Μήνυμα λάθους στα Windows XP: "ΔΙΑΚΟΠΗ 0x000000EA THREAD_STUCK_IN_DEVICE_DRIVER (STOP 0x000000EA THREAD_STUCK_IN_DEVICE_DRIVER)"

Συμπτώματα

Θα λάβετε ένα από τα ακόλουθα μηνύματα λάθους Διακοπής των Windows XP:
ΔΙΑΚΟΠΗ 0x000000EA THREAD_STUCK_IN_DEVICE_DRIVER (STOP 0x000000EA THREAD_STUCK_IN_DEVICE_DRIVER)
ΔΙΑΚΟΠΗ: 0x100000EA THREAD_STUCK_IN_DEVICE_DRIVER_M (STOP: 0x100000EA THREAD_STUCK_IN_DEVICE_DRIVER_M)

Αιτία

Το ζήτημα αυτό προκύπτει όταν ο προσαρμογέας γραφικών βρεθεί σε κατάσταση συνεχούς επανάληψης, ενώ αναμένει να τεθεί σε κατάσταση αδράνειας το υλικό της οθόνης. Αυτό μπορεί να υποδεικνύει ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα με το υλικό της οθόνης ή ότι ο προσαρμογέας γραφικών δεν είναι δυνατό να προγραμματίσει σωστά το υλικό.

Το μήνυμα λάθους Διακοπή (Stop) ενδέχεται επίσης να παρουσιαστεί σε προγράμματα οδήγησης του προσαρμογέα οθόνης, τα οποία δεν αντιπροσωπεύουν μια φυσική συσκευή. Για παράδειγμα, αυτό το μήνυμα λάθους "Διακοπή" (Stop) ίσως παρουσιαστεί στο πρόγραμμα οδήγησης εικονικού προσαρμογέα οθόνης που χρησιμοποιείται από το πρόγραμμα Symantec PCAnywhere. Αν το πρόγραμμα PCAnywhere είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή όπου παρουσιάζεται αυτό το μήνυμα σφάλματος, επισκεφθείτε την τοποθεσία της Symantec στο Web για να προσδιορίσετε αν υπάρχουν διαθέσιμες ενημερώσεις κώδικα για τη δική σας έκδοση PCAnywhere.

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, ακολουθήστε τις μεθόδους που περιγράφονται σε αυτή την ενότητα με τη σειρά που παρουσιάζονται, μέχρι να επιλυθεί.

Οι πρώτες τέσσερις μέθοδοι που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο απευθύνονται σε αρχάριους έως μέσου επιπέδου χρήστες. Οι δύο τελευταίες μέθοδοι σχετίζονται με την αντιμετώπιση προβλημάτων κι έχουν σχεδιαστεί για προχωρημένους χρήστες.

Ίσως είναι ευκολότερο να ακολουθήσετε αυτά τα βήματα αν πρώτα εκτυπώσετε αυτό το άρθρο.

Μέθοδος 1: Χρήση του εργαλείου Αναφορά σφαλμάτων των Windows (Windows Error Reporting)

Χρησιμοποιήστε το εργαλείο Αναφορά σφαλμάτων των Windows (Windows Error Reporting) για να στείλετε την αναφορά σφάλματος στη Microsoft και να προσδιορίσετε αν υπάρχει διαθέσιμη ενημέρωση κώδικα ή εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποστολή αναφοράς σφάλματος (Send Error Report), όταν σας ζητηθεί να αποστείλετε την αναφορά σφάλματος στη Microsoft.
  2. Εάν υπάρχει διαθέσιμος εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης, κάντε κλικ στο στοιχείο Περισσότερες πληροφορίες (More Information). Αυτό σας βοηθά να αποκτήσετε την ενημέρωση κώδικα ή τις πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης του ζητήματος.
Αν η μέθοδος αυτή απέδωσε, έχετε ολοκληρώσει τη διαδικασία. Αν συνεχίσετε να λαμβάνετε το μήνυμα λάθους, μεταβείτε στη μέθοδο 2.

Μέθοδος 2: Εγκατάσταση του πιο πρόσφατου προγράμματος οδήγησης για τον προσαρμογέα οθόνης που χρησιμοποιείτε

Για να εντοπίσετε και να εγκαταστήσετε το πιο πρόσφατο πρόγραμμα οδήγησης για τον προσαρμογέα οθόνης στα Windows XP, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web: Αν αυτή η μέθοδος ήταν αποτελεσματική, η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί. Εάν συνεχίσετε να λαμβάνετε το μήνυμα λάθους, μεταβείτε στη μέθοδο 3.

Μέθοδος 3: Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της κάρτας οθόνης για να αποκτήσετε και να εγκαταστήσετε το πιο πρόσφατο πρόγραμμα οδήγησης

Το πρόγραμμα οδήγησης είναι ένα λογισμικό το οποίο παρέχει τη δυνατότητα προβολής βίντεο στον υπολογιστή σας. Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που συνοδεύει τον υπολογιστή σας για να εντοπίσετε τον κατασκευαστή της κάρτας οθόνης που διαθέτετε. Κατόπιν, χρησιμοποιήστε την ακόλουθη λίστα για να βρείτε τις πληροφορίες επικοινωνίας του κατασκευαστή της κάρτας οθόνης, ώστε να αποκτήσετε και να εγκαταστήσετε το πιο πρόσφατο πρόγραμμα οδήγησης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πληροφορίες επικοινωνίας των προμηθευτών υλικού και λογισμικού, επισκεφτείτε την ακόλουθη τοποθεσία Web της Microsoft: Η Microsoft παρέχει πληροφορίες επικοινωνίας με άλλους κατασκευαστές, για να σας βοηθήσει να βρείτε τεχνική υποστήριξη. Αυτές οι πληροφορίες επικοινωνίας ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Η Microsoft δεν εγγυάται την ακρίβεια αυτών των πληροφοριών επικοινωνίας με άλλους κατασκευαστές.


Αν η μέθοδος αυτή απέδωσε, έχετε ολοκληρώσει τη διαδικασία. Εάν συνεχίσετε να λαμβάνετε το μήνυμα λάθους, μεταβείτε στη μέθοδο 4.

Μέθοδος 4: Αντικαταστήστε την κάρτα οθόνης σας

Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αντικατάστασης της κάρτας οθόνης, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που συνοδεύει τον υπολογιστή σας.

Αν η μέθοδος αυτή απέδωσε, έχετε ολοκληρώσει τη διαδικασία. Εάν συνεχίσετε να λαμβάνετε το μήνυμα λάθους και είστε εξοικειωμένοι με τα βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων για προχωρημένους, μεταβείτε στην ενότητα Αντιμετώπιση προβλημάτων για προχωρημένους χρήστες υπολογιστών (Advanced troubleshooting).

Εάν δεν είστε εξοικειωμένοι με τους τρόπους αντιμετώπισης προβλημάτων για προχωρημένους, ίσως θελήσετε να μεταβείτε στην ενότητα Επόμενα Βήματα (Next Steps) για πρόσθετους πόρους οι οποίοι μπορεί να χρησιμεύσουν στην

Αντιμετώπιση προβλημάτων (Advanced troubleshooting)

Οι μέθοδοι αυτές προορίζονται για προχωρημένους χρήστες υπολογιστών. Εάν δεν είστε εξοικειωμένοι με την αντιμετώπιση προβλημάτων για προχωρημένους, ίσως θελήσετε να ζητήσετε βοήθεια από κάποιον ή να επικοινωνήσετε με το Τμήμα τεχνικής υποστήριξης. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επικοινωνίας με τις υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

Μέθοδος 1: Απενεργοποίηση ή ενημέρωση προγραμμάτων οδήγησης συσκευών

  1. Προβάλετε τη Λίστα συμβατότητας υλικού της Microsoft (Microsoft Hardware Compatibility List - HCL), για να προσδιορίσετε αν οι συσκευές PCI του υπολογιστή είναι συμβατές με τα Windows XP. Για πληροφορίες σχετικά με τη λίστα συμβατότητας υλικού, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο διαδίκτυο (στα αγγλικά):
  2. Ενημερώστε τα προγράμματα οδήγησης των προσαρμογέων οθόνης με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις.
  3. Αν εμφανίζεται κάποιο πρόγραμμα οδήγησης στο μήνυμα λάθους ΔΙΑΚΟΠΗ (STOP), απενεργοποιήστε ή καταργήστε το συγκεκριμένο πρόγραμμα οδήγησης.
  4. Απενεργοποιήστε ή καταργήστε όσα προγράμματα οδήγησης ή υπηρεσίες προσθέσατε πρόσφατα.
Σημείωση Αν το σφάλμα προκύπτει κατά τη διαδικασία εκκίνησης και το διαμέρισμα συστήματος χρησιμοποιεί το σύστημα αρχείων NTFS, ίσως μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κατάσταση ασφαλούς λειτουργίας για να μετονομάσετε ή να διαγράψετε το ελαττωματικό πρόγραμμα οδήγησης. Αν το πρόγραμμα οδήγησης χρησιμοποιείται ως τμήμα της διαδικασίας εκκίνησης του συστήματος σε ασφαλή λειτουργία, πρέπει να ξεκινήσετε τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας την Κονσόλα Αποκατάστασης (Recovery Console), προκειμένου να χρησιμοποιήσετε το αρχείο.Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα οδήγησης προσαρμογέων οθόνης σε Ασφαλή λειτουργία (Safe mode), κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης (Knowledge Base) της Microsoft:

292460 Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων του προγράμματος προσαρμογέα οδήγησης οθόνης σε κατάσταση ασφαλούς λειτουργίας Safe mode στα Windows XP

Σημείωση Αν το πρόβλημα σχετίζεται με το αρχείο Win32k.sys, ίσως να προκαλείται από ένα πρόγραμμα απομακρυσμένου ελέγχου άλλου κατασκευαστή. Για να καταργήσετε την υπηρεσία, χρησιμοποιήστε την Κονσόλα αποκατάστασης (Recovery Console) για να ξεκινήσετε τον υπολογιστή και, στη συνέχεια, διαγράψτε το καθορισμένο αρχείο υπηρεσίας συστήματος.

Αν η μέθοδος αυτή απέδωσε, έχετε ολοκληρώσει τη διαδικασία. Αν συνεχίσετε να λαμβάνετε το μήνυμα λάθους, μεταβείτε στη μέθοδο 2.

Μέθοδος 2: Προσαρμογή της επιτάχυνσης υλικού

  1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel) και, στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Οθόνη (Display).
  2. Στην καρτέλα Ρυθμίσεις (Settings), κάντε κλικ στο κουμπί Για προχωρημένους (Advanced) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην καρτέλα Αντιμετώπιση προβλημάτων (Troubleshoot).
  3. Μετακινήστε το ρυθμιστικό Επιτάχυνση υλικού (Hardware Acceleration) στην επιλογή Καμία (None), και στη συνέχεια καταργήστε το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση συνδυασμού εγγραφής (Enable write combining).
  4. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ και κατόπιν κάντε κλικ πάλι στο κουμπί ΟΚ.
Σημείωση Η διαδικασία αυτή αποτρέπει τον εσφαλμένο προγραμματισμό του υλικού από τον προσαρμογέα γραφικών, αλλά ενδέχεται να υπάρξει απώλεια ορισμένων λειτουργιών και επιδόσεων της οθόνης. Παρόλο που μπορείτε να ορίσετε υψηλότερες ρυθμίσεις για την επιτάχυνση του υλικού από την επιλογή Καμία (None) για να ανακτήσετε λειτουργίες και επιδόσεις, οι ρυθμίσεις αυτές αυξάνουν την πιθανότητα επανεμφάνισης του ζητήματος. Για μέγιστη σταθερότητα, αφήστε απενεργοποιημένη την επιτάχυνση υλικού.

ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ

Αν αυτές οι μέθοδοι δεν σας βοήθησαν, ίσως θελήσετε να χρησιμοποιήσετε την τοποθεσία Υποστήριξης πελατών της Microsoft στο Web, για να αναζητήσετε άλλες λύσεις. Στην τοποθεσία της Εξυπηρέτησης Πελατών της Microsoft στο Web περιλαμβάνονται υπηρεσίες όπως: Εάν εξακολουθείτε να έχετε ερωτήσεις μετά τη χρήση των παραπάνω τοποθεσιών της Microsoft στο Web ή δεν μπορείτε να βρείτε λύση στην τοποθεσία της Εξυπηρέτησης Πελατών της Microsoft στο Web, κάντε κλικ στην ακόλουθη σύνδεση για να επικοινωνήσετε με το τμήμα υποστήριξης:
Τα προϊόντα άλλων κατασκευαστών που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο έχουν κατασκευαστεί από εταιρείες ανεξάρτητες από τη Microsoft. Η Microsoft δεν παρέχει καμία εγγύηση, σιωπηρή ή άλλη, σχετικά με τις επιδόσεις ή την αξιοπιστία αυτών των προϊόντων.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 293078 - Τελευταία αναθεώρηση: 6 Ιουν 2013 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια