Η συνάθροιση ενημερώσεων 7 για το System Center 2012 Orchestrator Service Pack 1

Εισαγωγή

Αυτό το άρθρο περιγράφει τα ζητήματα που επιδιορθώνονται στη Συνάθροιση ενημερώσεων 7 για το Microsoft System Center 2012 Orchestrator Service Pack 1 (SP1). Αυτό το άρθρο περιέχει επίσης τις οδηγίες εγκατάστασης για τη συνάθροιση ενημερώσεων 7 για το System Center 2012 Orchestrator SP1.

Σημείωση Αφού εγκαταστήσετε τη συνάθροιση ενημερώσεων 7, το σύστημα κέντρο Orchestrator 2012 SP1 υποστηρίζει τη χρήση του SQL Server 2012 SP2 ως βάση δεδομένων Orchestrator.

Θέματα που επιδιορθώνονται με αυτήν την ενημερωμένη έκδοση

Orchestrator

 • Η δραστηριότητα εξυπηρέτησης παρακολούθησης επιτρέπει τώρα τις παραμέτρους αποθηκευτούν ακόμη κι αν η δραστηριότητα δεν μπορεί να επιλύσει το όνομα κεντρικού υπολογιστή που συμπληρώνεται στην ιδιότητα εισόδου υπολογιστή. Ωστόσο, πριν να εγκαταστήσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, λαμβάνετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους εάν χρησιμοποιείτε μια ομάδα μεταβλητών ή τον υπολογιστή για να συμπληρώσετε την ιδιότητα εισόδου του υπολογιστή:

  Απέτυχε η σύνδεση με τον επιλεγμένο υπολογιστή.

 • Μια runbook λαμβάνει προειδοποιήσεις από λειτουργίες διαχείρισης. Αυτό runbook περνάει στη συνέχεια τα πεδία από τη λήψη ειδοποιήσεων runbooks που το ενεργοποιεί. Το runbooks που καλούνται καταναλώνουν παραμέτρων μηνύματος και συμπλήρωση τιμών μεταβλητών συνδέσετε στη δραστηριότητα αποστολής παγίδευσης SNMP.
 • Αφού προσθέσετε περισσότερες από εννέα μεταβλητές συνδέσεις σε δραστηριότητα αποστολής παγίδευσης SNMP, αλλάζει τη σειρά πραγματοποίησης μεταβλητής, αμέσως μετά την έξοδο από το παράθυρο διαλόγου Αποστολή ιδιότητες δραστηριότητας παγίδευσης SNMP .
 • Όταν επιλέγετε Stop Job ή Διακοπή Runbook, λαμβάνετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους:

  Σφάλμα κατά την εκτέλεση της τρέχουσας λειτουργίας. Δεν είναι δυνατό να αλλάξετε την κατάσταση της εργασίας σε "Ακυρώθηκε".

Πώς μπορείτε να αποκτήσετε και να εγκαταστήσετε τη συνάθροιση ενημερώσεων 7 για το System Center 2012 Orchestrator Service Pack 1

Πληροφορίες λήψης

Πακέτα ενημερωμένων εκδόσεων για Orchestrator διατίθενται από το Microsoft Update ή με μη αυτόματη λήψη.
Microsoft Update
Για να αποκτήσετε και να εγκαταστήσετε ένα πακέτο ενημερωμένων εκδόσεων από το Microsoft Update, ακολουθήστε τα εξής βήματα σε έναν υπολογιστή που έχει εγκατεστημένο ένα στοιχείο που εφαρμόζονται R2 System Center 2012:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας ελέγχου.
 2. Στον πίνακα ελέγχου, κάντε διπλό κλικ στο Windows Update.
 3. Στο παράθυρο του Windows Update, κάντε κλικ στο κουμπί Ελέγξτε ηλεκτρονικά για τις ενημερωμένες εκδόσεις από το Microsoft Update.
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί είναι διαθέσιμες σημαντικές ενημερώσεις.
 5. Επιλέξτε τα πακέτα ενημερωμένων εκδόσεων που θέλετε να εγκαταστήσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 6. Κάντε κλικ στο κουμπί εγκατάσταση ενημερωμένων εκδόσεων για να εγκαταστήσετε τα πακέτα επιλεγμένων ενημερωμένων εκδόσεων.

Μη αυτόματη λήψη των πακέτων ενημερωμένων εκδόσεων
Μεταβείτε στην παρακάτω τοποθεσία Web για να κάνετε μη αυτόματη λήψη των πακέτων ενημερωμένων εκδόσεων από το Microsoft Update Catalog:

Πληροφορίες εγκατάστασης

Για να εγκαταστήσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Λήψη τα πακέτα ενημερωμένων εκδόσεων που παρέχει το Microsoft Update για κάθε υπολογιστή. Το Microsoft Update παρέχει τις κατάλληλες ενημερωμένες εκδόσεις σύμφωνα με τα στοιχεία που εγκαθίστανται σε κάθε υπολογιστή. Ή, μπορείτε να κάνετε λήψη από το http://catalog.update.microsoft.com/v7/site/Search.aspx?q=2965419.
 2. Εξαγωγή και εφαρμόστε τα αρχεία .msp κατάλληλα σε κάθε υπολογιστή.

  Σημείωση Τα αρχεία .msp περιλαμβάνονται στο πακέτο συλλογής ενημερωμένων εκδόσεων. Ισχύουν για όλα τα αρχεία .msp που σχετίζονται με ένα συγκεκριμένο υπολογιστή. Εφαρμόστε ένα αρχείο .msp για κάθε συγκεκριμένο ρόλο που κατέχει ο διακομιστής. Για παράδειγμα, εάν οι ρόλοι διακομιστή Runbook και Runbook σχεδίαση εγκαθίστανται σε ένα διακομιστή, ισχύουν τα αρχεία .msp για αυτούς τους ρόλους σε αυτόν το διακομιστή.
Αρχεία που έχουν ενημερωθεί στα πακέτα τη συνάθροιση ενημερώσεων 7
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 2965419 - Τελευταία αναθεώρηση: 21 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια