Δεν είναι δυνατή η εκτύπωση από τον Internet Explorer

Αποποίηση ευθυνών για περιεχόμενο της Γνωσιακής βάσης που έχει αποσυρθεί

Αυτό το άρθρο αφορά προϊόντα για τα οποία η Microsoft δεν παρέχει πλέον υποστήριξη. Συνεπώς, το παρόν άρθρο παρέχεται "ως έχει" και δεν θα ενημερώνεται πλέον.

Συμπτώματα

Κατά την προσπάθειά σας να εκτυπώσετε ένα έγγραφο ή να το εμφανίσετε σε μια προεπισκόπηση εκτύπωσης, ενδέχεται να εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
Γραμμή: 539
Χαρακτήρας: 2
Σφάλμα: Μη έγκυρο όρισμα :
Κωδικός: 0 URL: res://C:\WINDOWS\SYSTEM\SHDOCLC.DLL/preview.dlg

(Line: 539
Char: 2
Error: Invalid argument.
Code: 0 URL: res://C:\WINDOWS\SYSTEM\SHDOCLC.DLL/preview.dlg)

Αιτία

Αυτό το ζήτημα μπορεί να παρουσιαστεί, σε περίπτωση που το αρχείο Iepeers.dll είναι κατεστραμμένο ή η έκδοσή του είναι εσφαλμένη.

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Για να επιλύσετε αυτό το θέμα, αντικαταστήστε το αρχείο Iepeers.dll. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή σε λειτουργία MS-DOS ή από μια δισκέτα εκκίνησης.
  • Στα Windows 98 και τα Windows 95, κάντε κλικ στο κουμπί
   Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Τερματισμός (Shut Down), έπειτα στην επιλογή Επανεκκίνηση του υπολογιστή σε λειτουργία MS-DOS (Restart the computer in MS-DOS mode), και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes).
  • Στα Windows Millennium Edition (Me), χρησιμοποιήστε μια δισκέτα εκκίνησης των Windows Me και κάντε κλικ στην επιλογή Εκκίνηση του υπολογιστή χωρίς υποστήριξη CD-ROM (Start Computer without CD-ROM Support).
  Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία Δισκέτας εκκίνησης των Windows Me (Startup disk), κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base):
  267287 Τρόπος δημιουργίας "Δισκέτας εκκίνησης" (Startup Disk) στα Windows Me
 2. Πληκτρολογήστε τις ακόλουθες εντολές, πατώντας το πλήκτρο ENTER μετά από κάθε εντολή:
  c:

  cd\windows\system

  ren IEPEERS.dll IEPEERS.old

  exit
 3. Κάντε εξαγωγή ενός νέου αντιγράφου του αρχείου Iepeers.dll στο φάκελο Windows\System. Μπορείτε να εξαγάγετε το αρχείο Iepeers.dll από την ακόλουθη θέση:
  Η αρχειοθήκη IE_5.cab περιλαμβάνεται στον Internet Explorer 5.5 για Windows 98.
  Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του εργαλείου εξαγωγής (Extract), κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base):
  129605 Τρόπος εξαγωγής των αρχικών συμπιεσμένων αρχείων των Windows
 4. Καταχωρήστε το αρχείο Iepeers.dll. Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Εκτέλεση (Run) και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε την ακόλουθη γραμμή:
  regsvr32 IEPEERS.DLL
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 6. Κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας, όπως συνήθως.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 293176 - Τελευταία αναθεώρηση: 7 Ιουν 2007 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια