Εμφανίζεται το μήνυμα σφάλματος "Σφάλμα 1706. Δεν είναι δυνατή η εύρεση των απαιτούμενων αρχείων από το πρόγραμμα Εγκατάστασης” (Error 1706. Setup cannot find the required files) κατά την επιδιόρθωση ή την εγκατάσταση μιας δυνατότητας στο Office

Συμπτώματα

Όταν τοποθετήσετε ένα CD-ROM του Microsoft Office, είτε για να επιδιορθώσετε μια εγκατάσταση του Office είτε για να εγκαταστήσετε μια δυνατότητα που έχει τη ρύθμιση Εγκατάσταση κατά την πρώτη χρήση (Installed on First Use), ενδέχεται να εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα σφάλματος:
Σφάλμα 1706. Δεν είναι δυνατή η εύρεση των απαιτούμενων αρχείων από το πρόγραμμα Εγκατάστασης. Ελέγξτε τη σύνδεσή σας με το δίκτυο ή τη μονάδα CD-ROM. Για άλλες πιθανές λύσεις σε αυτό το ζήτημα, δείτε C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\1033\Setup.hlp.

(Error 1706. Setup cannot find the required files. Check your connection to the network, or CD-ROM drive. For other potential solutions to this problem, see C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\1033\Setup.hlp.)

Αιτία

Αυτό το ζήτημα ενδέχεται να προκύψει αν ισχύουν όλες οι ακόλουθες συνθήκες:
 • Εγκαταστήσατε αρχικά το Office από μια διαχειριστική εγκατάσταση δικτύου.
 • Η διαχειριστική εγκατάσταση δικτύου δεν είναι πλέον διαθέσιμη.
 • Προσπαθείτε να χρησιμοποιήσετε ένα CD-ROM του Office όταν το πρόγραμμα εγκατάστασης των Windows (Windows Installer) σας ζητήσει μια προέλευση του Office.
 • Κάνετε κλικ στην εντολή Άκυρο (Cancel)όταν σας ζητηθεί να τοποθετήσετε το CD.
Επειδή τα αρχεία μιας διαχειριστικής εγκατάστασης βρίσκονται σε ασυμπίεστη μορφή και τα αρχεία ενός CD-ROM του Office σε συμπιεσμένη, το πρόγραμμα εγκατάστασης των Windows (Windows Installer) δεν μπορεί να επιλύσει τις διαφορές μεταξύ των δύο τύπων προέλευσης.

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Η επίλυση αυτού του προβλήματος εξαρτάται από τη δυνατότητά σας να αποκτήσετε πρόσβαση σε μια διαχειριστική εγκατάσταση δικτύου. Χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες μεθόδους, που είναι κατάλληλες για την περίπτωση που αντιμετωπίζετε.

Χρήση μιας εναλλακτικής διαχειριστικής εγκατάστασης δικτύου

Στην περίπτωση που η αρχική διαχειριστική εγκατάσταση από την οποία εγκαταστήσατε το Office δεν είναι διαθέσιμη, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια διαφορετική διαχειριστική εγκατάσταση για τη θέση του αρχείου προέλευσης του Office. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run).
 2. Στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open), πληκτρολογήστε μια γραμμή εντολών παρόμοια με την παρακάτω και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK
  νέα διαδρομή δικτύου\Setup.exe /fvm όνομα αρχείου συσκευασίας.msi
  όπου νέα διαδρομή δικτύου είναι η πλήρης διαδρομή προς την εναλλακτική διαχειριστική εγκατάσταση δικτύου και
  όνομα αρχείου συσκευασίας είναι το όνομα του αρχείου συσκευασίας .msi του Windows Installer που βρίσκεται στον ριζικό κατάλογο της διαχειριστικής εγκατάστασης (για παράδειγμα, Proplus.msi).

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί OK όταν ολοκληρωθεί η ενημέρωση.
Σημείωση Μόλις ολοκληρώσετε αυτά τα βήματα, το Windows Installer χρησιμοποιεί τη νέα θέση διακομιστή κάθε φορά που χρειάζεται να κάνει επανεγκατάσταση, επιδιόρθωση ή προσθήκη μιας δυνατότητας στην εγκατάσταση του Office.

Δημιουργία μιας διαχειριστικής εγκατάστασης στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας

Στην περίπτωση που δεν διαθέτετε πρόσβαση σε μια διαχειριστική εγκατάσταση δικτύου αλλά έχετε περισσότερα από 700 MB ελεύθερου χώρου στον σκληρό σας δίσκο, μπορείτε να δημιουργήσετε μια διαχειριστική εγκατάσταση στον σκληρό σας δίσκο για να την χρησιμοποιήσετε ως θέση του αρχείου προέλευσης του Office. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα.

Σημείωση Για να δημιουργήσετε μια διαχειριστική εγκατάσταση, πρέπει να χρησιμοποιήσετε μια έκδοση Enterprise του Office.

Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
281934 Παρουσιάζονται σφάλματα κατά την εγκατάσταση του Office XP από τη γραμμή εντολών, χρησιμοποιώντας το εργαλείο Setup.exe

 1. Τοποθετήστε το CD-ROM του Office.
 2. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run).
 3. Στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open), πληκτρολογήστε μια γραμμή εντολών παρόμοια με την παρακάτω και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK
  μονάδα_CD-ROM:\Setup /a
  όπου CD-ROM είναι το γράμμα της μονάδας CD-ROM.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Διαχειριστική εγκατάσταση (Administrative Installation), καθορίστε τη θέση του σκληρού σας δίσκου για τη διαχειριστική εγκατάσταση του Office και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τον αριθμό-κλειδί προϊόντος (κλειδί στο CD). Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί OK όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.
 6. Ακολουθήστε τα βήματα που περιγράφονται στην ενότητα "Χρήση μιας εναλλακτικής διαχειριστικής εγκατάστασης δικτύου" για να αλλάξετε τη θέση του αρχείου προέλευσης του Office στη διαχειριστική εγκατάσταση στον σκληρό σας δίσκο.

Χρήση CD-ROM για τη θέση του αρχείου προέλευσης του Office

Για να αλλάξετε σε CD-ROM τη θέση των αρχείων προέλευσης του Office, πρέπει να καταργήσετε το Office και, στη συνέχεια, να το εγκαταστήσετε εκ νέου από το CD-ROM. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κλείστε όλα τα προγράμματα του Office.
 2. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Προσθαφαίρεση προγραμμάτων (Add/Remove Programs) στον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel).
 3. Κάντε διπλό κλικ στην καταχώρηση για το προϊόν του Microsoft Office 2003 ή του Microsoft Office XP που είναι εγκατεστημένο.
 4. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές λειτουργίας συντήρησης (Maintenance Mode Options), κάντε κλικ στην επιλογή Απεγκατάσταση του Office (Uninstall Office) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes), για να επιβεβαιώσετε την κατάργηση του Office.
 6. Κάντε κλικ στο κουμπί OK όταν ολοκληρωθεί η κατάργηση.
 7. Τοποθετήστε το CD-ROM του Office 2003 ή του Office XP.
 8. Ακολουθήστε τα παράθυρα διαλόγου του προγράμματος εγκατάστασης (Setup) για να εγκαταστήσετε το Office από το CD-ROM.

  Σημείωση Εάν χρησιμοποιείτε αριθμός-κλειδί προϊόντος που δεν αποτελεί Άδεια Χρήσης βάσει ποσότητας, θα σας ζητηθεί να ενεργοποιήσετε το προϊόν του Office μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης από το CD-ROM.

Κατάσταση

Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ζήτημα το οποίο παρουσιάζεται στα προϊόντα της που αναφέρονται στην ενότητα "Ισχύει για".

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερα άρθρα σχετικά με την αντιμετώπιση προβλημάτων του προγράμματος εγκατάστασης στο Office XP: Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
828451 Τα Service Pack, οι ενημερωμένες εκδόσεις και οι ενημερωμένες εκδόσεις κώδικα ασφαλείας ενδέχεται να απαιτούν το CD-ROM του Office XP.

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 297834 - Τελευταία αναθεώρηση: 31 Οκτ 2008 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια