Τρόπος αποτροπής της υπερβολικής φόρτωσης του πρώτου ελεγκτή τομέα κατά την αναβάθμιση του τομέα

Σημαντικό Αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες σχετικά με την τροποποίηση του μητρώου. Βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας του μητρώου πριν να το τροποποιήσετε. Βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε τους τρόπους επαναφοράς του μητρώου εάν παρουσιαστεί κάποιο ζήτημα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, επαναφοράς και τροποποίησης του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
256986 Περιγραφή του μητρώου των Microsoft Windows

Περίληψη

Αυτό το άρθρο εξετάζει την κατάσταση στην οποία ένας ελεγκτής τομέα είναι δυνατό να φορτωθεί υπερβολικά, περιγράφει μια λύση για την αποτροπή της υπερβολικής φόρτωσης και κάνει συστάσεις για την ανάπτυξη της λύσης.

Περισσότερες πληροφορίες

Κατανόηση του φαινομένου της υπερβολικής φόρτωσης

Το φαινόμενο της υπερβολικής φόρτωσης παρουσιάζεται υπό τις ακόλουθες συνθήκες:
 • Έχετε ένα τομέα που βασίζεται σε Microsoft Windows NT 4.0.
 • Κάνετε αναβάθμιση αρκετών υπολογιστών του τομέα σε Windows 2000 ή Windows XP, πριν από την αναβάθμιση του πρωτεύοντος ελεγκτή τομέα (PDC) σε Windows 2000 ή Windows Server 2003.
 • Στη συνέχεια κάνετε αναβάθμιση του πρωτεύοντος ελεγκτή τομέα (PDC) σε Windows 2000 ή Windows Server 2003 και μετατρέπετε τον τομέα που βασίζεται σε Windows NT 4.0 σε τομέα της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory.
Όταν οι υπολογιστές που βασίζονται σε Windows 2000 και Windows XP συνδεθούν με έναν τομέα της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory, δεν θα χρησιμοποιούν ελεγκτή τομέα που βασίζεται σε Windows NT 4.0 για κάθε λειτουργία που απαιτεί την επικοινωνία τους με τον ελεγκτή τομέα. Επομένως, όλοι οι υπολογιστές που χρησιμοποιούν Windows 2000 ή Windows XP επικοινωνούν μόνο με τον μοναδικό ελεγκτή τομέα που βασίζεται σε διακομιστή των Windows.

Το φαινόμενο της υπερβολικής φόρτωσης του ελεγκτή τομέα εισάγει το μοναδικό σημείο αποτυχίας. Εάν αυτός ο μοναδικός ελεγκτής τομέα που βασίζεται σε διακομιστή των Windows δεν είναι διαθέσιμος, οι υπολογιστές και οι χρήστες δεν μπορούν να επικοινωνήσουν με κανέναν άλλο από τους ελεγκτές του τομέα (οι οποίοι δεν βασίζονται σε διακομιστή των Windows).

Υπάρχει ένα σενάριο κατά το οποίο το φαινόμενο της υπερβολικής φόρτωσης μπορεί να παρουσιαστεί ακόμα και όταν κάνετε αναβάθμιση του πρωτεύοντος ελεγκτή τομέα (PDC) πριν από την αναβάθμιση των μελών του τομέα. Σύμφωνα με αυτό το σενάριο, ενώ γίνεται αναβάθμιση μεγάλου αριθμού υπολογιστών-μελών του τομέα, δεν αναβαθμίζονται επιπλέον ελεγκτές τομέα σε διακομιστές των Windows. Ωστόσο, αυτό το σενάριο δεν συμβαίνει συχνά, επειδή, εάν αναβαθμίσετε πρώτα τον πρωτεύοντα ελεγκτή τομέα, πιθανόν σκοπεύετε να αναβαθμίσετε αρκετούς από τους ελεγκτές τομέα, πριν από τη μαζική αναβάθμιση των υπολογιστών χωρίς ελεγκτή τομέα ή των υπολογιστών-μελών τομέα.

Αποτροπή του φαινομένου της υπερβολικής φόρτωσης

Αυτή η λύση εφαρμόζεται στο Windows 2000 Service Pack 2 (SP2) και στο Windows Server 2003.

Η λύση δίνει τη δυνατότητα ειδικής ρύθμισης των παραμέτρων, ώστε ένας ελεγκτής τομέα (DC) να εξομοιώνει τη συμπεριφορά ενός ελεγκτή τομέα που βασίζεται σε Windows NT 4.0. Οι υπολογιστές-μέλη του τομέα που χρησιμοποιούν διακομιστή των Windows δεν θα κάνουν διάκριση μεταξύ ενός ελεγκτή τομέα σε κατάσταση εξομοίωσης των Windows NT 4.0 και ενός ελεγκτή τομέα που χρησιμοποιεί τα Windows NT 4.0. Αυτή η ρύθμιση παραμέτρων αποτρέπει την υπερβολική φόρτωση του πρώτου ελεγκτή τομέα που αναβαθμίζετε σε Windows 2000 SP2 ή Windows Server 2003. Η ρύθμιση παραμέτρων επιτρέπει επίσης στους διαχειριστές να εκτελούν σταδιακή αναβάθμιση των ελεγκτών του τομέα.

Η κατάσταση εξομοίωσης Windows NT 4.0 προορίζεται μόνο για προσωρινή χρήση κατά τη διεργασία αναβάθμισης ενός μικρού συνόλου των πρώτων ελεγκτών τομέα από Windows NT 4.0 σε Windows 2000 και Windows Server 2003, σε έναν τομέα με μεγάλο αριθμό υπολογιστών οι οποίοι χρησιμοποιούν διακομιστή των Windows. Μετά την αναβάθμιση αρκετών ελεγκτών τομέα για την εξυπηρέτηση των αιτήσεων υπολογιστών και χρηστών, θα πρέπει να καταργήσετε από τους ελεγκτές τομέα τη ρύθμιση εξομοίωσης Windows NT 4.0.

Ρύθμιση παραμέτρων της εξομοίωσης των Windows NT 4.0

Προειδοποίηση Ενδέχεται να προκύψουν σοβαρά ζητήματα σε περίπτωση λανθασμένης τροποποίησης του μητρώου με χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) ή άλλης μεθόδου. Λόγω αυτών των ζητημάτων, ενδέχεται να χρειαστεί εκ νέου εγκατάσταση του λειτουργικού σας συστήματος. Η Microsoft δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τα ζητήματα αυτά είναι δυνατό να επιλυθούν. Τροποποιήστε το μητρώο με δική σας ευθύνη.
 1. Ξεκινήστε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) (Regedt32.exe).
 2. Εντοπίστε την τιμή NT4Emulator στο ακόλουθο κλειδί μητρώου:
  HKEY_LOCAL_MACHINE/System/CurrentControlSet/Services/Netlogon/Parameters
 3. Από το μενού Επεξεργασία (Edit), κάντε κλικ στην εντολή REG_DWORD, πληκτρολογήστε 0x1 και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 4. Κλείστε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor).
Ας εξετάσουμε το ακόλουθο σενάριο:
 • Ο τομέας σας έχει υπολογιστές-μέλη που χρησιμοποιούν Windows 2000 και Windows XP.
 • Ένας τουλάχιστον από τους ελεγκτές τομέα που φιλοξενεί τον τομέα εκτελείται στο διακομιστή Windows.
 • Αυτός ο ελεγκτής τομέα είναι φορτωμένος υπερβολικά επειδή ο αριθμός των αναβαθμισμένων ελεγκτών τομέα στον τομέα δεν είναι ακόμα επαρκής για να αντέχει σε αιτήσεις από όλους τους αναβαθμισμένους υπολογιστές-πελάτες.
 • Οι παράμετροι αυτού του ελεγκτή τομέα δεν έχουν ρυθμιστεί σε κατάσταση εξομοίωσης των Windows NT 4.0.
Σε αυτό το σενάριο, πρέπει να ρυθμίσετε τις παραμέτρους κάθε ελεγκτή τομέα για εξομοίωση των Windows NT 4.0 για να πάψει η υπερφόρτωση έως ότου αναβαθμιστεί ένας ικανοποιητικός βαθμός ελεγκτών τομέα. Πρέπει επίσης να επανασυνδεθείτε με όλα τα μέλη τομέα που βασίζονται σε Windows 2000 και Windows XP. Κατά τη διαδικασία της σύνδεσης, καθορίστε ένα όνομα NetBIOS για τον τομέα. Έως ότου αυτά τα μέλη του τομέα επανασυνδεθούν, δεν είναι δυνατή η επικοινωνία με κανένα ελεγκτή του τομέα.

Η παράμετρος NT4Emulator προσδιορίζει αν αυτός ο ελεγκτής τομέα θα εξομοιώσει τη συμπεριφορά ενός ελεγκτή τομέα που βασίζεται σε Windows NT 4.0. Από προεπιλογή, ο ελεγκτής τομέα δεν εξομοιώνει τη συμπεριφορά αυτή. Η εξομοίωση της συμπεριφοράς των Windows NT 4.0 είναι επιθυμητή όταν ο πρώτος ελεγκτής τομέα που εκτελεί τα Windows 2000 ή κάποια νεότερη έκδοση των Windows προωθηθεί σε κύριο ελεγκτή τομέα σε τομέα των Windows NT 4.0 που έχει πολλούς υπολογιστές-πελάτες που βασίζονται στα Windows 2000. Όλοι οι υπολογιστές-πελάτες που βασίζονται στα Windows 2000 θα στοχεύουν στον ελεγκτή τομέα που βασίζεται στα Windows και θα τον υπερφορτώσουν, εκτός εάν εξομοιώσετε τη συμπεριφορά των Windows NT 4.0. Αυτή η παράμετρος παραβλέπεται σε υπολογιστές που δεν είναι ελεγκτές τομέα.

Εάν αυτή η παράμετρος έχει ρυθμιστεί σε Αληθές (TRUE), προκύπτει το ακόλουθο σενάριο στον ελεγκτή τομέα:
 1. Οι εισερχόμενες λειτουργίες ping της υπηρεσίας εντοπισμού LDAP παραβλέπονται, εκτός εάν η λειτουργία ping προέρχεται από υπολογιστή με δικαιώματα διαχειριστή. (Ανατρέξτε στην ενότητα "Αδρανοποίηση εξομοίωσης των Windows NT 4.0 για μερικούς υπολογιστές".)
 2. Οι σημαίες που υπόκεινται σε διαπραγμάτευση κατά τη ρύθμιση του καναλιού ασφαλείας εισερχομένων θα οριστούν σε αυτό που μπορεί να υποστηρίξει ο ελεγκτής τομέα που βασίζεται στα Windows NT 4.0, εκτός εάν η ρύθμιση του καναλιού προέρχεται από υπολογιστή με δικαιώματα διαχειριστή.

Αδρανοποίηση εξομοίωσης των Windows NT 4.0 για μερικούς υπολογιστές

Μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους των υπολογιστών που χρησιμοποιούν Windows 2000 SP2 ή νεότερης έκδοσης ή διακομιστές μέλη που βασίζονται στον Windows Server 2003 για να ενημερώνουν τους ελεγκτές τομέα που βασίζονται σε Windows και έχουν κατάσταση εξομοίωσης Windows NT 4.0, ώστε να μην χρησιμοποιούν εξομοίωση Windows NT 4.0, όταν ανταποκρίνονται σε αιτήσεις από αυτούς τους υπολογιστές. Δηλαδή μπορείτε να αδρανοποιήσετε την εξομοίωση των Windows NT 4.0:
 1. Ξεκινήστε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) (Regedt32.exe).
 2. Εντοπίστε την τιμή NeutralizeNT4Emulator στο ακόλουθο κλειδί μητρώου:
  HKEY_LOCAL_MACHINE/System/CurrentControlSet/Services/Netlogon/Parameters
 3. Από το μενού Επεξεργασία (Edit), κάντε κλικ στην εντολή REG_DWORD, πληκτρολογήστε 0x1 και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 4. Κλείστε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor).
Σημείωση:Δεν χρειάζεται να ρυθμίσετε αυτήν την τιμή κλειδιού μητρώου στους ελεγκτές τομέα, επειδή οι ελεγκτές τομέα συμπεριφέρονται πάντα σαν να έχουν ρυθμιστεί με αυτό το κλειδί.

Για ελεγκτή ή σταθμό μέλος που δεν ανήκει σε τομέα, η προεπιλεγμένη τιμή είναι FALSE (ΨΕΥΔΕΣ). Με άλλα λόγια, οι υπολογιστές αυτοί θα ζητήσουν ο ελεγκτής τομέα να χρησιμοποιήσει την εξομοίωση των Windows NT 4.0 στις επικοινωνίες με ελεγκτή ή σταθμό μέλος που δεν ανήκει σε τομέα. Αυτή η παράμετρος καθορίζει αν ο υπολογιστής αυτός θα ενημερώσει τον ελεγκτή τομέα ότι ο ελεγκτής τομέα πρέπει να αποφύγει τη λειτουργία εξομοίωσης των Windows NT 4.0. Αν η παράμετρος αυτή είναι στο TRUE (ΑΛΗΘΕΣ), ο υπολογιστής θεωρείται ότι είναι υπολογιστής με δικαιώματα διαχειριστή.

Επιπτώσεις των κλειδιών NT4Emulator και NeutralizeNT4Emulator στην επεξεργασία της πολιτικής συστήματος και ομάδας

Ενώ η ρύθμιση NT4Emulator είναι στην ουσία υπηρεσία καταλόγου Active Directory, οι πελάτες που έχουν γνώση θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τις υπάρχουσες πολιτικές συστήματος των Windows NT 4.0. Πρόκειται για αρχεία .POL που συνήθως αποθηκεύονται στον κοινόχρηστο χώρο NETLOGON. Επιπλέον, οι πελάτες αυτοί δεν θα επεξεργαστούν πολιτικές ομάδας που βασίζονται στην υπηρεσία καταλόγου Active Directory. Είναι σημαντικό να διασφαλίσετε ότι οι πολιτικές συστήματος NT 4.0 που χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση λειτουργικών συστημάτων που γνωρίζουν την πολιτική ομάδας της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory έχουν μετεγκατασταθεί σε κατάλληλες πολιτικές ομάδας πριν την κατάργηση του κλειδιού NT4Emulator. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτό συνέβη πριν από την εφαρμογή του κλειδιού NeutralizeNT4Emulator. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι πολιτικές συστήματος NT 4.0 δεν εφαρμόζονται πλέον και επιχειρείται η επεξεργασία της πολιτικής ομάδας της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory μόλις επιτραπεί σε αυτά τα λειτουργικά συστήματα να εντοπίσουν ελεγκτή τομέα Windows 2000 ή νεότερης έκδοσης που δεν εξομοιώνει τα NT 4.0. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
318753 Τρόπος δημιουργίας μια ρύθμισης πολιτικής συστήματος στα Windows 2000

Αναβάθμιση ελεγκτών τομέα σε έναν τομέα που βασίζεται στα Windows NT 4.0 και έχει μέλη που βασίζονται στα Windows 2000 ή τα Windows XP

Αναβαθμίστε τον πρώτο ελεγκτή τομέα από Windows NT 4.0 σε Windows 2000 Server, Windows 2000 Advanced Server, ή Windows 2003 Standard Server ή Windows 2003 Enterprise Edition. Πριν να εκτελέσετε τον "Οδηγό εγκατάστασης της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory" (Active Directory Installation Wizard), ρυθμίστε τον ελεγκτή τομέα για εξομοίωση Windows NT 4.0, ακολουθώντας τη διαδικασία που περιγράφεται σε αυτό άρθρο. Στη συνέχεια αναβαθμίστε έναν ή περισσότερους από τους άλλους ελεγκτές τομέα, ακολουθώντας την ίδια διαδικασία.


Σημείωση Πριν να αναβαθμίσετε επιπρόσθετους ελεγκτές τομέα, πρέπει να προσθέσετε την καταχώρηση NeutralizeNT4Emulator στο δευτερεύον κλειδί HKEY_LOCAL_MACHINE/System/CurrentControlSet/Services/Netlogon/Parameters και να του εκχωρήσετε την τιμή 1.

Αφού αναβαθμίσετε αρκετούς ελεγκτές τομέα για να χειριστούν το φόρτο από όλους τους υπολογιστές του τομέα, καταργήστε τη λειτουργία εξομοίωσης των Windows NT 4.0 από τους ελεγκτές τομέα διαγράφοντας την τιμή NT4Emulator από το μητρώο σε κάθε ελεγκτή τομέα.

Αν χρειαστεί να εκτελέσετε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες εργασίες, ορίστε την τιμή μητρώου NeutralizeNT4Emulator σε 0x1 στο μητρώο αυτών των υπολογιστών:
 • Χρησιμοποιήστε απομακρυσμένο υπολογιστή που δεν είναι ελεγκτής τομέα που βασίζεται σε διακομιστή των Windows για να διαχειριστείτε τους αναβαθμισμένους ελεγκτές τομέα οι παράμετροι των οποίων είναι ρυθμισμένοι για εξομοίωση των Windows NT 4.0
 • Επιτρέψτε σε ελεγκτές τομέα οι παράμετροι των οποίων είναι ρυθμισμένοι για εξομοίωση των Windows NT 4.0 να ανταποκρίνονται σε μικρό σύνολο υπολογιστών που βασίζονται τα Windows 2000 SP2 και Windows XP χωρίς να εξομοιώνουν τη συμπεριφορά των Windows NT 4.0
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 298713 - Τελευταία αναθεώρηση: 9 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια