Περιγραφή του βοηθητικού προγράμματος ενημέρωσης πολιτικής ομάδας

Σύνοψη

Αυτό το άρθρο περιγράφει το νέο βοηθητικό πρόγραμμα γραμμής εντολών, Gpupdate.exe. Αυτό το νέο βοηθητικό πρόγραμμα αντικαθιστά το διακόπτη /refreshpolicy με το εργαλείο γραμμής εντολών Secedit.exe στα Microsoft Windows 2000. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το νέο βοηθητικό πρόγραμμα για να ενημερώσετε με μη αυτόματο τρόπο τις αλλαγές που έχουν γίνει σε πολιτικές ομάδας (ορισμένες αλλαγές μπορούν να γίνουν άμεσα).

Περισσότερες πληροφορίες

Αφού κάνετε αλλαγές στις πολιτικές ομάδας, ίσως θέλετε οι αλλαγές εφαρμόζονται αμέσως, χωρίς να περιμένει το προεπιλεγμένο χρονικό διάστημα ενημέρωσης (90 λεπτά σε μέλη τομέα και 5 λεπτά σε ελεγκτές τομέα) ή χωρίς να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή. Για να πραγματοποιήσετε αυτήν την ενημέρωση, σε μια γραμμή εντολών, εκτελέστε το βοηθητικό πρόγραμμα Gpupdate.exe. Οι ακόλουθες πληροφορίες περιγράφουν το βοηθητικό πρόγραμμα και τους διαφορετικούς διακόπτες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν με αυτό:

Περιγραφή του βοηθητικού προγράμματος

Η έκδοση βοηθητικού προγράμματος ενημέρωσης πολιτικής ομάδας 5.1 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ενημέρωση των ρυθμίσεων πολιτικής ομάδας.

Σύνταξη

GPUpdate [/ Target: {υπολογιστής | Χρήστης}] [/ Force] [/ Wait:τιμή] [/Logoff] / [boot]

Διακόπτες

/ Προορισμού: {υπολογιστής | Χρήστης}

Αυτός ο διακόπτης μπορεί να χρησιμοποιηθεί εάν θέλετε να καθορίσετε ότι μόνο ο χρήστης ή ενημέρωση των ρυθμίσεων πολιτικής υπολογιστή. Εάν δεν χρησιμοποιείτε το διακόπτη, από προεπιλογή, ενημερώνονται οι ρυθμίσεις πολιτικής χρήστη και υπολογιστή.

/Force

Αυτός ο διακόπτης εφαρμόζει ξανά όλες τις ρυθμίσεις πολιτικής. Από προεπιλογή, εφαρμόζονται μόνο οι ρυθμίσεις πολιτικής που έχουν αλλάξει.

/ Wait: {value}Αυτός ο διακόπτης σάς επιτρέπει να ορίσετε τον αριθμό των δευτερολέπτων που θα πρέπει να περιμένετε για οποιαδήποτε πολιτική επεξεργασίας για να ολοκληρώσετε. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 600 δευτερόλεπτα. Η τιμή μηδέν (0) σημαίνει ότι, δεν χρειάζεται να περιμένετε. Η τιμή -1, σημαίνει ότι πρέπει να περιμένει απεριόριστα. Όταν γίνει υπέρβαση του χρονικού ορίου, επιστρέφει τη γραμμή εντολών, αλλά η επεξεργασία των πολιτικών συνεχίζεται.

/Logoff

Αυτός ο διακόπτης μπορεί να προκαλέσει την περίοδο λειτουργίας για να αποσυνδεθείτε από τον υπολογιστή, μετά την ενημέρωση των ρυθμίσεων πολιτικής ομάδας. Αυτή η συμπεριφορά απαιτείται για τις πολιτικής ομάδας επεκτάσεις υπολογιστή-πελάτη που δεν επεξεργάζονται την πολιτική σε μια ενημερωμένη έκδοση του φόντου του κύκλου, αλλά που μπορούν να επεξεργαστούν την πολιτική, όταν ένας χρήστης συνδέεται στον υπολογιστή. Δύο παραδείγματα αυτής της συμπεριφοράς είναι δυνατό να παρατηρηθούν με τις δυνατότητες εγκατάσταση λογισμικού και ανακατεύθυνση φακέλου του χρήστη προορισμού. Αυτός ο διακόπτης δεν έχει αποτέλεσμα, εάν δεν έχουν κληθεί επεκτάσεις που απαιτούν να αποσυνδεθείτε από τον υπολογιστή.

/Boot

Αυτός ο διακόπτης μπορεί να προκαλέσει την επανεκκίνηση του υπολογιστή σας μετά την ενημέρωση των ρυθμίσεων πολιτικής ομάδας. Αυτή η συμπεριφορά απαιτείται για τις πολιτικής ομάδας επεκτάσεις προγραμμάτων-πελατών που δεν επεξεργάζονται την πολιτική σε μια ενημερωμένη έκδοση του φόντου του κύκλου, αλλά που μπορούν να επεξεργαστούν την πολιτική κατά την εκκίνηση. Ένα παράδειγμα αυτής της συμπεριφοράς παρατηρείται με τη δυνατότητα εγκατάστασης λογισμικού που στοχεύει τον υπολογιστή. Αυτός ο διακόπτης δεν έχει αποτέλεσμα, εάν δεν έχουν κληθεί επεκτάσεις που απαιτούν επανεκκίνηση του υπολογιστή σας.

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επιβολής μιας ενημέρωσης πολιτικής ομάδας στα Windows 2000, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

227448 χρήση Secedit.exe για την πολιτική ομάδας για να εφαρμοστούν ξανά

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 298444 - Τελευταία αναθεώρηση: 21 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 2

Σχόλια