Οι αλλαγές στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις γλώσσας δεν διατηρούνται στο Word

Συμπτώματα

Όταν ορίζετε μια γλώσσα ως την προεπιλεγμένη γλώσσα εισόδου στο Microsoft Office Word και πραγματοποιείτε επανεκκίνηση του Word, οι αλλαγές δεν διατηρούνται.

Αιτία

Αυτή η συμπεριφορά μπορεί να προκύψει σε περίπτωση που έχετε ρυθμίσει τις παραμέτρους περισσότερων από μία γλωσσών εισόδου στον υπολογιστή.

Όταν έχετε ρυθμίσει τις παραμέτρους περισσότερων από μία γλωσσών εισόδου, η γλώσσα που χρησιμοποιείται κατά την έναρξη του Word βασίζεται στην προεπιλεγμένη γλώσσα εισόδου που έχει επιλεχθεί στο παράθυρο διαλόγου Υπηρεσίες κειμένου.

Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης

Για να αντιμετωπίσετε αυτήν τη συμπεριφορά, χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους.

Μέθοδος 1: Καταργήστε όλες τις πρόσθετες διατάξεις πληκτρολογίου

Αυτή η συμπεριφορά δεν εμφανίζεται όταν υπάρχει μία μόνο διάταξη πληκτρολογίου. Για να καταργήσετε όλες τις πρόσθετες διατάξεις πληκτρολογίων, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στο στοιχείο Ρυθμίσεις και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Πίνακας Ελέγχου.
 2. Στον Πίνακα Ελέγχου, κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο Πληκτρολόγιο.
 3. Στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες πληκτρολογίου, κάντε κλικ στην καρτέλα Γλώσσες πληκτρολογίου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Αλλαγή.
 4. Στη λίστα Επιλέξτε μία από τις εγκατεστημένες γλώσσες εισόδου για χρήση κατά την εκκίνηση του υπολογιστή σας (Select one of the installed input languages to use when you start your computer), επιλέξτε τη γλώσσα που θέλετε.
 5. Στη λίστα Εγκατεστημένες υπηρεσίες, κάντε κλικ στο στοιχείο Πληκτρολόγιο της γλώσσας εισόδου που θέλετε να καταργήσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Κατάργηση.
 6. Επαναλάβετε το βήμα 5 για όλες τις γλώσσες εκτός από αυτήν που είχατε επιλέξει στο βήμα 4 και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο OK δύο φορές.

Μέθοδος 2: Εγκαταστήστε την προεπιλεγμένη γλώσσα εισόδου

Για να καθορίσετε την προεπιλεγμένη γλώσσα εισόδου που χρησιμοποιείται κατά την εκκίνηση του Word, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στο στοιχείο Ρυθμίσεις και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Πίνακας Ελέγχου.
 2. Στον Πίνακα Ελέγχου, κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο Πληκτρολόγιο.
 3. Στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες πληκτρολογίου, κάντε κλικ στην καρτέλα Γλώσσες πληκτρολογίου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Αλλαγή.
 4. Στην καρτέλα Ρυθμίσεις, κάντε κλικ στο στοιχείο Προσθήκη.
 5. Στο παράθυρο διαλόγου Προσθήκη γλώσσας εισόδου (Add Input language), στη λίστα Γλώσσα εισόδου, επιλέξτε τη γλώσσα που θέλετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο OK.
 6. Στη λίστα Επιλέξτε μία από τις εγκατεστημένες γλώσσες εισόδου για χρήση κατά την εκκίνηση του υπολογιστή σας (Select one of the installed input languages to use when you start your computer), επιλέξτε τη γλώσσα που θέλετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο OK δύο φορές.

Περισσότερες πληροφορίες

Το εικονίδιο Υπηρεσίες κειμένου εμφανίζεται στον Πίνακα Ελέγχου μόλις εγκατασταθεί η λειτουργία Αναγνώριση ομιλίας κατά την εγκατάσταση του Microsoft Office XP. Αν η λειτουργία Αναγνώριση ομιλίας δεν έχει εγκατασταθεί, η επιλογή των γλωσσών εισόδου γίνεται από το παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες πληκτρολογίου (στον Πίνακα Ελέγχου, κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο Πληκτρολόγιο).
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 292106 - Τελευταία αναθεώρηση: 30 Σεπ 2011 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια