ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Εμφανίζονται μηνύματα λάθους όταν αναπτύξετε ξανά ορισμένα αντιστοίχιση αρχείων DLL στο BizTalk Server 2010 ή 2013 διακομιστή BizTalk

Συμπτώματα

Ας υποθέσουμε ότι έχετε εγκαταστήσει την αθροιστική ενημερωμένη έκδοση 6 (CU6) για το BizTalk Server 2010 εγκατεστημένο στον υπολογιστή. Όταν θα αναπτύξετε εκ νέου ορισμένα αρχεία DLL χάρτη που αναφέρονται σε λαμβάνετε ή αποστέλλετε θύρες στο BizTalk Server 2010, χρησιμοποιώντας το Visual Studio, εισαγωγή MSI ή Windows PowerShell, λαμβάνετε τα ακόλουθα μηνύματα λάθους:

Κατάργηση της συγκρότησης απέτυχε. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα στοιχεία στη συγκρότηση που προσπαθείτε να καταργήσετε ικανοποιεί τις ακόλουθες συνθήκες:
1. αγωγών, χάρτες, και σχήματα δεν χρησιμοποιούνται από θύρες αποστολής ή λήψης θέσεις με το ίδιο ή αναφερόμενη εφαρμογές
2. Οι ρόλοι έχουν δεν υπάρχουν καταχωρημένες μέρη
Σφάλμα βάσης δεδομένων:
Η πρόταση CONSTRAINT διένεξη με τον περιορισμό της ΑΝΑΦΟΡΆΣ "bts_receiveport_transform_foreign_transformid". Παρουσιάστηκε η διένεξη στη βάση δεδομένων "BizTalkMgmtDb", "dbo.bts_receiveport_transform" πίνακα, στήλη 'uidTransformGUID'.
Η πρόταση CONSTRAINT διένεξη με τον περιορισμό της ΑΝΑΦΟΡΆΣ "fk_bt_mapspec_bts_item". Παρουσιάστηκε η διένεξη στη βάση δεδομένων "BizTalkMgmtDb", πίνακα "dbo.bt_MapSpec", στήλη "αναγνωριστικό στοιχείου'.
Η πρόταση CONSTRAINT διένεξη με τον περιορισμό της ΑΝΑΦΟΡΆΣ "bts_receiveport_transform_foreign_transformid". Παρουσιάστηκε η διένεξη στη βάση δεδομένων "BizTalkMgmtDb", "dbo.bts_receiveport_transform" πίνακα, στήλη 'uidTransformGUID'.
Η πρόταση έχει τερματιστεί.
Η πρόταση έχει τερματιστεί.
Η πρόταση έχει τερματιστεί.

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Πληροφορίες αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης

BizTalk Server 2010

Αυτό το ζήτημα επιδιορθώθηκε για πρώτη φορά στην παρακάτω αθροιστική ενημερωμένη έκδοση του BizTalk Server 2010:

Κατάσταση

Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα ζήτημα των προϊόντων της Microsoft που παρατίθενται στην ενότητα "Ισχύει για".
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 2908686 - Τελευταία αναθεώρηση: 21 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια