Μήνυμα λάθους κατά τη μεταγλώττιση, εφαρμογές για να προορίσετε το .NET Framework 4.5.2

Συμπτώματα

Όταν μπορείτε να μεταγλωττίσετε ξανά μια εφαρμογή του Microsoft .NET Framework 4.5.1 που χρησιμοποιεί φορητό .NET βιβλιοθήκες για να προορίσετε το Microsoft .NET Framework 4.5.2, λαμβάνετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους κατά τη μεταγλώττιση:
Ο τύπος '{τύπου}' ορίζεται σε μια συγκρότηση στην οποία δεν γίνεται αναφορά. Πρέπει να προσθέσετε μια αναφορά στη συγκρότηση '{συγκρότηση}'.

Σημείωση Σε αυτό το μήνυμα λάθους, {συγκρότηση} αντιπροσωπεύει ένα από τα ίδια τα αρχεία που βρίσκεται στο "\Reference Assemblies\Microsoft\Framework\ C:\Program Files (x86). Ο φάκελος NETFramework\v4.5.2\Facades".

Για παράδειγμα, το μήνυμα λάθους παρόμοιο με ένα από τα ακόλουθα μηνύματα:
Ο τύπος 'System.Object' ορίζεται σε μια συγκρότηση στην οποία δεν γίνεται αναφορά. Πρέπει να προσθέσετε μια αναφορά στη συγκρότηση ' System.Runtime, έκδοση = 4.0.0.0, κουλτούρα = ουδέτερη, PublicKeyToken = b03f5f7f11d50a3a'.
Ο τύπος 'Το System.Attribute' ορίζεται σε μια συγκρότηση στην οποία δεν γίνεται αναφορά. Πρέπει να προσθέσετε μια αναφορά στη συγκρότηση ' System.Runtime, έκδοση = 4.0.0.0, κουλτούρα = ουδέτερη, PublicKeyToken = b03f5f7f11d50a3a'.

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, εγκαταστήστε την ενημερωμένη έκδοση του Microsoft .NET Framework 4.5.2 προγραμματιστής Pack. Για πληροφορίες λήψης, ανατρέξτε στο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft 2901951 .
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 2971005 - Τελευταία αναθεώρηση: 9 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια