Τρόπος χρήσης της γραμμής εργασιών

Ισχύει για: Windows 10

Χρησιμοποιήστε τη γραμμή εργασιών, για να κάνετε πολλά περισσότερα από το να βλέπετε απλώς τις εφαρμογές και την ώρα. Δώστε της την εμφάνιση που επιθυμείτε, διαχειριστείτε το ημερολόγιό σας, καρφιτσώστε τις αγαπημένες σας εφαρμογές σε αυτή, μετακινήστε τη όπου θέλετε για να εμφανίσετε την οθόνη σας και καθορίστε τον τρόπο ομοδοποίησης των κουμπιών της γραμμής εργασιών όταν έχετε περισσότερα από ένα παράθυρα ανοικτά. Μπορείτε ακόμα και να διαχειριστείτε τις συναντήσεις ημερολογίου απευθείας από τη γραμμή εργασιών.

Γραμμή εργασιών στα Windows 10
 

Καρφίτσωμα μιας εφαρμογής στη γραμμή εργασιών


Καρφιτσώστε, ή ξεκαρφιτσώστε αν θέλετε, μια εφαρμογή απευθείας στη γραμμή εργασιών για γρήγορη πρόσβαση όταν είστε στην επιφάνεια εργασίας. Μπορείτε να το κάνετε από την έναρξη ή τη λίστα συντομεύσεων, η οποία είναι μια λίστα με συντομεύσεις για τα αρχεία, τους φακέλους και τις τοποθεσίες Web που ανοίξατε πρόσφατα.

Καρφίτσωμα μιας εφαρμογής από την Έναρξη

Στην οθόνη "Έναρξη" , πατήστε παρατεταμένα ή κάντε δεξιό κλικ στην εφαρμογή και μετά πατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα > Καρφίτσωμα στη γραμμή εργασιών. Για ξεκαρφίτσωμα, ακολουθήστε τα ίδια βήματα και πατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή Ξεκαρφίτσωμα από τη γραμμή εργασιών.

Καρφίτσωμα μιας εφαρμογής από τη λίστα συντομεύσεων

Εάν η εφαρμογή είναι ήδη ανοικτή, πατήστε παρατεταμένα στο κουμπί της εφαρμογής στη γραμμή εργασιών και σύρετε προς τα επάνω μέχρι να εμφανιστεί η λίστα συντομεύσεων. Αν χρησιμοποιείτε ποντίκι, κάντε δεξιό κλικ στο κουμπί της εφαρμογής στη γραμμή εργασιών. Στη συνέχεια, πατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή Καρφίτσωμα στη γραμμή εργασιών. Για ξεκαρφίτσωμα, ακολουθήστε τα ίδια βήματα και πατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή Ξεκαρφίτσωμα από τη γραμμή εργασιών.

Λίστα συντομεύσεων γραμμής εργασιών
 

Αλλαγή των ρυθμίσεων της γραμμής εργασιών


Προσαρμόστε τη γραμμή εργασιών όπως επιθυμείτε από την ίδια τη γραμμή εργασιών. Αν θέλετε να αλλάξετε ταυτόχρονα πολλές πτυχές της γραμμής εργασιών, χρησιμοποιήστε τις "Ρυθμίσεις". Πατήστε παρατεταμένα ή κάντε δεξιό κλικ σε μια κενή περιοχή στη γραμμή εργασιών και, στη συνέχεια, πατήστε ή κάντε κλικ στις Ρυθμίσεις .Ρυθμίσεις γραμμής εργασιών
 

Αλλαγή της θέσης της γραμμής εργασιών

Συνήθως, η γραμμή εργασιών βρίσκεται στο κάτω μέρος της επιφάνειας εργασίας, αλλά μπορείτε επίσης να τη μετακινήσετε στις άκρες ή στην κορυφή της επιφάνειας εργασίας. Αν η γραμμή εργασιών είναι κλειδωμένη, θα πρέπει να την ξεκλειδώσετε πριν τη μετακινήσετε (ανατρέξτε στην ενότητα Κλείδωμα και ξεκλείδωμα της γραμμής εργασιών σε αυτό το θέμα). Πατήστε παρατεταμένα ή κάντε δεξιό κλικ σε οποιαδήποτε κενή περιοχή στη γραμμή εργασιών, πατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις  > Θέση της γραμμής εργασιών στην οθόνη και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αριστερά, Επάνω, Δεξιά ή Κάτω.

Αλλαγή της διάταξης των κουμπιών της γραμμής εργασιών

Κάθε φορά που θέλετε να αλλάξετε τη διάταξη των κουμπιών των εφαρμογών στη γραμμή εργασιών, σύρετε απλώς ένα κουμπί από την τρέχουσα θέση του σε μια άλλη.

Μπορείτε να επιλέξετε τον τρόπο με τον οποίο ομαδοποιούνται τα κουμπιά της γραμμής εργασιών, ειδικά αν έχετε ανοικτά πολλά παράθυρα. Από προεπιλογή, όλα τα ανοιχτά αρχεία από την ίδια εφαρμογή ομαδοποιούνται πάντα μαζί, ακόμη και αν δεν τα ανοίξατε διαδοχικά.

Αν θέλετε να αλλάξετε τον τρόπο ομαδοποίησης των κουμπιών στη γραμμή εργασιών, πατήστε παρατεταμένα ή κάντε δεξιό κλικ σε οποιαδήποτε κενή περιοχή στη γραμμή εργασιών, πατήστε ή κάντε κλικ στις Ρυθμίσεις και, στη συνέχεια, ορίστε μία από τις επιλογές από τη λίστα Συνδυασμός κουμπιών γραμμής εργασιών:

  • Να γίνεται πάντα απόκρυψη των ετικετών. Αυτή είναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση. Κάθε εφαρμογή εμφανίζεται ως ένα μεμονωμένο κουμπί χωρίς ετικέτα, ακόμη και όταν είναι ανοιχτά αρκετά παράθυρα για αυτήν την εφαρμογή.
  • Όταν η γραμμή είναι πλήρης. Αυτή η ρύθμιση εμφανίζει κάθε παράθυρο ως ένα μεμονωμένο κουμπί χωρίς ετικέτα. Όταν δεν υπάρχει χώρος στη γραμμή εργασιών, γίνεται σύμπτυξη των εφαρμογών με πολλά ανοιχτά παράθυρα σε ένα κουμπί προγράμματος. Πατήστε ή κάντε κλικ στο κουμπί για να εμφανιστεί μια λίστα των παραθύρων που είναι ανοιχτά.
  • Ποτέ. Αυτή η ρύθμιση εμφανίζει κάθε παράθυρο ως ένα μεμονωμένο κουμπί με ετικέτα και δεν τα συνδυάζει ποτέ, όσα παράθυρα και αν υπάρχουν ανοιχτά. Καθώς ανοίγουν περισσότερες εφαρμογές και παράθυρα, τα κουμπιά γίνονται μικρότερα και τελικά θα πραγματοποιείται κύλιση για τα κουμπιά.

Κλείδωμα και ξεκλείδωμα της γραμμής εργασιών

Το κλείδωμα της γραμμής εργασιών είναι χρήσιμο για να βεβαιωθείτε ότι θα παραμείνει έτσι όπως τη ρυθμίσατε. Ξεκλειδώστε τη γραμμή εργασιών αργότερα, όταν θέλετε να πραγματοποιήσετε αλλαγές ή να αλλάξετε τη θέση της στην επιφάνεια εργασίας. Πατήστε παρατεταμένα ή κάντε δεξιό κλικ σε μια κενή περιοχή στη γραμμή εργασιών, στη συνέχεια, πατήστε ή κάντε κλικ στις Ρυθμίσεις  και ενεργοποιήστε την επιλογή Κλείδωμα της γραμμής εργασιών.

Αν δίπλα στην επιλογή Κλείδωμα της γραμμής εργασιών υπάρχει ένα σημάδι ελέγχου, σημαίνει ότι είναι κλειδωμένη. Για να το απενεργοποιήσετε, πατήστε απλώς ή κάντε κλικ στην επιλογή Κλείδωμα της γραμμής εργασιών ή μεταβείτε στις ρυθμίσεις και απενεργοποιήστε το.

Εμφάνιση σημάτων στα κουμπιά της γραμμής εργασιών

Το σήμα σε ένα κουμπί της γραμμής εργασιών αποτελεί μια ειδοποίηση που σας ενημερώνει ότι εκτελείται κάποια δραστηριότητα ή ότι πρέπει να σημειωθεί κάποια ενέργεια σε αυτή την εφαρμογή.

Ειδοποίηση ένδειξης στη γραμμή εργασιών
 

Για παράδειγμα, ένα σήμα με καμπανάκι στην εφαρμογή Αφυπνίσεις και Ρολόι υποδεικνύει ότι υπάρχει μια ενεργή αφύπνιση και θα σας ειδοποιήσει την ώρα που έχετε ορίσει. Αυτή η δυνατότητα είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή, αλλά αν θέλετε να βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένη ή να την απενεργοποιήσετε, πατήστε παρατεταμένα ή κάντε δεξιό κλικ σε οποιαδήποτε κενή περιοχή στη γραμμή εργασιών, πατήστε ή κάντε κλικ στις Ρυθμίσεις και μεταβείτε στην Εμφάνιση σημάτων στα κουμπιά της γραμμής εργασιών.

Χρήση μικρότερων κουμπιών στη γραμμή εργασιών

Αν θέλετε να εμφανίζονται περισσότερες από τις εφαρμογές σας στη γραμμή εργασιών, μπορείτε να εμφανίσετε μικρότερες εκδόσεις των κουμπιών. Πατήστε παρατεταμένα ή κάντε δεξιό κλικ σε μια κενή περιοχή στη γραμμή εργασιών, πατήστε ή κάντε κλικ στις Ρυθμίσεις και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε την επιλογή "Χρήση μικρότερων κουμπιών στη γραμμή εργασιών".

Χρησιμοποιήστε τη γραμμή εργασιών για μια σύνοψη της επιφάνειας εργασίας

Χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα Peek, για να δείτε γρήγορα τι υπάρχει στην επιφάνεια εργασίας σας πίσω από όλα τα ανοιχτά παράθυρα.

  1. Πατήστε παρατεταμένα ή κάντε δεξιό κλικ σε οποιαδήποτε κενή περιοχή στη γραμμή εργασιών, πατήστε ή κάντε κλικ στις Ρυθμίσεις και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε την επιλογή Χρησιμοποιήστε το Peek για προεπισκόπηση της επιφάνειας εργασίας, όταν μετακινείτε το ποντίκι στο κουμπί επιφάνειας εργασίας "Εμφάνιση" στο τέλος της γραμμής εργασιών.
  2. Τοποθετήστε τον δρομέα ή πατήστε παρατεταμένα το δεξιό άκρο της γραμμής εργασιών, για να δείτε την επιφάνεια εργασίας σας.
  3. Για να επαναφέρετε την προβολή των ανοιχτών παραθύρων σας, απομακρύνετε απλώς το δρομέα ή πατήστε ξανά παρατεταμένα το δεξί άκρο.

Αυτόματη απόκρυψη της γραμμής εργασιών

Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να θέλετε να αποκρύψετε τη γραμμή εργασιών, όπως όταν παρακολουθείτε μια ταινία ή όταν διαβάζετε. Έχετε την ευελιξία να αποκρύψετε αυτόματα τη γραμμή εργασιών, ανάλογα με το εάν βρίσκεστε σε λειτουργία προβολής για υπολογιστή ή tablet. Πατήστε παρατεταμένα ή κάντε δεξιό κλικ σε οποιαδήποτε κενή περιοχή στη γραμμή εργασιών, πατήστε ή κάντε κλικ στις Ρυθμίσεις και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε μία ή και τις δύο επιλογές Αυτόματη απόκρυψη της γραμμής εργασιών σε λειτουργία προβολής για υπολογιστή και Αυτόματη απόκρυψη της γραμμής εργασιών σε λειτουργία προβολής για tablet.