Θύρες που χρησιμοποιούνται από την ενεργοποίηση προϊόντος των Windows

Σύνοψη

Ενεργοποίηση προϊόντος των Windows χρησιμοποιεί τις παρακάτω θύρες:
80 - HTTP
443 - HTTPS

Περισσότερες πληροφορίες

Για την ενεργοποίηση προϊόντος των Windows για να ολοκληρωθεί με επιτυχία, ρυθμίστε τα τείχη προστασίας ή άλλες συσκευές που βρίσκονται μεταξύ του υπολογιστή-πελάτη και στο Internet που επιτρέπει την κυκλοφορία να περάσει μέσω των θυρών 80 και 443.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Microsoft Internet Explorer ή άλλα προγράμματα περιήγησης στο Internet για να δοκιμάσετε τη δυνατότητα σύνδεσης μέσω αυτών των θυρών.

Για να ελέγξετε αν είναι ανοικτή η θύρα 80:
  1. Ανοίξτε το Internet Explorer. Πληκτρολογείστε http://www.microsoft.com:80 στη γραμμή διευθύνσεων και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER.
  2. Πληκτρολογήστε http://www.microsoft.com:80 στη γραμμή διευθύνσεων και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER.
Για να ελέγξετε αν η θύρα 443 είναι ανοιχτή:
  1. Ανοίξτε το Internet Explorer.Type https://www.microsoft.com:443 στη γραμμή διευθύνσεων και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER.
  2. Πληκτρολογήστε https://www.microsoft.com:443 στη γραμμή διευθύνσεων και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER.
Εάν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στην τοποθεσία της Microsoft στο Web κάθε φορά, θύρες 80 και 443 είναι προσβάσιμα.

Εάν το πρόγραμμα περιήγησης εμφανίζει ένα μήνυμα σφάλματος όπως "σύνδεσης έληξε", μπορεί να αποκλειστεί η αντίστοιχη θύρα.

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 291983 - Τελευταία αναθεώρηση: 21 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια