ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: Αποστολή ενός εγγράφου Word ως μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Word 2002

Για την έκδοση αυτού του άρθρου που αφορά το Microsoft Word 2000, ανατρέξτε στο άρθρο
212332 .

Για την έκδοση αυτού του άρθρου που αφορά το Microsoft Word 97, ανατρέξτε στο άρθρο
140735 .

Περίληψη

Το άρθρο αυτό εξηγεί τον τρόπο αποστολής ενός εγγράφου ως μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου απευθείας από το Microsoft Word.

Απευθείας αποστολή εγγράφου από το Word ως μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείουΓια να στείλετε το έγγραφό σας απευθείας από το Word ως μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
 1. Στο μενού Αρχείο (File), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Αποστολή προς (Send To) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Παραλήπτης αλληλογραφίας (Mail Recipient), για να στείλετε το έγγραφο ως κύριο μέρος του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή
  Παραλήπτης αλληλογραφίας (ως συνημμένο) ((Mail Recipient (as Attachment)), για να στείλετε το έγγραφο ως συνημμένο στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν δεν είναι διαθέσιμη η εντολή Αποστολή προς (Send To) στο μενού Αρχείο (File), πρέπει να εγκαταστήσετε το Microsoft Outlook, το Microsoft Outlook Express ή ένα πρόγραμμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου άλλου κατασκευαστή συμβατό με MAPI (Messaging Application Programming Interface). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Microsoft Outlook και το Microsoft Outlook Express, ανατρέξτε στην ενότητα Εγκατάσταση προγράμματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αυτού του άρθρου.
 2. Εάν εμφανιστεί το πλαίσιο Επιλογή προφίλ (Choose Profile), επιλέξτε το Προεπιλεγμένο προφίλ Outlook (Default Outlook Profile) ή κάποιο άλλο έγκυρο προφίλ που έχετε δημιουργήσει και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Το Word προσθέτει μια κεφαλίδα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο έγγραφο.
 3. Πληκτρολογήστε το όνομα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του παραλήπτη στη γραμμή Προς (To) ή επιλέξτε το όνομα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το Βιβλίο διευθύνσεων (Address Book).
 4. Πληκτρολογήστε ένα θέμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη γραμμή Θέμα (Subject).
 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποστολή αντιγράφου (Send a Copy), εάν θέλετε να στείλετε το έγγραφο ως κύριο μέρος του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή κάντε κλικ στο κουμπί Αποστολή (Send), εάν θέλετε να στείλετε το έγγραφο ως συνημμένο.

Εγκατάσταση προγράμματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείουΤα δύο πιο συνηθισμένα προγράμματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Microsoft είναι το Microsoft Outlook και το Microsoft Outlook Express. Και τα δύο υποστηρίζουν τη χρήση της εντολής Αποστολή προς (Send To) στο Word. Η ενότητα αυτή περιγράφει την εγκατάσταση του Microsoft Outlook.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εγκατάστασης του Outlook Express, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base):
270696 OLEXP: Τρόπος απόκτησης και εγκατάστασης του Outlook Express

Εγκατάσταση του Microsoft Outlook

Οι ακόλουθες οδηγίες ισχύουν μόνο για το Word 2002 ως μέρος του Microsoft Office XP.

Για να εγκαταστήσετε το Microsoft Outlook, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κλείστε όλα τα προγράμματα του Office.
 2. Κάντε ένα από τα παρακάτω:
  • Στα Microsoft Windows 98, Microsoft Windows Millennium Edition (Me), Microsoft Windows NT 4.0 ή Microsoft Windows 2000, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Ρυθμίσεις (Settings) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel).
  • Στα Microsoft Windows XP, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start) και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel).
 3. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Προσθαφαίρεση προγραμμάτων (Add/Remove Programs).
 4. Κάντε ένα από τα παρακάτω:
  • Στα Windows 98, Windows Me ή Windows NT 4.0:


   Στην καρτέλα Εγκατάσταση/κατάργηση (Install/Uninstall), κάντε κλικ στην επιλογή Microsoft Office XP στη λίστα με τα εγκατεστημένα προγράμματα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Προσθαφαίρεση (Add/Remove).

   -ή-
  • Στα Windows 2000 ή στα Windows XP:

   Στη λίστα
   Τρέχοντα εγκατεστημένα προγράμματα (Currently installed components), κάντε κλικ στο στοιχείο Microsoft Office XP και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Αλλαγή (Change).
 5. Στο παράθυρο διαλόγου Microsoft Office XP: Πρόγραμμα Εγκατάστασης (Microsoft Office XP Setup), κάντε κλικ στο κουμπί επιλογής Προσθαφαίρεση δυνατοτήτων (Add or Remove Features) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 6. Κάντε κλικ στο εικονίδιο για το πρόγραμμα Microsoft Outlook για Windows (Microsoft Outlook for Windows) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Εκτέλεση από τον υπολογιστή μου (Run from My Computer) από το μενού που εμφανίζεται.
 7. Κάντε κλικ στο κουμπί Ενημέρωση (Update).

Αντιμετώπιση προβλημάτων που αφορούν τις εντολές αποστολής αλληλογραφίας στο WordΕάν λάβετε σφάλματα MAPI κατά την αποστολή ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το Word μέσω του Microsoft Outlook, κάντε κλικ στους αριθμούς άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
291152 WD2002: Μήνυμα λάθους: "Το Word δεν μπόρεσε να αποστείλει αλληλογραφία εξαιτίας μιας αποτυχίας του MAPI: 'Απροσδιόριστο σφάλμα'" (Word Couldn't Send Mail Because of MAPI Failure: "Unspecified Error")
293431 OL2002: Εμφανίζεται μήνυμα λάθους για απροσδιόριστο σφάλμα MAPI κατά την αποστολή συνημμένου από το Word
Εάν το Outlook Express έχει εγκατασταθεί ως το προεπιλεγμένο πρόγραμμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αλλά λείπει η μία ή και οι δύο εντολές Αποστολή προς (Send To) στο Word, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
290797 OLEXP: Λείπουν οι εντολές "Αρχείο" (File), "Αποστολή προς" (Send To), "Παραλήπτης αλληλογραφίας" (Mail Recipient) ή "Παραλήπτης αλληλογραφίας (ως συνημμένο)" (Mail Recipient (as Attachment))
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαφορές μεταξύ του Outlook και του Outlook Express, κάντε κιλκ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
257824 OL2000: Διαφορές μεταξύ Outlook και Outlook Express
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 290936 - Τελευταία αναθεώρηση: 19 Φεβ 2004 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια