Βοηθητικό πρόγραμμα Jet compact είναι διαθέσιμο από το Κέντρο λήψης

Μέτρια: Απαιτεί βασικές μακροεντολών, κωδικοποίησης και διαλειτουργικότητας δεξιότητες.


Αυτό το άρθρο ισχύει μόνο για μια βάση δεδομένων της Microsoft Access (.mdb).


Για μια έκδοση της Microsoft Access 2000 αυτού του άρθρου, ανατρέξτε στην ενότητα 273956 .

Σύνοψη

Το Jet βοηθητικό πρόγραμμα συμπύκνωσης, το JETCOMP.exe είναι ένα αυτόνομο βοηθητικό πρόγραμμα που συμπυκνώνει βάσεις δεδομένων που δημιουργήθηκαν με βάση δεδομένων Microsoft Jet 3.x και 4.x. Αυτό το βοηθητικό πρόγραμμα μπορεί να εκτελείται σε συνδυασμό με τη βάση δεδομένων Microsoft Jet 3.x και 4.x, για την ανάκτηση κατεστραμμένων βάσεων δεδομένων. Παρόλο που μπορείτε να εκτελέσετε το βοηθητικό πρόγραμμα Microsoft Access Compact ή τη μέθοδο CompactDatabase με το μηχανισμό βάσης δεδομένων Microsoft Jet 3.x και 4.x, το Jetcomp.exe μπορεί να είναι σε θέση να ανακτήσει ορισμένες βάσεις δεδομένων που δεν είναι αυτά τα βοηθητικά προγράμματα. Ο λόγος για αυτό είναι ότι το βοηθητικό πρόγραμμα Microsoft Access Compact και η μέθοδος CompactDatabase επιχειρούν να ανοίξουν και να κλείσουν μια βάση δεδομένων πριν να προσπαθήσετε να την συμπυκνώσετε. Σε ορισμένες περιπτώσεις όπου αυτά τα βοηθητικά προγράμματα ενδέχεται να μην μπορείτε να ανοίξετε ξανά τη βάση δεδομένων, Compact θα είναι δυνατό να συνεχίσει, αποτροπή ανάκτησης της βάσης δεδομένων. Το JETCOMP.exe δεν επιχειρεί να ανοίξει και να κλείσει τη βάση δεδομένων πριν από τη συμπύκνωση, και μπορεί συνεπώς να είναι σε θέση να ανακτήσει ορισμένες βάσεις δεδομένων που δεν είναι δυνατό το βοηθητικό πρόγραμμα Microsoft Access compact και η μέθοδος CompactDatabase .

Σημείωση Η διασύνδεση χρήστη του JETCOMP.exe είναι μόνο στα Αγγλικά και δεν υποστηρίζεται από τις υπηρεσίες υποστήριξης προϊόντων της Microsoft. Ωστόσο, το JETCOMP.exe μπορεί να συμπυκνώσει βάσεις δεδομένων σε οποιαδήποτε γλώσσα που υποστηρίζεται από το μηχανισμό διαχείρισης βάσεων δεδομένων Microsoft Jet. Το JETCOMP.exe είναι ένα βοηθητικό πρόγραμμα που διανέμεται ελεύθερα, αλλά απαιτεί ότι ένα από τα ακόλουθα προϊόντα είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή:

Σημείωση Θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι κανένας χρήστης δεν πρόσβαση στη βάση δεδομένων, πριν να εκτελέσετε το JETCOMP.exe.
 • Το Microsoft Office XP
 • Microsoft Office 2000
 • Microsoft Office 97
 • Η Microsoft Access 2002
 • Η Microsoft Access 2000
 • Microsoft Access 97
 • Η Microsoft Visual Basic 6.0
 • Η Microsoft Visual Basic 5.0
 • Μια εφαρμογή χρόνου εκτέλεσης Microsoft Office XP Developer που περιλαμβάνει την έκδοση χρόνου εκτέλεσης της Microsoft Access 2002
 • Μια εφαρμογή χρόνου εκτέλεσης Microsoft Office Developer 2000, η οποία περιλαμβάνει την έκδοση χρόνου εκτέλεσης της Microsoft Access 2000
 • Μια εφαρμογή χρόνου εκτέλεσης Microsoft Office Developer Edition 97 που περιλαμβάνει την έκδοση χρόνου εκτέλεσης της Microsoft Access 97
 • Μια εφαρμογή χρόνου εκτέλεσης Microsoft Visual Basic 6.0, η οποία περιλαμβάνει το μηχανισμό βάσης δεδομένων Microsoft Jet 3.5 ή 4.0
 • Μια εφαρμογή χρόνου εκτέλεσης Microsoft Visual Basic 5.0 που περιλαμβάνει το μηχανισμό βάσης δεδομένων Microsoft Jet 3.5
Το ακόλουθο αρχείο είναι διαθέσιμο για λήψη από το Κέντρο λήψης της Microsoft:

Download Άμεση λήψη του πακέτου JETCOMP.exe.
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft εξέτασε αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία που δημοσιεύτηκε το αρχείο. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια που βοηθούν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.

Περισσότερες πληροφορίες

Το στοιχείο λήψης JetCU40.exe περιέχει τα ακόλουθα αρχεία:

  JETCOMP.exe   The Jet Compact Utility
JetComp.doc A word document containing information about
localization and support, instructions for use,
errors encountered in earlier versions of Jet,
MSysCompactError table, issues fixed by updated
compact utility, and sample code to view rows
containing modified column data

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 295334 - Τελευταία αναθεώρηση: 11 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 2

Σχόλια