ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Ο χρόνος είναι περισσότερο χρόνο και περισσότερο χρόνο για να εκτελέσετε τη διαδικασία πλήρως σε μια βάση δεδομένων σε μορφή πίνακα μοντέλο 2012 ΑΑΠ ή ΑΑΠ 2014

Συμπτώματα

Ας υποθέσουμε ότι χρησιμοποιείτε το Microsoft SQL Server 2012 υπηρεσιών ανάλυσης (ΑΑΠ 2012) ή ΑΑΠ 2014 στο μοντέλο σε μορφή πίνακα. Όταν εκτελείτε μια πλήρη διαδικασία στο μοντέλο πολλές φορές, ο χρόνος όλο και περισσότεροι ολοκληρωθεί σε σύγκριση με την αρχική μεταποίηση.

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Το ζήτημα επιδιορθώθηκε για πρώτη φορά με την ακόλουθη αθροιστική ενημερωμένη έκδοση του SQL Server.

Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση 4 για τον SQL Server 2014

Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση 1 για SQL Server 2012 SP2

Σχετικά με τις αθροιστικές ενημερωμένες εκδόσεις για τον SQL Server

Κατάσταση

Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα ζήτημα των προϊόντων της Microsoft που παρατίθενται στην ενότητα "Ισχύει για".
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 2976861 - Τελευταία αναθεώρηση: 21 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια