Περιγραφή της δυνατότητας ρύθμισης της μνήμης RAM 4 GB και του διακόπτη επέκτασης φυσικής μνήμης (Physical Address Extension)

Περίληψη

Αυτό το άρθρο περιγράφει τη δυνατότητα ρύθμισης της μνήμης RAM 4 GB και του διακόπτη επέκτασης φυσικής μνήμης (Physical Address Extension - PAE).

Περισσότερες πληροφορίες

Οι διακόπτες /3GB και /PAE του αρχείου Boot.ini προορίζονται για χρήση με τα ακόλουθα προϊόντα:
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition
Όταν ο διακόπτης /3GB χρησιμοποιείται με τα προγράμματα Windows 2000 Professional ή Windows 2000 Server, τα στοιχεία πυρήνα φορτώνονται στο χώρο μνήμης χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα ρύθμισης της μνήμης RAM 4 GB με τον ίδιο τρόπο που φορτώνονται στα προγράμματα Windows 2000 Advanced Server και Windows 2000 Datacenter Server. Αυτή η λειτουργία δίνει τη δυνατότητα στους προγραμματιστές προγραμμάτων οδήγησης συσκευών να δοκιμάζουν τα προγράμματα οδήγησης σε αυτή τη ρύθμιση παραμέτρων χωρίς να χρειάζεται να εγκαταστήσουν τα προγράμματα Windows 2000 Advanced Server ή Windows 2000 Datacenter Server. Ο χώρος μνήμης λειτουργίας χρήστη εξακολουθεί να περιορίζεται στα 2 GB.

Όταν ο διακόπτης /3GB χρησιμοποιείται με τα Windows XP Professional, Windows Server 2003 Datacenter Edition και Windows Server 2003 Enterprise Edition, ο διακόπτης
/3GB λειτουργεί πανομοιότυπα σε όλες τις εκδόσεις. Αυτή η λειτουργία επιτρέπει στους προγραμματιστές προγραμμάτων οδήγησης συσκευών να δοκιμάζουν τα προγράμματα οδήγησης σε αυτή τη ρύθμιση παραμέτρων χωρίς να χρειάζεται να εγκαταστήσουν ένα από τα προϊόντα του Windows Server 2003 που μόλις αναφέρθηκαν. Ο χώρος μνήμης λειτουργίας χρήστη περιορίζεται τώρα στα 3 GB.

Προσοχή Η Microsoft υποστηρίζει τη χρήση του διακόπτη /3GB στον Windows Server 2003, Standard Edition σε περιβάλλον παραγωγής για χρήση από την υπηρεσία καταλόγου Active Directory. Για άλλες εφαρμογές, η Microsoft υποστηρίζει τη χρήση του διακόπτη /3GB στον Windows Server 2003, Standard Edition σε περιβάλλον παραγωγής μόνο όταν ο προμηθευτής της εφαρμογής έχει πραγματοποιήσει έλεγχο σε αυτό το περιβάλλον και είναι πρόθυμος να υποστηρίξει τον πελάτη που χρησιμοποιεί αυτήν τη λειτουργία. Τα προγράμματα Microsoft Exchange Server 2003 και Microsoft SQL Server 2000 υποστηρίζονται σε περιβάλλον παραγωγής που χρησιμοποιεί αυτήν τη λειτουργία. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή της εφαρμογής σχετικά με την εφαρμογή. Ο διακόπτης /3GB μπορεί να προκαλέσει ζητήματα σε ορισμένες εφαρμογές, τα οποία σχετίζονται με τις εξαρτήσεις διευθύνσεων ή με μείωση του χώρου του πυρήνα. Εκτός από τις περιπτώσεις που περιγράφονται εδώ, ο διακόπτης /3GB του Windows Server 2003, Standard Edition χρησιμοποιείται μόνο για σκοπούς ανάπτυξης και ελέγχου.

Σημείωση Ο διακόπτης /3GB μπορεί να οδηγήσει σε στέρηση πόρων της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory, όταν τον ενεργοποιήσετε σε ένα διακομιστή Exchange.


Ο διακόπτης /PAE δίνει στους προγραμματιστές τη δυνατότητα εκτέλεσης παρόμοιων δοκιμών προγραμμάτων οδήγησης συσκευών, μέσω της προώθησης διευθύνσεων 64 bit σε στοιχεία λειτουργίας πυρήνα. Αυτή η δυνατότητα είναι γνωστή ως Physical Address Extension (PAE) και ενδέχεται να μην λειτουργεί σε όλα τα σύνολα chipset. Οι διευθύνσεις που ξεπερνούν τα 32 bit λειτουργούν εγγυημένα όταν χρησιμοποιείται ο διακόπτης /nolowmem από το αρχείο Boot.ini, ο οποίος απορρίπτει τα κατώτερα 4 GB μνήμης.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Αυτές οι ρυθμίσεις παραμέτρων δεν υποστηρίζονται στα Windows 2000 Professional και τα Windows 2000 Server. Αυτές οι ρυθμίσεις παραμέτρων υπάρχουν διαθέσιμες μόνο για σκοπούς ελέγχου. Μην χρησιμοποιείτε αυτούς τους διακόπτες σε περιβάλλον παραγωγής, εκτός αν χρησιμοποιείτε ένα από τα προϊόντα της λίστας με κουκκίδες που βρίσκεται στην αρχή αυτής της ενότητας.

Σε αυτά τα προϊόντα, η δυνατότητα ρύθμισης της μνήμης RAM 4 GB ενεργοποιεί μια περιοχή μνήμης λειτουργίας χρήστη 3 GB η οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθεί από προγράμματα. Αυτή η δυνατότητα μπορεί να επεκτείνει την περιοχή εικονικών διευθύνσεων για τη μνήμη λειτουργίας χρήστη από 0x0000000 έως 0xBFFFFFF (η περιοχή εικονικών διευθύνσεων για τη μνήμη λειτουργίας χρήστη κυμαίνεται συνήθως από 0x0000000 έως 0x7FFFFFFF). Η περιοχή μνήμης που είναι διαθέσιμη για τα στοιχεία λειτουργίας πυρήνα συρρικνώνεται από 0x80000000-0xFFFFFFFF έως 0xC0000000-0xFFFFFFFF. Η χρήση αυτής της δυνατότητας δεν συνιστάται στον Windows Server 2003, Standard Edition σε περιβάλλον παραγωγής.

Η χρήση του διακόπτη /3GB από το αρχείο Boot.ini με τα Windows 2000 Professional ή τα Windows 2000 Server ίσως εμφανίσει μια περιοχή μνήμης λειτουργίας χρήστη 3 GB. Ωστόσο, η περιοχή μνήμης που κυμαίνεται από 0x80000000 έως 0xBFFFFFFF δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί. Επειδή τα στοιχεία λειτουργίας πυρήνα περιορίζονται τώρα στη χρήση της περιοχής μνήμης από 0xC0000000 έως 0xFFFFFFF, οι προγραμματιστές έχουν τη δυνατότητα δοκιμής των στοιχείων ελέγχου λειτουργίας πυρήνα.

Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
815372 Τρόπος βελτιστοποίησης της χρήσης μνήμης στον Exchange Server 2003

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 291988 - Τελευταία αναθεώρηση: 11 Φεβ 2008 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια