Τρόπος εκτέλεσης μιας επιτόπιας αναβάθμισης των Windows 2000

Περίληψη

Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο χρήσης του CD-ROM εγκατάστασης των Windows 2000 Professional για την εκτέλεση μια επιτόπιας αναβάθμισης επάνω από την υπάρχουσα εγκατάσταση, στην περίπτωση που έχετε εκτελέσει πρώτα τη διαδικασία έκτακτης επιδιόρθωσης και ο υπολογιστής εξακολουθεί να μην λειτουργεί κανονικά.

Περισσότερες πληροφορίες

Αυτή η διαδικασία είναι η τελευταία λύση πριν από την επανεγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος. Παρατηρήστε ότι ο χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωση της ακόλουθης διαδικασίας είναι ίσος με το χρόνο που απαιτείται για την επανεγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος.

Για να πραγματοποιήσετε μια επιτόπια αναβάθμιση των Windows 2000:
  1. Τοποθετήστε το CD εγκατάστασης των Windows 2000 στη μονάδα δίσκου CD-ROM, ξεκινήστε τον υπολογιστή και, στη συνέχεια, πιέστε ένα πλήκτρο για να κάνετε εκκίνηση από το CD-ROM.
  2. Στην οθόνη εγκατάστασης των Windows 2000, πιέστε ENTER για να εκτελέσετε την εντολή Για άμεση εγκατάσταση των Windows 2000, πιέστε το πλήκτρο Enter (To set up Windows 2000 now, press Enter).
  3. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποδοχή (Accept) για αποδοχή της Άδειας Χρήσης.
  4. Το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) θα πρέπει τώρα να εντοπίσει την εγκατάστασή σας. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν το πρόγραμμα εγκατάστασης δεν εντοπίσει μια προηγούμενη εγκατάσταση αλλά προχωρήσει στην οθόνη διαμερισμάτων, τότε υπάρχει πρόβλημα. Ίσως να μην είναι δυνατή η εκτέλεση επιτόπιας εγκατάστασης.

  5. Όταν σας ζητηθεί να επιδιορθώσετε την υπάρχουσα εγκατάσταση των Windows 2000, πατήστε το πλήκτρο R. Το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) των Windows 2000 ξεκινά επί τόπου αναβάθμιση της υπάρχουσας εγκατάστασης των Windows XP. Σημειώστε ότι ενδέχεται να χάσετε ορισμένες από τις προσαρμοσμένες ρυθμίσεις σας για τα αρχεία συστήματος.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες επιδιόρθωσης, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
306952 Τι αλλάζει και τι δεν αλλάζει σε μια επιτόπια αναβάθμιση των Windows 2000

238359 Διαφορές μεταξύ της μη αυτόματης επιδιόρθωσης (Manual Repair) και της γρήγορης επιδιόρθωσης (Fast Repair) στα Windows

816579 Τρόπος εκτέλεσης επιτόπιας αναβάθμισης του Windows Server 2003

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 292175 - Τελευταία αναθεώρηση: 19 Δεκ 2005 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια