Συνήθεις ερωτήσεις για το Σύστημα ονομάτων τομέα (DNS) των Windows 2000 και του Windows Server 2003

Περίληψη

Αυτό το άρθρο περιγράφει τις λειτουργίες του Συστήματος ονομάτων τομέα (DNS) στα Windows 2000 και Windows Server 2003 και δίνει απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις σχετικά με το DNS των Windows 2000 και Windows Server 2003 .

Περισσότερες πληροφορίες

Το DNS είναι η ραχοκοκαλιά της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory και ο κύριος μηχανισμός ανάλυσης ονομάτων των Windows 2000 και Windows Server 2003. Οι ελεγκτές τομέα των Windows 2000 και Windows Server 2003 καταχωρούν δυναμικά πληροφορίες σχετικά τον εαυτό τους και σχετικά με την υπηρεσία καταλόγου Active Directory στο DNS. Οι υπόλοιποι ελεγκτές τομέα, διακομιστές και σταθμοί εργασίας των Windows 2000 και Windows Server 2003 που αποτελούν μέρος του τομέα ζητούν από το DNS να εντοπίσει πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία καταλόγου Active Directory. Στην περίπτωση που το DNS δεν είναι εγκατεστημένο σωστά, ενδέχεται να προκύψουν ζητήματα που αφορούν ολόκληρο τον τομέα όπως η αναπαραγωγή μεταξύ ελεγκτών τομέα. Ενδέχεται επίσης να μην έχετε τη δυνατότητα σύνδεσης με τον τομέα ή συμμετοχής στον τομέα από ένα σταθμό εργασίας ή διακομιστή.

Ερώτηση: Ποια είναι τα πιο συνηθισμένα λάθη που γίνονται όταν οι διαχειριστές εγκαθιστούν το DNS σε ένα δίκτυο που περιέχει έναν μόνο ελεγκτή τομέα των Windows 2000 ή Windows Server 2003;

Απάντηση: Τα πιο συνηθισμένα λάθη είναι:
  • Ο ελεγκτής τομέα δεν παραπέμπει στον εαυτό του για ανάλυση DNS σε όλες τις διασυνδέσεις δικτύου.
  • Η ζώνη "." υπάρχει στις ζώνες προοδευτικής έρευνας (forward lookup zones) του DNS.
  • Οι υπόλοιποι υπολογιστές του τοπικού δικτύου (LAN) δεν παραπέμπουν στο διακομιστή DNS των Windows 2000 ή Windows Server 2003 για DNS.
Ερώτηση: Γιατί πρέπει να παραπέμψω τον ελεγκτή τομέα στον εαυτό του για DNS;

Απάντηση: Η υπηρεσία Netlogon του ελεγκτή τομέα καταγράφει έναν αριθμό εγγραφών στο DNS οι οποίες ενεργοποιούν άλλους ελεγκτές τομέα και υπολογιστές ώστε να εντοπίσουν πληροφορίες που αφορούν την υπηρεσία καταλόγου Active Directory. Εάν ο ελεγκτής τομέα παραπέμπει στο διακομιστή DNS της υπηρεσίας παροχής Internet (ISP), το Netlogon δεν κάνει καταχώρηση των σωστών εγγραφών για την υπηρεσία καταλόγου Active Directory και δημιουργούνται σφάλματα στο πρόγραμμα προβολής συμβάντων. Στον Windows Server 2003, η συνιστώμενη ρύθμιση παραμέτρων DNS είναι η ρύθμιση παραμέτρων του προγράμματος-πελάτη DNS σε όλους τους διακομιστές DNS ώστε να χρησιμοποιούν τον εαυτό τους ως το δικό τους κύριο διακομιστή DNS και ώστε να χρησιμοποιούν διαφορετικό ελεγκτή τομέα στον ίδιο τομέα ως εναλλακτικό διακομιστή DNS, κατά προτίμηση κάποιον άλλο ελεγκτή τομέα της ίδιας τοποθεσίας. Αυτή η διαδικασία αντιμετωπίζει επίσης το ζήτημα Island του DNS στα Windows 2000. Πρέπει πάντοτε να ρυθμίζετε τις παραμέτρους του προγράμματος-πελάτη DNS σε κάθε διασύνδεση δικτύου ελεγκτή τομέα, ώστε να χρησιμοποιεί τις εναλλακτικές διευθύνσεις διακομιστή DNS εκτός από τις κύριες διευθύνσεις διακομιστή DNS.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ζήτημα Island του DNS στα Windows 2000, ανατρέξτε στην ενότητα "Κεφάλαιο 2 - Δομικός προγραμματισμός για περιβάλλοντα υποκαταστημάτων" (Chapter 2 - Structural Planning for Branch Office Environments) στην ενότητα "Προγραμματισμός" (Planning) του "Οδηγού σχεδίασης για υποκαταστήματα της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory" (Active Directory Branch Office Planning Guide) του Windows 2000 Server στην ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):
http://www.microsoft.com/windows2000/techinfo/planning/activedirectory/branchoffice/default.mspx

Ερώτηση: Τι καταγράφει ένας ελεγκτής τομέα στο DNS;

Απάντηση: Η υπηρεσία Netlogon καταγράφει όλες τις εγγραφές SRV για αυτόν τον ελεγκτή τομέα. Οι εγγραφές αυτές εμφανίζονται ως φάκελοι _msdcs, _sites, _tcp, και _udp στη ζώνη προοδευτικής έρευνας που ταιριάζει με το όνομα τομέα. Οι υπόλοιποι υπολογιστές αναζητούν αυτές τις εγγραφές για να εντοπίσουν τις πληροφορίες που σχετίζονται με την υπηρεσία καταλόγου Active Directory.

Ερώτηση: Για ποιο λόγο δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω το WINS για ανάλυση ονομάτων όπως χρησιμοποιείται στα Microsoft Windows NT 4.0;

Απάντηση: Ένας ελεγκτής τομέα των Windows 2000 ή του Windows Server 2003 δεν καταγράφει τις πληροφορίες που σχετίζονται με την υπηρεσία καταλόγου Active Directory χρησιμοποιώντας διακομιστή WINS. Καταγράφει αυτές τις πληροφορίες μόνο με ένα διακομιστή DNS ο οποίος υποστηρίζει δυναμικές ενημερώσεις όπως ο διακομιστής DNS των Windows 2000 ή του Windows Server 2003. Οι υπόλοιποι υπολογιστές που βασίζονται σε Windows 2000 και Windows Server 2003 δεν ζητούν το WINS για την εύρεση πληροφοριών που σχετίζονται με την υπηρεσία καταλόγου Active Directory.

Ερώτηση: Εάν καταργήσω τις ρυθμίσεις διακομιστή DNS της υπηρεσίας ISP από τον ελεγκτή τομέα, με ποιον τρόπο θα γίνει επίλυση ονομάτων όπως το Microsoft.com στο Internet;

Απάντηση: Όσο διάστημα υπάρχει η ζώνη "." στις ζώνες προοδευτικής έρευνας της υπηρεσίας DNS, η υπηρεσία DNS χρησιμοποιεί τους ριζικούς διακομιστές υποδείξεων. Οι ριζικοί διακομιστές υποδείξεων είναι γνωστοί διακομιστές στο Internet που βοηθούν όλους τους διακομιστές DNS να επιλύουν ερωτήματα ονομάτων.

Ερώτηση: Τι είναι η ζώνη "." στη ζώνη προοδευτικής έρευνας;

Απάντηση: Αυτή η ρύθμιση ορίζει το διακομιστή DNS των Windows 2000 ή του Windows Server 2003 ως διακομιστή υποδείξεων ρίζας και συνήθως διαγράφεται. Εάν δεν διαγράψετε αυτήν τη ρύθμιση, ίσως να μην έχετε τη δυνατότητα εκτέλεσης εξωτερικής ανάλυσης ονομάτων στους ριζικούς διακομιστές υποδείξεων στο Internet.

Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
229840 Οι υποδείξεις ρίζας του διακομιστή DNS και οι σελίδες προώθησης δεν είναι διαθέσιμες

Ερώτηση: Χρειάζεται να ρυθμίσω τις παραμέτρους προώθησης στην υπηρεσία DNS;

Απάντηση: Όχι. Από προεπιλογή, η υπηρεσία DNS των Windows 2000 χρησιμοποιεί τους ριζικούς διακομιστές υποδείξεων στο Internet. Ωστόσο, μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους προώθησης, ώστε να γίνεται αποστολή ερωτημάτων DNS απευθείας στο διακομιστή DNS της υπηρεσίας ISP ή σε άλλους διακομιστές DNS. Στις περισσότερες περιπτώσεις, όταν ρυθμίζετε τις παραμέτρους προώθησης, οι επιδόσεις και η αποτελεσματικότητα του DNS αυξάνονται, αλλά αυτή η ρύθμιση παραμέτρων μπορεί επίσης να εμφανίσει ένα σημείο αποτυχίας αν ο διακομιστής DNS που πραγματοποιεί προώθηση αντιμετωπίζει δυσκολίες. Ο ριζικός διακομιστής υποδείξεων μπορεί να παράσχει ένα επίπεδο πλεονασμού σε αντάλλαγμα για την ελαφρώς αυξημένη κυκλοφορία DNS στη σύνδεση με το Internet. Η υπηρεσία DNS του Windows Server 2003 θα υποβάλει ερώτημα στους ριζικούς διακομιστές υποδείξεων, αν δεν μπορεί να υποβάλει ερώτημα στις προωθήσεις.

Ερώτηση: Πρέπει να παραπέμψω τους υπόλοιπους υπολογιστές του τοπικού δικτύου (LAN) που βασίζονται σε Windows 2000 και Windows Server 2003 στους διακομιστές DNS της υπηρεσίας παροχής Internet που διαθέτω;

Απάντηση: Όχι. Εάν κάποιος διακομιστής ή σταθμός εργασίας που βασίζεται σε Windows 2000 ή Windows Server 2003 δεν εντοπίσει τον ελεγκτή τομέα στην υπηρεσία DNS, ίσως αντιμετωπίσετε ζητήματα συμμετοχής ή σύνδεσης στον τομέα. Μια προτιμώμενη ρύθμιση DNS υπολογιστών με Windows 2000 ή Windows Server 2003 πρέπει να παραπέμπει στον ελεγκτή τομέα των Windows 2000 ή του Windows Server 2003 που εκτελεί την υπηρεσία DNS. Εάν χρησιμοποιείτε DHCP, βεβαιωθείτε ότι προβάλλετε την επιλογή πεδίου δράσης #15 για τις σωστές ρυθμίσεις διακομιστή DNS του τοπικού δικτύου (LAN).

Ερώτηση: Χρειάζεται να καταδεικνύω υπολογιστές που εκτελούν Windows NT 4.0 ή Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 ή Microsoft Windows 98 Δεύτερη Έκδοση (Microsoft Windows 98 Second Edition) στο διακομιστή DNS των Windows 2000 ή Windows Server 2003;

Απάντηση: Τα λειτουργικά συστήματα παλαιού τύπου συνεχίζουν να χρησιμοποιούν το NetBIOS για ανάλυση ονομάτων ώστε να εντοπίζουν έναν ελεγκτή τομέα. Ωστόσο, συνιστάται να καταδείξετε όλους τους υπολογιστές στο διακομιστή DNS των Windows 2000 ή Windows Server 2003 για επίλυση ονομάτων.

Ερώτηση: Τι συμβαίνει στην περίπτωση που ο διακομιστής μου DNS των Windows 2000 ή των Windows Server 2003 βρίσκεται πίσω από έναν διακομιστή μεσολάβησης ή ένα τείχος προστασίας;

Απάντηση: Εάν έχετε τη δυνατότητα να αναζητήσετε τους διακομιστές DNS της υπηρεσίας παροχής Internet που βρίσκονται πίσω από το διακομιστή μεσολάβησης ή το τείχος προστασίας, ο διακομιστής DNS των Windows 2000 και του Windows Server 2003 έχει τη δυνατότητα αναζήτησης των ριζικών διακομιστών υποδείξεων. Η θύρα 53 UDP και TCP πρέπει να είναι ανοιχτή στο διακομιστή μεσολάβησης ή στο τείχος προστασίας.

Ερώτηση: Τι πρέπει να κάνω αν ο ελεγκτής τομέα παραπέμπει στον εαυτό του για την υπηρεσία DNS, αλλά οι εγγραφές SRV εξακολουθούν να μην εμφανίζονται στη ζώνη;

Απάντηση: Ελέγξτε για την ύπαρξη ασυνεχούς πεδίου ονομάτων και, στη συνέχεια, εκτελέστε το Netdiag.exe /fix. Πρέπει να εγκαταστήσετε τα εργαλεία υποστήριξης από το CD-ROM των Windows 2000 Server ή του Windows Server 2003 για να εκτελέσετε το Netdiag.exe.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον έλεγχο ενός ασυνεχούς πεδίου ονομάτων, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
257623 Το επίθημα DNS του ονόματος υπολογιστή ενός νέου ελεγκτή τομέα ενδέχεται να μην ταιριάζει με το όνομα του τομέα μετά την αναβάθμιση ενός πρωτεύοντος ελεγκτή τομέα των Windows NT 4.0 στα Windows 2000

Ερώτηση: Με ποιον τρόπο μπορώ να εγκαταστήσω την υπηρεσία DNS για έναν εξαρτημένο τομέα;

Απάντηση: Για να εγκαταστήσετε την υπηρεσία DNS για έναν εξαρτημένο τομέα, δημιουργήστε μια εγγραφή αντιπροσώπευσης στο γονικό διακομιστή DNS για τον εξαρτημένο διακομιστή DNS. Δημιουργήστε μια δευτερεύουσα ζώνη στον εξαρτημένο διακομιστή DNS που μεταφέρει τη γονική ζώνη από το γονικό διακομιστή DNS.


Σημείωση Ο Windows Server 2003 έχει πρόσθετους τύπους ζωνών, όπως ζώνες αποκόμματος και ενοποιημένες ζώνες Υπηρεσίας Καταλόγου Active Directory σε επίπεδο συμπλέγματος δομών, που ενδέχεται να ταιριάζουν καλύτερα στο περιβάλλον σας.

Ορίστε ότι ο ελεγκτής εξαρτημένου τομέα θα υποδεικνύει πρώτα τον εαυτό του. Μόλις γίνει διαθέσιμος ένας πρόσθετος ελεγκτής τομέα, ορίστε ότι ο ελεγκτής εξαρτημένου τομέα θα υποδεικνύει αυτόν τον ελεγκτή τομέα στον εξαρτημένο τομέα ως δευτερεύοντα.

Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
255248 Τρόπος δημιουργίας ενός εξαρτημένου τομέα στην υπηρεσία καταλόγου Active Directory και αντιπροσώπευση του πεδίου ονομάτων DNS στον εξαρτημένο τομέα

Πρόσθετοι πόροι

241505 Λείπουν εγγραφές SRV μετά την υλοποίηση της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory και DNS

247811 Τρόπος εντοπισμού ελεγκτών τομέων στα Windows

249868 Αντικατάσταση υποδείξεων ρίζας με το αρχείο Cache.dns

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 291382 - Τελευταία αναθεώρηση: 8 Ιαν 2008 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια