Τρόπος απόκτησης του τελευταίου Service Pack του SQL Server 2000

Περίληψη

Η Microsoft διανέμει ενημερώσεις κώδικα εντοπισμού σφαλμάτων σε Service Pack. Τα Service Pack διατηρούν ένα προϊόν ενημερωμένο. Τα Service Pack περιλαμβάνουν ενημερωμένες εκδόσεις και ενδέχεται να περιέχουν εργαλεία διαχείρισης συστήματος, προγράμματα οδήγησης και πρόσθετα στοιχεία, τα οποία είναι κατάλληλα ομαδοποιημένα για εύκολη λήψη. Τα Service Pack είναι αθροιστικά. Κάθε νέο Service Pack περιέχει όλες τις ενημερώσεις κώδικα των προηγούμενων Service Pack καθώς και τυχόν νέες ενημερώσεις κώδικα. Δεν χρειάζεται να εγκαταστήσετε ένα προηγούμενο Service Pack πριν να εγκαταστήσετε το πιο πρόσφατο. Για παράδειγμα, δεν χρειάζεται να εγκαταστήσετε το SQL Server 2000 Service Pack 1 (SP1) πριν να εγκαταστήσετε το SQL Server 2000 Service Pack 2 (SP2).

Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 4

Ημερομηνία έκδοσης: 6 Μαΐου 2005

Τρόπος απόκτησης

Το SQL Server 2000 Service Pack 4 (SP4) είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):

Λίστα ενημερώσεων κώδικα

Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
888799 Λίστα των σφαλμάτων που διορθώνονται στο SQL Server 2000 Service Pack 4

888800 Λίστα των σφαλμάτων που διορθώνονται στο SQL Server 2000 Analysis Services Service Pack 4

ReadMe

Υπάρχουν τέσσερα ξεχωριστά αρχεία Readme για το SQL Server 2000 SP4:
  • ReadmeSql2k32asp4.htm: Service Pack 4 για τον Microsoft SQL Server 2000 Analysis Services
  • ReadmeSql2k32sp4.htm: Service Pack 4 για τον Microsoft SQL Server 2000 Database Components
  • ReadmeSql2k32desksp4.htm: Service Pack 4 για τον Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine (MSDE 2000)
  • ReadmeSql2k64sp4.htm: Service Pack 4 για τον Microsoft SQL Server 2000 (64-bit)

Πρόσθετο αρχείο Readme

Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
884525 Προσθήκες στο αρχείο Readme.htm του SQL Server 2000 Service Pack 4

SQL Server 2000 Service Pack 3a

Ημερομηνία έκδοσης: 19 Μαΐου 2003

Σημείωση Επειδή οι περισσότερες αλλαγές που περιλαμβάνονται στο SP3a σχετίζονται με το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup), δεν είναι απαραίτητη η εφαρμογή του SP3a σε εμφανίσεις του SQL Server 2000 ή του MSDE 2000 που έχουν ήδη αναβαθμιστεί σε SP3.

Ωστόσο, εάν υπάρχουν εμφανίσεις που δεν έχουν αναβαθμιστεί ακόμα σε SP3, πρέπει να τις αναβαθμίσετε απευθείας σε SP3a και όχι σε SP3. Εάν έχετε αντίγραφα των αρχείων λήψης για το SP3, τα οποία σκοπεύατε να χρησιμοποιήσετε σε μελλοντικές αναβαθμίσεις, πρέπει να διαγράψετε αυτά τα αντίγραφα και να χρησιμοποιήσετε τα αρχεία λήψης ή το CD-ROM για το SP3a.

Οι εφαρμογές που διανέμουν και εγκαθιστούν το MSDE 2000 θα πρέπει να εγκαθιστούν το SP3a αντί για το SP3. Ενώ μπορείτε να εφαρμόσετε το SP3a σε εμφανίσεις του SQL Server 2000 SP3 ή του MSDE 2000 SP3, εάν το κάνετε, δεν θα υπάρξει καμία σημαντική αλλαγή σε αυτές τις εμφανίσεις.

Τρόπος λήψης

Το SQL Server 2000 Service Pack 3a (SP3a) είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):

Λίστα ενημερώσεων κώδικα

Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
306908 Λίστα σφαλμάτων που επιδιορθώνονται στα Service Pack του SQL Server 2000

Readme (στα αγγλικά)

Πρόσθετο αρχείο Readme

Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
816502 Προσθήκες στο αρχείο Readme.htm του SQL Server 2000 Service Pack 3a

SQL Server 2000 Service Pack 3

Ημερομηνία έκδοσης: 17 Ιανουαρίου 2003

Τρόπος λήψης

Το SQL Server 2000 Service Pack 3 (SP3) δεν είναι πλέον διαθέσιμο. Αντί για αυτό, εγκαταστήστε το SP3a.

Λίστα ενημερώσεων κώδικα

Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
306908 Λίστα σφαλμάτων που επιδιορθώνονται στα Service Pack του SQL Server 2000

ReadMe

Εάν έχετε εγκαταστήσει το SP3 στο παρελθόν, ανατρέξτε στο αρχείο Readme που περιέχεται στο πακέτο λήψης.

Πρόσθετο αρχείο Readme

Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
330022 Προσθήκες στο αρχείο Readme.htm του SQL Server 2000 Service Pack 3

SQL Server 2000 Service Pack 2

Ημερομηνία έκδοσης: 30 Νοεμβρίου 2001 Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
306908 Λίστα σφαλμάτων που επιδιορθώνονται στα Service Pack του SQL Server 2000

Readme

889552 Περιγραφή του Service Pack 2 για τον SQL Server 2000: 9 Νοεμβρίου 2001

SQL Server 2000 Service Pack 1

Ημερομηνία έκδοσης: 12 Ιουνίου 2001

Τρόπος λήψης

Το SQL Server 2000 Service Pack 1 (SP1) δεν είναι πλέον διαθέσιμο.

Λίστα ενημερώσεων κώδικα

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ζητήματα που επιδιορθώνονται από το SQL Server 2000 Service Pack 1, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
290212 Λίστα σφαλμάτων που επιδιορθώνονται στο SQL Server 2000 Service Pack 1 (1 από 2)

300538 Λίστα σφαλμάτων που επιδιορθώνονται στο SQL Server 2000 Service Pack 1 (2 από 2)

Readme

889553 Περιγραφή του Service Pack 1 για τον SQL Server 2000: 30 Μαΐου 2001


Θέλετε να κάνετε σχόλια για το συγκεκριμένο ή για άλλα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης (Knowledge Base) σχετικά με τον Microsoft SQL Server; Πείτε μας τη γνώμη σας στην τοποθεσία
SQLKB@Microsoft.com.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 290211 - Τελευταία αναθεώρηση: 11 Ιουλ 2008 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια