Τρόπος ελέγχου της έκδοσης του Office XP

Περίληψη

Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο προσδιορισμού της ακριβούς έκδοσης του προϊόντος του Microsoft Office XP που διαθέτετε. Παρέχει επίσης αριθμούς έκδοσης για την πρωτότυπη έκδοση και τα επόμενα Service Pack.


Επιστροφή στην αρχή

Περισσότερες πληροφορίες

Τρόπος εύρεσης του αριθμού έκδοσης

Οι ακόλουθες μέθοδοι σας βοηθούν να προσδιορίσετε τις εγκατεστημένες εκδόσεις των προγραμμάτων του Microsoft Office.

Σημείωση Όταν μια ενημερωμένη έκδοση λογισμικού δεν περιλαμβάνει μια ενημερωμένη έκδοση του εκτελέσιμου αρχείου του προγράμματος, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που παρέχεται μαζί με την ενημερωμένη έκδοση για να προσδιορίσετε τα αρχεία που ενημερώνονται και, στη συνέχεια, ελέγξτε τις εκδόσεις των ενημερωμένων αρχείων.

Μέθοδος 1: Τρόπος χρήσης του παραθύρου διαλόγου "Προσθαφαίρεση προγραμμάτων" (Add or Remove Programs)

Μπορείτε να εξετάσετε τις πληροφορίες έκδοσης του εγκατεστημένου προγράμματος του Microsoft Office ή μεμονωμένων προϊόντων του Office, κάνοντας κλικ στη σύνδεση Κάντε κλικ εδώ για πληροφορίες υποστήριξης (Click here for support information) του παραθύρου διαλόγου Προσθαφαίρεση προγραμμάτων (Add or Remove Programs), όταν εκτελείτε τα Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP ή τον Microsoft Windows Server 2003 στον υπολογιστή σας. Αυτές οι πληροφορίες έκδοσης είναι η πιο ακριβής τεκμηρίωση της έκδοσης του προϊόντος που είναι διαθέσιμη στον υπολογιστή σας. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), και κατόπιν στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel).
 2. Στον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel), κάντε κλικ στο στοιχείο Προσθαφαίρεση προγραμμάτων (Add or Remove Programs).
 3. Στο παράθυρο διαλόγου Προσθαφαίρεση προγραμμάτων (Add or Remove Programs), εντοπίστε και κάντε κλικ για να επιλέξετε την κατάλληλη έκδοση του Office ή ένα μεμονωμένο προϊόν.
 4. Κάντε κλικ στη σύνδεση που προκύπτει Κάντε κλικ εδώ για πληροφορίες υποστήριξης (Click here for support information). Ένα πλαίσιο μηνύματος εμφανίζει τις σωστές πληροφορίες έκδοσης για το προϊόν, όπως καταγράφονται από τον Windows Installer.
Όταν χρησιμοποιείτε αυτήν τη μέθοδο, το Office XP έχει τους ακόλουθους αριθμούς έκδοσης για την αρχική έκδοση και τις εκδόσεις των Service Pack:
Πρόγραμμα του Office
επίσημη έκδοση
Service Pack 1 (SP1)Service Pack 2 (SP2)Service Pack 3 (SP3)
Microsoft Access 2002 10.0.2627.1
10.0.3409.010.0.4302.0 10.0.6501.0
Microsoft Excel 2002 10.0.2614.0
10.0.3506.010.0.4302.010.0.6501.0
Microsoft FrontPage 2002 10.0.2623.0
10.0.3402.010.0.4128.010.0.6308.0
Microsoft Office XP10.0.2627.0110.0.3520.010.0.4330.010.0.6626.0
Microsoft Outlook 2002 10.0.2627.1
10.0.3416.010.0.4024.010.0.6626.0
Microsoft PowerPoint 2002 10.0.2623.0
10.0.3506.010.0.4205.010.0.6501.0
Microsoft Project 200210.0.2915.010.0.8326.0Δ/ΥΔ/Υ
Microsoft Publisher 200210.0.2621.0
10.0.3402.010.0.4016.010.0.6308.0
Microsoft Visio 200210.0.52510.1.251410.2.5110Δ/Υ
Microsoft Word 2002 10.0.2627.0
10.0.3416.010.0.4219.010.0.6612.0
Επιστροφή στην αρχή

Μέθοδος 2: Τρόπος επαλήθευσης της ιδιότητας έκδοσης του εκτελέσιμου αρχείου

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιδιότητα έκδοσης του εκτελέσιμου αρχείου, για να προσδιορίσετε την έκδοση του προγράμματος του Office που διαθέτετε. Αυτή η μέθοδος λειτουργεί σε οποιαδήποτε έκδοση των Microsoft Windows που υποστηρίζει το Office XP. Χρησιμοποιήστε την ακόλουθη μέθοδο για να εντοπίσετε το εκτελέσιμο αρχείο και να επιβεβαιώσετε την έκδοση του προγράμματος του Office:
 • Εντοπίστε το εκτελέσιμο αρχείο του προγράμματος του Office. Η πρ5επιλεγμένη θέση αυτών των αρχείων στο Office XP είναι η εξής:
  Program files\Microsoft Office\Office10


  Σημείωση Η προεπιλεγμένη θέση για το εκτελέσιμο αρχείο του Microsoft Visio είναι η εξής:
  Program files\Microsoft Office\Visio10
  Τα ονόματα των εκτελέσιμων αρχείων είναι τα ίδια για κάθε έκδοση του Office και είναι τα εξής:
  όνομα_προγράμματοςΌνομα αρχείου
  Access 2002Msaccess.exe
  Excel 2002Excel.exe
  FrontPage 2002FrontPg.exe
  Office XPMso.dll
  Outlook 2002Outlook.exe
  PowerPoint 2002PowerPnt.exe
  Project 2002WinProj.exe
  Word 2002WinWord.exe
  Visio 2002Visio.exe
Για να βρείτε το κατάλληλο αρχείο, κάντε αναζήτηση στη μονάδα του σκληρού σας δίσκου. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα.

Σημείωση Επειδή υπάρχουν διάφορες εκδόσεις των Microsoft Windows, τα ακόλουθα βήματα ενδέχεται να διαφέρουν στον υπολογιστή σας. Σε αυτήν την περίπτωση, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του προϊόντος σας, για να ολοκληρώσετε τα βήματα αυτά.
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και, στη συνέχεια, στην επιλογή Αναζήτηση (Search).
 2. Στο τμήμα παραθύρου Αποτελέσματα αναζήτησης (Search Results), κάντε κλικ στην επιλογή Όλα τα αρχεία και τους φακέλους (All files and folders) στην περιοχή Σύντροφος αναζήτησης (Search Companion).
 3. Στο πλαίσιο Ολόκληρο ή μέρος του ονόματος αρχείου (All or part of the file name), πληκτρολογήστε το κατάλληλο όνομα αρχείου όπως παρατίθεται παραπάνω και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί
  Αναζήτηση (Search).
 4. Στη λίστα αρχείων που προκύπτει, κάντε δεξιό κλικ στο αρχείο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
 5. Στην καρτέλα Έκδοση (Version), προσδιορίστε την έκδοση του αρχείου που είναι εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας.
Όταν χρησιμοποιείτε αυτήν τη μέθοδο, το Office XP έχει τους ακόλουθους αριθμούς έκδοσης για την αρχική έκδοση και τις εκδόσεις των Service Pack:
Πρόγραμμα του Office
επίσημη έκδοση
SP1SP2SP3
Msaccess.exe 10.0.2627.1
10.0.3409.010.0.4302.0 10.0.6501.0
Excel.exe 10.0.2614.0
10.0.3506.010.0.4302.010.0.6501.0
FrontPg.exe 10.0.2623.0
10.0.3402.010.0.4128.010.0.6308.0
Mso.dll10.0.2627.0110.0.3520.010.0.4330.010.0.6626.0
Outlook.exe 10.0.2627.1
10.0.3416.010.0.4024.010.0.6626.0
PowerPt.exe 10.0.2623.0
10.0.3506.010.0.4205.010.0.6501.0
WinProj.exe10.0.2915.010.0.8326.0Δ/ΥΔ/Υ
Mspub.exe10.0.2621.0
10.0.3402.010.0.4016.010.0.6308.0
Visio.exe10.0.52510.0.2420.410.0.5006.4Δ/Υ
WinWord.exe 10.0.2627.0
10.0.3416.010.0.4219.010.0.6612.0

Μέθοδος 3: Τρόπος χρήσης του παραθύρου διαλόγου "Πληροφορίες για το Microsoft Όνομα_προϊόντος"

Στο παράθυρο διαλόγου Πληροφορίες για το Microsoft
Όνομα_προϊόντος (About Microsoft
Product name)
, εμφανίζεται ένας αριθμός μετά το όνομα του προϊόντος. Για παράδειγμα, στο Microsoft Excel 2002, ενδεχομένως να δείτε τον εξής αριθμό:
(10.2614.2625)
Για να εντοπίσετε το παράθυρο διαλόγου Πληροφορίες για το Microsoft Όνομα_προϊόντος (About Microsoft
Product name
), κάντε κλικ στην εντολή
Πληροφορίες για το Microsoft Πρόγραμμα (About Microsoft Program) από το μενού
Βοήθεια (Help) σε οποιοδήποτε πρόγραμμα του Office.

Όταν χρησιμοποιείτε αυτήν τη μέθοδο, το Office XP έχει τους ακόλουθους αριθμούς έκδοσης για την αρχική έκδοση και τις εκδόσεις των Service Pack:
Πρόγραμμα του Office
επίσημη έκδοση
SP1SP2SP3
Access 2002 10.2627.2625
10.3409.350110.4302.4219 10.6501.6626
Excel 2002 10.2614.262510.3506.350110.4302.421910.6501.6626
FrontPage 2002 10.2623.2625
10.3402.350110.4128.421910.6308.6626
Outlook 2002 10.2627.2625
10.3513.350110.4219.421910.6626.6626
PowerPoint 2002 10.2623.2625
10.3506.350110.4205.421910.6501.6626
Project 200210.0.2915.262510.0.8326.0Δ/ΥΔ/Υ
Publisher 200210.2621.262510.3402.350110.4016.421910.6308.6626
Visio 200210.0.52510.0.251410.0.5110Δ/Υ
Word 2002 10.2627.262510.3416.350110.4219.421910.6612.6626

Τρόπος κατανόησης του αριθμού έκδοσης

Τα προϊόντα του Microsoft Office χρησιμοποιούν την ακόλουθη σύνταξη για τον αριθμό έκδοσης στο παράθυρο διαλόγου "Πληροφορίες" (About):
αα.ββββ.γγγγ
Αυτός ο αριθμός αντιπροσωπεύει τρία στοιχεία:
 • αα: Η έκδοση του Office.
 • ββββ: Η έκδοση του εκτελέσιμου αρχείου του προγράμματος. Για παράδειγμα, το αρχείο Excel.exe.
 • γγγγ: Η έκδοση του αρχείου Mso.dll.
Σημαντικό
 • Όταν εγκαθιστάτε ένα Service Pack, το παράθυρο διαλόγου
  Πληροφορίες για το Microsoft Όνομα_προϊόντος(About Microsoft Product name) προσθέτει τα γράμματα "SP" και τον αριθμό του επιπέδου του Service Pack. Ο τρόπος εμφάνισης αυτών των γραμμάτων εξαρτάται από την έκδοση του αρχείου Mso.dll.


  Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  328294 Το παράθυρο διαλόγου "Πληροφορίες για το Microsoft <Όνομα_προγράμματος>" (About Microsoft Program name) αναφέρει έκδοση Service Pack διαφορετική από αυτήν που αναμένεται στα Office XP και Office 2003

 • Επειδή δεν αλλάζουν όλες οι ενημερωμένες εκδόσεις τον αριθμό έκδοσης που αναγράφεται στο παράθυρο διαλόγου Πληροφορίες για το Microsoft Όνομα_προϊόντος (About Microsoft
  Product name)
  πρέπει να επαληθεύσετε τις ιδιότητες για το εκτελέσιμο αρχείο του προγράμματος.
Επιστροφή στην αρχή

Αναφορές

Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
305095 Ιστορικό των ενημερωμένων εκδόσεων του Office XP

Επιστροφή στην αρχή
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 291331 - Τελευταία αναθεώρηση: 3 Δεκ 2007 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια