Λαμβάνετε ένα μήνυμα λάθους όταν ξεκινάτε το πρόγραμμα ή την εργασία με ένα έγγραφο του Word 2003 ή του Word 2002

Περίληψη

Όταν ξεκινάτε το Microsoft Word ή εργάζεστε με ένα έγγραφο, ενδέχεται να λάβετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
Η εφαρμογή Microsoft Word αντιμετώπισε πρόβλημα και πρέπει να τερματιστεί η λειτουργία της. Ζητούμε συγνώμη για την αναστάτωση.


Εάν βρισκόσαστε στο μέσο κάποιας εργασίας, οι πληροφορίες με τις οποίες εργαζόσαστε ενδέχεται να έχουν χαθεί.

Κάντε επανεκκίνηση του Microsoft Word.

Αναφέρετε στη Microsoft αυτό το πρόβλημα.

Έχει δημιουργηθεί μια αναφορά σφάλματος την οποία μπορείτε να μας στείλετε, ώστε να μας βοηθήσει να βελτιώσουμε την εφαρμογή Microsoft Word. Θα χειριστούμε αυτήν την αναφορά ως εμπιστευτική και ανώνυμη.

Για να δείτε τα δεδομένα που περιέχονται σε αυτήν την αναφορά σφάλματος, κάντε κλικ εδώ.

(Microsoft Word has encountered a problem and needs to close. We are sorry for the inconvenience.


If you were in the middle of something, the information you were working on might be lost.

Restart Microsoft Word

Please tell Microsoft about this problem.

We have created an error report that you can send to help us improve Microsoft Word. We will treat this report as confidential and anonymous.

To see what data this error report contains, click here.)
Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο με τον οποίον μπορείτε να δείτε την ακριβή περιγραφή και προτεινόμενη αντιμετώπιση του ζητήματος, όταν εμφανίζεται αυτό το μήνυμα λάθους.

Περισσότερες πληροφορίες

Το Microsoft Word σάς επιτρέπει να συγκεντρώνετε και να αποστέλλετε τις πληροφορίες σφαλμάτων στη Microsoft. Τώρα εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου με το μήνυμα λάθους που υπάρχει στην ενότητα "Σύνοψη" αυτού του άρθρου (το οποίο δεν εξαρτάται από το λειτουργικό σύστημα των Microsoft Windows που χρησιμοποιείτε).

Η υπογραφή σφάλματος περιέχει πληροφορίες όπως το όνομα του προγράμματος, το όνομα του σφάλματος και το όνομα της λειτουργικής μονάδας, τις οποίες χρησιμοποιεί η Microsoft για την περαιτέρω ανάπτυξη και βελτίωση των προϊόντων της.

Εάν έχετε σύνδεση στο Internet, μπορείτε να στείλετε τις πληροφορίες αυτές απευθείας στη Microsoft, χρησιμοποιώντας το εργαλείο "Αναφορά σφάλματος εφαρμογής" (Application Error Reporting) του Office. Εάν θέλετε να αναφέρετε τις πληροφορίες αυτές, το εργαλείο επιβεβαιώνει εάν είναι διαθέσιμη κάποια λύση στο ζήτημα και, εάν υπάρχει, σας αποστέλλει την πληροφορία αυτή.

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις αναφορές και την προστασία του ιδιωτικού απορρήτου του τελικού χρήστη, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base):
283768 OFFXP: Πολιτική απορρήτου τελικού χρήστη στην "Αναφορά σφάλματος εφαρμογής" (Application Error Reporting)
Εάν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο "Αναφορά σφάλματος εφαρμογής" (Application Error Reporting) του Office, μπορείτε να χρησιμοποιήστε τις πληροφορίες στην υπογραφή σφάλματος για να κάνετε αναζήτηση απευθείας στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base).

Εύρεση της προτεινόμενης αντιμετώπισης

Για να βρείτε μια προτεινόμενη αντιμετώπιση στο μήνυμα λάθους που περιγράφεται στην ενότητα "Συμπτώματα" αυτού του άρθρου, ακολουθήστε τα εξής βήματα.

Βήμα 1: Αναζήτηση για το συγκεκριμένο μήνυμα λάθους

Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base) για το συγκεκριμένο σφάλμα, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 • Στο παράθυρο διαλόγου του μηνύματος λάθους (όπως περιγράφεται στην ενότητα "Συμπτώματα" αυτού του άρθρου), κάντε κλικ στο στοιχείο "κάντε κλικ εδώ" (click here).
 • Στην ενότητα Υπογραφή σφάλματος (Error signature), το μήνυμα λάθους φαίνεται παρόμοιο με το ακόλουθο παράδειγμα:

  Όνομα εφαρμ. Έκδοση εφαρμ. Όνομα λειτ.μον. Έκδοση λειτ.μον. Μετατόπιση
  ------------------------------------------------------------------------------
  winword.exe 10.0.2627.0 winword.exe 10.0.2627.0 0032a96d
 • Σημειώστε τις λεπτομέρειες της υπογραφής σφάλματος. Ιδιαίτερα, σημειώστε τις τιμές "Όνομα εφαρμ." (AppName), "Όνομα λειτ. μον." (ModName) και "Μετατόπιση" (Offset).
 • Στη γραμμή "Διεύθυνση" (Address) του προγράμματος περιήγησης στο Web, πληκτρολογήστε
  http://support.microsoft.com/default.aspxκαι κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 • Στο πλαίσιο Αναζήτηση (ΚΒ) (Search (KB)), επιλέξτε Όλα τα θέματα αναζήτησης της Microsoft (All Microsoft Search Topics).
 • Στο πλαίσιο Δηλώστε λέξεις-κλειδιά (For solutions containing), πληκτρολογήστε τις τιμές "Όνομα εφαρμ." (AppName), "Όνομα λειτ. μον." (ModName) και "Μετατόπιση" (Offset). Χρησιμοποιώντας την υπογραφή σφάλματος του παραδείγματος στο βήμα β, πληκτρολογήστε winword.exe 0032a96d.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν οι τιμές "Όνομα εφαρμ." (AppName) και "Όνομα λειτ. μον." (ModName) είναι ίδιες, απλώς πληκτρολογήστε τις τιμές που σημειώσατε για το "Όνομα λειτ. μον." (ModName) και "Μετατόπιση" (Offset).
 • Κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση (Search Now).
 • Εάν επιστραφούν αποτελέσματα αναζήτησης, κάντε κλικ στη σύνδεση, για να προβάλετε το άρθρο που επιστρέφεται.
Εάν το ζήτημα που αντιμετωπίζετε δεν εμφανίζεται στη λίστα, ακολουθήστε το βήμα 2.

Βήμα 2: Αντιμετώπιση πιθανών αιτιών του σφάλματος

Χρησιμοποιήστε μια συστηματική προσέγγιση, για να επιλύσετε διάφορα μηνύματα λάθους και ζητήματα στο Microsoft Word.
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με αυτήν τη διαδικασία, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
322743 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: Αντιμετώπιση προβλημάτων στο Word 2002
Εάν εξακολουθείτε να μην μπορείτε να λύσετε το ζήτημα, ακολουθήστε το βήμα 3.

Βήμα 3: Χρήση αυτοματοποιημένης αναζήτησης για άλλες πιθανές αιτίες του σφάλματος

Κάντε κλικ στην ακόλουθη σύνδεση, για να προβάλετε μια λίστα άρθρων σχετικά με γνωστά ζητήματα που εμφανίζουν αυτό το μήνυμα λάθους και τον κατάλληλο εναλλακτικό τρόπο αντιμετώπισης ή την προτεινόμενη αντιμετώπιση για το ζήτημα. Εάν το ζήτημα που αντιμετωπίζετε δεν εμφανίζεται στη λίστα ή δεν επιλύθηκε από τα προηγούμενα βήματα, ακολουθήστε το βήμα 4.

Βήμα 4: Αίτημα για βοήθεια από τη Microsoft

Η Microsoft συνιστά να καταγράψετε τις πληροφορίες για την υπογραφή σφάλματος, όπως περιγράφεται στο "Βήμα 1: Αναζήτηση για το συγκεκριμένο μήνυμα λάθους", επειδή ένας επαγγελματίας τεχνικής υποστήριξης της Microsoft ενδέχεται να ζητήσει αυτές τις πληροφορίες όταν ζητήσετε βοήθεια.
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του παραθύρου διαλόγου για την αναφορά σφάλματος, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
289508 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: Προβολή της υπογραφής σφάλματος από Αναφορά σφάλματος εφαρμογής του Office, εάν το πρόγραμμα κλείσει απρόσμενα
Όταν καλείτε ή στέλνετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πρέπει να βρίσκεστε στον υπολογιστή σας και να έχετε την κατάλληλη τεκμηρίωση προϊόντος διαθέσιμη. Να είστε έτοιμοι να δώσετε τις παρακάτω πληροφορίες:
 • Τον αριθμό έκδοσης του προϊόντος Microsoft που χρησιμοποιείτε.
 • Τον τύπο υλικού που χρησιμοποιείτε, περιλαμβανομένου του υλικού δικτύου, αν είναι διαθέσιμο, και το λειτουργικό περιβάλλον που χρησιμοποιείτε.
 • Τα περιεχόμενα του αρχείου Config.sys, του αρχείου Autoexec.bat και των αρχείων ρύθμισης παραμέτρων δικτύου, αν υπάρχουν.
 • Την ακριβή διατύπωση τυχόν μηνυμάτων που εμφανίστηκαν στην οθόνη σας.
 • Τι ακριβώς συνέβη και τι κάνατε τη στιγμή που προέκυψε το θέμα.
 • Τον μικρότερο αριθμό βημάτων για την αναπαραγωγή του ζητήματος.
 • Τα βήματα που ήδη εκτελέσατε για τη διόρθωση του ζητήματος.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λήψη βοήθειας με την αντιμετώπιση προβλημάτων στο Microsoft Word, κάντε κλικ στην εντολή Βοήθεια για το Microsoft Word (Microsoft Word Help) από το μενού Βοήθεια (Help), πληκτρολογήστε Τεχνική υποστήριξη (Tech Support) στην καρτέλα "Αναζήτηση" (Office Assistant ή καρτέλα Answer Wizard) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Λίστα θεμάτων (Search), για να προβάλετε τα θέματα που βρέθηκαν.

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
102344 Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τις επιλογές των Υπηρεσιών Υποστήριξης της Microsoft (Microsoft Product Support)
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 296493 - Τελευταία αναθεώρηση: 11 Ιουν 2007 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια