Μια χώρα συγκεκριμένη ενημερωμένη έκδοση είναι διαθέσιμη για τα ηλεκτρονικά τιμολόγια για την Αυστρία στο Microsoft Dynamics AX

Αυτό το άρθρο ισχύει για το Microsoft Dynamics AX για όλες τις περιοχές.

Εισαγωγή

Αυτό το άρθρο περιγράφει ότι μια χώρα συγκεκριμένη ενημερωμένη έκδοση είναι διαθέσιμη για τα ηλεκτρονικά τιμολόγια για την Αυστρία, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 και Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1.

Από την 1 Ιανουαρίου 2014, η αυστριακή κυβέρνηση υποδεικνύει δομημένη e-Τιμολόγηση προς το δημόσιο τομέα. Αυτό σημαίνει, συμβαλλόμενο εταίρους όπως προμηθευτές και οι παρέχοντες υπηρεσίες συναλλαγών αγαθών και υπηρεσιών με τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες είναι υποχρεωμένοι να εκδίδουν και υποβολή δομημένα ηλεκτρονικά τιμολόγια (e-τιμολόγια). Λόγω αυστριακή πράξη ενοποίηση IKT (IKTKonG), χαρτί με βάση τα τιμολόγια που υποβάλλονται από τους προμηθευτές από 1.1.2014 πλέον θα γίνονται δεκτά.

Εταιρείες οφείλουν να υποβάλλουν e-τιμολόγια εξέταση χώρα ειδικές απαιτήσεις και ευρωπαϊκά πρότυπα για την ηλεκτρονική Τιμολόγηση. Επειδή η διαθεσιμότητα η βασική ebInterface αυστριακή τιμολόγιο XML, e-Τιμολόγηση ήδη χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο στην Αυστρία.

Οργανισμοί αποκτούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών και αυτό θα είναι favored από εμπορικών εταίρων που ήδη διεξαγωγή ηλεκτρονικά το μεγαλύτερο μέρος των δραστηριοτήτων τους. Αυτοματοποιώντας τη διαδικασία τιμολόγησης εταιρείες θα απαλλάξει των πληρωτέων λογαριασμών και εισπρακτέων Προσωπικό επαναλαμβανόμενες και χαμηλής προστιθέμενης αξίας εργασιών όπως κλειδιών δεδομένων με μη αυτόματο τρόπο πληροφορίες τιμολογίου στο εσωτερικών συστημάτων, συμφωνία με μη αυτόματο τρόπο, και να επικεντρώνεστε περισσότερο στην εξυπηρέτηση πελατών, η διαδικασία βελτιστοποίησης, βελτιώνοντας έτσι την εσωτερική επικοινωνία με άλλα τμήματα.

Ένας αυξανόμενος αριθμός κυβερνήσεων δεσμεύονται να ευνοούν τη θέσπιση e-Τιμολόγηση μέσω προμήθειες μέσω εθνικών και ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών. Ένα εναρμονισμένο νομικό πλαίσιο και τη θέσπιση ενός κοινού καθολικού προτύπου είναι δύο βασικές συνθήκες για Επωφεληθείτε σήμερα στα πιθανά οφέλη από την ηλεκτρονική Τιμολόγηση.

PEPPOL (πανευρωπαϊκών δημόσιας υπηρεσίας προμηθειών μέσω Διαδικτύου ηλεκτρονικής) είναι ένα πιλοτικό έργο στρατηγική μεγάλης κλίμακας ξεκινούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πολλά κράτη μέλη της ΕΕ να εναρμονίσουν και να ενθαρρύνουν τη χρήση των ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων από επιχειρήσεις και τις ΜΜΕ ιδίως.

PEPPOL υποστηρίζει την εφαρμογή της υψηλής απόδοσης επιχειρηματικές και δημόσιες συμβάσεις προμηθειών, paving τον τρόπο με βέλτιστα πρότυπα περιεχομένου πρακτική, κοινές διαδικασίες και μια πλατφόρμα Άνοιγμα exchange σε όλη την Ευρώπη. Η υποδομή PEPPOL αναμένεται να γίνουν τον κύριο κορμό για προμήθειες μέσω Διαδικτύου στην Ευρώπη με ένα δίκτυο μεταφοράς που επιτρέπει τον ιδιωτικό τομέα να υποβάλλουν τις προσφορές για τις συμβάσεις του δημοσίου σε οποιοδήποτε σημείο της ΕΕ.

Τμήματα της Ομοσπονδιακής αποδοχή e-τιμολόγια στο:

-EbInterface μορφή (www.ebinterface.at) (αυστριακή τυπική)

-PEPPOL μορφή (www.peppol.eu) (βασικό PEPPOL)

-Δεν υποστηρίζεται η μορφή PDF

Μέθοδοι υποβολή μέσω σύνδεσης στο USP:

-μη αυτόματη εισαγωγή τιμολόγια στον τύπο ηλεκτρονικής τιμολόγησης

-μη αυτόματη αποστολή e-τιμολόγια

-αυτόματη μετάδοση μέσω υπηρεσίας Web

Υποβολή μεθόδους μέσω υποδομής μεταφορών PEPPOL αυτόματης μετάδοσης e-τιμολογίων σε μορφή PEPPOL

Η λύση στο Microsoft Dynamics AX για e-τιμολόγια βασίζεται σε μορφή PEPPOL για την Αυστρία.

Περισσότερες πληροφορίες

Ρύθμιση ηλεκτρονικών e-τιμολόγησης για Microsoft Dynamics AX2012 και AX2012R2


Prerequisites

Οι ακόλουθες προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται πριν από την εγκατάσταση της επείγουσας επιδιόρθωσης για την ηλεκτρονική Τιμολόγηση Αυστρία:
 • Ενεργοποιείται η αυστριακή κλειδί για τις παραμέτρους.
 • Ένα τριών χαρακτήρων διεθνή οργανισμό τυποποίησης (ISO) κωδικό νομίσματος που ορίζεται για όλα τα νομίσματα με τη μορφή νομισμάτων (εγγραφές γ/λ > εγκατάστασης > νόμισμα > νομίσματα). Αυτός ο κωδικός ISO χρησιμοποιείται για την ηλεκτρονική Τιμολόγηση.
 • Το κλειδί άδειας χρήσης για το πλαίσιο ενοποίησης εφαρμογών (AIF) είναι διαθέσιμη και AIF έχει ρυθμιστεί για ηλεκτρονική e-Τιμολόγηση.
 • Οι μονάδες αποθέματος ορίζονται σύμφωνα με το κέντρο των Ηνωμένων Εθνών για διευκόλυνση του εμπορίου και των προδιαγραφών ηλεκτρονικές πληροφορίες περιεχομένου διαχείρισης ομάδας συμβαλλομένων (UN/CEFACT ICG).

Ρύθμιση ηλεκτρονικών e-Τιμολόγηση

Ολοκληρώστε τις παρακάτω εργασίες εγκατάστασης πριν να δημιουργήσετε ηλεκτρονικά τιμολόγια σε μορφή PEPPOL:
 • Ορισμός μιας νομικής οντότητας και στη φόρμα νομικές οντότητες . Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Νομικές οντότητες (φόρμα)" στη Βοήθεια.
 • Ορίστε τη χώρα/περιοχή και τον κωδικό ISO υπό μορφή νομικών οντοτήτων . Οι κωδικοί ISO χρησιμοποιούνται για την ηλεκτρονική Τιμολόγηση. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα "Εγκατάσταση διεύθυνση (φόρμα)", στη Βοήθεια.
 • Ορίσετε συναλλαγματικές ισοτιμίες, με τη μορφή συναλλαγματικές ισοτιμίες . Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Συν/γματικές Ισοτιμίες (φόρμα)" στη Βοήθεια. Βεβαιωθείτε ότι η τιμή στο πεδίο Κωδικός νομισματικής μονάδας ISO για τον κωδικό νομίσματος που χρησιμοποιείται για την ηλεκτρονική Τιμολόγηση (για παράδειγμα, ΕΥΡΩ για ευρώ) είναι σύμφωνο με το πρότυπο ISO τριών χαρακτήρων.
 • Ορισμός κωδικών φόρος πωλήσεων για τα ηλεκτρονικά τιμολόγια στη φόρμα κωδικούς φόρου πωλήσεων . Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Δημιουργία διάφορα είδη των κωδικών φόρος πωλήσεων" στη Βοήθεια.
 • Ορίστε τις μονάδες αποθέματος, σύμφωνα με τα πρότυπα ΟΕΕ/CEFACT ICG, με τη μορφή μονάδες , εάν είναι απαραίτητο για τον οργανισμό σας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Μονάδες (φόρμα)" στη Βοήθεια.
 • Ρυθμίστε μια θύρα βελτιωμένη ενσωμάτωση. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Δημιουργία, επεξεργασία ή διαγραφή μιας θύρας βελτιωμένη ενσωμάτωση" ο Microsoft Dynamics AX Οδηγός για προγραμματιστές.

Πριν να δημιουργήσετε ηλεκτρονικά τιμολόγια σε ηλεκτρονική μορφή, πρέπει επίσης να συμπληρώσετε τις εξής διαδικασίες ρύθμισης:

Ρυθμίστε τις παραμέτρους του Microsoft Dynamics AX για ηλεκτρονική e-Τιμολόγηση


Τα ηλεκτρονικά τιμολόγια που δημιουργείτε περιλαμβάνουν τις απαιτούμενες πληροφορίες, όπως το πρόσωπο επαφής, τον αριθμό τιμολογίου και πληροφορίες διεύθυνσης. Κανόνες επικύρωσης εφαρμόζονται όταν τα τιμολόγια που δημιουργούνται, έτσι ώστε να μπορείτε να επιβεβαιώσετε ότι έχει γίνει εισαγωγή των σωστών πληροφοριών. Εάν εντοπίσετε σφάλματα, μπορείτε να διορθώσετε τα σφάλματα πριν από την υποβολή τιμολογίων που η κυβέρνηση.

Πρέπει να ρυθμίσετε τους φακέλους για να αποθηκεύσετε τα μηνύματα λάθους, τα αρχεία .xml και τα αρχεία PEPPOL. Ορίστε την ακόλουθη δομή φακέλων σε μια κοινόχρηστη θέση που να είναι προσπελάσιμη από τον υπολογιστή διακομιστή αντικειμένου εφαρμογής (AOS) και οι υπολογιστές-πελάτες που χρησιμοποιούνται ως διακομιστές δέσμης στο σύστημά σας.

Για τα τιμολόγια έργου:
 • \\Server\PEPPOL\Project\Error
 • Αρχεία \\Server\PEPPOL\Project\Processed
 • \\Server\PEPPOL\Project\Source
 • \\Server\PEPPOL\Project\Target
 • \\Server\PEPPOL\Project\XSLT

Για τιμολόγια πώλησης:
 • \\Server\PEPPOL\Sales\Error
 • Αρχεία \\Server\PEPPOL\Sales\Processed
 • \\Server\PEPPOL\Sales\Source
 • \\Server\PEPPOL\Sales\Target
 • \\Server\PEPPOL\Sales\XSLT
Οι φάκελοι χρησιμοποιούνται ως εξής:
 • ΣΦΑΛΜΑ – χρησιμοποιείται για την αποθήκευση μηνυμάτων σφάλματος που δημιουργούνται όταν το αρχείο .xml που μετατρέπεται σε PEPPOL πρότυπα.
 • Αρχεία Επεξεργάσθηκε – χρησιμοποιείται για την αποθήκευση εγγράφων, μετά την επεξεργασία τους γίνεται. Τα έγγραφα που μετακινούνται από το φάκελο προέλευσης σε αυτόν το φάκελο.
 • Η χρήση της προέλευσης – για να αποθηκεύσετε το αρχείο .xml που δημιουργείται από το Microsoft Dynamics AX.
 • Προορισμός – χρησιμοποιείται για την αποθήκευση του αρχείου PEPPOL, μετά την επεξεργασία του αρχείου .xml.
 • XSLT – χρησιμοποιείται για να περιέχει το αρχείο eProjectInvoice.xsl ή eSalesInvoice.xsl.
Ορισμός λογαριασμών πελατών για ηλεκτρονική e-Τιμολόγηση

Χρησιμοποιήστε τη φόρμα " πελάτες " για να καθορίσετε τη διεύθυνση και στοιχεία επαφής για κάθε εταιρεία που χρειάζεστε για τη δημιουργία ηλεκτρονικών τιμολογίων. Μπορείτε να δημιουργήσετε επαφές στη φόρμα επαφής και να εκχωρήσετε την επαφή σε ένα λογαριασμό πελάτη. Οι πληροφορίες επαφής περιλαμβάνεται κατά τη δημιουργία ηλεκτρονικών τιμολόγιο για έναν πελάτη. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Πελάτες (φόρμα)" στη Βοήθεια.
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί εισπρακτέων λογαριασμών > κοινών > πελάτες > όλους τους πελάτες , για να ανοίξετε τη σελίδα λίστας όλους τους πελάτες .
 2. Κάντε διπλό κλικ σε ένα λογαριασμό πελάτη ή στο Παράθυρο ενεργειών, κάντε κλικ στην επιλογή πελάτη για να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό πελάτη. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Δημιουργία μιας καρτέλας πελάτη" στη Βοήθεια.
 3. Κάντε κλικ στη συνοπτική καρτέλα Τιμολόγηση και παράδοσης και, στη συνέχεια, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου eInvoice να χρησιμοποιήσετε ηλεκτρονικής τιμολόγησης για κινήσεις του πελάτη.
 4. Κάντε κλικ στη συνοπτική καρτέλα διευθύνσεις και, στη συνέχεια, εισαγάγετε τις πληροφορίες κύρια διεύθυνση.
 5. Στο Παράθυρο ενεργειών, κάντε κλικ στην καρτέλα του πελάτη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή επαφές > Προσθήκη επαφών για να ανοίξετε τη φόρμα επαφών .
 6. Δημιουργία επαφής για τον επιλεγμένο πελάτη.
 7. Κλείστε τις φόρμες.
Ρύθμιση AIF για ηλεκτρονική e-Τιμολόγηση

Χρησιμοποιήστε τη φόρμα εξερχόμενες θύρες για να ορίσετε ρυθμίσεις AIF για τη δημιουργία ηλεκτρονικών e-τιμολόγια. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε μια εξερχόμενη θύρα και να ρυθμίσετε τις υπηρεσίες και τους προσαρμογείς για τη θύρα εξερχομένων.

Πρέπει να εξετάσετε για νέα προσαρμογείς και υπηρεσίες πριν ρυθμίσετε τις παραμέτρους εξερχόμενες θύρες για πρώτη φορά. Η ρύθμιση της θύρας επηρεάζεται όταν υπάρχει μια αλλαγή στο δέντρο αντικείμενο εφαρμογής (ΑΟΤ). Μπορείτε, επίσης, πρέπει να εκτελέσετε αυτές τις σαρώσεις κάθε φορά που πραγματοποιείται μια αλλαγή που επηρεάζει τις παραμέτρους της θύρας να ΑΟΤ.
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Διαχείριση του συστήματος > το πρόγραμμα εγκατάστασης > υπηρεσιών και εφαρμογών πλαισίου ενοποίησης > εξερχόμενες θύρες για να ανοίξετε τη φόρμα εξερχόμενες θύρες .
 2. Δημιουργήστε μια εξερχόμενη θύρα και, στη συνέχεια, στο πεδίο όνομα θύρας , πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη θύρα εξερχομένων.
 3. Στο πεδίο Περιγραφή , εισαγάγετε μια περιγραφή για τη θύρα εξερχομένων.
 4. Στο πεδίο Προσαρμογέας , επιλέξτε προσαρμογέα συστήματος αρχείων. Αυτός ο προσαρμογέας χρησιμοποιείται για να δημιουργήσετε και να αποθηκεύσετε τα ηλεκτρονικά τιμολόγια ε.
 5. Στο πεδίο διεύθυνση URI , καθορίστε τη θέση του φακέλου προέλευσης, για να αποθηκεύσετε τις πωλήσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Ρύθμιση παραμέτρων του Microsoft Dynamics AX για ηλεκτρονική e-Τιμολόγηση.
 6. Κάντε κλικ στη συνοπτική καρτέλα προσαρμογές σύμβασης υπηρεσίας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή υπηρεσία operations για να ανοίξετε τη φόρμα λειτουργίες της επιλογής υπηρεσίας.
 7. Επιλέξτε SalesSalesEinvoiceService.Read, SalesSalesEInvoiceService.getKeys και SalesSalesEInvoiceService.getChangedKeys για να δημιουργήσετε τιμολόγια πώλησης διαθέσιμη για να χρησιμοποιηθεί από τη θύρα και στη συνέχεια μετακινήστε σήμανση υπηρεσίες στη λίστα επιλεγμένες λειτουργίες υπηρεσίας .
 8. Κλείστε τη φόρμα.
 9. Στη φόρμα εξερχόμενες θύρες , επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Προσαρμογή εγγράφων στη συνοπτική καρτέλα προσαρμογές σύμβασης υπηρεσίας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή δεδομένων πολιτικών για να ανοίξετε τη φόρμα εγγράφου δεδομένων πολιτικές .
 10. Κάντε κλικ στο κουμπί " Ενεργοποίηση όλων " για να ενεργοποιήσετε όλες τις πολιτικές δεδομένων και, στη συνέχεια, κλείστε τη φόρμα.
 11. Κάντε κλικ στις επιλογές Επεξεργασία, στη συνοπτική καρτέλα; η προεπιλεγμένη μορφή κωδικοποίησης UTF-8.
 12. Κάντε κλικ στη συνοπτική καρτέλα αντιμετώπιση προβλημάτων: λειτουργία σύνδεσης: όλα εγγράφου εκδόσεις
 13. Στη φόρμα εξερχόμενες θύρες , κάντε κλικ στο κουμπί Ενεργοποίηση για να χρησιμοποιήσετε τη θύρα για την ανταλλαγή δεδομένων με τη χρήση AIF.
 14. Κλείστε τη φόρμα.
Σημείωση: Ομοίως, μπορείτε να δημιουργήσετε μια εξερχόμενη θύρα για τιμολόγια έργου. Στο πεδίο διεύθυνση URI , καθορίστε το φάκελο προέλευσης για τα τιμολόγια έργου και επιλέξτε ProjProjEinvoiceService.Read στη φόρμα Επιλέξτε Λειτουργίες υπηρεσίας .


Ρυθμίσετε μια ομάδα δέσμης για ηλεκτρονική e-Τιμολόγηση

Χρησιμοποιήστε τη φόρμα ομάδας δέσμης για να ορίσετε μια ομάδα δέσμης για την επεξεργασία των τιμολογίων, χρησιμοποιώντας τις μαζικές εργασίες. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα "Ομάδα δέσμης (φόρμα)", στη Βοήθεια.
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Διαχείριση του συστήματος> το πρόγραμμα εγκατάστασης > ομάδα δέσμης για να ανοίξετε τη φόρμα ομάδας δέσμης .
 2. Δημιουργήστε μια ομάδα δέσμης για την επεξεργασία των πωλήσεων ή των τιμολογίων έργου.
 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα διακομιστές δέσμης , επιλέξτε ένα διακομιστή και, στη συνέχεια, να το μετακινήσετε στη λίστα επιλεγμένες διακομιστές .
 4. Κλείστε τη φόρμα.
Ορίσετε μαζική επεξεργασία ηλεκτρονικών e-τιμολόγησης

Χρησιμοποιήστε τη φόρμα μαζική εργασία για να ορίσετε μαζική επεξεργασία ηλεκτρονικών e-τιμολόγησης. Μπορείτε να επεξεργαστείτε τα ηλεκτρονικά τιμολόγια, χρησιμοποιώντας τις μαζικές εργασίες. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα "Επισκόπηση επεξεργασίας δέσμης" στη Βοήθεια.

Πρέπει να ορίσετε μια μαζική εργασία για τα τιμολόγια πωλήσεων εξερχόμενων ηλεκτρονικών και άλλη μια μαζική εργασία για έργο εξερχόμενων ηλεκτρονικών τιμολογίων.
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Διαχείριση του συστήματος > έρευνες > μαζικές εργασίες > μαζικές εργασίες για να ανοίξει η φόρμα μαζική εργασία .
 2. Επιλέξτε ή δημιουργήστε μια εργασία και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή εργασιών για να ανοίξετε τη φόρμα εργασιών δέσμης .
 3. Δημιουργήστε τρεις εργασίες για τη μαζική εργασία. Αυτές οι εργασίες θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τα ακόλουθα ονόματα κλάσης:
  • AifOutboundProcessingService
  • AifGatewaySendService
  • EInvoiceFileTransform_OIOUBL
 4. Στο πεδίο εταιρεία λογαριασμούς , επιλέξτε την εταιρεία που έχει οριστεί από τη μαζική εργασία για.
 5. Επιλέξτε την εργασία που χρησιμοποιεί το όνομα της κλάσης EInvoiceFileTransform_OIOUBL .
 6. Στο πεδίο ομάδα δέσμης , επιλέξτε την ομάδα δέσμης.
 7. Επιλέξτε την εργασία που χρησιμοποιεί το όνομα της κλάσης EInvoiceFileTransform_OIOUBL και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Ανανέωση για να ανανεώσετε τα δεδομένα της φόρμας.
 8. Κάντε κλικ στο κουμπί παράμετροι για να ανοίξετε τη φόρμα E-τιμολόγιο OIOUBL XSL αρχείο μετασχηματισμού .
 9. Καθορίστε τη θέση του αρχείου προέλευσης, προορισμού, αρχείο Επεξεργάσθηκε και σφάλμα φακέλους αποθήκευσης αρχείων. Για τη διαδρομή του αρχείου XSLT, επιλέξτε το αρχείο eSalesInvoice.xsl ή eProjectInvoice.xsl .
 10. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 11. Για να ορίσετε τη σειρά με την οποία θα εκτελεστεί τις εργασίες μαζικής, με τη μορφή δέσμης εργασιών , στην καρτέλα " Επισκόπηση ", επιλέξτε την εργασία δέσμης που χρησιμοποιεί το όνομα της κλάσης AifGatewaySendService (η δεύτερη εργασία). Να ορίσετε μια συνθήκη για αυτήν την εργασία όταν έχει τερματιστεί η εργασία δέσμης που χρησιμοποιεί το όνομα της κλάσης AifOutboundProcessingService (η πρώτη εργασία).
 12. Στο κάτω τμήμα του παραθύρου, δημιουργήστε μια νέα συνθήκη.
 13. Στο πεδίο " Αναγνωριστικό εργασίας ", επιλέξτε την εργασία δέσμης που χρησιμοποιεί το όνομα της κλάσης AifOutboundProcessingService .
 14. Στο πεδίο αναμενόμενη κατάσταση , επιλέξτε έληξε.
  Σημείωση: Ομοίως, μπορείτε να επιλέξτε την εργασία δέσμης που χρησιμοποιεί το όνομα της κλάσης EInvoiceFileTransform_OIOUBL και να ορίσετε τη συνθήκη για να εκτελέσετε τη μαζική εργασία όταν έχει τερματιστεί η εργασία δέσμης που χρησιμοποιεί το όνομα της κλάσης AifGatewaySendService .
 15. Κλείστε τις φόρμες.
Ορίσετε επαναλαμβανόμενες μαζικές εργασίες

Χρησιμοποιήστε τη φόρμα περιοδικότητας για να προσδιορίσετε μοτίβα περιοδικότητας για μαζικές εργασίες. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Περιοδικότητα (φόρμα)" στη Βοήθεια.
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Διαχείριση του συστήματος > έρευνες > μαζικές εργασίες > μαζικές εργασίες για να ανοίξει η φόρμα μαζική εργασία .
 2. Επιλέξτε τη μαζική εργασία εξαγωγής των ηλεκτρονικών τιμολογίων.
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Περιοδικότητα για να ανοίξετε τη φόρμα της περιοδικότητας .
 4. Στις πληροφορίες ζώνης ώρας, διάφορες ρυθμίσεις περιοδικότηταςκαι ομάδες πεδίων επαναλαμβανόμενο μοτίβο , καθορίστε τις επιλογές σας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 5. Με τη μορφή μαζικής εργασίας , επιλέξτε τη μαζική εργασία, κάντε κλικ στο κουμπί Λειτουργίες > Αλλαγή κατάστασης, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί αναμονής.
 6. Κλείστε τη φόρμα.
Χρηματοδοτικός προέλευσης που σχετίζεται με παραμέτρους eInvoice για μια σύμβαση έργου

Πρέπει να αντιστοιχίσετε μια πηγή χρηματοδότησης για μια σύμβαση έργου. Πρέπει επίσης να ορίσετε παραμέτρους eInvoice για την πηγή χρηματοδότησης πριν να δημιουργήσετε ένα τιμολόγιο έργου ή σημείωσης πιστωτικό τιμολόγιο έργου ως αρχείο .xml. Χρησιμοποιήστε τη φόρμα λεπτομερειών προέλευσης Funding για να ορίσετε μια πηγή χρηματοδότησης για μια σύμβαση έργου.
 1. Κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση έργων και τη λογιστική > κοινών > έργα > συμβάσεις έργου για να ανοίξετε τη σελίδα λίστας συμβάσεων έργου .
 2. Κάντε διπλό κλικ σε μια σύμβαση έργων ή στο Παράθυρο ενεργειών, κάντε κλικ στο κουμπί σύμβασης έργου για τη δημιουργία μιας σύμβασης έργου. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Δημιουργία μιας σύμβασης έργου" στη Βοήθεια.
 3. Στη φόρμα συμβάσεων έργου , κάντε κλικ στη συνοπτική καρτέλα πηγές Funding και στη συνέχεια να δημιουργήσετε μια πηγή χρηματοδότησης για τη σύμβαση του έργου. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Εκχώρηση πόρων πηγές σε μια σύμβαση έργων" στη Βοήθεια.
 4. Στο πεδίο " πελάτης ", επιλέξτε το λογαριασμό του πελάτη που έχει επιλεγεί το πλαίσιο ελέγχου eInvoice για.
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Λεπτομέρειες, και με τη μορφή Funding Λεπτομέρειες προέλευσης , επιλέξτε τη συνοπτική καρτέλα .
 6. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου γραμμή ειδικά για να καθορίσετε λογαριασμούς διάσταση για κάθε γραμμή τιμολογίου του έργου και, στη συνέχεια, στο πεδίο διάστασης , εισαγάγετε έναν αριθμό λογαριασμού διάσταση.
  Σημείωση: Απενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου γραμμή ειδικά για να καθορίσετε ένα λογαριασμό διάσταση για το τιμολόγιο του έργου και, στη συνέχεια, στο πεδίο διάστασης , εισαγάγετε ένα λογαριασμό διάσταση.
 7. Κλείστε τις φόρμες.


Ρύθμιση ηλεκτρονικών e-τιμολόγησης για Microsoft Dynamics AX2009SP1

Prerequisites
Οι ακόλουθες προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται πριν από την εγκατάσταση της επείγουσας επιδιόρθωσης για την ηλεκτρονική Τιμολόγηση Αυστρία:
 • Ενεργοποιείται η αυστριακή κλειδί για τις παραμέτρους.
 • Ένα τριών χαρακτήρων διεθνή οργανισμό τυποποίησης (ISO) κωδικό νομίσματος που ορίζεται για όλα τα νομίσματα με τη μορφή συναλλαγματικές ισοτιμίες (γενική λογιστική > εγκατάστασης > συναλλαγματικές ισοτιμίες). Αυτός ο κωδικός ISO χρησιμοποιείται για την ηλεκτρονική Τιμολόγηση.
 • Το κλειδί άδειας χρήσης για το πλαίσιο ενοποίησης εφαρμογών (AIF) είναι διαθέσιμη και AIF έχει ρυθμιστεί για ηλεκτρονική e-Τιμολόγηση.
 • Οι μονάδες αποθέματος ορίζονται σύμφωνα με το κέντρο των Ηνωμένων Εθνών για διευκόλυνση του εμπορίου και των προδιαγραφών ηλεκτρονικές πληροφορίες περιεχομένου διαχείρισης ομάδας συμβαλλομένων (UN/CEFACT ICG). Ενεργοποιείται η αυστριακή κλειδί για τις παραμέτρους.
 • Ένα τριών χαρακτήρων διεθνή οργανισμό τυποποίησης (ISO) κωδικό νομίσματος που ορίζεται για όλα τα νομίσματα με τη μορφή νομισμάτων (εγγραφές γ/λ > εγκατάστασης > νόμισμα > νομίσματα). Αυτός ο κωδικός ISO χρησιμοποιείται για την ηλεκτρονική Τιμολόγηση.
 • Το κλειδί άδειας χρήσης για το πλαίσιο ενοποίησης εφαρμογών (AIF) είναι διαθέσιμη και AIF έχει ρυθμιστεί για ηλεκτρονική e-Τιμολόγηση.
 • Οι μονάδες αποθέματος ορίζονται σύμφωνα με το κέντρο των Ηνωμένων Εθνών για διευκόλυνση του εμπορίου και των προδιαγραφών ηλεκτρονικές πληροφορίες περιεχομένου διαχείρισης ομάδας συμβαλλομένων (UN/CEFACT ICG).
Ρύθμιση ηλεκτρονικών e-Τιμολόγηση

Πριν να δημιουργήσετε ηλεκτρονικά τιμολόγια, πρέπει να ολοκληρώσετε τις εξής διαδικασίες ρύθμισης:

Ρυθμίστε τις παραμέτρους του Microsoft Dynamics AX για ηλεκτρονική e-Τιμολόγηση

Ορισμός λογαριασμών πελατών για ηλεκτρονική e-Τιμολόγηση

Ρύθμιση AIF για ηλεκτρονική e-Τιμολόγηση

Ρύθμιση κανάλια για ηλεκτρονική e-Τιμολόγηση

Που έχουν ορίσει οι υπηρεσίες AIF και οι ενέργειες AIF για ηλεκτρονική e-Τιμολόγηση

Να ορίσετε τα τελικά σημεία για την ηλεκτρονική e-Τιμολόγηση

• Να ορίσετε μια ομάδα δέσμης για ηλεκτρονική e-Τιμολόγηση

Ορίσετε μαζική επεξεργασία ηλεκτρονικών e - τιμολόγησης

Ορίσετε επαναλαμβανόμενες μαζικές εργασίες

Προσθέστε ένα λογαριασμό πελάτη στη λίστα περιορισμών τελικού σημείου

Ρύθμισης παραμέτρων του Microsoft Dynamics AX για ηλεκτρονική e-Τιμολόγηση

Τα ηλεκτρονικά τιμολόγια που δημιουργείτε περιλαμβάνουν τις απαιτούμενες πληροφορίες, όπως τον αριθμό τιμολογίου και πληροφορίες διεύθυνσης. Κανόνες επικύρωσης εφαρμόζονται όταν τα τιμολόγια που δημιουργούνται, έτσι ώστε να μπορείτε να επιβεβαιώσετε ότι έχει γίνει εισαγωγή των σωστών πληροφοριών. Εάν εντοπίσετε σφάλματα, μπορείτε να διορθώσετε τα σφάλματα πριν από την υποβολή τιμολογίων που η κυβέρνηση.

Πρέπει να ρυθμίσετε τους φακέλους για να αποθηκεύσετε τα μηνύματα λάθους, τα αρχεία .xml και τα αρχεία PEPPOL. Ορίστε την ακόλουθη δομή φακέλων σε μια κοινόχρηστη θέση που να είναι προσπελάσιμη από τον υπολογιστή διακομιστή αντικειμένου εφαρμογής (AOS) και οι υπολογιστές-πελάτες που χρησιμοποιούνται ως διακομιστές δέσμης στο σύστημά σας.

Για τα τιμολόγια έργου:

•       \\Server\PEPPOL\Project\Error  

• Τα αρχεία \\Server\PEPPOL\Project\Processed

•       \\Server\PEPPOL\Project\Source  

•       \\Server\PEPPOL\Project\Target 

•       \\Server\PEPPOL\Project\XSLT  

Για τιμολόγια πώλησης:

•       \\Server\PEPPOL\Sales\Error 

• Τα αρχεία \\Server\PEPPOL\Sales\Processed

•       \\Server\PEPPOL\Sales\Source 

•       \\Server\PEPPOL\Sales\Target 

•       \\Server\PEPPOL\Sales\XSLT 

Οι φάκελοι χρησιμοποιούνται ως εξής:

Σφάλμα – που χρησιμοποιείται για την αποθήκευση μηνυμάτων σφάλματος που δημιουργούνται όταν το αρχείο .xml που μετατρέπεται σε PEPPOL πρότυπα.

Αρχεία Επεξεργάσθηκε – χρησιμοποιείται για την αποθήκευση εγγράφων, μετά την επεξεργασία τους γίνεται. Τα έγγραφα που μετακινούνται από το φάκελο προέλευσης σε αυτόν το φάκελο.

• Η χρήση της προέλευσης – για να αποθηκεύσετε το αρχείο .xml που δημιουργείται από το Microsoft Dynamics AX.

Προορισμού – που χρησιμοποιείται για την αποθήκευση του αρχείου PEPPOL, μετά την επεξεργασία του αρχείου .xml.

XSLT – χρησιμοποιείται για να περιέχει το αρχείο eProjectInvoice.xsl ή eSalesInvoice.xsl.

Ορισμός λογαριασμών πελατών για ηλεκτρονική e-Τιμολόγηση
Χρησιμοποιήστε τη φόρμα " πελάτες " για να καθορίσετε τη διεύθυνση και στοιχεία επαφής για κάθε εταιρεία που χρειάζεστε για τη δημιουργία ηλεκτρονικών τιμολογίων. Μπορείτε να δημιουργήσετε επαφές στη φόρμα επαφής και να εκχωρήσετε την επαφή σε ένα λογαριασμό πελάτη. Οι πληροφορίες επαφής περιλαμβάνεται κατά τη δημιουργία ηλεκτρονικών τιμολόγιο για έναν πελάτη. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Πελάτες (φόρμα)" στη Βοήθεια.

1. Κάντε κλικ στο κουμπί εισπρακτέων λογαριασμών > Κοινών φόρμες > Λεπτομέρειες πελάτη για να ανοίξετε τη φόρμα " πελάτες ".

2. Επιλέξτε ή δημιουργήστε έναν λογαριασμό πελάτη. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Δημιουργία λογαριασμού πελάτη" στη Βοήθεια.

3. Κάντε κλικ στην καρτέλα " εγκατάσταση " και, στη συνέχεια, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου eInvoice να χρησιμοποιήσετε ηλεκτρονικής τιμολόγησης για κινήσεις του πελάτη.

4. Επιλέξτε την καρτέλα διευθύνσεις και, στη συνέχεια, εισαγάγετε τις πληροφορίες κύρια διεύθυνση.

5. Κλείστε τη φόρμα. Σημείωση: πρέπει να ενημερώσετε τη λίστα περιορισμών για το τελικό σημείο πώλησης και στο τελικό έργο για να συμπεριλάβετε το λογαριασμό πελάτη που δημιουργείται μετά την ολοκλήρωση της αρχικής εγκατάστασης των ηλεκτρονικών e-Τιμολόγηση. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Προσθήκη λογαριασμού πελάτη στη λίστα περιορισμών τελικού σημείου.

Ρύθμιση AIF για ηλεκτρονική e-Τιμολόγηση 
Χρησιμοποιήστε τη φόρμα καθολικές ρυθμίσεις για να ορίσετε AIF προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για όλες τις ανταλλαγές εγγράφων, και να χρησιμοποιήσετε τη φόρμα τοπικά τελικά σημεία για να ορίσετε τα τοπικά τελικά σημεία. Τελικά σημεία είναι τα σημεία προέλευσης για απεσταλμένα μηνύματα και τους προορισμούς για τα μηνύματα που έχετε λάβει. Χρησιμοποιήστε τη φόρμα προσαρμογείς μεταφοράς για την ενεργοποίηση και ρύθμιση παραμέτρων των προσαρμογέων μεταφοράς για την ανταλλαγή δεδομένων με τη χρήση AIF.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Καθολικές ρυθμίσεις (φόρμα)," "Τοπικά τελικά σημεία (φόρμα)" και "Μεταφορά προσαρμογείς (φόρμα)" στη Βοήθεια και "Ρύθμιση παραμέτρων και διαχείριση AIF" του διακομιστή και διαχείριση βάσεων δεδομένωνΟδηγού.

1. Κάντε κλικ στο κουμπί βασικό > εγκατάστασης > Εφαρμογή πλαισίου ενοποίησης > καθολικές ρυθμίσεις για να ανοίξετε τη φόρμακαθολικές ρυθμίσεις Πλαισίου ενοποίησης

2. στο πεδίο προεπιλεγμένη μορφή κωδικοποίησης , επιλέξτε UTF-8.

3. Κλείστε τη φόρμα.

4. Κάντε κλικ στο κουμπί βασικό > εγκατάστασης > Εφαρμογή πλαισίου ενοποίησης > τοπικά τελικά σημεία για να ανοίξετε τη φόρμα τοπικά τελικά σημεία .

5. στο πεδίο " εταιρεία ", επιλέξτε την εταιρεία για την οποία δημιουργούνται e-τιμολόγια.

6. στο πεδίο τοπικό τελικό σημείο , εισαγάγετε ένα τοπικό τελικό σημείο.

7. Κλείστε τη φόρμα.

8. Κάντε κλικ στο κουμπί βασικό > εγκατάστασης > Εφαρμογή πλαισίου ενοποίησης > προσαρμογείς μεταφοράς για να ανοίξετε τη φόρμα προσαρμογείς μεταφοράς .

9. στο πεδίο κλάσης του προσαρμογέα , επιλέξτε AifFileSystemAdapter. Αυτός ο προσαρμογέας χρησιμοποιείται για να δημιουργήσετε και να αποθηκεύσετε το αρχείο .xml.

10. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου " ενεργό " για να υποδείξετε ότι ο προσαρμογέας μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

11. στο πεδίο " κατεύθυνση ", επιλέξτε τη Λήψη ή την αποστολή. Κλείστε τη φόρμα.

Ορίσετε κανάλια για ηλεκτρονική e-Τιμολόγηση
Χρησιμοποιήστε τη φόρμα κανάλια για να δημιουργήσετε κανάλια για πωλήσεις και τιμολόγια έργου στο AIF. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Κανάλια (φόρμα)" στη Βοήθεια.

Πρέπει να δημιουργήσετε φακέλους προέλευσης για να αποθηκεύσετε τις πωλήσεις και τα τιμολόγια έργου ως αρχεία .xml, πριν να δημιουργήσετε κανάλια. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Ρύθμιση παραμέτρων του Microsoft Dynamics AX για την ηλεκτρονική Τιμολόγηση.

1. Κάντε κλικ στο κουμπί βασικό > εγκατάστασης > Εφαρμογή πλαισίου ενοποίησης > κανάλια , για να ανοίξετε τη φόρμα κανάλια .

2. Δημιουργήστε ένα κανάλι για ένα τιμολόγιο πώλησης.

3. στα πεδία Κανάλι ID και το όνομα , εισαγάγετε ένα αναγνωριστικό καναλιού και ένα όνομα για το κανάλι πώλησης.

4. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου " ενεργό " για να δηλώσετε ότι το κανάλι μπορεί να χρησιμοποιηθεί και να ανταλλάσσετε μηνύματα.

5. στο πεδίο Προσαρμογέας , επιλέξτε τον προσαρμογέα συστήματος αρχείων.

6. στο πεδίο " κατεύθυνση ", επιλέξτε " Εξαγωγή".

7. στο πεδίο " διεύθυνση ", πληκτρολογήστε τη διαδρομή για το φάκελο όπου αποθηκεύονται τα αρχεία .xml. Τα αρχεία αποθηκεύονται στο φάκελο προέλευσης για τα τιμολόγια πωλήσεων.

8. Κλείστε τη φόρμα.

Ρυθμίσετε τις υπηρεσίες AIF και τις ενέργειες AIF για ηλεκτρονική e-Τιμολόγηση

Χρησιμοποιούν τις φόρμες AIF υπηρεσίες και Ενέργειες για να ρυθμίσετε τις υπηρεσίες και τις ενέργειες που θα χρησιμοποιήσετε με AIF. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Ενέργειες AIF (φόρμα)" και "Υπηρεσίες AIF (φόρμα)", στη Βοήθεια.

1. Κάντε κλικ στο κουμπί βασικό > εγκατάστασης > Εφαρμογή πλαισίου ενοποίησης > υπηρεσίες για να ανοίξετε τη φόρμα AIF υπηρεσίες .

2. Κάντε κλικ στο κουμπί " Ανανέωση " για να εμφανίσετε μια λίστα των υπηρεσιών και των λειτουργιών, εάν είναι απαραίτητο.

3. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση για τις υπηρεσίες SalesSalesEInvoiceService και ProdProjEInvoiceService .

4. Κλείστε τη φόρμα. Με τη μορφή Ενέργειες (βασικό > εγκατάστασης > Εφαρμογή πλαισίου ενοποίησης > Ενέργειες), βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση για τις ενέργειες που SalesSalesEInvoiceService.read και ProdProjEInvoiceService.read .

Ορίσετε τα τελικά σημεία για την ηλεκτρονική e-Τιμολόγηση
Χρησιμοποιήστε τη φόρμα τελικά σημεία για να ρυθμίσετε τις απολήξεις των δικαιούχων, για εξερχόμενη τιμολόγια πώλησης και τιμολόγια εξερχόμενων έργου. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Τρόπος: Αποστολή και λήψη ηλεκτρονικών εγγράφων αυτόματα" και "Απολήξεις (φόρμα)" στη Βοήθεια.

1. Κάντε κλικ στο κουμπί βασικό > εγκατάστασης > Εφαρμογή πλαισίου ενοποίησης > τελικά σημεία για να ανοίξετε τη φόρμα απολήξεις .

2. Δημιουργήστε ένα τελικό σημείο και στη συνέχεια στα πεδία Τελικού σημείου ID και το όνομα , πληκτρολογήστε ένα αναγνωριστικό και όνομα για το σημείο κατάληξης.

3. στο πεδίο ID τοπικό τελικό σημείο , εισαγάγετε ένα τοπικό τελικό σημείο, που είναι η εταιρεία που παράγει τα ηλεκτρονικά τιμολόγια.

4. Κάντε κλικ στην καρτέλα Γενικά και, στη συνέχεια, στο πεδίο ID εξερχόμενων καναλιών , επιλέξτε το κανάλι που ορίζετε για πώλησης ή τιμολογίου έργου. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Ρύθμιση κανάλια για την ηλεκτρονική Τιμολόγηση.

5. στο πεδίο προεπιλεγμένη μορφή κωδικοποίησης , επιλέξτε UTF-8.

6. Κάντε κλικ στην καρτέλα " περιορισμοί " και, στη συνέχεια, επιλέξτε τους λογαριασμούς πελατών για που δημιουργούνται ηλεκτρονικά τιμολόγια.

7. Κάντε κλικ στην καρτέλα χρήστες και, στη συνέχεια, επιλέξτε το χρήστη ή την ομάδα που μπορούν να χρησιμοποιήσουν στο επιλεγμένο τελικό σημείο.

8. Αποθηκεύστε το τελικό σημείο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή ενέργεια πολιτικές για να ανοίξετε τη φόρμα Πολιτικές ενέργειας τελικού σημείου .

9. στο πεδίο Αναγνωριστικό ενέργειας , καθορίστε την ενέργεια (SalesSalesEInvoiceService.read ή ProdProjEInvoiceService.read) που θα χρησιμοποιήσετε για το επιλεγμένο τελικό σημείο.

10. Κάντε κλικ στην καρτέλα Γενικά , και, στη συνέχεια, στο πεδίο κατάσταση , επιλέξτε Ενεργοποίησηκαι στο πεδίο λειτουργία σύνδεσης , επιλέξτε αρχείο καταγραφής όλα.

11. Αποθηκεύστε την πολιτική ενέργειας του τελικού σημείου.

12. Επιλέξτε μια ενέργεια και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ρύθμιση παραμέτρων για να ανοίξετε το της φόρμας Αντιστοίχισης τιμής .

13. Κάντε κλικ στην καρτέλα στοιχεία και, στη συνέχεια, στο πεδίο τιμή έγγραφο στην ομάδα πεδίο επεξεργασία κωδικών είδους , επιλέξτε δεν έχει καθοριστεί. Αυτό είναι απαραίτητο για τη δημιουργία ηλεκτρονικών τιμολογίων για τιμολόγια ελεύθερου κειμένου. Στο πεδίο τιμή εγγράφου στο χειρισμό μονάδες ομάδας πεδίων και επεξεργασία κωδικών αποθήκης ομάδας πεδίων, επιλέξτε μας.

14. Κάντε κλικ στην καρτέλα άλλες βάσης δεδομένων και, στη συνέχεια, στο πεδίο τιμή έγγραφο στην ομάδα πεδίο χειρισμού κωδικούς νομισμάτων , επιλέξτε Κωδικός νομισματικής μονάδας ISO. Στα πεδία τιμή εγγράφου στο χειρισμό μέθοδοι παράδοσης, χειρισμός τους όρους παράδοσηςκαι διάφορα τέλη κωδικό χειρισμού ομάδες πεδίων, επιλέξτε μας.

15. Κλείστε τη φόρμα Αντιστοίχισης τιμής .

16. υπό τη μορφή Πολιτικών ενέργειας του τελικού σημείου , κάντε κλικ στην επιλογή Δεδομένων πολιτικών για να ανοίξετε τη φόρμα Πολιτικές δεδομένων παραμέτρου .

17. Κάντε κλικ στην επιλογή Δεδομένων πολιτικών για να ανοίξετε τη φόρμα πολιτικές δεδομένων ενέργεια τελικού σημείου και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Ορισμός > " Ενεργοποίηση όλων " για να επιλέξετε όλα τα πεδία.

18. Κλείστε τις φόρμες τελικού σημείου ενέργεια δεδομένων πολιτικές, Παράμετρος δεδομένων πολιτικέςκαι Πολιτικές ενέργειας τελικού σημείου .

19. με τη μορφή τελικά σημεία , κάντε κλικ στην καρτέλα " Επισκόπηση " και, στη συνέχεια, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου " ενεργό " για τα τελικά σημεία. Κλείστε τη φόρμα.

Ρυθμίσετε μια ομάδα δέσμης για ηλεκτρονική e-Τιμολόγηση

Χρησιμοποιήστε τη φόρμα ομάδας δέσμης για να ορίσετε μια ομάδα δέσμης για την επεξεργασία των τιμολογίων, χρησιμοποιώντας τις μαζικές εργασίες. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα "Ομάδα δέσμης (φόρμα)", στη Βοήθεια.

1. Κάντε κλικ στο κουμπί Διαχείριση> εγκατάστασης > ομάδα δέσμης για να ανοίξετε τη φόρμα ομάδας δέσμης .

2. Δημιουργήστε μια ομάδα δέσμης για την επεξεργασία των πωλήσεων ή των τιμολογίων έργου.

3. Επιλέξτε την καρτέλα διακομιστές δέσμης , επιλέξτε ένα διακομιστή και, στη συνέχεια, να το μετακινήσετε στη λίστα επιλεγμένες διακομιστές .

4. Κλείστε τη φόρμα ομάδας δέσμης για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας.Ορίσετε μαζική επεξεργασία ηλεκτρονικών e-τιμολόγησης

Χρησιμοποιήστε τη φόρμα μαζική εργασία για να ορίσετε μαζική επεξεργασία ηλεκτρονικών e-τιμολόγησης. Μπορείτε να επεξεργαστείτε τα ηλεκτρονικά τιμολόγια, χρησιμοποιώντας τις μαζικές εργασίες. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "πληροφορίες για την αυτόματη επεξεργασία δέσμης" στη Βοήθεια.

Πρέπει να ορίσετε μια μαζική εργασία για τα τιμολόγια πωλήσεων εξερχόμενων ηλεκτρονικών και άλλη μια μαζική εργασία για έργο εξερχόμενων ηλεκτρονικών τιμολογίων.

1. Κάντε κλικ στο κουμπί βασικό > έρευνες > μαζική εργασία για να ανοίξετε τη φόρμα μαζική εργασία .

2. Δημιουργήστε ή επιλέξτε μια εργασία και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή εργασιών για να ανοίξετε τη φόρμα εργασιών δέσμης .

3. για τη μαζική εργασία, δημιουργήστε τρεις εργασίες που χρησιμοποιούν τα ακόλουθα ονόματα κλάσης:

AifOutboundProcessingService 

AifGatewaySendService 

•       EInvoiceFileTransform_OIOUBL 

4. Επιλέξτε την εργασία που χρησιμοποιεί το όνομα της κλάσης EInvoiceFileTransform_OIOUBL .

5. στο πεδίο " ομάδα δέσμης ", επιλέξτε μια ομάδα δέσμης.

6. πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + S για να αποθηκεύσετε την μαζική εργασία.

7. Επιλέξτε την εργασία που χρησιμοποιεί το όνομα της κλάσης EInvoiceFileTransform_OIOUBL και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί παράμετροι για να ανοίξετε τη φόρμα μετασχηματισμού αρχείο XSL OIOUBL E-τιμολόγιο .

8. Καθορίστε τη θέση του αρχείου προέλευσης, προορισμού διαδρομή, και αποθήκευση αρχείων Επεξεργάσθηκε και σφάλμα φακέλους αποθήκευσης αρχείων. Για τη διαδρομή του αρχείου XSLT, επιλέξτε τη διαδρομή για το αρχείο esalesinvoice_no_oioubl.xsl για εξερχόμενων ηλεκτρονικών τιμολογίων πωλήσεων, ή η διαδρομή  eprojectinvoice_no_oioubl.xsl αρχείου για έργο εξερχόμενων ηλεκτρονικών τιμολογίων.

9. Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να κλείσετε τη φόρμα μετασχηματισμού αρχείο XSL OIOUBL E-τιμολόγιο .

10. για να ορίσετε τη σειρά εκτέλεσης των εργασιών μαζικής, με τη μορφή δέσμης εργασιών , στην καρτέλα " Επισκόπηση ", επιλέξτε την εργασία δέσμης που χρησιμοποιεί το όνομα της κλάσης AifGatewaySendService (η δεύτερη εργασία).

11. Ορίστε μια συνθήκη για την επιλεγμένη μαζική εργασία όταν έχει τερματιστεί η εργασία δέσμης που χρησιμοποιεί το όνομα της κλάσης AifOutboundProcessingService (η πρώτη εργασία).

• Στο κάτω τμήμα του παραθύρου, πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + N για να δημιουργήσετε μια συνθήκη και, στη συνέχεια, στο πεδίο " Αναγνωριστικό εργασίας ", επιλέξτε την εργασία δέσμης που χρησιμοποιεί το όνομα της κλάσης AifOutboundProcessingService .

• Στο πεδίο αναμενόμενη κατάσταση , επιλέξτε έληξε.

Σημείωση: Μπορείτε επίσης να επιλέξετε την εργασία δέσμης που χρησιμοποιεί την κλάση EInvoiceFileTransform_OIOUBL

όνομα και σύνολο τελείωσε η συνθήκη για να εκτελέσετε τη μαζική εργασία όταν το όνομα κλάσης της μαζικής εργασίας που χρησιμοποιεί το AifGatewaySendService . Κλείστε τις φόρμες.

Ορίσετε επαναλαμβανόμενες μαζικές εργασίες

Χρησιμοποιήστε τη φόρμα περιοδικότητας για να προσδιορίσετε μοτίβα περιοδικότητας για μαζικές εργασίες. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "πληροφορίες για την αυτόματη επεξεργασία δέσμης" και "Περιοδικότητα (φόρμα)" στη Βοήθεια.

1. Κάντε κλικ στο κουμπί βασικό > έρευνες > μαζική εργασία , ανοίξτε τη φόρμα μαζική εργασία .

2. Επιλέξτε τη μαζική εργασία εξαγωγής των ηλεκτρονικών τιμολογίων.

3. Κάντε κλικ στο κουμπί Περιοδικότητα για να ανοίξετε τη φόρμα περιοδικότητας , ρύθμιση της διαδικασίας δέσμης έργων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

4. Επιλέξτε τη φόρμα μαζική εργασία , η μαζική εργασία, κάντε κλικ στο κουμπί Λειτουργίες > Αλλαγή κατάστασηςκαι στη συνέχεια επιλέξτε Αναμονή. Κλείστε τις φόρμες.
Προσθέστε έναν λογαριασμό πελάτη στη λίστα περιορισμών τελικού σημείου

Χρησιμοποιήστε τη φόρμα τελικά σημεία για να ενημερώσετε τη λίστα περιορισμών για το τελικό σημείο πώλησης και στο τελικό έργο για να συμπεριλάβετε το λογαριασμό πελάτη που δημιουργείται μετά την ολοκλήρωση της αρχικής εγκατάστασης των ηλεκτρονικών e-Τιμολόγηση.

1. Κάντε κλικ στο κουμπί Basic > εγκατάστασης > εφαρμογή πλαισίου ενοποίησης > τελικά σημεία για να ανοίξετε τη φόρμα απολήξεις.

2. στο πεδίο id τελικό σημείο, επιλέξτε ένα σημείο κατάληξης που χρησιμοποιεί την ενέργεια SalesSalesEInvoiceService.read.

3. Κάντε κλικ στην καρτέλα "περιορισμοί" και, στη συνέχεια, προσθέστε ένα λογαριασμό πελάτη.

4. στο πεδίο "Τύπος περιορισμού", επιλέξτε "Πελάτης".

5. στο πεδίο Αναγνωριστικό περιορισμού , επιλέξτε το λογαριασμό του πελάτη.

Σημείωση: Μπορείτε επίσης να προσθέσετε το λογαριασμό πελάτη στη λίστα περιορισμών τελικά σημεία για τα τιμολόγια έργου. Επιλέξτε το τελικό σημείο που χρησιμοποιεί την ενέργεια ProdProjEInvoiceService.read . Κλείστε τη φόρμα.


Καταχώρηση τιμολογίων και δημιουργία αρχείων .xml  

Μπορείτε να καταχωρήσετε τιμολόγια πώλησης, ελεύθερο κείμενο τιμολόγια, τιμολόγια έργου και πιστωτικό σημειώσεις, και να δημιουργούν αρχεία .xml που είναι δυνατό να υποβληθεί προς το δημόσιο. Μπορείτε επίσης να καταχωρήσετε πολλά τιμολόγια χρησιμοποιώντας τη μαζική επεξεργασία. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα "Καταχώρηση παραγγελίας σε δέσμη" στη Βοήθεια. Δημιουργούνται τα αρχεία e-τιμολόγιο στον κοινόχρηστο φάκελο που έχει οριστεί για την EInvoiceFileTransform_OIOUBL μαζική εργασία για τη μαζική εργασία.
 

Πληροφορίες άμεσης επιδιόρθωσης

Μια υποστηριζόμενη άμεση επιδιόρθωση είναι διαθέσιμη από τη Microsoft. Υπάρχει μια ενότητα "Διαθέσιμη λήψη άμεσης επιδιόρθωσης" στην αρχή αυτού του άρθρου της Γνωσιακής βάσης. Εάν αντιμετωπίζετε μια λήψη ζήτημα, την εγκατάσταση αυτής της επείγουσας επιδιόρθωσης, ή έχετε άλλες ερωτήσεις τεχνικής υποστήριξης, επικοινωνήστε με το συνεργάτη σας ή, αν συμμετέχουν σε ένα σχέδιο υποστήριξης απευθείας με τη Microsoft, μπορείτε να καλέσετε την τεχνική υποστήριξη της Microsoft Dynamics και να δημιουργήσετε μια νέα αίτηση υποστήριξης. Για να το κάνετε αυτό, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με τεχνική υποστήριξη για το Microsoft Dynamics μέσω τηλεφώνου χρησιμοποιώντας αυτές τις συνδέσεις για αριθμούς τηλεφώνου συγκεκριμένη χώρα. Για να το κάνετε αυτό, επισκεφθείτε μία από τις ακόλουθες τοποθεσίες της Microsoft στο Web:

ΣυνεργάτεςΟι πελάτεςΣε ειδικές περιπτώσεις, οι χρεώσεις που υφίστανται κανονικά για κλήσεις υποστήριξης ενδέχεται να να ακυρωθούν, εάν έναν επαγγελματία τεχνικής υποστήριξης για το Microsoft Dynamics και σχετικά προϊόντα προσδιορίζει ότι μια συγκεκριμένη ενημερωμένη έκδοση θα επιλύσει το ζήτημά σας. Οι συνηθισμένες χρεώσεις υποστήριξης θα ισχύει για οποιαδήποτε πρόσθετες ερωτήσεις υποστήριξης και θέματα που δεν αφορούν τη συγκεκριμένη ενημερωμένη έκδοση.


Πληροφορίες εγκατάστασης

Εάν έχετε προσαρμογές για μία ή περισσότερες από τις μεθόδους ή τους πίνακες που επηρεάζονται από αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση, πρέπει να εφαρμόσετε αυτές τις αλλαγές σε περιβάλλον ελέγχου, πριν να εφαρμόσετε την επείγουσα επιδιόρθωση σε ένα περιβάλλον παραγωγής.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση αυτής της επείγουσας επιδιόρθωσης, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
893082 τρόπος για να εγκαταστήσετε μια επείγουσα επιδιόρθωση της Microsoft Dynamics AX

Προϋποθέσεις

Πρέπει να έχετε Microsoft Dynamics AX 2012 R2, 2012 του Microsoft Dynamics AX ή το Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 εγκατεστημένο για να εφαρμόσετε αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση.

Απαίτηση επανεκκίνησης

Αφού εφαρμόσετε την επείγουσα επιδιόρθωση, πρέπει να επανεκκινήσετε την υπηρεσία διακομιστή αντικειμένου εφαρμογής (AOS).

Πληροφορίες αρχείων

Η καθολική έκδοση αυτής της επείγουσας επιδιόρθωσης έχει τα χαρακτηριστικά αρχείου (ή νεότερα χαρακτηριστικά αρχείου) που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα. Οι ημερομηνίες και οι ώρες για τα αρχεία αυτά αναφέρονται σε Συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC). Όταν προβάλλετε τις πληροφορίες του αρχείου, μετατρέπεται σε τοπική ώρα. Για να βρείτε τη διαφορά μεταξύ της ώρας UTC και της τοπικής ώρας, χρησιμοποιήστε την καρτέλα Zώνη ώρας στο στοιχείο Hμερομηνία και ώρα " στον πίνακα ελέγχου.


Microsoft Dynamics AX 2009
Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείουΜέγεθος αρχείουΗμ/νίαΏραΠλατφόρμα
Axupdate.exeΔεν ισχύει62,12026-Nov-201315:54x86
Dynamicsax2009-kb2911928-sp1.exe6.3.15.042,314,24026-Nov-201309:06x86
Kb2911928-glp-cons.cabΔεν ισχύει4,706,14926-Nov-201315:54Δεν ισχύει
Kb2911928-glp-ee.cabΔεν ισχύει5,750,24526-Nov-201315:54Δεν ισχύει
Kb2911928-glp-il.cabΔεν ισχύει417,28226-Nov-201315:54Δεν ισχύει
Kb2911928-glp-tr.cabΔεν ισχύει1,659,04626-Nov-201315:54Δεν ισχύει
Kb2911928-syp-cons.cabΔεν ισχύει5,975,36326-Nov-201315:54Δεν ισχύει
Kb2911928-syp-ee.cabΔεν ισχύει5,941,64326-Nov-201315:54Δεν ισχύει
Kb2911928-syp-il.cabΔεν ισχύει5,643,25626-Nov-201315:54Δεν ισχύει
Kb2911928-syp-syp.cabΔεν ισχύει5,642,15226-Nov-201315:54Δεν ισχύει
Kb2911928-syp-tr.cabΔεν ισχύει5,777,75926-Nov-201315:54Δεν ισχύει
Licensetermsar.rtfΔεν ισχύει101,41420-Apr-201302:06Δεν ισχύει
Licensetermscs.rtfΔεν ισχύει92,70520-Apr-201302:06Δεν ισχύει
Licensetermsda.rtfΔεν ισχύει102,54320-Apr-201302:06Δεν ισχύει
Licensetermsde.rtfΔεν ισχύει119,31320-Apr-201302:06Δεν ισχύει
Licensetermsen.rtfΔεν ισχύει111,79520-Apr-201302:06Δεν ισχύει
Licensetermses.rtfΔεν ισχύει98,31320-Apr-201302:06Δεν ισχύει
Licensetermset.rtfΔεν ισχύει104,48420-Apr-201302:06Δεν ισχύει
Licensetermsfi.rtfΔεν ισχύει107,41820-Apr-201302:06Δεν ισχύει
Licensetermsfr.rtfΔεν ισχύει133,19720-Apr-201302:06Δεν ισχύει
Licensetermshe-il.rtfΔεν ισχύει4,25820-Apr-201302:06Δεν ισχύει
Licensetermshu.rtfΔεν ισχύει94,30420-Apr-201302:06Δεν ισχύει
Licensetermsis.rtfΔεν ισχύει36,11220-Apr-201302:06Δεν ισχύει
Licensetermsit.rtfΔεν ισχύει117,76520-Apr-201302:06Δεν ισχύει
Licensetermsja.rtfΔεν ισχύει107,09220-Apr-201302:06Δεν ισχύει
Licensetermslt.rtfΔεν ισχύει125,19720-Apr-201302:06Δεν ισχύει
Licensetermslv.rtfΔεν ισχύει106,68120-Apr-201302:06Δεν ισχύει
Licensetermsnb-no.rtfΔεν ισχύει118,24520-Apr-201302:06Δεν ισχύει
Licensetermsnl.rtfΔεν ισχύει112,65720-Apr-201302:06Δεν ισχύει
Licensetermspl.rtfΔεν ισχύει118,88720-Apr-201302:06Δεν ισχύει
Licensetermspt-br.rtfΔεν ισχύει102,98220-Apr-201302:06Δεν ισχύει
Licensetermsru.rtfΔεν ισχύει151,40020-Apr-201302:06Δεν ισχύει
Licensetermssv.rtfΔεν ισχύει117,96020-Apr-201302:06Δεν ισχύει
Licensetermsth.rtfΔεν ισχύει156,70820-Apr-201302:06Δεν ισχύει
Licensetermstr.rtfΔεν ισχύει105,69320-Apr-201302:06Δεν ισχύει
Licensetermszh-hans.rtfΔεν ισχύει100,52820-Apr-201302:06Δεν ισχύει
Axsetupsp.exe5.0.1100.451,637,04026-Nov-201315:53x86
Cabextractor.dllΔεν ισχύει19,63226-Nov-201315:52x86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.dll5.0.1100.9150,44020-Apr-201309:53x86
Axsetupsp.resources.dll5.0.1100.40539,32826-Nov-201315:52x86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll5.0.1000.4517,33620-Apr-201309:52x86
Axsetupsp.resources.dll5.0.1100.40535,23226-Nov-201315:53x86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll5.0.1000.4516,31220-Apr-201309:52x86
Axsetupsp.resources.dll5.0.1100.40531,13626-Nov-201315:53x86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll5.0.1000.4516,31220-Apr-201309:52x86
Axsetupsp.resources.dll5.0.1100.40535,23226-Nov-201315:53x86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll5.0.1000.4516,82420-Apr-201309:52x86
Axsetupsp.resources.dll5.0.1100.40535,23226-Nov-201315:52x86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll5.0.1000.4516,82420-Apr-201309:52x86
Axsetupsp.resources.dll5.0.1100.40531,13626-Nov-201315:52x86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll5.0.1000.4516,31220-Apr-201309:52x86
Axsetupsp.resources.dll5.0.1100.40531,13626-Nov-201315:53x86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll5.0.1000.4516,31220-Apr-201309:52x86
Axsetupsp.resources.dll5.0.1100.40539,32826-Nov-201315:53x86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll5.0.1000.4516,82420-Apr-201309:53x86
Axsetupsp.resources.dll5.0.1100.40539,32826-Nov-201315:53x86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll5.0.1500.121216,32020-Apr-201309:53x86
Axsetupsp.resources.dll5.0.1100.40535,23226-Nov-201315:53x86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll5.0.1000.4516,82420-Apr-201309:53x86
Axsetupsp.resources.dll5.0.1100.40531,13626-Nov-201315:53x86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll5.0.1000.4516,31220-Apr-201309:53x86
Axsetupsp.resources.dll5.0.1100.40531,13626-Nov-201315:53x86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll5.0.1000.4516,31220-Apr-201309:53x86
Axsetupsp.resources.dll5.0.1100.40543,42426-Nov-201315:53x86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll5.0.1000.4517,84820-Apr-201309:53x86
Axsetupsp.resources.dll5.0.1100.40531,13626-Nov-201315:53x86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll5.0.1000.4516,31220-Apr-201309:53x86
Axsetupsp.resources.dll5.0.1100.40535,23226-Nov-201315:53x86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll5.0.1000.4516,31220-Apr-201309:53x86
Axsetupsp.resources.dll5.0.1100.40531,13626-Nov-201315:52x86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll5.0.1000.4516,31220-Apr-201309:53x86
Axsetupsp.resources.dll5.0.1100.40531,13626-Nov-201315:52x86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll5.0.1000.4516,31220-Apr-201309:53x86
Axsetupsp.resources.dll5.0.1100.40535,23226-Nov-201315:53x86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll5.0.1000.4516,82420-Apr-201309:53x86
Axsetupsp.resources.dll5.0.1100.40535,23226-Nov-201315:53x86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll5.0.1000.4516,31220-Apr-201309:53x86
Axsetupsp.resources.dll5.0.1100.40547,52026-Nov-201315:52x86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll5.0.1000.4518,87220-Apr-201309:53x86
Axsetupsp.resources.dll5.0.1100.40531,13626-Nov-201315:53x86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll5.0.1000.4516,31220-Apr-201309:53x86
Axsetupsp.resources.dll5.0.1100.40559,80826-Nov-201315:53x86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll5.0.1000.4520,40820-Apr-201309:53x86
Axsetupsp.resources.dll5.0.1100.40531,13626-Nov-201315:52x86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll5.0.1000.4516,31220-Apr-201309:53x86
Axsetupsp.resources.dll5.0.1100.40527,04026-Nov-201315:53x86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll5.0.1000.4515,80020-Apr-201309:53x86
Cabextractor.dllΔεν ισχύει23,21626-Nov-201315:54x64
Microsoft Dynamics AX 2012
Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείουΜέγεθος αρχείουΗμ/νίαΏρα
Aximpactanalysis.exeΔεν ισχύει60,28017-Jul-201312:30
Axupdate.exeΔεν ισχύει60,26417-Jul-201312:30
Dynamicsax2012-kb2911928.exe6.3.15.020,532,43223-Nov-201322:21
Licensetermsar.rtfΔεν ισχύει2,17017-Jul-201312:29
Licensetermscs.rtfΔεν ισχύει91,09917-Jul-201312:29
Licensetermsda.rtfΔεν ισχύει101,04317-Jul-201312:29
Licensetermsde.rtfΔεν ισχύει116,49617-Jul-201312:29
Licensetermsen.rtfΔεν ισχύει110,06717-Jul-201312:29
Licensetermses.rtfΔεν ισχύει96,85017-Jul-201312:29
Licensetermset.rtfΔεν ισχύει102,77817-Jul-201312:29
Licensetermsfi.rtfΔεν ισχύει105,98917-Jul-201312:29
Licensetermsfr.rtfΔεν ισχύει129,86917-Jul-201312:29
Licensetermshe-il.rtfΔεν ισχύει43,37617-Jul-201312:29
Licensetermshu.rtfΔεν ισχύει92,86317-Jul-201312:29
Licensetermsis.rtfΔεν ισχύει36,27517-Jul-201312:29
Licensetermsit.rtfΔεν ισχύει114,94717-Jul-201312:29
Licensetermsja.rtfΔεν ισχύει105,77817-Jul-201312:29
Licensetermslt.rtfΔεν ισχύει122,40017-Jul-201312:29
Licensetermslv.rtfΔεν ισχύει105,28917-Jul-201312:29
Licensetermsnb-no.rtfΔεν ισχύει115,55817-Jul-201312:29
Licensetermsnl.rtfΔεν ισχύει109,75617-Jul-201312:29
Licensetermspt-br.rtfΔεν ισχύει101,38217-Jul-201312:29
Licensetermsru.rtfΔεν ισχύει148,30717-Jul-201312:29
Licensetermssv.rtfΔεν ισχύει115,13817-Jul-201312:29
Licensetermsth.rtfΔεν ισχύει153,64417-Jul-201312:29
Licensetermstr.rtfΔεν ισχύει104,21017-Jul-201312:29
Licensetermszh-hans.rtfΔεν ισχύει99,13117-Jul-201312:29
Dynamicsax2012-kb2724897-extensions.axmodel6.1.1108.1256224,55217-Jul-201312:29
Dynamicsax2012-kb2724897-foundation.axmodel6.0.1108.1256251,17617-Jul-201312:29
Dynamicsax2012-kb2911928-extensions.axmodel6.1.1108.60325,071,08823-Nov-201322:16
Dynamicsax2012-kb2911928-foundation.axmodel6.0.1108.603213,639,40823-Nov-201322:16
Dynamicsax2012-kb2911928-fpplabels.axmodel6.0.1108.6032236,27223-Nov-201322:16
Dynamicsax2012-kb2911928-processmanufacturing.axmodel6.0.1108.60321,271,04023-Nov-201322:16
Dynamicsax2012-kb2911928-projectmanagement.axmodel6.0.1108.6032549,63223-Nov-201322:16
Dynamicsax2012-kb2911928-publicsector.axmodel6.0.1108.60322,270,44823-Nov-201322:16
Dynamicsax2012-kb2911928-syplabels.axmodel6.0.1108.60321,772,27223-Nov-201322:16
Axsetupsp.exe6.0.1108.42791,390,87217-Jul-201312:30
Axutillib.dll6.0.1108.806821,48017-Jul-201312:29
Microsoft.dynamics.servicing.operations.dll6.0.888.43635,75217-Jul-201312:30
Axsetupsp.resources.dll6.0.1108.4436391,46417-Jul-201312:30
Axsetupsp.resources.dll6.0.1108.4436375,08017-Jul-201312:30
Axsetupsp.resources.dll6.0.1108.4436379,17617-Jul-201312:30
Axsetupsp.resources.dll6.0.1108.4436379,17617-Jul-201312:30
Axsetupsp.resources.dll6.0.1108.4436375,08017-Jul-201312:30
Axsetupsp.resources.dll6.0.1108.4436383,27217-Jul-201312:30
Axsetupsp.resources.dll6.0.1108.4436375,08017-Jul-201312:30
Axsetupsp.resources.dll6.0.1108.4436379,17617-Jul-201312:30
Axsetupsp.resources.dll6.0.1108.4436375,08017-Jul-201312:30
Axsetupsp.resources.dll6.0.1108.4436379,17617-Jul-201312:30
Axsetupsp.resources.dll6.0.1108.4436375,08017-Jul-201312:30
Axsetupsp.resources.dll6.0.1108.4436416,04017-Jul-201312:30
Microsoft Dynamics AX 2012 R2
Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείουΜέγεθος αρχείουΗμ/νίαΏρα
Aximpactanalysis.exeΔεν ισχύει61,13613-Oct-201314:55
Axupdate.exeΔεν ισχύει61,12013-Oct-201314:55
Dynamicsax2012r2-kb2911928.exe6.3.15.041,699,02425-Nov-201309:17
Licensetermsar.rtfΔεν ισχύει2,17330-Jan-201313:27
Licensetermscs.rtfΔεν ισχύει91,24730-Jan-201313:27
Licensetermsda.rtfΔεν ισχύει101,18130-Jan-201313:27
Licensetermsde.rtfΔεν ισχύει116,64230-Jan-201313:27
Licensetermsen.rtfΔεν ισχύει102,37413-Oct-201314:55
Licensetermses.rtfΔεν ισχύει96,98530-Jan-201313:27
Licensetermset.rtfΔεν ισχύει102,89530-Jan-201313:27
Licensetermsfi.rtfΔεν ισχύει106,10130-Jan-201313:27
Licensetermsfr.rtfΔεν ισχύει130,01130-Jan-201313:27
Licensetermshu.rtfΔεν ισχύει93,01030-Jan-201313:27
Licensetermsis.rtfΔεν ισχύει36,45830-Jan-201313:27
Licensetermsit.rtfΔεν ισχύει115,08630-Jan-201313:27
Licensetermsja.rtfΔεν ισχύει105,91730-Jan-201313:27
Licensetermslt.rtfΔεν ισχύει122,67430-Jan-201313:27
Licensetermslv.rtfΔεν ισχύει105,40130-Jan-201313:27
Licensetermsnb-no.rtfΔεν ισχύει115,70030-Jan-201313:27
Licensetermsnl.rtfΔεν ισχύει110,04030-Jan-201313:27
Licensetermspl.rtfΔεν ισχύει116,32230-Jan-201313:27
Licensetermspt-br.rtfΔεν ισχύει101,51430-Jan-201313:27
Licensetermsru.rtfΔεν ισχύει148,57730-Jan-201313:27
Licensetermssv.rtfΔεν ισχύει115,45330-Jan-201313:27
Licensetermsth.rtfΔεν ισχύει153,76830-Jan-201313:27
Licensetermszh-hans.rtfΔεν ισχύει99,24530-Jan-201313:27
Dynamicsax2012r2-kb2858835-foundation.axmodel6.2.1000.367050,41611-Oct-201300:19
Dynamicsax2012r2-kb2909140-foundation.axmodel6.2.1000.474817,13608-Nov-201308:37
Dynamicsax2012r2-kb2911928-foundation.axmodel6.2.1000.503850,838,25625-Nov-201309:12
Dynamicsax2012r2-kb2911928-syplabels.axmodel6.2.1000.503812,196,59225-Nov-201309:12
Axsetupsp.exe6.2.1000.11541,391,28013-Oct-201314:55
Axutillib.dll6.2.120.0929,96825-Nov-201309:12
Microsoft.dynamics.servicing.operations.dll6.2.73.830337,16813-Oct-201314:55
Axsetupsp.resources.dll6.2.147.8303387,77625-Nov-201309:12
Axsetupsp.resources.dll6.2.147.8303375,48825-Nov-201309:12
Axsetupsp.resources.dll6.2.147.8303375,48825-Nov-201309:11
Axsetupsp.resources.dll6.2.147.8303379,58425-Nov-201309:11
Axsetupsp.resources.dll6.2.147.8303379,58425-Nov-201309:12
Axsetupsp.resources.dll6.2.147.8303371,39225-Nov-201309:11
Axsetupsp.resources.dll6.2.147.8303375,48825-Nov-201309:11
Axsetupsp.resources.dll6.2.147.8303383,68025-Nov-201309:11
Axsetupsp.resources.dll6.2.147.8303395,96825-Nov-201309:11
Axsetupsp.resources.dll6.2.147.8303375,48825-Nov-201309:11
Axsetupsp.resources.dll6.2.147.8303379,58425-Nov-201309:12
Axsetupsp.resources.dll6.2.147.8303387,77625-Nov-201309:12
Axsetupsp.resources.dll6.2.147.8303375,48825-Nov-201309:11
Axsetupsp.resources.dll6.2.147.8303375,48825-Nov-201309:12
Axsetupsp.resources.dll6.2.147.8303375,48825-Nov-201309:12
Axsetupsp.resources.dll6.2.147.8303379,58425-Nov-201309:11
Axsetupsp.resources.dll6.2.147.8303379,58425-Nov-201309:11
Axsetupsp.resources.dll6.2.147.8303379,58425-Nov-201309:12
Axsetupsp.resources.dll6.2.147.8303395,96825-Nov-201309:12
Axsetupsp.resources.dll6.2.147.8303375,48825-Nov-201309:11
Axsetupsp.resources.dll6.2.147.8303416,44825-Nov-201309:11
Axsetupsp.resources.dll6.2.147.8303371,39225-Nov-201309:11


Αντικείμενα που επηρεάζονταιΑυτή η ενημερωμένη έκδοση επηρεάζει τα ακόλουθα αντικείμενα στο Microsoft Dynamics AX 2009 SP1:
 • \Data Dictionary\Tables\ProjInvoiceJour
 • \Data Dictionary\Tables\CustInvoiceJour
 • \Resources\eInvoiceSales_AT_OIOUBL_xsl
 • \Resources\eInvoiceProject_AT_OIOUBL_xsl

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση επηρεάζει τα ακόλουθα αντικείμενα στο Microsoft Dynamics AX 2012:
 • \Data Dictionary\Tables\ProjInvoiceJour
 • \Data Dictionary\Tables\CustInvoiceJour
 • \Data Dictionary\Tables\CustTable
 • \Data Dictionary\Extended Types\EInvoiceAccountCode δεδομένων
 • \Data Dictionary\Extended Types\EInvoiceLineSpecific δεδομένων
 • \Resources\eInvoiceSales_AT_OIOUBL_xsl
 • \Resources\eInvoiceProject_AT_OIOUBL_xsl
Αυτή η ενημερωμένη έκδοση επηρεάζει τα ακόλουθα αντικείμενα στο Microsoft Dynamics AX 2012 R2:
 • \Data Dictionary\Tables\ProjInvoiceJour
 • \Data Dictionary\Tables\CustInvoiceJour
 • \Data Dictionary\Tables\CustTable
 • \Data Dictionary\Extended Types\EInvoiceAccountCode δεδομένων
 • \Data Dictionary\Extended Types\EInvoiceLineSpecific δεδομένων
 • \Resources\eInvoiceSales_AT_OIOUBL_xsl
 • \Resources\eInvoiceProject_AT_OIOUBL_xsl


Κατάσταση

Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα ζήτημα των προϊόντων της Microsoft που παρατίθενται στην ενότητα "Ισχύει για".
Σημείωση Αυτό είναι ένα άρθρο "ΤΑΧΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ" που έχει δημιουργηθεί απευθείας από την εταιρεία υποστήριξης της Microsoft. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται εδώ στο παρέχονται ως-είναι σε απόκριση ανερχόμενων ζητημάτων. Ως αποτέλεσμα της ταχύτητας διαθεσιμότητάς του, το υλικό ενδέχεται να περιλαμβάνει τυπογραφικά λάθη και μπορεί να αναθεωρηθεί οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς προειδοποίηση. Για άλλα θέματα, ανατρέξτε στην ενότητα " Όροι χρήσης ".
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 2911928 - Τελευταία αναθεώρηση: 21 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 1

Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012, Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1, Microsoft Dynamics AX Application Object Server

Σχόλια