Τρόπος ρύθμισης παραμέτρων του Συστήματος ονομάτων τομέα (DNS) για πρόσβαση στο Internet στα Windows 2000

Για μια έκδοση αυτού του άρθρου που αφορά τον Microsoft Windows Server 2003, ανατρέξτε στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
323380 Τρόπος ρύθμισης παραμέτρων του Συστήματος ονομάτων τομέα (DNS) για πρόσβαση στο Internet στον Windows Server 2003Περίληψη

Το DNS (Domain Name System) είναι το βασικό εργαλείο επίλυσης ονομάτων που χρησιμοποιείται στο Internet. Το DNS χειρίζεται την επίλυση μεταξύ ονομάτων κεντρικών υπολογιστών και διευθύνσεων Internet. Αυτός ο οδηγός περιγράφει βήμα προς βήμα τον τρόπο ρύθμισης των παραμέτρων του DNS για πρόσβαση στο Internet.

Εκκίνηση με αυτόνομο διακομιστή που βασίζεται σε Windows 2000

Αυτός ο διακομιστής γίνεται διακομιστής DNS για το δίκτυό σας. Στο πρώτο βήμα, αντιστοιχίζετε σε αυτόν το διακομιστή μια στατική διεύθυνση IP (Internet Protocol). Οι διακομιστές DNS δεν πρέπει να χρησιμοποιούν διευθύνσεις IP με δυναμική αντιστοίχιση, επειδή μια δυναμική αλλαγή διεύθυνσης θα μπορούσε να προκαλέσει την απώλεια επαφής των προγραμμάτων-πελατών με το διακομιστή DNS.


Βήμα 1: Ρύθμιση παραμέτρων TCP/IP

 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Ρυθμίσεις (Settings) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel).
 2. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Συνδέσεις δικτύου και δικτύου μέσω τηλεφώνου (Network and Dial-up Connections).
 3. Κάντε δεξιό κλικ στο εικονίδιο Τοπική σύνδεση (Local Area Connection) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Πρωτόκολλο Internet (TCP/IP) (Internet Protocol (TCP/IP)) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Ιδιότητες (Properties).
 5. Αντιστοιχίστε σε αυτόν το διακομιστή μια στατική διεύθυνση ΙΡ, μάσκα υποδικτύου και διεύθυνση πύλης.
 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Για προχωρημένους (Advanced) και κατόπιν κάντε κλικ στην καρτέλα DNS.
 7. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσάρτηση κύριων επιθεμάτων DNS και επιθεμάτων σύνδεσης DNS (Append primary and connection specific DNS suffixes).
 8. Κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου
  Προσάρτηση γονικών επιθεμάτων του κύριου επιθέματος DNS (Append parent suffixes of the primary DNS suffix).
 9. Κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου
  Καταχώρηση των διευθύνσεων αυτής της σύνδεσης στο DNS (Register this connection's addresses in DNS).

  Σημειώστε ότι οι διακομιστές DNS που χρησιμοποιούν Windows 2000 πρέπει να καταδεικνύονται για DNS. Εάν αυτός ο διακομιστής χρειάζεται να επιλύσει ονόματα από την υπηρεσία παροχής Internet (ISP) που χρησιμοποιεί, πρέπει να ρυθμίσετε τις παραμέτρους μιας προώθησης. Οι προωθήσεις αυτές περιγράφονται παρακάτω σε αυτό το άρθρο.
 10. Κάντε κλικ στο κουμπί OK, για να κλείσετε τη σελίδα ιδιοτήτων Advanced TCP/IP Settings.
 11. Κάντε κλικ στο κουμπί OK, για να αποδεχθείτε τις αλλαγές στη ρύθμιση παραμέτρων TCP/IP.
 12. Κάντε κλικ στο κουμπί OK, για να κλείσετε τη σελίδα ιδιοτήτων Local Area Connections.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν λάβετε προειδοποίηση από την υπηρεσία DNS Caching Resolver, κάντε κλικ στο κουμπί OK για να κλείσετε την προειδοποίηση. Η επίλυση στη μνήμη cache προσπαθεί να επικοινωνήσει με το διακομιστή DNS, αλλά δεν έχετε ολοκληρώσει τη ρύθμιση παραμέτρων του διακομιστή.

Βήμα 2: Εγκατάσταση του Microsoft DNS Server

 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Ρυθμίσεις (Settings) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel).
 2. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Προσθαφαίρεση προγραμμάτων (Add/Remove Programs).
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθαφαίρεση στοιχείων των Windows (Add and Remove Windows Components).
 4. Ξεκινά ο "Οδηγός στοιχείων των Windows" (Windows Components Wizard). Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 5. Κάντε κλικ στο στοιχείο Υπηρεσίες δικτύου (Networking Services) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Λεπτομέρειες (Details).
 6. Κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Σύστημα ονομάτων τομέα (DNS) [Domain Name System (DNS)] και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 7. Κάντε κλικ στο κουμπί OK, για να ξεκινήσετε το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) του διακομιστή. Ο διακομιστής DNS και τα αρχεία εργαλείων αντιγράφονται στον υπολογιστή σας.

Βήμα 3: Ρύθμιση παραμέτρων του DNS Server, χρησιμοποιώντας το DNS Manager

Αυτά τα βήματα σάς καθοδηγούν στη ρύθμιση παραμέτρων του DNS, χρησιμοποιώντας το συμπληρωματικό πρόγραμμα DNS Manager στην Κονσόλα διαχείρισης της Microsoft (Microsoft Management Console - MMC).
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Προγράμματα (Programs), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Εργαλεία διαχείρισης (Administrative Tools) και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή DNS.
 2. Κάντε δεξιό κλικ στο στοιχείο Forward Lookup Zones και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή New Zone.
 3. Όταν ξεκινήσει ο "Οδηγός δημιουργίας ζωνών" (New Zone Wizard), κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next). Σας ζητείται ο τύπος της ζώνης. Στους τύπους ζώνης περιλαμβάνονται οι εξής:
  • Ενοποιημένες ζώνες της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory: Μια ενοποιημένη ζώνη της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory αποθηκεύει τις πληροφορίες ζώνης DNS στην υπηρεσία καταλόγου Active Directory αντί σε ένα αρχείο .dns.
  • Τυπική κύρια ζώνη: Μια τυπική κύρια ζώνη αποθηκεύει τις πληροφορίες ζώνης DNS σε ένα αρχείο .dns αντί για την υπηρεσία καταλόγου Active Directory.
  • Τυπική δευτερεύουσα ζώνη: Μια τυπική δευτερεύουσα ζώνη αντιγράφει όλες τις πληροφορίες από τον πρωτεύοντα διακομιστή DNS. Ένας πρωτεύοντας διακομιστής DNS μπορεί να είναι μια υπηρεσία καταλόγου Active Directory, μια κύρια ή μια δευτερεύουσα ζώνη, η οποία έχει ρυθμιστεί για μεταφορές ζώνης. Σημειώστε ότι δεν μπορείτε να τροποποιήσετε τα δεδομένα ζώνης σε ένα δευτερεύοντα διακομιστή DNS. Όλα τα δεδομένα αντιγράφονται από τον πρωτεύοντα διακομιστή DNS της ζώνης.
 4. Η νέα ζώνη προοδευτικής έρευνας πρέπει να είναι κύρια ζώνη ή να είναι ενσωματωμένη στην υπηρεσία καταλόγου Active Directory, ώστε να μπορεί να δέχεται δυναμικές ενημερώσεις. Κάντε κλικ στην επιλογή Κύρια (Primary) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 5. Η νέα ζώνη περιέχει τα αρχεία εντοπισμού για αυτόν τον τομέα που βασίζεται στην υπηρεσία καταλόγου Active Directory. Το όνομα της ζώνης πρέπει να είναι ίδιο με το όνομα του τομέα που βασίζεται στην υπηρεσία καταλόγου Active Directory ή να είναι ένα λογικό κοντέινερ DNS για αυτό το όνομα. Για παράδειγμα, εάν ο τομέας που βασίζεται στην υπηρεσία καταλόγου Active Directory ονομάζεται "support.microsoft.com", έγκυρα ονόματα ζωνών είναι μόνο τα "support.microsoft.com".
 6. Αποδεχθείτε το προεπιλεγμένο όνομα για το νέο αρχείο ζώνης. Κάντε κλικ στο κουμπί Next.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι έμπειροι διαχειριστές DNS ενδεχομένως να θέλουν να δημιουργήσουν μια ζώνη επαναληπτικής έρευνας και συνιστάται να εξερευνήσουν αυτό το τμήμα του οδηγού. Ένας διακομιστής DNS έχει τη δυνατότητα επίλυσης δύο βασικών αιτήσεων: μιας προοδευτικής έρευνας και μιας επαναληπτικής έρευνας. Η προοδευτική έρευνα είναι ο πιο κοινός τύπος. Μια προοδευτική έρευνα επιλύει ένα όνομα κεντρικού υπολογιστή σε μια διεύθυνση IP με μια εγγραφή "A" ή Host Resource. Μια επαναληπτική έρευνα επιλύει μια διεύθυνση IP σε ένα όνομα κεντρικού υπολογιστή με μια εγγραφή PTR ή Pointer Resource. Εάν έχετε ρυθμίσει τις παραμέτρους των επαναληπτικών ζωνών DNS, μπορείτε να δημιουργήσετε αυτόματα συσχετισμένες επαναληπτικές εγγραφές κατά τη δημιουργία της αρχικής προοδευτικής εγγραφής.
  Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις αντίστροφες ρυθμίσεις παραμέτρων του DNS, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  174419 Τρόπος ρύθμισης των παραμέτρων μιας ζώνης αντίστροφης αναζήτησης υποδικτύου στα Windows NT, τα Windows 2000 ή τον Windows Server 2003

Ένας διακομιστής DNS που βασίζεται στα Windows 2000 ακολουθεί συγκεκριμένα βήματα στη διαδικασία επίλυσης ονομάτων. Ένας διακομιστής DNS πρώτα θέτει ερωτήματα στη δική του μνήμη προσωρινής αποθήκευσης, στη συνέχεια ελέγχει τις εγγραφές ζώνης του, έπειτα στέλνει αιτήσεις σε προωθήσεις και, τέλος, επιχειρεί την επίλυση χρησιμοποιώντας ριζικούς διακομιστές.

Από προεπιλογή, ένας διακομιστής Microsoft DNS συνδέεται στο Internet για να επεξεργαστεί περαιτέρω αιτήσεις DNS χρησιμοποιώντας υποδείξεις ρίζας. Όταν χρησιμοποιείτε το εργαλείο Dcpromo για να προβιβάσετε ένα διακομιστή σε ελεγκτή τομέα, ο ελεγκτής τομέα απαιτεί το DNS. Εάν εγκαταστήσετε το DNS στη διάρκεια της διαδικασίας προβιβασμού, δημιουργείται μια ριζική ζώνη. Αυτή η ριζική ζώνη υποδεικνύει στο διακομιστή DNS ότι είναι ριζικός διακομιστής Internet. Επομένως, ο διακομιστής DNS δεν χρησιμοποιεί προωθήσεις ή υποδείξεις ρίζας στη διαδικασία επίλυσης ονομάτων.

Για να καταργήσετε τη ριζική ζώνη DNS

 1. Στη διαχείριση DNS Manager, αναπτύξτε το αντικείμενο DNS Server. Αναπτύξτε το φάκελο Forward Lookup Zones.
 2. Κάντε δεξιό κλικ στη ζώνη "." και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Delete.
Τα Windows 2000 έχουν τη δυνατότητα να εκμεταλλεύονται τις προωθήσεις DNS. Αυτή η δυνατότητα προωθεί αιτήσεις DNS σε εξωτερικούς διακομιστές. Εάν κάποιος διακομιστής DNS δεν είναι δυνατό να εντοπίσει μια εγγραφή πόρου στις ζώνες του, έχει τη δυνατότητα να στείλει την αίτηση σε έναν άλλο διακομιστή DNS για την εκτέλεση πρόσθετων προσπαθειών επίλυσης. Ένα κοινό σενάριο είναι η ρύθμιση των παραμέτρων των προωθήσεων στους διακομιστές DNS της υπηρεσίας ISP που χρησιμοποιείτε.

Για να ρυθμίσετε παραμέτρους προωθήσεων

 1. Στον DNS Manager, κάντε δεξιό κλικ στο αντικείμενο DNS Server και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Properties.
 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Forwarders.
 3. Κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου Enable Forwarders, για να το επιλέξετε.
 4. Στο πλαίσιο IP address, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP του πρώτου διακομιστή DNS, στον οποίο θέλετε να κάνετε προώθηση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Add.
 5. Επαναλάβετε το βήμα 4 μέχρι να προστεθούν όλοι οι διακομιστές DNS στους οποίους θέλετε να κάνετε προώθηση.

Για να ρυθμίσετε παραμέτρους υποδείξεων ρίζας

Τα Windows περιλαμβάνουν τη δυνατότητα χρήσης υποδείξεων ρίζας. Οι εγγραφές πόρου Root Hints είναι δυνατό να αποθηκευτούν είτε στην υπηρεσία καταλόγου Active Directory είτε σε αρχεία κειμένου (αρχεία %SystemRoot%\System32\DNS\Cache.dns). Τα Windows χρησιμοποιούν τον τυπικό ριζικό διακομιστή InterNIC. Επίσης, όταν ένας διακομιστής που χρησιμοποιεί Windows 2000 υποβάλλει ερωτήματα σε ένα ριζικό διακομιστή, ενημερώνεται αυτόματα με την πιο πρόσφατη λίστα ριζικών διακομιστών.
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Προγράμματα (Programs), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Εργαλεία διαχείρισης (Administrative Tools) και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή DNS.
 2. Στην κονσόλα DNS Management, κάντε δεξιό κλικ στο ίδιο όνομα διακομιστή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Properties.
 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Root Hints. Οι ριζικοί διακομιστές του διακομιστή DNS παρατίθενται σε αυτήν την καρτέλα.

  Στην περίπτωση που η καρτέλα Root Hints δεν είναι διαθέσιμη, ο διακομιστής σας εξακολουθεί να είναι ρυθμισμένος ως ριζικός διακομιστής. Ανατρέξτε στην ενότητα "Για κατάργηση της ριζικής ζώνης DNS" αυτού του άρθρου. Ίσως χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε προσαρμοσμένες υποδείξεις ρίζας, οι οποίες είναι διαφορετικές από την προεπιλεγμένη. Ωστόσο, μια ρύθμιση παραμέτρων που παραπέμπει στον ίδιο διακομιστή για υποδείξεις ρίζας είναι πάντοτε εσφαλμένη. Δεν πρέπει να τροποποιήσετε τις υποδείξεις ρίζας. Στην περίπτωση που οι υποδείξεις ρίζας δεν είναι σωστές και χρειάζεται να αντικατασταθούν, ανατρέξτε στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):

  249868 Αντικατάσταση υποδείξεων ρίζας με το αρχείο Cache.dns

Για να ρυθμίσετε παραμέτρους DNS πίσω από ένα τείχος προστασίας

Οι συσκευές NAT (Proxy and Network Address Translation) έχουν τη δυνατότητα περιορισμού της πρόσβασης σε θύρες. Το DNS χρησιμοποιεί τη θύρα UDP 53 και τη θύρα TCP 53. Η κονσόλα DNS Service Management χρησιμοποιεί επίσης RCP (remote procedure call). Το RPC χρησιμοποιεί τη θύρα 135. Αυτά είναι πιθανά ζητήματα, τα οποία ενδέχεται να παρουσιαστούν κατά τη ρύθμιση των παραμέτρων του DNS και των τειχών προστασίας.
Αναφορές

Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
237675 Εγκατάσταση του Συστήματος ονομάτων τομέα (Domain Name System - DNS) για την υπηρεσία καταλόγου Active Directory

316341 Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων επίλυσης ονομάτων DNS στο Internet στα Windows 2000Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 300202 - Τελευταία αναθεώρηση: 9 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια