Μια ανάλυση σχετικά με την εντολή Bootcfg και τις χρήσεις της

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αυτό το άρθρο ασχολείται με την εντολή bootcfg και τις χρήσεις της.

Περισσότερες πληροφορίες

Η εντολή bootcfg είναι μια εντολή της Κονσόλας αποκατάστασης (Recovery Console) των Microsoft Windows XP, η οποία χειρίζεται το αρχείο Boot.ini. Η εντολή αυτή έχει μια λειτουργία με την οποία μπορεί να γίνει σάρωση των σκληρών δίσκων για τον εντοπισμό εγκαταστάσεων των Microsoft Windows NT 4.0, Microsoft Windows 2000 και Windows XP και, στη συνέχεια, να προστεθούν σε ένα υπάρχον αρχείο Boot.ini. Με τη λειτουργία αυτή μπορεί επίσης να γίνει επαναδημιουργία του αρχείου Boot.ini στην περίπτωση που δεν υπάρχει. Με την εντολή bootcfg, είναι δυνατόν να προστεθούν παράμετροι του αρχείου Boot.ini σε υπάρχουσες ή νέες καταχωρήσεις.

Για να χρησιμοποιήσετε την εντολή bootcfg, ξεκινήστε την "Κονσόλα αποκατάστασης" (Recovery Console) από το CD-ROM των Windows XP και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή
Κονσόλα αποκατάστασης (Recovery Console). Ή, εγκαταστήστε τοπικά την "Κονσόλα αποκατάστασης" (Recovery Console) και, στη συνέχεια, επιλέξτε την εντολή από το μενού Εκκίνηση (Boot).

Η εντολή bootcfg έχει τις ακόλουθες χρήσεις:
 • Η εντολή bootcfg /default ορίζει την προεπιλεγμένη επιλογή λειτουργικού συστήματος στο μενού Εκκίνηση (Boot). Η εντολή επιλέγει αυτόματα την καταχώρηση του λειτουργικού συστήματος.
 • Η εντολή bootcfg /add ανιχνεύει τον υπολογιστή για τον εντοπισμό εγκαταστάσεων των Windows NT 4.0, Windows 2000 ή Windows XP (σε διπλή εκκίνηση) και, στη συνέχεια, εμφανίζει τα αποτελέσματα. Από αυτή τη θέση, μπορείτε να προσθέσετε μια εγκατάσταση στο μενού Εκκίνηση (Boot).

  Ενδέχεται να εμφανιστεί ένα μήνυμα παρόμοιο με το ακόλουθο:
  Γίνεται σάρωση όλων των δίσκων για τον εντοπισμό εγκαταστάσεων των Windows
  Περιμένετε, αφού θα χρειαστούν μερικά λεπτά...

  Σύνολο αναγνωρισμένων εγκαταστάσεων των Windows: 2

  [1] C:\Windows
  [2] D:\Windows

  Επιλέξτε την εγκατάσταση που θα προσθέσετε: (επιλέξτε έναν αριθμό)

  Εισαγωγή αναγνωριστικού φόρτωσης: (Προσαρμοσμένη περιγραφή για τη φόρτωση ενός λειτουργικού συστήματος από το μενού "Εκκίνηση" (Boot))
  Καταχώρηση των επιλογών φόρτωσης λειτουργικού συστήματος: (δηλαδή: /fastdetect)

  (Scanning all disks for Windows Installations

  Please wait, since this may take a while...

  Total Identified Windows Installs:
  [1] C:\Windows
  [2] D:\Windows

  Select installation to add:

  Enter Load Identifier: (Custom description for an operating system loading from the Boot menu)
  Enter Operating System Load Options:(that is:/fastdetect))
  Αυτή η διαδικασία προσθέτει μια νέα καταχώρηση στο μενού Εκκίνηση (Boot). Κατά την προσθήκη μιας εγκατάστασης, η εντολή bootcfg ορίζει την εγκατάσταση ως την προεπιλεγμένη καταχώρηση εκκίνησης του λειτουργικού συστήματος.
 • Η εντολή bootcfg /rebuild ελέγχει τους σκληρούς δίσκους του υπολογιστή για εγκαταστάσεις των Windows NT 4.0, Windows 2000 ή Microsoft Windows NT και, στη συνέχεια, εμφανίζει τα αποτελέσματα. Μπορείτε να προσθέσετε τις εγκαταστάσεις των Windows που έχουν εντοπιστεί.

  Ενδέχεται να εμφανιστεί ένα μήνυμα παρόμοιο με το ακόλουθο:
  Σύνολο αναγνωρισμένων εγκαταστάσεων των Windows: 2

  [1] C:\Windows
  Προσθήκη εγκατάστασης στη λίστα εκκίνησης; (Ναι/Όχι/Όλα):
  Εισαγωγή αναγνωριστικού φόρτωσης: (Προσαρμοσμένη περιγραφή για τη φόρτωση ενός λειτουργικού συστήματος από το μενού "Εκκίνηση" (Boot))
  Καταχώρηση των επιλογών φόρτωσης λειτουργικού συστήματος: (δηλαδή: /fastdetect)

  [2] D:\Windows
  Προσθήκη εγκατάστασης στη λίστα εκκίνησης; (Ναι/Όχι/Όλα):
  Εισαγωγή αναγνωριστικού φόρτωσης: (Προσαρμοσμένη περιγραφή για τη φόρτωση ενός λειτουργικού συστήματος από το μενού "Εκκίνηση" (Boot))
  Καταχώρηση των επιλογών φόρτωσης λειτουργικού συστήματος: (δηλαδή: /fastdetect)

  (Total Identified Windows Installs: 2

  [1] C:\Windows
  Add installation to boot list? (Yes/No/All):
  Enter Load Identifier: (Custom description for an operating system loading from the Boot menu)
  Enter Operating System Load Options: (that is: /fastdetect)

  [2] D:\Windows
  Add installation to boot list? (Yes/No/All):
  Enter Load Identifier: (Custom description for an operating system loading from the Boot menu)
  Enter Operating System Load Options: (that is: /fastdetect)
  )
 • Η εντολή bootcfg /scan ελέγχει τους σκληρούς δίσκους του υπολογιστή για εγκαταστάσεις των Windows NT 4.0, Windows 2000 ή Microsoft Windows NT και, στη συνέχεια, εμφανίζει τα αποτελέσματα.

  Ενδέχεται να εμφανιστεί ένα μήνυμα παρόμοιο με το ακόλουθο:
  Γίνεται σάρωση όλων των δίσκων για τον εντοπισμό εγκαταστάσεων των Windows
  Περιμένετε, αφού θα χρειαστούν μερικά λεπτά...

  Σύνολο αναγνωρισμένων εγκαταστάσεων των Windows: 2

  [1] C:\Windows
  [2] D:\Windows

  (Scanning all disks for Windows Installations
  Please wait, since this may take a while...

  Total Identified Windows Installs: 2

  [1] C:\Windows
  [2] D:\Windows)
 • Η εντολή bootcfg /list διαβάζει το αρχείο Boot.ini και, στη συνέχεια, εμφανίζει το αναγνωριστικό του λειτουργικού συστήματος, τις επιλογές φόρτωσης του λειτουργικού συστήματος και τη θέση του λειτουργικού συστήματος (διαδρομή).

  Ενδέχεται να εμφανιστεί ένα μήνυμα παρόμοιο με το ακόλουθο:
  Σύνολο καταχωρήσεων στη λίστα εκκίνησης: 2

  [1] Microsoft Windows Whistler Professional
  Επιλογές φόρτωσης λειτουργικού συστήματος: /fastdetect
  Θέση λειτουργικού συστήματος: D:\Windows

  [2] Microsoft Windows Whistler Server
  Επιλογές φόρτωσης λειτουργικού συστήματος: /fastdetect
  Θέση λειτουργικού συστήματος: C:\Windows

  (Total entries in boot list: 2

  [1] Microsoft Windows Whistler Professional
  Operating System Load Options: /fastdetect
  Operating System Location: D:\Windows

  [2] Microsoft Windows Whistler Server
  Operating System Load Options: /fastdetect
  Operating System Location: C:\Windows)
 • Η εντολή bootcfg /redirect ενεργοποιεί τη δυνατότητα ανακατεύθυνσης στο πρόγραμμα φόρτωσης εκκίνησης χρησιμοποιώντας τη ρύθμιση παραμέτρων που καθορίζεται ως θύρα και ταχύτητα_baud. Αυτή η εντολή χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση της δυνατότητας Headless Administration.

  Το ακόλουθο παράδειγμα χρησιμοποιεί αυτήν την εντολή:
  bootcfg /redirect com1 115200
  bootcfg /redirect useBiosSettings
 • Η εντολή bootcfg /disableredirect απενεργοποιεί τη δυνατότητα ανακατεύθυνσης στο πρόγραμμα φόρτωσης εκκίνησης χρησιμοποιώντας τη ρύθμιση παραμέτρων που καθορίζεται ως θύρα και ταχύτητα_baud. Αυτή η εντολή χρησιμοποιείται για την απενεργοποίηση της δυνατότητας Headless Administration.
Μπορείτε επίσης να τροποποιήσετε το αρχείο Boot.ini στο περιβάλλον εργασίας χρήστη με γραφικά (GUI) των Windows XP:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel), κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Επιδόσεις και Συντήρηση (Performance and Maintenance) και τέλος κάντε κλικ στην επιλογή Σύστημα (System).
 2. Στην καρτέλα Για προχωρημένους (Advanced), κάντε κλικ στο κουμπί Εκκίνηση και αποκατάσταση (Startup and Recovery) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις (Settings).
 3. Στην περιοχή Εκκίνηση συστήματος (System Startup), κάντε κλικ στο κουμπί Επεξεργασία (Edit).
 4. Αποθηκεύστε τις αλλαγές σας και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 5. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run) και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε msconfig για να ξεκινήσετε το βοηθητικό πρόγραμμα "Βοηθητικό πρόγραμμα ρύθμισης παραμέτρων συστήματος" (System Configuration Utility).
 6. Κάντε κλικ στην καρτέλα
  Boot.ini.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 291980 - Τελευταία αναθεώρηση: 19 Δεκ 2005 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια