Δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση της έκδοσης OEM περισσότερο από μία φορά στο Office XP

Συμπτώματα

Όταν επιχειρείτε να ενεργοποιήσετε την άδεια χρήσης του Office XP, ενδέχεται να εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα
Σύμφωνα με τα αρχεία μας, αυτό το αντίγραφο του Microsoft Office XP έκδοση έχει ήδη ενεργοποιηθεί σε έναν άλλον υπολογιστή. Εάν θεωρείτε ότι λάβατε αυτό το μήνυμα από λάθος, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της υπηρεσίας υποστήριξης πελατών κάνοντας κλικ στο κουμπί "ΟΚ" και ακολουθώντας τις οδηγίες.

(According to our records, this copy of Microsoft Office XP edition has already been activated on another computer. If you believe you have received this message in error, please contact a Customer Support Representative by clicking OK and following the instructions.)
όπου έκδοση είναι η συγκεκριμένη έκδοση του Office XP που είναι εγκατεστημένη (για παράδειγμα, Small Business).

Όταν κάνετε κλικ στο κουμπί ΟΚ, εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Οδηγός ενεργοποίησης προϊόντος του Office (Office Activation Wizard), με τις επιλογές για ενεργοποίηση του Office μέσω Internet ή μέσω τηλεφώνου.

Αιτία

Αυτό το μήνυμα εμφανίζεται στην περίπτωση που εγκαταστήσατε ένα αντίγραφο ΟΕΜ (Original Equipment Manufacturer) του Office XP και έχετε ήδη εγκαταστήσει και ενεργοποιήσει το ίδιο αντίγραφο OEM σε άλλο υπολογιστή. Τα αντίγραφα OEM του Office XP μπορούν να ενεργοποιηθούν σε ένα μόνο υπολογιστή. Οποιαδήποτε προσπάθεια ενεργοποίησης της άδειας χρήσης του Office σε δεύτερο υπολογιστή προκαλεί την εμφάνιση του μηνύματος που περιγράφεται στην ενότητα "Συμπτώματα" αυτού του άρθρου.

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Εάν θεωρείτε ότι λάβατε αυτό το μήνυμα από λάθος, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Κάντε κλικ στο κουμπί OK όταν εμφανιστεί το μήνυμα.
  2. Στο παράθυρο διαλόγου Οδηγός ενεργοποίησης προϊόντος του Office (Office Activation Wizard), ενεργοποιήστε την επιλογή Ενεργοποίηση μέσω τηλεφώνου (Activate by using the telephone) και κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
  3. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next) στο παράθυρο διαλόγου Πολιτική απορρήτου του Microsoft Office (Microsoft Office Privacy Policy).
  4. Στο παράθυρο διαλόγου Ενεργοποίηση προϊόντος μέσω τηλεφώνου (Activate your product by using the telephone), επιλέξτε τη χώρα ή την περιοχή στη λίστα για το βήμα 1.
  5. Καλέστε τον αριθμό που εμφανίζεται δίπλα στο βήμα 2. Ένας αντιπρόσωπος της υπηρεσίας υποστήριξης πελατών θα σας βοηθήσει στην ενεργοποίηση του αντιγράφου του Office XP.
Σε περίπτωση που έχετε ήδη εγκαταστήσει και ενεργοποιήσει το αντίγραφο OEM του Office XP σε άλλον υπολογιστή, δεν μπορείτε να το ενεργοποιήσετε σε δεύτερο υπολογιστή.

Περισσότερες πληροφορίες

Η Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη (Oemeula.txt) για τις εκδόσεις OEM του Office XP περιέχει το ακόλουθο κείμενο:
Παραχώρηση γενικής άδειας χρήσης για εγκατάσταση και χρήση. Με μοναδική εξαίρεση τυχόν ρητή πρόβλεψη που υπάρχει στην Άδεια αυτή, επιτρέπεται να εγκαταστήσετε και να χρησιμοποιήσετε ένα μόνο αντίγραφο του ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ στον ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση, πρόσβαση, εμφάνιση, εκτέλεση, κοινή χρήση ή ταυτόχρονη χρήση του ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ σε ή από διαφορετικούς υπολογιστές, συμπεριλαμβανομένου ενός σταθμού εργασίας, ενός τερματικού ή άλλης ψηφιακής ή αναλογικής ηλεκτρονικής συσκευής ("Συσκευή"), εκτός εάν ορίζεται για τις υπηρεσίες SharePoint Team Services πιο κάτω.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενεργοποίηση προϊόντος, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):

Αναφορές

Το αρχείο Oemeula.txt περιέχεται στο αρχείο Office1.cab στον ριζικό κατάλογο ενός CD-ROM του Office XP. Μπορείτε να εξαγάγετε το Oemeula.txt από την αρχειοθήκη Office1.cab για να το ανοίξετε σε πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 300273 - Τελευταία αναθεώρηση: 16 Ιουλ 2007 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια