Τρόπος εγκατάστασης πολλών ενημερωμένων εκδόσεων ή επειγουσών επιδιορθώσεων των Windows με μία μόνο επανεκκίνηση

Περίληψη

Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο εγκατάστασης πολλών ενημερωμένων εκδόσεων προϊόντων των Windows (για παράδειγμα, κρίσιμων ενημερωμένων εκδόσεων, ενημερωμένων εκδόσεων κώδικα ασφαλείας ή επειγουσών επιδιορθώσεων) που χρησιμοποιούν το αρχείο Hotfix.exe (Microsoft Windows NT 4.0) ή το αρχείο Update.exe (Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP ή Microsoft Windows Server 2003) με μία μόνο επανεκκίνηση. Αυτό το άρθρο απευθύνεται σε διαχειριστές και επαγγελματίες τεχνολογιών πληροφορικής. Μπορείτε να εγκαταστήσετε ενημερωμένες εκδόσεις προϊόντων των Windows που χρησιμοποιούν το Hotfix.exe ή το Update.exe, είτε μεμονωμένα είτε σε συνδυασμό με τα Windows (με ή χωρίς Service Pack).


Σημείωση Η διαδικασία που περιγράφεται σε αυτό το άρθρο δεν λειτουργεί για τις ενημερωμένες εκδόσεις προϊόντων που δεν χρησιμοποιούν το Hotfix.exe ή το Update.exe ως πρόγραμμα εγκατάστασης. Για παράδειγμα, οι ενημερωμένες εκδόσεις του Internet Explorer για τα Windows NT 4.0, τα Windows 2000 και τα Windows XP χρησιμοποιούν μια εγκατάσταση που βασίζεται στο INF αντί για το Update.exe. Κατά συνέπεια, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη διαδικασία για να εγκαταστήσετε πολλές ενημερωμένες εκδόσεις του Microsoft Internet Explorer με μία μόνο επανεκκίνηση στα Windows NT 4.0, τα Windows 2000 ή τα Windows XP. Επειδή οι ενημερωμένες εκδόσεις του Internet Explorer για τον Windows Server 2003 χρησιμοποιούν το Update.exe ως πρόγραμμα εγκατάστασης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη διαδικασία για να τις εγκαταστήσετε.

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα θέματα αυτά, ανατρέξτε στις ακόλουθες τοποθεσίες της Microsoft στο Web:

Windows 2000
Οδηγός εγκατάστασης και ανάπτυξης επειγουσών επιδιορθώσεων των Microsoft Windows 2000 (Microsoft Windows 2000 Hotfix Installation and Deployment Guide)
http://technet.microsoft.com/el-gr/library/cc750542.aspx
Windows XP
Ο οδηγός εγκατάστασης και ανάπτυξης ενημερώσεων για το Microsoft Windows XP Service Pack 2
http://technet.microsoft.com/el-gr/library/bb457071.aspx
Windows Server 2003 και Windows XP Professional έκδοση x64
Οδηγός για την εγκατάσταση και την ανάπτυξη ενημερώσεων του Microsoft Windows Server 2003 και των Windows XP 2003 έκδοσης 64 bit
http://technet.microsoft.com/el-gr/library/cc700814.aspx
Windows Server 2003 Service Pack 1
Εγκατάσταση και ανάπτυξη ενημερώσεων Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1
http://technet.microsoft.com/el-gr/library/cc706993(WS.10).aspx

Περισσότερες πληροφορίες

Μια ενημερωμένη έκδοση προϊόντος των Windows (για παράδειγμα, μια κρίσιμη ενημερωμένη έκδοση, μια ενημερωμένη έκδοση κώδικα ασφαλείας ή μια επείγουσα επιδιόρθωση) είναι ένα εκτελέσιμο αρχείο (.exe), το οποίο περιέχει ένα ή περισσότερα αρχεία συστήματος που μπορείτε να εφαρμόσετε στα Windows για να διορθώσετε ένα συγκεκριμένο ζήτημα. Οι Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης της Microsoft (Microsoft Product Support Services) διανέμουν επείγουσες επιδιορθώσεις σε πελάτες που επηρεάζονται σημαντικά από ένα συγκεκριμένο ζήτημα. Οι κρίσιμες ενημερωμένες εκδόσεις και οι ενημερωμένες εκδόσεις κώδικα ασφαλείας είναι ενημερωμένες εκδόσεις που συνιστά η Microsoft για όλους τους πελάτες. Μπορείτε να λάβετε κρίσιμες ενημερωμένες εκδόσεις και ενημερωμένες εκδόσεις κώδικα ασφαλείας από την τοποθεσία Windows Update στο Web, την τοποθεσία Microsoft Update στο Web, το Κέντρο λήψης της Microsoft (Microsoft Download Center) ή άλλες τοποθεσίες της Microsoft στο Web.

Ενημερωμένες εκδόσεις των Windows XP x64 Edition και του Windows Server 2003 ή ενημερωμένες εκδόσεις των Windows XP και των Windows 2000 που δημιουργήθηκαν μετά το Δεκέμβριο του 2002

Σημείωση Για να εξακριβώσετε πότε δημιουργήθηκε μια ενημερωμένη έκδοση, προβάλετε την ημερομηνία τροποποίησης του προγράμματος εγκατάστασης Update.exe ή Hotfix.exe στο πακέτο της ενημερωμένης έκδοσης.

Για να εγκαταστήσετε μια ενημερωμένη έκδοση προϊόντος των Windows σε ένα μεμονωμένο υπολογιστή, εκτελέστε το πρόγραμμα της ενημερωμένης έκδοσης προϊόντος στον υπολογιστή που θέλετε να ενημερώσετε. Για να εγκαταστήσετε πολλές ενημερωμένες εκδόσεις προϊόντων χωρίς επανεκκίνηση του υπολογιστή έπειτα από κάθε εγκατάσταση, χρησιμοποιήστε το διακόπτη /z.

Επιλογές της γραμμής εντολών για το πρόγραμμα Update.exe

Ο ακόλουθος πίνακας προσδιορίζει τις επιλογές της γραμμής εντολών (ή διακόπτες) που υποστηρίζονται από το πρόγραμμα Update.exe:
Διακόπτης Περιγραφή ------ ----------- /f Επιβάλλει το κλείσιμο των άλλων προγραμμάτων κατά τον τερματισμό της λειτουργίας. /n Δεν δημιουργεί αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων για κατάργηση των επειγουσών επιδιορθώσεων. /z Δεν εκτελεί επανεκκίνηση του υπολογιστή μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης. /q Χρησιμοποιεί εγκατάσταση χωρίς μηνύματα. Δεν απαιτείται αλληλεπίδραση του χρήστη. /m Χρησιμοποιεί κατάσταση λειτουργίας εγκατάστασης χωρίς παρακολούθηση (Windows 2000). /u  Χρησιμοποιεί κατάσταση λειτουργίας εγκατάστασης χωρίς παρακολούθηση (Windows XP). /l Εμφανίζει τις εγκατεστημένες επείγουσες επιδιορθώσεις. 
Το ακόλουθο δείγμα κώδικα είναι ένα αρχείο δέσμης που εγκαθιστά πολλές ενημερωμένες εκδόσεις προϊόντων και εξασφαλίζει ότι αντικαθίστανται τα σωστά αρχεία μετά την επανεκκίνηση του υπολογιστή.
@echo off
setlocal
set PATHTOFIXES=E:\hotfix

%PATHTOFIXES%\Q123456_w2k_sp4_x86.exe /Z /M
%PATHTOFIXES%\Q123321_w2k_sp4_x86.exe /Z /M
%PATHTOFIXES%\Q123789_w2k_sp4_x86.exe /Z /M
Σημείωση Οι λειτουργίες του QChain.exe περιλαμβάνονται σε όλες τις ενημερώσεις προϊόντων των Windows XP Εκδόσεις x64, του Windows Server 2003, των Windows XP και των Windows 2000 που χρησιμοποιούν το Update.exe και κυκλοφόρησαν μετά τις 18 Μαΐου 2001. Ωστόσο, υπάρχει ένα πρόβλημα στις ενημερώσεις προϊόντων που κυκλοφόρησαν πριν από το Δεκέμβριο του 2002. Ενδέχεται να εφαρμόζουν εσφαλμένο δυαδικό αρχείο στον υπολογιστή σας σε ορισμένες περιστάσεις. Το Μάρτιο του 2003, η Microsoft κυκλοφόρησε μια ενημερωμένη έκδοση του QChain.exe, για να επιλύσει αυτό το ζήτημα.
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα ή την απόκτηση του ενημερωμένου εργαλείου Qchain.exe, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
815062 Δεν εγκαθίσταται το σωστό αρχείο όταν συνδέετε πολλές επείγουσες επιδιορθώσεις

Όλες οι ενημερωμένες εκδόσεις των Windows NT 4.0 ή οι ενημερωμένες εκδόσεις των Windows XP και των Windows 2000 που δημιουργήθηκαν πριν από το Δεκέμβριο του 2002

Σημείωση Για να εξακριβώσετε πότε δημιουργήθηκε μια ενημερωμένη έκδοση προϊόντος, ελέγξτε την ημερομηνία τροποποίησης στο πρόγραμμα εγκατάστασης Update.exe ή Hotfix.exe στο πακέτο ενημερωμένης έκδοσης.

Η Microsoft έχει κυκλοφορήσει ένα εργαλείο γραμμής εντολών που ονομάζεται QChain.exe. Με το QChain.exe, οι διαχειριστές συστήματος μπορούν να συνδυάζουν ενημερωμένες εκδόσεις. Όταν συνδυάζετε ενημερωμένες εκδόσεις, εγκαθιστάτε πολλές ενημερωμένες εκδόσεις χωρίς επανεκκίνηση του υπολογιστή έπειτα από κάθε εγκατάσταση. Χωρίς αυτό το εργαλείο, η μόνη μέθοδος που υποστηρίζεται είναι η επανεκκίνηση του υπολογιστή έπειτα από κάθε εγκατάσταση ενημερωμένης έκδοσης. Το εργαλείο QChain.exe έχει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:
 • Αυξάνει το χρόνο λειτουργίας για τους διακομιστές, εφόσον οι υπολογιστές δεν κάνουν επανεκκίνηση μεταξύ των εγκαταστάσεων ενημερωμένων εκδόσεων.
 • Επιτρέπει την ταχύτερη εγκατάσταση πολλών ενημερωμένων εκδόσεων σε ένα μεμονωμένο υπολογιστή.
 • Λειτουργεί στα Windows 2000 και στα Windows NT 4.0.
Σημείωση Η λειτουργικότητα του QChain.exe περιλαμβάνεται σε όλες τις ενημερωμένες εκδόσεις των Windows XP και των Windows 2000 που κυκλοφόρησαν μετά τις 18 Μαΐου 2001, αλλά υπάρχει ένα θέμα που αφορά τις ενημερωμένες εκδόσεις που κυκλοφόρησαν πριν από το Δεκέμβριο του 2002 και το οποίο μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την τοποθέτηση εσφαλμένου δυαδικού αρχείου στον υπολογιστή σας σε ορισμένες περιστάσεις. Το Μάρτιο του 2003, η Microsoft κυκλοφόρησε μια ενημερωμένη έκδοση του QChain.exe, για να επιλύσει αυτό το ζήτημα.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα ή την απόκτηση του ενημερωμένου εργαλείου Qchain.exe, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):

815062 Δεν εγκαθίσταται το σωστό αρχείο όταν συνδέετε πολλές επείγουσες επιδιορθώσεις

Ο συνδυασμός εγκαταστάσεων ενημερωμένων εκδόσεων χωρίς το QChain.exe δεν είναι ασφαλής

Όταν εγκαθιστάτε ενημερωμένες εκδόσεις, αν ένα αρχείο είναι κλειδωμένο ή χρησιμοποιείται, δεν μπορεί να αντικατασταθεί. Κατά συνέπεια, το αρχείο τοποθετείται στην ουρά μετονομασίας αρχείων σε εκκρεμότητα και αντικαθίσταται μετά την επανεκκίνηση του υπολογιστή. Το ζήτημα προκύπτει στο εξής σενάριο:
 • Εγκαθιστάτε τις ενημερωμένες εκδόσεις A και B χωρίς επανεκκίνηση του υπολογιστή μεταξύ των εγκαταστάσεων.
 • Και τα δύο πακέτα περιέχουν το αρχείο X. Το αρχείο X του πακέτου A είναι η έκδοση 3, το αρχείο X του πακέτου B είναι η έκδοση 2. Η έκδοση του αρχείου X στον υπολογιστή είναι η έκδοση 1.
 • Όταν εγκατασταθεί το πακέτο A, τοποθετεί την έκδοσή του για το αρχείο X στην ουρά μετονομασίας αρχείων σε εκκρεμότητα.
 • Όταν εγκατασταθεί το πακέτο B, τοποθετεί την έκδοσή του για το αρχείο X στην ουρά μετονομασίας αρχείων σε εκκρεμότητα.
 • Όταν γίνει επανεκκίνηση του υπολογιστή, επειδή το πακέτο B εγκαταστάθηκε τελευταίο, εγκαθίσταται η έκδοσή του για το αρχείο X (στην ουρά μετονομασίας αρχείων σε εκκρεμότητα, το τελευταίο αρχείο είναι εκείνο που χρησιμοποιείται). Κατά συνέπεια, εγκαθίσταται η έκδοση 2 αντί για την έκδοση 3 που αναμενόταν.

Εάν εγκατασταθούν ενημερωμένες εκδόσεις που έχουν συνδυαστεί προηγουμένως χωρίς επανεκκίνηση

Παρόλο που αυτό το σενάριο είναι σπάνιο, είναι καλή πρακτική να επαληθεύετε ότι ο υπολογιστής σας διαθέτει όλες τις ενημερώσεις κώδικα που πιστεύετε ότι είναι εγκατεστημένες. Για να το επαληθεύσετε, χρησιμοποιήστε το εργαλείο Qfecheck.exe.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Qfecheck.exe, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):

282784 Το εργαλείο Qfecheck.exe επαληθεύει την εγκατάσταση των επειγουσών επιδιορθώσεων των Windows 2000 και των Windows XP

Το QChain.exe απαλείφει το κλειδί των λειτουργιών μετονομασίας αρχείων που εκκρεμούν από το μητρώο, για να εξασφαλίσει ότι εγκαθίσταται μόνο η πιο πρόσφατη έκδοση ενός αρχείου μετά την επανεκκίνηση του υπολογιστή.

Για εγκατάσταση πολλών ενημερωμένων εκδόσεων με μία μόνο επανεκκίνηση

 1. Εκτελέστε το πρόγραμμα εγκατάστασης ενημερωμένων εκδόσεων με το διακόπτη -z, για να υποδείξετε στο πρόγραμμα εγκατάστασης να μην κάνει επανεκκίνηση μετά την εγκατάσταση. Προσθέστε το διακόπτη -m (για εγκατάσταση χωρίς μηνύματα), αν δεν θέλετε να εμφανίζονται ερωτήσεις ή μηνύματα στη διάρκεια της εγκατάστασης.

  Το πρόγραμμα εγκατάστασης της ενημερωμένης έκδοσης είναι ένα από τα ακόλουθα προγράμματα:
  • Το αρχείο προγράμματος πακέτου αυτόματης εξαγωγής (για παράδειγμα, Qnnnnnn_w2k_spx_x86_en.exe).
  • Το Hotfix.exe (αν έχετε εξαγάγει όλα τα αρχεία από το πακέτο).
 2. Μετά την εγκατάσταση όλων των επειγουσών επιδιορθώσεων, εκτελέστε το QChain.exe.
 3. Ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή.
Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε ένα αρχείο δέσμης για να το κάνετε αυτό. Το ακόλουθο δείγμα αρχείου δέσμης παρουσιάζει αυτήν τη μέθοδο:
@echo off
setlocal
set PATHTOFIXES=some path%PATHTOFIXES%\Q123456_w2k_sp2_x86.exe -z -m
%PATHTOFIXES%\Q123321_w2k_sp2_x86.exe -z -m
%PATHTOFIXES%\Q123789_w2k_sp2_x86.exe -z -m
%PATHTOFIXES%\qchain.exe

Τρόπος απόκτησης του QChain.exe

Η λειτουργικότητα του QChain.exe περιλαμβάνεται σε όλες τις ενημερώσεις των Windows XP και των Windows 2000 που κυκλοφόρησαν μετά τις 18 Μαΐου 2001, αλλά υπάρχει ένα θέμα που αφορά τις ενημερώσεις που κυκλοφόρησαν πριν από το Δεκέμβριο του 2002, το οποίο μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την τοποθέτηση εσφαλμένου δυαδικού αρχείου στον υπολογιστή σας σε ορισμένες περιστάσεις. Το Μάρτιο του 2003, η Microsoft κυκλοφόρησε μια ενημερωμένη έκδοση του QChain.exe, για να επιλύσει αυτό το ζήτημα.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα ή την απόκτηση του ενημερωμένου εργαλείου Qchain.exe, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):

815062 Δεν εγκαθίσταται το σωστό αρχείο όταν συνδέετε πολλές επείγουσες επιδιορθώσεις

Η σύνταξη της εντολής QChain.exe

qchain [logfilename]
Η προαιρετική παράμετρος [logfilename] δημιουργεί ένα αρχείο με ένα στιγμιότυπο "πριν και μετά" του κλειδιού λειτουργιών μετονομασίας αρχείων σε εκκρεμότητα.

Δείγμα δεδομένων εξόδου του QChain.exe

---- Παλιές πληροφορίες στο μητρώο ------
Προέλευση:C:\WINNT\inf\acpi.inf
Έκδοση: 5.0.2183.1
Προορισμός:d:\ntsust\testregchech\1394.inf
Έκδοση: 5.0.2183.1

Προέλευση:C:\WINNT\inf\adm_mult.inf
Έκδοση: 5.0.2184.1
Προορισμός:d:\ntsust\testregchech\1394.inf
Έκδοση: 5.0.2183.1

Προέλευση:C:\WINNT\inf\banshee.inf
Έκδοση: 5.0.2080.1
Προορισμός:d:\ntsust\testregchech\1394.inf
Έκδοση: 5.0.2183.1

---- Νέες πληροφορίες στο μητρώο ------
Προέλευση:C:\WINNT\inf\adm_mult.inf
Έκδοση: 5.0.2184.1
Προορισμός:d:\ntsust\testregchech\1394.inf
Έκδοση: 5.0.2183.1

Περιορισμοί του QChain.exe

Παρόλο που το QChain λειτουργεί με τις περισσότερες ενημερώσεις των Windows NT 4.0 και των Windows 2000, το QChain.exe ενδέχεται να μην λειτουργεί με τις ενημερώσεις που περιέχουν τα δυαδικά αρχεία που αναγράφονται στο ακόλουθο κλειδί μητρώου:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\KnownDLLs
Τα δυαδικά αρχεία που αναγράφονται σε αυτό το κλειδί μητρώου φορτώνονται στη μνήμη κατά την εκκίνηση. Όταν το πρόγραμμα εγκατάστασης ενημερωμένων εκδόσεων καλέσει τη λειτουργία GetFileVersionInfo σε ένα δυαδικό αρχείο από αυτήν τη λίστα, το πρόγραμμα εγκατάστασης ενημερωμένων εκδόσεων ανατρέχει στο δυαδικό αρχείο που είναι ήδη φορτωμένο αντί για το δυαδικό αρχείο που υπάρχει στη θέση προορισμού.

Επειδή τα δυαδικά αρχεία που αναγράφονται στο κλειδί μητρώου KnownDLLs φορτώνονται στη μνήμη κατά την εκκίνηση, το πρόγραμμα εγκατάστασης των ενημερωμένων εκδόσεων πρέπει να αντικαταστήσει το δυαδικό αρχείο προορισμού με το σταθερό δυαδικό αρχείο πριν από την επανεκκίνηση του υπολογιστή. Επομένως, το πρόγραμμα εγκατάστασης ενημερωμένων εκδόσεων δεν δημιουργεί μια λειτουργία μετονομασίας αρχείων σε εκκρεμότητα, ώστε να αντικαταστήσει το δυαδικό αρχείο κατά την επανεκκίνηση. Αντιθέτως, η ενημερωμένη έκδοση μετακινεί το τρέχον δυαδικό αρχείο σε μια προσωρινή θέση, τοποθετεί το σταθερό δυαδικό αρχείο στη θέση του τρέχοντος δυαδικού αρχείου και κατόπιν δημιουργεί μια λειτουργία μετονομασίας αρχείου σε εκκρεμότητα, για να διαγράψει το τρέχον δυαδικό αρχείο όταν γίνει επανεκκίνηση του υπολογιστή.

Το QChain επηρεάζει μόνο τις λειτουργίες μετονομασίας αρχείων σε εκκρεμότητα που εκτελούν λειτουργίες αντικατάστασης δυαδικών αρχείων. Δεν επηρεάζει σε τίποτα τις λειτουργίες μετονομασίας αρχείων σε εκκρεμότητα που εκτελούν λειτουργίες διαγραφής.

Όλες οι ενημερωμένες εκδόσεις των Windows NT 4.0 και όλες οι ενημερωμένες εκδόσεις των Windows 2000 που είναι προγενέστερες του SP2 χρησιμοποιούν τη λειτουργία GetFileVersionInfo για να προσδιορίσουν την έκδοση ενός αρχείου. Εάν εγκαταστήσετε δύο ή περισσότερες ενημερωμένες εκδόσεις των Windows NT 4.0 ή ενημερωμένες εκδόσεις των Windows 2000 προγενέστερες του SP2 και αυτές οι ενημερωμένες εκδόσεις περιέχουν επικαλυπτόμενα αρχεία της λίστας KnownDLLs, η χρήση του QChain για το συνδυασμό της εγκατάστασης αυτών των ενημερωμένων εκδόσεων δεν εξασφαλίζει ότι εγκαθίσταται η πιο πρόσφατη έκδοση της ενημέρωσης κώδικα.

Το ακόλουθο σενάριο παρουσιάζει γιατί το QChain ενδέχεται να μην τοποθετήσει το σωστό δυαδικό αρχείο στο σύστημα:
 • Εγκαθιστάτε τα πακέτα ενημερωμένων εκδόσεων A και B και δεν κάνετε επανεκκίνηση μεταξύ των εγκαταστάσεων.
 • Και τα δύο πακέτα περιέχουν το Kernel32.dll, ένα αρχείο που περιλαμβάνεται στη λίστα KnownDLLs. Το πακέτο A περιλαμβάνει το Kernel32.dll έκδοση 3, ενώ το πακέτο B περιλαμβάνει το Kernel32.dll έκδοση 2 και ο υπολογιστής έχει εγκατεστημένο το Kernel32.dll έκδοση 1.
 • Όταν εγκαθίσταται το πακέτο A, η λειτουργία GetFileVersionInfo αναφέρει ότι ο υπολογιστής διαθέτει το Kernel32.dll έκδοση 1. Επειδή το πακέτο A περιλαμβάνει την έκδοση 3, το πρόγραμμα εγκατάστασης ενημερωμένων εκδόσεων αναγνωρίζει την ανάγκη αντικατάστασης αρχείου.
  • Το πρόγραμμα εγκατάστασης ενημερωμένων εκδόσεων μετακινεί το Kernel32.dll έκδοση 1 του υπολογιστή σε μια προσωρινή θέση και δημιουργεί μια λειτουργία μετονομασίας αρχείου σε εκκρεμότητα για να διαγράψει το αρχείο Kernel32.dll από την προσωρινή θέση την επόμενη φορά που θα γίνει επανεκκίνηση του υπολογιστή.
  • Η έκδοση 3 του Kernel32.dll του πακέτου A αντιγράφεται στον υπολογιστή.
 • Κατά την εγκατάσταση του πακέτου B, η λειτουργία GetFileVersionInfo εξακολουθεί να αναφέρει ότι το Kernel32.dll έκδοση 1 είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή, επειδή η λειτουργία GetFileVersionInfo διαβάζει τις πληροφορίες έκδοσης από το Kernel32.dll που είναι φορτωμένο στη μνήμη. Το πακέτο B διαθέτει την έκδοση 2 και, επομένως, η επείγουσα επιδιόρθωση αναγνωρίζει την ανάγκη αντικατάστασης του αρχείου.
  • Το πρόγραμμα εγκατάστασης ενημερωμένων εκδόσεων μετακινεί το Kernel32.dll που βρίσκεται τώρα στον υπολογιστή (έκδοση 3 του Kernel32.dll του πακέτου A) σε μια προσωρινή θέση και δημιουργεί μια λειτουργία μετονομασίας αρχείου σε εκκρεμότητα για να διαγράψει το Kernel32.dll (έκδοση 3) από την προσωρινή θέση την επόμενη φορά που θα γίνει επανεκκίνηση του υπολογιστή.
  • Η έκδοση 2 του Kernel32.dll του πακέτου Β αντιγράφεται στον υπολογιστή.
 • Το QChain εκτελείται, αλλά δεν υπάρχουν λειτουργίες μετονομασίας αρχείων σε εκκρεμότητα για αντικατάσταση αρχείων. Επομένως, το QChain δεν εκτελεί καμία ενέργεια.
 • Επειδή το πακέτο B εγκαταστάθηκε τελευταίο, η έκδοση 2 του Kernel32.dll του πακέτου B βρίσκεται στη σωστή θέση στον υπολογιστή. Επομένως, φορτώνεται στη μνήμη όταν γίνει επανεκκίνηση του υπολογιστή. Οι λειτουργίες μετονομασίας αρχείων σε εκκρεμότητα διαγράφουν το αρχικό Kernel32.dll έκδοση 1 και την έκδοση 3 του Kernel32.dll του πακέτου A. Κατά συνέπεια, ο υπολογιστής τώρα έχει το Kernel32.dll έκδοση 2 αντί για την έκδοση 3.
Υπάρχει μια ενημέρωση κώδικα μεταγενέστερη του SP2 των Windows 2000, στην οποία η λειτουργία GetFileVersionInfo δεν χρησιμοποιείται πλέον στα αρχεία KnownDLLs που φορτώνονται στη μνήμη. Αντίθετα, το πρόγραμμα εγκατάστασης ενημερωμένων εκδόσεων αντιστοιχίζει το αρχείο που βρίσκεται τη συγκεκριμένη στιγμή στη θέση προορισμού και στη συνέχεια καλεί τη λειτουργία GetFileVersionInfo στο αντιστοιχισμένο αρχείο. Επομένως, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το QChain.exe για να συνδυάσετε ενημερωμένες εκδόσεις των Windows 2000 μεταγενέστερες του SP2. Με αυτόν τον τρόπο, εγκαθίσταται η πιο πρόσφατη έκδοση ενός αρχείου, ανεξάρτητα από τη σειρά εγκατάστασης των ενημερωμένων εκδόσεων.

Εάν αναπαραγάγετε το προηγούμενο σενάριο και χρησιμοποιήσετε ενημερωμένες εκδόσεις των Windows 2000 μεταγενέστερες του SP2, η επείγουσα επιδιόρθωση στο πακέτο B αντιστοιχίζει το Kernel32.dll του πακέτου A και αναγνωρίζει την έκδοση 3. Η έκδοση 3 είναι νεότερη από την έκδοση 2 του Kernel32.dll του πακέτου B. Επομένως, το πακέτο B δεν αντικαθιστά το Kernel32.dll που βρίσκεται στο σύστημα και η έκδοση 3 του Kernel32.dll του πακέτου A είναι η έκδοση που χρησιμοποιεί σωστά ο υπολογιστής μετά την επανεκκίνησή του.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 296861 - Τελευταία αναθεώρηση: 9 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια