ο λογαριασμός κατόχου δεν είναι διαθέσιμη.

Κατάσταση

Αυτή η συμπεριφορά οφείλεται στη σχεδίαση.

Περισσότερες πληροφορίες

Ο λογαριασμός διαχειριστή δεν εμφανίζεται στο λογαριασμούς χρήστη εκτός και αν ο υπολογιστής βρίσκεται σε ασφαλή λειτουργία. Για να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης για το λογαριασμό διαχειριστή:

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, κάντε κλικ στην επιλογή Σβήσιμο του υπολογιστήκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί
  Κάντε επανεκκίνηση.
 2. Αφού ο υπολογιστής ολοκληρώσει τους αυτόματους ελέγχους ενέργειας On Self Test (POST), πιέστε το πλήκτρο F8 και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Safe mode.


  ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Εάν έχετε δυσκολία στην γρήγορα στην εντολή του μενού ασφαλή λειτουργία, πιέστε το πλήκτρο F8 επανειλημμένα μετά την ενεργοποίηση του υπολογιστή.
 3. Συνδεθείτε ως διαχειριστής ή με άλλο λογαριασμό που διαθέτει δικαιώματα διαχειριστή.
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας ελέγχουκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Λογαριασμοί χρηστών.
 5. Κάντε κλικ στο εικονίδιο του διαχειριστή .
 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία ενός κωδικού πρόσβασης ή Αλλαγή κωδικού πρόσβασης.
 7. Πληκτρολογήστε έναν κωδικό πρόσβασης για το λογαριασμό και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε ξανά τον κωδικό πρόσβασης για επιβεβαίωση.
 8. Πληκτρολογήστε μια υπόδειξη που θα σας βοηθήσει να θυμάστε τον κωδικό πρόσβασης σε περίπτωση που ξεχάσετε.
 9. Κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία κωδικού πρόσβασης ή Αλλαγή κωδικού πρόσβασης.
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας και ρύθμισης παραμέτρων λογαριασμών χρήστη στα Windows XP, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

279783 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: δημιουργία και ρύθμιση παραμέτρων λογαριασμών χρήστη στα Windows XP
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 290109 - Τελευταία αναθεώρηση: 21 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια