Εκδόσεις του Microsoft Dynamics 365 Online


ΕΙΣΑΓΩΓΗ


Αυτό το άρθρο παραθέτει τις ενημερωμένες εκδόσεις που έχουν εφαρμοστεί σε Microsoft Dynamics 365 Online.
ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ: Ενημέρωση υπηρεσίας ονομασίας Τροποποίηση σύμβασης για Microsoft Dynamics 365 (online), έκδοση 9.1
Εμείς τροποποιείτε τη σύμβαση ονομασίας ενημέρωση υπηρεσίας για Microsoft Dynamics 365 (online), έκδοση 9.1. Αυτό διευκρινίζει τη σύνδεση μεταξύ του αριθμού έκδοσης και αριθμός ενημερωμένης έκδοσης της υπηρεσίας. Για παράδειγμα, υπηρεσία ενημέρωσης 22 τώρα θα αντιστοιχούν σε 22xx αριθμού έκδοσης. Περιστασιακά θα ακυρωθεί μια ενημερωμένη έκδοση της υπηρεσίας και όλες τις σχετικές ενημερώσεις κώδικα θα να ενταχθεί σε μιας μεταγενέστερης ενημερωμένης έκδοσης η υπηρεσία; ως εκ τούτου αριθμούς ενημέρωση υπηρεσίας ενδέχεται να πάντα αυξάνει βαθμιαία.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ:Για πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία μας Οκτωβρίου ενημερωμένη έκδοση για το Dynamics 365 (με σύνδεση), παρακαλούμε επισκεφθείτε το ιστολόγιό μας.

Περισσότερες πληροφορίες


Στην επόμενη ενημερωμένη έκδοση για το Microsoft Dynamics 365 που εκκρεμούν 9.1

Δεν υπάρχουν εκκρεμείς ενημερώσεις αυτήν τη στιγμή.

Τρέχουσα update(s) στην ανάπτυξη για το Microsoft Dynamics 365 9.1

Αριθμός άρθρου Τίτλος άρθρου Ημερομηνία κυκλοφορίας Έκδοση
4494438 Ενημέρωση 38 για Microsoft Dynamics 365 υπηρεσίας 9.1 2019 Μαρτίου 9.1.0.3801 (ή μεγαλύτερο)
4493767 Ενημέρωση 36 για Microsoft Dynamics 365 υπηρεσίας 9.1 2019 Μαρτίου 9.1.0.3601 (ή μεγαλύτερο)
 

Επισκεφτείτε το Κέντρο μηνυμάτων σας για λεπτομέρειες χρονοδιαγράμματος ανάπτυξης και άλλες πληροφορίες.

Αριθμός άρθρου Τίτλος άρθρου Ημερομηνία κυκλοφορίας Έκδοση
4493081 Ενημέρωση 34 για Microsoft Dynamics 365 υπηρεσίας 9.1 2019 Μαρτίου 9.1.0.3402 (ή μεγαλύτερο)
4491897 Ενημέρωση 32 για Microsoft Dynamics 365 υπηρεσίας 9.1 Φεβρουαρίου 2019 9.1.0.3201 (ή μεγαλύτερο)
4490933 Ενημέρωση 30 για Microsoft Dynamics 365 υπηρεσίας 9.1 Φεβρουαρίου 2019 9.1.0.3001 (ή μεγαλύτερο)
4490262 Ενημέρωση 28 για Microsoft Dynamics 365 υπηρεσίας 9.1 Φεβρουαρίου 2019 9.1.0.2801 (ή μεγαλύτερο)
4489612 Ενημέρωση 26 για Microsoft Dynamics 365 υπηρεσίας 9.1 Φεβρουαρίου 2019 9.1.0.2605 (ή μεγαλύτερο)
4488855 Ενημέρωση 24 για Microsoft Dynamics 365 υπηρεσίας 9.1 Ιανουαρίου 2019 9.1.0.2401 (ή μεγαλύτερο)

Ενημερωμένες εκδόσεις γενικής διανομής

Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει τις ενημερωμένες εκδόσεις που έχουν εφαρμόσει προηγουμένως. Για να προβάλετε το συγκεκριμένο άρθρο που σχετίζεται με την ενημερωμένη έκδοση, κάντε κλικ στη σύνδεση για να δείτε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft που αναγράφονται στον πίνακα.

Αριθμός άρθρου Τίτλος άρθρου Ημερομηνία κυκλοφορίας Έκδοση
4488161 Ενημέρωση 22 για Microsoft Dynamics 365 υπηρεσίας 9.1 Ιανουαρίου 2019 9.1.0.2258
4487586 Ενημέρωση 20 για Microsoft Dynamics 365 υπηρεσίας 9.1 Ιανουαρίου 2019 9.1.0.2064
4486657 Ενημέρωση 18 για Microsoft Dynamics 365 υπηρεσίας 9.1 Ιανουαρίου 2019 9.1.0.1873
4484669 Ενημέρωση 16 για Microsoft Dynamics 365 υπηρεσίας 9.1 Δεκεμβρίου 2018 9.1.0.1677
4481953 Ενημέρωση 14 για Microsoft Dynamics 365 υπηρεσίας 9.1 Δεκεμβρίου 2018 9.1.0.1481
4477415 Ενημέρωση 10 για Microsoft Dynamics 365 υπηρεσίας 9.1 Νοεμβρίου 2018 9.1.0.1122
4474073 Ενημέρωση 9 για Microsoft Dynamics 365 υπηρεσίας 9.1 Νοεμβρίου 2018 9.1.0.1013
4471116 Ενημέρωση 8 για Microsoft Dynamics 365 υπηρεσίας 9.1 Νοεμβρίου 2018 9.1.0.0884
4469744 Ενημέρωση 6 για Microsoft Dynamics 365 υπηρεσίας 9.1 Οκτωβρίου 2018 9.1.0.0648
4469114 Ενημέρωση 2 για Microsoft Dynamics 365 υπηρεσίας 9.1 Οκτωβρίου 2018 9.1.0.0299
4466242 Microsoft Dynamics 365 ενημερωμένης έκδοσης 9.1 (online) Οκτωβρίου 2018 9.1.0.0036
4465061 Ενημέρωση 26 για Microsoft Dynamics 365 υπηρεσίας 9.0.2 Σεπτεμβρίου 2018 9.0.2.2648
4463308 Ενημέρωση 22 για Microsoft Dynamics 365 υπηρεσίας 9.0.2 Σεπτεμβρίου 2018 9.0.2.2279
4462744 Ενημέρωση 20 για Microsoft Dynamics 365 υπηρεσίας 9.0.2 Σεπτεμβρίου 2018 9.0.2.2082
4459216 Ενημέρωση 17 για Microsoft Dynamics 365 υπηρεσίας 9.0.2 Αυγούστου 2018 9.0.2.1727
4457678 Ενημέρωση 14 για Microsoft Dynamics 365 υπηρεσίας 9.0.2 Αυγούστου 2018 9.0.2.1470
4342571 Ενημέρωση 10 για Microsoft Dynamics 365 υπηρεσίας 9.0.2 Ιουλίου 2018 9.0.2.1088
4340560 Ενημέρωση 7 για το Microsoft Dynamics 365 υπηρεσίας 9.0.2 Ιουνίου 2018 9.0.2.0764
4340736 Υπηρεσία ενημερωμένης έκδοσης 4 για το Microsoft Dynamics 365 9.0.2 Ιουνίου 2018 9.0.2.0452
4340734 Ενημέρωση 1 για Microsoft Dynamics 365 υπηρεσίας 9.0.2 Ιουνίου 2018 9.0.2.0197
4230216 Ενημερωμένη έκδοση 0,2 για το Microsoft Dynamics 365 9.0 Απριλίου 2018 9.0.2.0054
4134985 Ενημέρωση 6 για Microsoft Dynamics 365 υπηρεσίας 9.0.1 Απριλίου 2018 9.0.1.0733
4099130 Υπηρεσία ενημερωμένης έκδοσης 5 για το Microsoft Dynamics 365 9.0.1 Μαρτίου 2018 9.0.1.0621
4093810 Υπηρεσία ενημερωμένης έκδοσης 4 για το Microsoft Dynamics 365 9.0.1 Μαρτίου 2018 9.0.1.0569
4092664 Ενημέρωση 3 για το Microsoft Dynamics 365 υπηρεσίας 9.0.1 Μαρτίου 2018 9.0.1.0510
4091432 Ενημέρωση 2 για Microsoft Dynamics 365 υπηρεσίας 9.0.1 Φεβρουαρίου 2018 9.0.1.0459
4091431 Ενημέρωση 1 για Microsoft Dynamics 365 υπηρεσίας 9.0.1 Φεβρουαρίου 2018 9.0.1.0425
4090853 Ενημερωμένη έκδοση 0.1 για Microsoft Dynamics 365 9.0 Φεβρουαρίου 2018 9.0.1.0127
4082864 Ενημέρωση 9 για Microsoft Dynamics 365 υπηρεσίας 9.0.0 Ιανουαρίου 2018 9.0.0.3292
4082863 Ενημέρωση 8 για Microsoft Dynamics 365 υπηρεσίας 9.0.0 Ιανουαρίου 2018 9.0.0.3273
4078064 Ενημέρωση 7 για το Microsoft Dynamics 365 υπηρεσίας 9.0.0 Ιανουαρίου 2018 9.0.0.3267
4058543 Ενημέρωση 6 για Microsoft Dynamics 365 υπηρεσίας 9.0.0 Δεκεμβρίου 2017 9.0.0.3172
4055245 Υπηρεσία ενημερωμένης έκδοσης 5 για το Microsoft Dynamics 365 9.0.0 Δεκεμβρίου 2017 9.0.0.2204
4054802 Υπηρεσία ενημερωμένης έκδοσης 4 για το Microsoft Dynamics 365 9.0.0 Νοεμβρίου 2017 9.0.0.2180
4054840 Ενημέρωση 3 για το Microsoft Dynamics 365 υπηρεσίας 9.0.0 Νοεμβρίου 2017 9.0.0.2136
4052319 Ενημέρωση 2 για Microsoft Dynamics 365 υπηρεσίας 9.0.0 Οκτωβρίου 2017 9.0.0.2090
4050717 Ενημέρωση 1 για Microsoft Dynamics 365 υπηρεσίας 9.0.0 Οκτωβρίου 2017 9.0.0.2072

Στην επόμενη ενημερωμένη έκδοση για το Microsoft Dynamics 365 που εκκρεμούν 8.2

Δεν υπάρχουν εκκρεμείς ενημερώσεις αυτήν τη στιγμή.

Τρέχουσα update(s) στην ανάπτυξη για το Microsoft Dynamics 365 8.2

Δεν υπάρχουν ενημερώσεις σε ανάπτυξη αυτήν τη στιγμή.

Ενημερωμένες εκδόσεις γενικής διανομής

Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει τις ενημερωμένες εκδόσεις που έχουν εφαρμόσει προηγουμένως. Για να προβάλετε το συγκεκριμένο άρθρο που σχετίζεται με την ενημερωμένη έκδοση, κάντε κλικ στη σύνδεση για να δείτε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft που αναγράφονται στον πίνακα.

Αριθμός άρθρου Τίτλος άρθρου Ημερομηνία κυκλοφορίας Έκδοση
4490602 Η επείγουσα επιδιόρθωση 1 για την ενημερωμένη έκδοση Microsoft Dynamics 365 8.2.3 2019 Μαρτίου 8.2.3.0252
4475382 Ενημέρωση 3 για το Microsoft Dynamics 365 υπηρεσίας 8.2.3 Ιανουαρίου 2019 8.2.3.0247
4470907 Ενημέρωση 2 για Microsoft Dynamics 365 υπηρεσίας 8.2.3 Δεκεμβρίου 2018 8.2.3.0181
4469229 Ενημέρωση 1 για Microsoft Dynamics 365 υπηρεσίας 8.2.3 Νοεμβρίου 2018 8.2.3.0114
4467675 Microsoft Dynamics 365 (ηλεκτρονικά και στις εγκαταστάσεις) ενημερωμένη έκδοση 2.3 Οκτωβρίου 2018 8.2.3.0006
4457166 Ενημέρωση 23 για Microsoft Dynamics 365 υπηρεσίας 8.2.2 Σεπτεμβρίου 2018 8.2.2.2518
4457165 Ενημέρωση 22 για Microsoft Dynamics 365 υπηρεσίας 8.2.2 Σεπτεμβρίου 2018 8.2.2.2464
4343506 Ενημέρωση 21 για Microsoft Dynamics 365 υπηρεσίας 8.2.2 Σεπτεμβρίου 2018 8.2.2.2423
4343503 Ενημέρωση 20 για Microsoft Dynamics 365 υπηρεσίας 8.2.2 Αυγούστου 2018 8.2.2.2364
4340341 Ενημέρωση 19 για Microsoft Dynamics 365 υπηρεσίας 8.2.2 Αυγούστου 2018 8.2.2.2262
4340339 Ενημέρωση 18 για Microsoft Dynamics 365 υπηρεσίας 8.2.2 Ιουλίου 2018 8.2.2.2160
4340338 Ενημέρωση 17 για Microsoft Dynamics 365 υπηρεσίας 8.2.2 Ιουλίου 2018 8.2.2.2114
4340337 Ενημέρωση 16 για Microsoft Dynamics 365 υπηρεσίας 8.2.2 Ιουλίου 2018 8.2.2.2060
4338686 Ενημέρωση 15 για Microsoft Dynamics 365 υπηρεσίας 8.2.2 Ιουνίου 2018 8.2.2.2012
4338685 Ενημέρωση 14 για Microsoft Dynamics 365 υπηρεσίας 8.2.2 Ιουνίου 2018 8.2.2.1960
4338684 Ενημέρωση 13 για το Microsoft Dynamics 365 υπηρεσίας 8.2.2 Ιουνίου 2018 8.2.2.1904
4230010 Ενημέρωση 12 για Microsoft Dynamics 365 υπηρεσίας 8.2.2 Ιουνίου 2018 8.2.2.1862
4230006 Ενημέρωση 11 για Microsoft Dynamics 365 υπηρεσίας 8.2.2 Ιουνίου 2018 8.2.2.1659
4133561 Ενημέρωση 10 για Microsoft Dynamics 365 υπηρεσίας 8.2.2 Ιουνίου 2018 8.2.2.1559
4100416 Ενημέρωση 9 για Microsoft Dynamics 365 υπηρεσίας 8.2.2 Ιουνίου 2018 8.2.2.1510
4078187 Ενημέρωση 8 για Microsoft Dynamics 365 υπηρεσίας 8.2.2 Μαΐου 2018 8.2.2.1458
4078186 Ενημέρωση 7 για το Microsoft Dynamics 365 υπηρεσίας 8.2.2 Απριλίου 2018 8.2.2.1310
4078185 Ενημέρωση 6 για Microsoft Dynamics 365 υπηρεσίας 8.2.2 Μαρτίου 2018 8.2.2.1259
4078184 Υπηρεσία ενημερωμένης έκδοσης 5 για το Microsoft Dynamics 365 8.2.2 Μαρτίου 2018 8.2.2.1161
4082870 Υπηρεσία ενημερωμένης έκδοσης 4 για το Microsoft Dynamics 365 8.2.2 Φεβρουαρίου 2018 8.2.2.0339
4056116 Ενημέρωση 3 για το Microsoft Dynamics 365 υπηρεσίας 8.2.2 Δεκεμβρίου 2017 8.2.2.0160
4054010 Ενημέρωση 2 για Microsoft Dynamics 365 υπηρεσίας 8.2.2 Νοεμβρίου 2017 8.2.2.0154
4052087 Ενημέρωση 1 για Microsoft Dynamics 365 υπηρεσίας 8.2.2 Νοεμβρίου 2017 8.2.2.0136
4046920 Microsoft Dynamics 365 (online) ενημερωμένη έκδοση 2.2 Οκτωβρίου 2017 8.2.2.0113
4046463 Ενημέρωση 9 για Microsoft Dynamics 365 υπηρεσίας 8.2.1 Οκτωβρίου 2017 8.2.1.0411
4042410 Ενημέρωση 8 για Microsoft Dynamics 365 υπηρεσίας 8.2.1 Σεπτεμβρίου 2017 8.2.1.0360
4042388 Ενημέρωση 7 για το Microsoft Dynamics 365 υπηρεσίας 8.2.1 Σεπτεμβρίου 2017 8.2.1.0356
4041264 Ενημέρωση 6 για Microsoft Dynamics 365 υπηρεσίας 8.2.1 Αυγούστου 2017 8.2.1.0344
4038096 Υπηρεσία ενημερωμένης έκδοσης 5 για το Microsoft Dynamics 365 8.2.1 Αυγούστου 2017 8.2.1.0289
4032196 Υπηρεσία ενημερωμένης έκδοσης 4 για το Microsoft Dynamics 365 8.2.1 Ιουνίου 2017 8.2.1.0271
4025011 Ενημέρωση 3 για το Microsoft Dynamics 365 υπηρεσίας 8.2.1 Ιουνίου 2017 8.2.1.0207
4023414 Ενημέρωση 2 για Microsoft Dynamics 365 υπηρεσίας 8.2.1 Μαΐου 2017 8.2.1.0185
4022617 Ενημέρωση 1 για Microsoft Dynamics 365 υπηρεσίας 8.2.1 Μαΐου 2017 8.2.1.0178
4013759 Microsoft Dynamics 365 (online και εσωτερικής εγκατάστασης) ενημερωμένη έκδοση 2.1 Απριλίου 2017 8.2.1.0176
4015871 Ενημέρωση 7 για το Microsoft Dynamics 365 υπηρεσίας 8.2 Μαρτίου 2017 8.2.0.0795
4014644 Ενημέρωση 6 για Microsoft Dynamics 365 υπηρεσίας 8.2 Μαρτίου 2017 8.2.0.0792
4014199 Υπηρεσία ενημερωμένης έκδοσης 5 για το Microsoft Dynamics 365 8.2 Φεβρουαρίου 2017 8.2.0.0788
4012601 Υπηρεσία ενημερωμένης έκδοσης 4 για το Microsoft Dynamics 365 8.2 Φεβρουαρίου 2017 8.2.0.0781
4012113 Ενημέρωση 3 για το Microsoft Dynamics 365 υπηρεσίας 8.2 Φεβρουαρίου 2017 8.2.0.0780
4010496 Ενημέρωση 2 για Microsoft Dynamics 365 υπηρεσίας 8.2 Ιανουαρίου 2017 8.2.0.0774
4010378 Ενημέρωση 1 για Microsoft Dynamics 365 υπηρεσίας 8.2 Ιανουαρίου 2017 8.2.0.0773
3205084 Δεκεμβρίου 2016 ενημερωμένη έκδοση για το Dynamics 365 (online και εσωτερικής εγκατάστασης) Δεκεμβρίου 2016 8.2.0.0749

Στην επόμενη ενημερωμένη έκδοση για το Microsoft Dynamics CRM Online 8.1 που εκκρεμούν

Δεν υπάρχουν εκκρεμείς ενημερώσεις αυτήν τη στιγμή.

Τρέχουσα ενημέρωση στην ανάπτυξη για το Microsoft Dynamics 365 8.1

Δεν υπάρχουν ενημερώσεις σε ανάπτυξη αυτήν τη στιγμή.

Ενημερωμένες εκδόσεις γενικής διανομής

Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει τις ενημερωμένες εκδόσεις που έχουν εφαρμόσει προηγουμένως. Για να προβάλετε το συγκεκριμένο άρθρο που σχετίζεται με την ενημερωμένη έκδοση, κάντε κλικ στη σύνδεση για να δείτε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft που αναγράφονται στον πίνακα.

Αριθμός άρθρου Τίτλος άρθρου Ημερομηνία κυκλοφορίας Έκδοση
4463086 Ενημέρωση υπηρεσίας 29 για Microsoft Dynamics CRM 8.1.1 Σεπτεμβρίου 2018 8.1.1.2802
4230018 Ενημέρωση υπηρεσίας 27 για Microsoft Dynamics CRM 8.1.1 Ιουνίου 2018 8.1.1.2357
4338688 Ενημέρωση υπηρεσίας 28 για Microsoft Dynamics CRM 8.1.1 Ιουνίου 2018 8.1.1.2457
4230016 Ενημέρωση υπηρεσίας 26 για Microsoft Dynamics CRM 8.1.1 Ιουνίου 2018 8.1.1.2257
4230014 Ενημέρωση υπηρεσίας 25 για το Microsoft Dynamics CRM 8.1.1 Ιουνίου 2018 8.1.1.2157
4133562 Ενημέρωση υπηρεσίας 24 για Microsoft Dynamics CRM 8.1.1 Ιουνίου 2018 8.1.1.2057
4132614 Ενημέρωση υπηρεσίας 23 για Microsoft Dynamics CRM 8.1.1 Ιουνίου 2018 8.1.1.2007
4099474 Ενημέρωση υπηρεσίας 22 για Microsoft Dynamics CRM 8.1.1 Ιουνίου 2018 8.1.1.1957
4099473 Ενημέρωση υπηρεσίας 21 για Microsoft Dynamics CRM 8.1.1 Ιουνίου 2018 8.1.1.1907
4099168 Ενημέρωση υπηρεσίας 20 για Microsoft Dynamics CRM 8.1.1 Απριλίου 2018 8.1.1.1858
4094742 Ενημέρωση υπηρεσίας 19 για το Microsoft Dynamics CRM 8.1.1 Μαρτίου 2018 8.1.1.1807
4093897 Ενημέρωση υπηρεσίας 18 για το Microsoft Dynamics CRM 8.1.1 Μαρτίου 2018 8.1.1.1758
4091144 Ενημέρωση υπηρεσίας 17 για το Microsoft Dynamics CRM 8.1.1 Μαρτίου 2018 8.1.1.1707
4091135 Ενημέρωση υπηρεσίας 16 για το Microsoft Dynamics CRM 8.1.1 Μαρτίου 2018 8.1.1.1657
4072356 Ενημέρωση υπηρεσίας 15 για το Microsoft Dynamics CRM 8.1.1 Φεβρουαρίου 2018 8.1.1.1606
4058400 Ενημέρωση υπηρεσίας 14 για το Microsoft Dynamics CRM 8.1.1 Δεκεμβρίου 2017 8.1.1.1231
4052095 Ενημέρωση υπηρεσίας 13 για το Microsoft Dynamics CRM 8.1.1 Οκτωβρίου 2017 8.1.1.1186
4049317 Ενημέρωση υπηρεσίας 12 για το Microsoft Dynamics CRM 8.1.1 Οκτωβρίου 2017 8.1.1.1183
4043931 Ενημέρωση υπηρεσίας 11 για Microsoft Dynamics CRM 8.1.1 Σεπτεμβρίου 2017 8.1.1.1175
4042699 Ενημέρωση υπηρεσίας 10 για Microsoft Dynamics CRM 8.1.1 Σεπτεμβρίου 2017 8.1.1.1162
4042697 Ενημέρωση υπηρεσίας 9 για Microsoft Dynamics CRM 8.1.1 Σεπτεμβρίου 2017 8.1.1.1140
4042405 Ενημέρωση υπηρεσίας 8 για το Microsoft Dynamics CRM 8.1.1 Σεπτεμβρίου 2017 8.1.1.1123
4037858 Ενημέρωση υπηρεσίας 7 για το Microsoft Dynamics CRM 8.1.1 Αυγούστου 2017 8.1.1.1096
4037854 Ενημέρωση υπηρεσίας 6 για το Microsoft Dynamics CRM 8.1.1 Ιουλίου 2017 8.1.1.1069
4034035 Ενημέρωση υπηρεσίας 5 για το Microsoft Dynamics CRM 8.1.1 Ιουνίου 2017 8.1.1.1039
4025007 Ενημέρωση υπηρεσίας 4 για το Microsoft Dynamics CRM 8.1.1 Ιουνίου 2017 8.1.1.1010
4025006 Ενημέρωση υπηρεσίας 3 για το Microsoft Dynamics CRM 8.1.1 Μαΐου 2017 8.1.1.1003
4023662 Ενημέρωση υπηρεσίας 2 για Microsoft Dynamics CRM 8.1.1 Μαΐου 2017 8.1.1.1001
4022606 Ενημέρωση υπηρεσίας 1 για το Microsoft Dynamics CRM 8.1.1 Μαΐου 2017 8.1.1.0987
3203310 Ενημερωμένη έκδοση 0.1 για το Microsoft Dynamics CRM 2016 Service Pack 1 Απριλίου 2017 8.1.1.0977
4015859 Ενημέρωση υπηρεσίας 11 για Microsoft Dynamics CRM 8.1.0 Μαρτίου 2017 8.1.0.0578
4014639 Ενημέρωση υπηρεσίας 10 για Microsoft Dynamics CRM 8.1.0 Μαρτίου 2017 8.1.0.0576
4012855 Ενημέρωση υπηρεσίας 9 για Microsoft Dynamics CRM 8.1.0 Φεβρουαρίου 2017 8.1.0.0569
4010481 Ενημέρωση υπηρεσίας 8 για το Microsoft Dynamics CRM 8.1.0 Ιανουαρίου 2017 8.1.0.0563
3216919 Ενημέρωση υπηρεσίας 7 για το Microsoft Dynamics CRM 8.1.0 Ιανουαρίου 2017 8.1.0.0556
3212839 Ενημέρωση υπηρεσίας 6 για το Microsoft Dynamics CRM 8.1.0 Δεκεμβρίου 2016 8.1.0.0549
3211651 Ενημέρωση υπηρεσίας 5 για το Microsoft Dynamics CRM 8.1.0 Δεκεμβρίου 2016 8.1.0.0546
3206339 Ενημέρωση υπηρεσίας 4 για το Microsoft Dynamics CRM 8.1.0 Νοεμβρίου 2016 8.1.0.0538
3192620 Ενημέρωση υπηρεσίας 3 για το Microsoft Dynamics CRM 8.1.0 Σεπτεμβρίου 2016 8.1.0.0502
3184094 Ενημέρωση υπηρεσίας 2 για Microsoft Dynamics CRM 8.1.0 Αυγούστου 2016 8.1.0.0452
3173348 Ενημέρωση υπηρεσίας 1 για το Microsoft Dynamics CRM 8.1.0 Ιουνίου 2016 8.1.0.0365
3154952 Microsoft Dynamics CRM Online 2016 ενημερωμένη έκδοση 1 Μαΐου 2016 8.1.0.0362

Ενημερωμένες εκδόσεις για το Microsoft Dynamics CRM Online 8.0

Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει τις ενημερωμένες εκδόσεις που έχουν εφαρμόσει προηγουμένως. Για να προβάλετε το συγκεκριμένο άρθρο που σχετίζεται με την ενημερωμένη έκδοση, κάντε κλικ στη σύνδεση για να δείτε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft που αναγράφονται στον πίνακα.

Αριθμός άρθρου Τίτλος άρθρου Ημερομηνία κυκλοφορίας Έκδοση
4041148 Ενημέρωση υπηρεσίας 13 για το Microsoft Dynamics CRM 8.0.1 Αυγούστου 2017 8.0.1.0392
4018078 Ενημέρωση υπηρεσίας 12 για το Microsoft Dynamics CRM 8.0.1 Μαρτίου 2017 8.0.1.0581
4016765 Ενημέρωση υπηρεσίας 11 για Microsoft Dynamics CRM 8.0.1 Μαρτίου 2017 8.0.1.0381
4014647 Ενημέρωση υπηρεσίας 10 για Microsoft Dynamics CRM 8.0.1 Μαρτίου 2017 8.0.1.0375
4010362 Ενημέρωση υπηρεσίας 9 για Microsoft Dynamics CRM 8.0.1 Ιανουαρίου 2017 8.0.1.0369
3207212 Ενημέρωση υπηρεσίας 8 για το Microsoft Dynamics CRM 8.0.1 Νοεμβρίου 2016 8.0.1.0359
3191496 Ενημέρωση υπηρεσίας 7 για το Microsoft Dynamics CRM 8.0.1 Σεπτεμβρίου 2016 8.0.1.0352
3175291 Ενημέρωση υπηρεσίας 6 για το Microsoft Dynamics CRM 8.0.1 Ιουλίου 2016 8.0.1.0344
3175262 Ενημέρωση υπηρεσίας 5 για το Microsoft Dynamics CRM 8.0.1 Ιουνίου 2016 8.0.1.0112
3172902 Ενημέρωση υπηρεσίας 4 για το Microsoft Dynamics CRM 8.0.1 Ιουνίου 2016 8.0.1.0109
3163600 Ενημέρωση υπηρεσίας 3 για το Microsoft Dynamics CRM 8.0.1 Μαΐου 2016 8.0.1.0103
3155824 Ενημέρωση υπηρεσίας 2 για Microsoft Dynamics CRM 8.0.1 Απριλίου 2016 8.0.1.0090
3155195 Ενημέρωση υπηρεσίας 1 για το Microsoft Dynamics CRM 8.0.1 Απριλίου 2016 8.0.1.0088
3133963 Ενημερωμένη έκδοση 0.1 για το Microsoft Dynamics CRM 2016 Φεβρουαρίου 2016 8.0.1.0079
3135938 Ενημέρωση υπηρεσίας 2 για Microsoft Dynamics CRM Online 8.0.0 Ιανουαρίου 2016 8.0.0.2091
3127770 Ενημέρωση υπηρεσίας 1 για το Microsoft Dynamics CRM Online 8.0.0 Δεκεμβρίου 2015 8.0.0.2077