Λάβετε υποστήριξη για την Απομακρυσμένη βοήθεια της Microsoft


Η υποστήριξη για την Απομακρυσμένη βοήθεια της Microsoft επιτρέπει σε έναν επαγγελματία υποστήριξης της Microsoft, που βρίσκεται σε απομακρυσμένη τοποθεσία, να δει την οθόνη του υπολογιστή σας και να δουλέψει στον υπολογιστή σας μέσω μιας ασφαλούς σύνδεσης. Προστασία από απάτες τεχνικής υποστήριξης.

Άδεια για υπηρεσίες της Microsoft

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΣ “ΑΠΟΔΟΧΗ”, ΔΗΛΩΝΕΤΕ ΟΤΙ ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΚΑΙ ΟΤΙ ΔΕΣΜΕΥΕΣΤΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΔΕΙΑΣ, ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΔΕΙΑΣ.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ, ΔΗΛΩΝΕΤΕ ΟΤΙ ΕΧΕΤΕ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΣΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΔΕΙΑΣ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΕΝΕΞΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΗMICROSOFT(ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ), ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΑΣ ΜΕ ΤΗMICROSOFT. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΔΕΧΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΣΕΤΕ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣMICROSOFTΑΠΟ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ.

Η παρούσα Άδεια για τις Υπηρεσίες τηςMicrosoft (η “άδεια”) συνυπογράφεται ανάμεσα στο νομικό πρόσωπο που παραγγέλλει τις υπηρεσίες (“εσείς” ή “σας”) και στην κοντινότερη συγγενή εταιρεία τηςMicrosoftπου βρίσκεται στη χώρα ή την περιοχή σας, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στην Ενότητα 9 παρακάτω (“εμείς”, ή “μας”). “Συγγενής εταιρεία” σημαίνει οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο που ανήκει σε σας ή σε εμάς, που ανήκετε ή ανήκουμε σε αυτό ή που ανήκει στον ίδιο ιδιοκτήτη στον οποίο ανήκετε εσείς ή εμείς. Η “Ιδιοκτησία” αναφέρεται σε ιδιοκτησία άνω του 50%.

Όροι και Προϋποθέσεις
1. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.

Συμφωνούμε ότι θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχουμε τις υπηρεσίες που αγοράζετε, όπως περιγράφονται στην τοποθεσία των υπηρεσιών στο Web (γνωστό επίσης ως “οδηγός υπηρεσιών”). Η διεύθυνσηURLτης τοποθεσίας για τον οδηγό υπηρεσιών είναι: http://support.microsoft.com. Εάν η διεύθυνσηURLαλλάξει για οποιονδήποτε λόγο, θα σας παράσχουμε τη νέα διεύθυνσηURLεφόσον το ζητήσετε. Η ικανότητά μας να παραδίδουμε τις υπηρεσίες εξαρτάται από την πλήρη και έγκαιρη συνεργασία σας, καθώς και από την ακρίβεια και πληρότητα των πληροφοριών που παρέχετε.

2. ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ.
 • α. Διορθωτικά προγράμματα. Σάς παρέχουμε μη αποκλειστική, οριστική, πλήρως εξοφλούμενη άδεια χρήσης και αναπαραγωγής του διορθωτικού προγράμματος που παραδίδεται σε σάς από εμάς ή τον αντιπρόσωπό μας αποκλειστικά για εσωτερική σας χρήση. Τα διορθωτικά προγράμματα δεν προορίζονται για μεταπώληση ή διανομή σε τρίτα, ανεξάρτητα νομικά πρόσωπα. Εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, τα δικαιώματα άδειας χρήσης που εκχωρούνται σε διορθωτικά προγράμματα διέπονται από τη συμφωνία άδειας χρήσης του σχετικού προϊόντος ή, εάν το διορθωτικό πρόγραμμα δεν παρέχεται για ένα συγκεκριμένο προϊόν, από οποιονδήποτε άλλο όρο χρήσης που παρέχουμε. Η χρήση του προϊόντος εκ μέρους σας διέπεται από τη συμφωνία άδειας χρήσης του προϊόντος. Είστε υπεύθυνοι για την πληρωμή τυχόν εξόδων για την παραχώρηση άδειας χρήσης προϊόντων. Ο όρος “Προϊόντα” σημαίνει οποιονδήποτε κώδικα υπολογιστή, υπηρεσίες ή περιεχόμενο βασισμένο στοWebπου διατίθεται εμπορικά σε πλήρη έκδοση, προέκδοση ή προϊόνbeta (είτε παρέχεται με χρέωση είτε δωρεάν) και τυχόν παράγωγα των προαναφερομένων που παρέχονται σε σάς από εμάς ή από τον αντιπρόσωπό μας για άδεια χρήσης η οποία δημοσιεύεται από εμάς, τις συγγενείς εταιρείες μας ή από τρίτο μέρος. Ο όρος “διορθωτικά προγράμματα” σημαίνει διορθωτικά προγράμματα προϊόντων που κυκλοφορούμε γενικά (π. χ. ωςservicepackεμπορικών προϊόντων) ή που εμείς ή ο αντιπρόσωπός μας παρέχει σε σάς κατά την υλοποίηση υπηρεσιών (όπως διορθωτικούς κώδικες, ενημερωμένες εκδόσεις κώδικα, ενημερώσεις, διορθώσεις σφαλμάτων, διορθώσειςbetaκαι εκδόσειςbeta), καθώς και τυχόν παράγωγα των προαναφερομένων.  Δεν επιτρέπεται η τροποποίηση, αποσυμπίληση, ανακατασκευή του πηγαίου ή του αντικειμενικού κώδικα, η αλλαγή του ονόματος αρχείου ή ο συνδυασμός με άλλον κώδικα εκτός Microsoft των διορθωτικών προγραμμάτων που σάς παρέχουμε.

 • β. Προϋπάρχουσα εργασία. Όλα τα δικαιώματα σε κάθε κώδικα υπολογιστή ή σε κάθε γραπτό υλικό που δεν βασίζεται σε κώδικα (“υλικά”) και που έχει αναπτυχθεί ή με οποιονδήποτε τρόπο αποκτηθεί από εμάς ή για εμάς ή τις συγγενείς μας εταιρείες, ή από εσάς ή τις συγγενείς σας εταιρείες ανεξάρτητα από την παρούσα άδεια (“προϋπάρχουσα εργασία”) θα παραμένει αποκλειστική ιδιοκτησία του μέρους που παρείχε την προϋπάρχουσα εργασία. Κατά τη χρήση των υπηρεσιών, κάθε μέρος παραχωρεί στο άλλο (και στους εργολάβους μας, εφόσον απαιτείται) μια προσωρινή, μη αποκλειστική άδεια χρήσης, αναπαραγωγής και τροποποίησης της προϋπάρχουσας εργασίας, που παρέχεται αποκλειστικά για τη χρήση των υπηρεσιών. Σάς παραχωρούμε μη αποκλειστική, οριστική, πλήρως εξοφλούμενη άδεια χρήσης, αναπαραγωγής και τροποποίησης (εφόσον απαιτείται) της προϋπάρχουσας εργασίας μας, εξαιρώντας προϊόντα, στη μορφή που σάς παραδίδονται, τα οποία αφήνουμε σε σάς στο τέλος της παροχής των υπηρεσιών μας για χρήση με άλλες αναπτύξεις (εάν ισχύουν). Τα δικαιώματα χρήσης που εκχωρούνται στην προϋπάρχουσα εργασία μας περιορίζονται αποκλειστικά για εσωτερική σας χρήση και δεν προορίζονται για μεταπώληση ή διανομή σε τρίτα, ανεξάρτητα νομικά πρόσωπα.

 • γ. Αναπτύξεις. Σάς παραχωρούμε μη αποκλειστικό, οριστικό δικαίωμα χρήσης, αναπαραγωγής και τροποποίησης οποιουδήποτε κώδικα ή υλικού (εκτός από διορθωτικά προγράμματα ή προϋπάρχουσα εργασία), τα οποία αφήνουμε σε σάς στο τέλος της παροχής των υπηρεσιών μας ("αναπτύξεις") αποκλειστικά για εσωτερική σας χρήση. Οι αναπτύξεις δεν προορίζονται για μεταπώληση ή διανομή σε τρίτα, ανεξάρτητα νομικά πρόσωπα.

 • δ. Κώδικας δείγματος. Πέραν των δικαιωμάτων που περιγράφονται στην παραπάνω ενότητα «Αναπτύξεις», έχετε επίσης το μη αποκλειστικό, οριστικό δικαίωμα αναπαραγωγής και διανομής της αντικειμενικής μορφής οποιουδήποτε κώδικα, ο οποίος σάς παρέχεται από εμάς για ενδεικτικούς σκοπούς (“κώδικας δείγματος”), με την προϋπόθεση ότι συμφωνείτε:

  • (i) ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε την επωνυμία, το λογότυπο ή τα εμπορικά σήματά μας για να προωθήσετε το προϊόν σας στο οποίο έχετε ενσωματώσει τον κώδικα δείγματος,
  • (ii) ότι θα συμπεριλάβετε έγκυρη σημείωση πνευματικών δικαιωμάτων στο προϊόν σας στο οποίο έχετε ενσωματώσει τον κώδικα δείγματος
  • και (iii) ότι θα καταβάλετε αποζημιώσεις και τυχόν δικηγορικές αμοιβές για λογαριασμό μας, δεν θα εγείρετε απαιτήσεις εναντίον μας και θα μας υπερασπίζεστε σε περίπτωση αξιώσεων ή αγωγών, οι οποίες γίνονται με αφορμή ή αιτία τη χρήση ή τη διανομή του κώδικα δείγματος.

 • ε. Περιορισμοί άδειας χρήσης Ανοιχτού Κώδικα.   Επειδή κατ’ απαίτηση ορισμένων όρων άδειας χρήσης τρίτων μερών ο κώδικας πρέπει γενικά

  • (i) να αποκαλύπτεται σε μορφή πηγαίου κώδικα σε τρίτους,
  • (ii) να εκχωρείται ή άδεια χρήσης του σε τρίτους για τη δημιουργία παράγωγων έργων
  • ή (iii) να αναδιανέμεται σε τρίτους χωρίς χρέωση (συνολικά, “όροι άδειας χρήσης ανοιχτού κώδικα”), τα δικαιώματα άδειας χρήσης που κάθε συμβαλλόμενο μέρος έχει εκχωρήσει σε κώδικα (ή σε πνευματική ιδιοκτησία που σχετίζεται με αυτόν) δεν περιλαμβάνουν άδειες, δικαιώματα ή δυνατότητα ενσωμάτωσης, τροποποίησης, συνδυασμού ή/και διανομής αυτού του κώδικα με άλλον κώδικα υπολογιστή με τρόπο που θα οδηγούσε στην υπαγωγή του κώδικα του άλλου μέρους στους όρους της άδειας χρήσης ανοιχτού κώδικα.  
  Επιπλέον, κάθε μέρος εγγυάται ότι δεν θα παρέχει ούτε θα διαθέτει στο άλλο μέρος κώδικα που διέπεται από όρους άδειας χρήσης ανοιχτού κώδικα.

 • στ. Δικαιώματα συγγενών εταιρειών. Μπορείτε να παραχωρήσετε υπο-άδεια για τα δικαιώματα που περιέχονται σε αυτή την ενότητα στις συγγενείς σας εταιρείες, αλλά αυτές δεν έχουν δικαίωμα παραχώρησης υπο-άδειας για τα δικαιώματα αυτά και η χρήση των δικαιωμάτων αυτών από τις συγγενείς σας εταιρείες θα πρέπει να συμμορφώνεται με τους όρους άδειας χρήσης που περιέχονται στο παρόν έγγραφο.

 • ζ. Επιφύλαξη δικαιωμάτων. Η Microsoft επιφυλάσσεται όλων των δικαιωμάτων τα οποία δεν σας παραχωρούνται ρητά στην παρούσα ενότητα.

3. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ.
Οι όροι και οι προϋποθέσεις της παρούσας άδειας είναι εμπιστευτικές και όλες οι πληροφορίες που προσδιορίζονται από κάθε μέρος ως “εμπιστευτικές” ή/και “ιδιωτικές”, ή οι οποίες, σε όλες τις περιπτώσεις, πρέπει να αντιμετωπίζονται ως εμπιστευτικές ή/και ιδιωτικές ("εμπιστευτικές πληροφορίες"), δεν θα αποκαλυφθούν από τον παραλήπτη σε κανέναν τρίτο χωρίς την έγγραφη συναίνεση του άλλου μέρους, παρά μόνο σύμφωνα με τους όρους της παρούσας άδειας, για πέντε (5) χρόνια μετά την ημερομηνία της αποκάλυψής τους. Οι υποχρεώσεις εχεμύθειας δεν θα ισχύουν για πληροφορίες οι οποίες,
 • (i) γνωστοποιήθηκαν στον παραλήπτη από πηγή διαφορετική από το συμβαλλόμενο μέρος που αποκαλύπτει τις πληροφορίες, με τρόπο που δεν παραβιάζει την υποχρέωση εχεμύθειας προς το συμβαλλόμενο μέρος που αποκαλύπτει τις πληροφορίες,
 • (ii) είναι, ή γίνονται διαθέσιμες στο κοινό με τρόπο που δεν παραβιάζει την υποχρέωση εχεμύθειας προς το συμβαλλόμενο μέρος που αποκαλύπτει τις πληροφορίες,
 • ή (iii) δημιουργούνται από τις ανεξάρτητες προσπάθειες του παραλήπτη.
Μπορεί να χρησιμοποιούμε τεχνικές πληροφορίες που αντλούμε από την παροχή υπηρεσιών οι οποίες σχετίζονται με τα προϊόντα μας για επίλυση προβλημάτων, βελτιώσεις λειτουργικότητας προϊόντων και διορθωτικά προγράμματα, καθώς και για τη γνωσιακή βάση μας. Δεν θα σας προσδιορίζουμε ούτε θα αποκαλύπτουμε εμπιστευτικές σας πληροφορίες σε οποιοδήποτε άρθρο της γνωσιακής βάσης μας.

4. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ.
 • α. ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ. ΣΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΕΚΤΑΣΗ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΠΟΠΟΙΟΥΜΕΘΑ ΠΑΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΣ ΟΡΟΥ, ΕΙΤΕ ΡΗΤΟΥ ΕΙΤΕ ΣΙΩΠΗΡΟΥ, ΕΙΤΕ ΕΚ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΥ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΕΛΛΕΙΨΕΩΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ, ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΆΛΛΟ ΥΛΙΚΟ Ή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ.

 • β. Εφαρμογή εθνικής νομοθεσίας. Εάν η ισχύουσα νομοθεσία σάς παρέχει έμμεσα δικαιώματα, παρά τις εξαιρέσεις και τους περιορισμούς της παρούσας άδειας, τότε στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, η αποζημίωσή σας περιορίζεται, στην περίπτωση των υπηρεσιών, είτε

  • (i) στην εκ νέου παροχή των υπηρεσιών,
  • είτε (ii) στο κόστος της εκ νέου παροχής των υπηρεσιών (εάν υπάρχει) και, στην περίπτωση προϊόντων, είτε
   • (i) στην αντικατάσταση των προϊόντων
   • ή (ii) στη διόρθωση των σφαλμάτων των προϊόντων.
  Η σειρά με την οποία παρέχονται οι παραπάνω αποζημιώσεις προσδιορίζεται από εμάς.

5. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΕΞΑΙΡΕΣΕΙς.
ΣΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΕΚΤΑΣΗ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ:
 • 1) Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΑΣ ΕΥΘΥΝΗ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΑΤΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΛΟΓΟ ΤΗΣ ΑΞΙΩΣΗΣ ΣΑΣ,
 • 2) ΚΑΝΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΑΛΛΟ ΜΕΡΟΣ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΕΙΔΙΚΕΣ, ΘΕΤΙΚΕΣ Ή ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΕΥΛΟΓΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ Ή ΔΙΑΦΥΓΟΝ ΚΕΡΔΟΣ, ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΘΕΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΔΕΙΑ, ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΥΛΙΚΟ Ή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ, Ή ΕΑΝ Η ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΑΥΤΗ ΕΠΡΕΠΕ ΕΥΛΟΓΩΝ ΝΑ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ,
 • ΚΑΙ 3) ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ, Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΑΣ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΑΣ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΕΡΒΕΙ ΤΑ ΠΕΝΤΕ (5) ΔΟΛΑΡΙΑ Η. Π. Α. Ή ΤΟ ΙΣΟΠΟΣΟ ΣΕ ΕΓΧΩΡΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑ. Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΘΕ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΑΛΛΟ ΜΕΡΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ, ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΜΕΡΟΥΣ, Ή ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΑΤΗΣ, ΒΑΡΕΙΑΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ Ή ΔΟΛΟΥ, Ή ΓΙΑ ΘΑΝΑΤΟ Ή ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΑΠΟ ΑΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΑΥΤΟΥ. ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΕΞΑΙΡΕΣΗ Ή Ο ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΕΣ Ή ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ Ή ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΕΥΛΟΓΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ Ή ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΗΘΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΜΕΝΩΣ Ο ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΕΙ.

6. ΦΟΡΟΙ
. Τα ποσά που καταβάλλονται σε εμάς στα πλαίσια της παρούσας άδειας δεν περιλαμβάνουν κανέναν εθνικό, ομοσπονδιακό, πολιτειακό, τοπικό, δημοτικό ή άλλο δημόσιο φόρο (συμπεριλαμβανομένου ενδεικτικά τυχόν φόρου προστιθέμενης αξίας, φόρου πωλήσεων ή χρήσης) ο οποίος σάς βαρύνει αποκλειστικώς ως αποτέλεσμα της αποδοχής της παρούσας άδειας. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για την καταβολή φόρων που έχετε την υποχρέωση να πληρώνετε. Όλοι οι φόροι αυτοί (συμπεριλαμβανομένου ενδεικτικά του φόρου εισοδήματος ή/και φόρου περιουσίας) αποτελούν δική σας οικονομική ευθύνη.

7. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ.
Κάθε συμβαλλόμενο μέρος δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα άδεια εάν το αντισυμβαλλόμενο μέρος
 • (i) παραβιάζει ουσιωδώς οποιονδήποτε όρο και δεν αίρει την παραβίαση εντός τριάντα (30) ημερών από την σχετική κοινοποίηση
 • ή (ii) δεν πληρώνει τιμολόγια που εκκρεμούν για περισσότερες από εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες.
Συμφωνείτε ότι θα πληρώνετε όλα τα τέλη για τις υπηρεσίες που λαμβάνετε και τα συνεπαγόμενα έξοδα.

8. ΔΙΑΦΟΡΑ.
Η παρούσα άδεια συνιστά την πλήρη συμφωνία σχετικά με το αντικείμενο της Άδειας και αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες ή σύγχρονες συνεννοήσεις. Όλες οι κοινοποιήσεις, εξουσιοδοτήσεις και αιτήματα που απευθύνονται ή αποστέλλονται σε σχέση με την παρούσα σύμβαση, πρέπει να αποστέλλονται με ταχυδρομείο, ταχυμεταφορέα ή φαξ στις διευθύνσεις και τους αριθμούς που έχουν προσδιορισθεί και από τα δυο συμβαλλόμενα μέρη. Οι κοινοποιήσεις θα θεωρείται ότι έχουν παραδοθεί κατά την ημερομηνία που αναγράφεται στην απόδειξη του ταχυδρομείου ή του ταχυμεταφορέα, ή της επιβεβαίωσης αποστολής του φαξ. Δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση της παρούσας άδειας χωρίς την έγγραφη συγκατάθεσή μας, την οποία δεν θα αρνηθούμε χωρίς εύλογη αιτία. Συμφωνείτε ότι θα συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες διεθνείς και εθνικούς νόμους που αφορούν την παρούσα άδεια. Η παρούσα Άδεια διέπεται από το δίκαιο της Πολιτείας της Ουάσινγκτον, εάν αγοράσατε τις υπηρεσίες στις Η. Π. Α. από το δίκαιο της Ιρλανδίας, εάν αγοράσατε τις υπηρεσίες σε οποιαδήποτε χώρα ή περιοχή της Ευρώπης, Μέσης Ανατολής ή Αφρικής (“EMEA”), ή από το δίκαιο του κράτους στο οποίο εδράζεται η συγγενής εταιρεία η οποία παραδίδει τις υπηρεσίες, εάν αγοράσατε τις υπηρεσίες εκτός Η. Π. Α. ή ΕΜΕΑ.  Οποιαδήποτε δικαστική διαφορά στα πλαίσια της παρούσας Άδειας θα πρέπει να εκδικάζεται σε ομοσπονδιακό ή πολιτειακό δικαστήριο της Πολιτείας της Ουάσινγκτον, εάν αγοράσατε τις υπηρεσίες στις Η. Π. Α, σε δικαστήριο της Ιρλανδίας, εάν αγοράσατε τις υπηρεσίες σε οποιαδήποτε χώρα ή περιοχή τηςEMEA, ή σε δικαστήρια των κρατών στα οποία εδράζεται η συγγενής εταιρεία η οποία παραδίδει τις υπηρεσίες, εάν αγοράσατε τις υπηρεσίες εκτός Η. Π. Α. ή ΕΜΕΑ. Ανεξάρτητα από τα παραπάνω, η επιλογή αυτή δεν εμποδίζει οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος να προσφύγει ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων αιτούμενο την λήψη ασφαλιστικών μέτρων, σχετικά με παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή υποχρεώσεων εμπιστευτικότητας. Οι ενότητες που αφορούν σε περιορισμούς χρήσης, χρεώσεις, εμπιστευτικότητα, ιδιοκτησία και άδεια χρήσης, αποποίηση εγγυήσεων, περιορισμό ευθύνης, υποχρεώσεις επί καταγγελίας της συμβάσεως ή εκπνοής του χρόνου διάρκειάς της θα εξακολουθούν να ισχύουν και μετά τη λύση ή τη λήξη της παρούσας άδειας. Σε περίπτωση που κάποιο δικαστήριο κρίνει οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας άδειας ως παράνομη, άκυρη ή μη εφαρμόσιμη, οι υπόλοιπες διατάξεις εξακολουθούν να διατηρούν πλήρως την ισχύ τους και τα μέρη θα τροποποιήσουν την άδεια ώστε να ισχύσει η προσβληθείσα διάταξη στη μέγιστη δυνατή έκταση. Σε καμία περίπτωση η παραίτηση οποιουδήποτε συμβαλλομένου μέρους από αξιώσεις του λόγω παραβίασης οποιουδήποτε όρου της παρούσας σύμβασης δεν θα συνιστά παραίτηση και από αξίωση του ιδίου μέρους για οποιαδήποτε άλλη παραβίαση και δεν θα ισχύει καμία τέτοια παραίτηση εάν δεν είναι έγγραφη, φέρουσα τις υπογραφές εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του παραιτουμένου μέρους. Πέρα από την πληρωμή τυχόν ανεξόφλητων οφειλών, κανένα μέρος δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις στην τήρηση των υποχρεώσεών του ή για μη τήρηση αυτών για λόγους πέραν του εύλογου πεδίου ελέγχου του. Αποτελεί ρητή επιθυμία των μερών η άδεια αυτή να συνταχθεί στην αγγλική γλώσσα.

9. ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΗΣMICROSOFT.
Το συμβεβλημένο νομικό πρόσωπο τηςMicrosoftγια την παρούσα άδεια είναι ηMicrosoftRegionalSalesCorporation, εάν κατοικείτε σε μία από τις παρακάτω χώρες: Αυστραλία, Μπανγκλαντές, Χονγκ Κονγκ, Ινδία, Ινδονησία, Κορέα, Μαλαισία, Νέα Ζηλανδία, Φιλιππίνες, Σιγκαπούρη, Σρι Λάνκα, Ταϊβάν, Ταϊλάνδη και Βιετνάμ. Το συμβεβλημένο νομικό πρόσωπο τηςMicrosoftγια την παρούσα άδεια είναι ηMicrosoftIrelandOperations,Limited, εάν κατοικείτε σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής ή της Αφρικής.

WW Ιούνιος 07

ΟΡΟΙ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΗΣ MICROSOFT

Αυτοί οι όροι άδειας χρήσης αποτελούν συμφωνία ανάμεσα στη Microsoft Corporation (ή μία από τις θυγατρικές της εταιρείες, ανάλογα με τον τόπο διαμονής σας) και σε εσάς. Παρακαλούμε διαβάστε τους όρους αυτούς. Ισχύουν για το λογισμικό που αναφέρεται πιο πάνω, το οποίο περιλαμβάνει τα αποθηκευτικά μέσα επί των οποίων το παραλάβατε, εφόσον υπάρχουν. Οι όροι ισχύουν επίσης για τα παρακάτω στοιχεία της Microsoft:

 • ενημερώσεις,
 • συμπληρώματα,
 • υπηρεσίες που βασίζονται στο Internet και
 • υπηρεσίες υποστήριξης

για το παρόν λογισμικό, εκτός εάν υπάρχουν άλλοι συνοδευτικοί όροι αυτών των προϊόντων. Σε αυτή την περίπτωση, ισχύουν οι συνοδευτικοί όροι.
Εφόσον χρησιμοποιείτε το λογισμικό σημαίνει ότι αποδέχεσθε τους παρόντες όρους. Εάν δεν αποδέχεσθε αυτούς τους όρους, μην εγκαταστήσετε το λογισμικό.
Όπως περιγράφεται παρακάτω, εφόσον χρησιμοποιείτε ορισμένες δυνατότητες, σημαίνει ότι δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη διαβίβαση ορισμένων τυπικών πληροφοριών υπολογιστή σχετικά με υπηρεσίες που βασίζονται στο Internet.

Εάν συμμορφώνεστε με τους παρόντες όρους της άδειας χρήσης, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα.

1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ. Μπορείτε να εγκαταστήσετε και να χρησιμοποιήσετε ένα αντίγραφο του λογισμικού στη συσκευή σας.

2. ΕΚΤΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ. Παραχωρείται μόνο η άδεια χρήσης του λογισμικού. Δεν πωλείται το λογισμικό. Αυτή η συμφωνία σάς παρέχει μόνο ορισμένα δικαιώματα για τη χρήση του λογισμικού. Η Microsoft επιφυλάσσεται όλων των υπόλοιπων δικαιωμάτων. Εκτός εάν η ισχύουσα νομοθεσία σάς παραχωρεί περισσότερα δικαιώματα, παρά τον παρόντα περιορισμό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό μόνο σύμφωνα με όσα προβλέπονται ρητά στην παρούσα σύμβαση. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να συμμορφωθείτε με όλους τους τεχνικούς περιορισμούς που υπάρχουν στο λογισμικό και οι οποίοι σας επιτρέπουν να το χρησιμοποιείτε μόνο με συγκεκριμένους τρόπους.
Δεν επιτρέπεται:
 • η δημόσια αποκάλυψη των αποτελεσμάτων οποιασδήποτε μέτρησης επιδόσεων (benchmark test) του λογισμικού σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση της Microsoft,
 • η παράκαμψη οποιωνδήποτε τεχνικών περιορισμών του λογισμικού,
 • η αποσυμπίληση ή η ανακατασκευή του πηγαίου ή του αντικειμενικού κώδικα του λογισμικού, με εξαίρεση την περίπτωση και μόνο στην έκταση που τέτοιες δραστηριότητες επιτρέπονται ρητά από την ισχύουσα νομοθεσία, παρά τον παραπάνω περιορισμό.
 • η δημιουργία περισσότερων αντιγράφων του λογισμικού απ' ό,τι ορίζεται σε αυτή τη συμφωνία ή σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, παρά τον παραπάνω περιορισμό,
 • η δημοσίευση του λογισμικού σε άλλους με σκοπό την αντιγραφή του,
 • η ενοικίαση, η μίσθωση ή ο δανεισμός του λογισμικού,
 • η μεταβίβαση του λογισμικού ή της παρούσας συμφωνίας σε οποιονδήποτε τρίτο ή
 • η χρήση του λογισμικού για την παροχή εμπορικών υπηρεσιών κεντρικού υπολογιστή (commercial hosting).

3. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Επιτρέπεται να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο ασφαλείας του λογισμικού. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε μόνο για επανεγκατάσταση του λογισμικού.

4. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ. Οποιοδήποτε πρόσωπο έχει έγκυρη πρόσβαση στον υπολογιστή σας ή στο εσωτερικό σας δίκτυο επιτρέπεται να αντιγράψει και να χρησιμοποιήσει την τεκμηρίωση για σκοπούς εσωτερικής αναφοράς.

5. EXPORT RESTRICTIONS. Το λογισμικό υπόκειται στη νομοθεσία και τους κανονισμούς των Η.Π.Α. σχετικά με τις εξαγωγές. Πρέπει να συμμορφώνεστε με την εγχώρια και διεθνή νομοθεσία και τους κανονισμούς που ισχύουν για το λογισμικό. Αυτή η νομοθεσία περιλαμβάνει περιορισμούς προορισμού, τελικών χρηστών και τελικής χρήσης. Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στη διεύθυνση www.microsoft.com/exporting (EN).

6. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ. Επειδή το παρόν λογισμικό παρέχεται "ως έχει", ενδέχεται να μην παρέχουμε υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για αυτό.

7. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ. Αυτή η σύμβαση καθώς και οι όροι για συμπληρώματα, ενημερώσεις, υπηρεσίες που βασίζονται στο Internet και υπηρεσίες υποστήριξης αποτελούν τη συνολική συμφωνία για το λογισμικό και τις υπηρεσίες υποστήριξης.

8. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ.

α. Ηνωμένες Πολιτείες. Εάν αποκτήσατε το λογισμικό στις Ηνωμένες Πολιτείες, η παρούσα συμφωνία διέπεται από το δίκαιο της πολιτείας της Ουάσινγκτον, το οποίο ισχύει για αξιώσεις σε περίπτωση παραβίασης της συμφωνίας, ανεξάρτητα από τυχόν αντιφάσεις του δικαίου. Όλες οι υπόλοιπες αξιώσεις διέπονται από το δίκαιο της χώρας όπου διαμένετε, συμπεριλαμβανομένων των αξιώσεων που καλύπτονται από το δίκαιο προστασίας καταναλωτή, αθέμιτου ανταγωνισμού και αδικοπραξίας.
β. Χώρες εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών. Εάν αποκτήσατε αυτό το λογισμικό σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, ισχύει το δίκαιο της χώρας όπου διαμένετε.

9. ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ. Αυτή η σύμβαση περιγράφει συγκεκριμένα νομικά δικαιώματα. Ενδέχεται να έχετε και άλλα δικαιώματα σύμφωνα με το δίκαιο της χώρας σας. Ενδέχεται επίσης να έχετε δικαιώματα έναντι του τρίτου μέρους από το οποίο προμηθευτήκατε το λογισμικό. Αυτή η σύμβαση δεν επηρεάζει τα δικαιώματα που σας αναγνωρίζονται από το δίκαιο της χώρας σας, εφόσον τούτο δεν επιτρέπεται σύμφωνα με το δίκαιο αυτό.

10. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ. H άδεια χρήσης για το λογισμικό παρέχεται "ως έχει". Εσείς φέρετε την ευθύνη της χρήσης του. H Microsoft δεν παρέχει ρητές εγγυήσεις, προϋποθέσεις ή όρους. Ενδέχεται να έχετε επιπλέον δικαιώματα ως καταναλωτής σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας καταναλωτή της χώρας σας, τα οποία η παρούσα συμφωνία δεν μπορεί να τροποποιήσει. Στην έκταση που επιτρέπεται από το δίκαιο της χώρας σας, η Microsoft αποποιείται των σιωπηρών εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό και μη προσβολής δικαιωμάτων τρίτων.

11. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ Μπορείτε να λάβετε από τη Microsoft και τους προμηθευτές της αποζημίωση μόνο για θετική ζημιά έως πέντε δολάρια Η.Π.Α. ($5.00). Δεν μπορείτε να λάβετε αποζημίωση για άλλες ζημίες, συμπεριλαμβανομένης της αποζημίωσης για αποθετική ζημία, διαφυγόντα κέρδη, ηθική βλάβη ή εύλογη αποζημίωση.
Αυτός ο περιορισμός ισχύει για

 • ζητήματα που σχετίζονται με το λογισμικό, υπηρεσίες, περιεχόμενο (συμπεριλαμβανομένου του κώδικα) σε τοποθεσίες τρίτων κατασκευαστών στο Internet ή προγράμματα τρίτων και
 • αξιώσεις για παραβίαση σύμβασης, παραβίαση εγγύησης ή προϋποθέσεων, αντικειμενική ευθύνη, αμέλεια ή άλλη αδικοπραξία στο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο.
Επίσης ισχύει ακόμα και αν η Microsoft γνώριζε ή θα έπρεπε να γνωρίζει για την πιθανότητα των ζημιών. Ο παραπάνω περιορισμός ή αποκλεισμός μπορεί να μην ισχύει στην περίπτωσή σας εφόσον το δίκαιο της χώρας σας δεν επιτρέπει τον αποκλεισμό ή τον περιορισμό της ευθύνης για αποθετική ζημία ή της ευθύνης για εύλογη αποζημίωση ή διαφυγόντα κέρδη.

Επιλέγοντας "Αποδέχομαι" στην υποστήριξη για την Απομακρυσμένη βοήθεια της Microsoft, συμφωνείτε ότι κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου λειτουργίας, ο επαγγελματίας υποστήριξης ενδέχεται να καταγράψει στιγμιότυπα οθόνης για ποιοτικούς ή/και εκπαιδευτικούς λόγους.

Αν δεν επιθυμείτε να αποδεχτείτε την καταγραφή στιγμιότυπων οθόνης, επιλέξτε "Δεν αποδέχομαι" και ζητήστε άλλες επιλογές ποιοτικής υποστήριξης, όπως η υποστήριξη μέσω τηλεφώνου ή συνομιλίας.

Μετά την αποδοχή της καταγραφής των στιγμιότυπων οθόνης, κλείστε όλα τα παράθυρα ή τα έγγραφα που ενδέχεται να περιέχουν προσωπικές πληροφορίες.


Σημείωση: Το LogMeIn (LMI) Rescue είναι ένα προϊόν απομακρυσμένης βοήθειας τρίτου κατασκευαστή που χρησιμοποιείται αυτήν τη στιγμή για την παροχή απομακρυσμένης υποστήριξης σε πελάτες της Microsoft. Η υπηρεσία υποστήριξη της Microsoft χρησιμοποιεί την έκδοση Enterprise του LogMeIn Rescue ως το κύριο εργαλείο για βοήθεια απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας για την αντιμετώπιση προβλημάτων και την επίλυση ζητημάτων που αντιμετωπίζουν οι πελάτες.

Με το LogMeIn Rescue, οι μηχανικοί υποστήριξης της Microsoft μπορούν να δουν ή να έχουν κοινό έλεγχο του απομακρυσμένου υπολογιστή, να συνομιλήσουν και να επισημάνουν περιοχές στην οθόνη του πελάτη χωρίς να είναι απαραίτητη η εγκατάσταση λογισμικού εκ των προτέρων.

Το LogMeIn Rescue διαφέρει από άλλα προϊόντα απομακρυσμένης πρόσβασης της LogMeIn και άλλων εταιρειών καθώς αποτελεί εργαλείο υποστήριξης με δυνατότητα αντίδρασης και βασίζεται στην παραχώρηση άδειας. Δεν εγκαθίσταται μόνιμο λογισμικό στον υπολογιστή/ τη συσκευή του πελάτη προκειμένου να παράσχει υποστήριξη που προϋποθέτει απομακρυσμένη πρόσβαση, ενώ οι μηχανικοί υποστήριξης της Microsoft μπορούν να αποκτήσουν απομακρυσμένη πρόσβαση στον υπολογιστή ενός πελάτη της Microsoft μόνο με τη ρητή άδεια του συγκεκριμένου πελάτη – άδεια που πρέπει να εκχωρηθεί κάθε φορά που πελάτης ζητά υποστήριξη. Η υποστήριξη από την Microsoft προέρχεται μόνο από αυτήν την τοποθεσία.

Αυτές οι πληροφορίες προϊόντος δεν θα πρέπει να θεωρηθούν ως υποστήριξη ή έγκριση από τη Microsoft. Η Microsoft μπορεί να διακόψει τη χρήση αυτού του εργαλείου χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Τελευταία αναθεώρηση : Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου 2014