Προσαρμογή της περιοχής ειδοποιήσεων της γραμμής εργασιών

Ισχύει για: Windows 10

Η περιοχή ειδοποιήσεων βρίσκεται στη δεξιά άκρη της γραμμής εργασιών. Περιέχει ορισμένα εικονίδια τα οποία μπορεί να διαπιστώσετε ότι χρησιμοποιείτε πολύ συχνά: μπαταρία, Wi-Fi, ένταση ήχου, ρολόι και ημερολόγιο και κέντρο ενεργειών. Παρέχει πληροφορίες κατάστασης και ειδοποιήσεις σχετικά με στοιχεία όπως εισερχόμενα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ενημερώσεις και συνδεσιμότητα δικτύου. Μπορείτε να αλλάξετε τα εικονίδια και τις ειδοποιήσεις που θα εμφανίζονται εκεί ή ακόμα και να αποκρύψετε ορισμένα.

Για να αλλάξετε τον τρόπο εμφάνισης εικονιδίων και ειδοποιήσεων


Ειδοποίηση γραμμής εργασιών
 

  1. Πατήστε παρατεταμένα ή κάντε δεξιό κλικ σε μια κενή περιοχή στη γραμμή εργασιών, πατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις και, στη συνέχεια, μεταβείτε στην επιλογή Περιοχή ειδοποιήσεων.
  2. Στην περιοχή Περιοχή ειδοποιήσεων:
      • Επιλέξτε ποια εικονίδια θα εμφανίζονται στη γραμμή εργασιών. Επιλέξτε συγκεκριμένα εικονίδια που δεν θέλετε να εμφανίζονται στη γραμμή εργασιών. Εμείς θα μετακινήσουμε το εικονίδιο στην περιοχή υπερχείλισης, ώστε να μην εμφανίζεται.
      • Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε εικονίδια συστήματος. Καθορίστε ποια εικονίδια δεν θέλετε να εμφανίζονται.

Για να αποκρύψετε ένα εικονίδιο στην περιοχή ειδοποιήσεων


Κρυφή περιοχή γραμμής εργασιών
 

Στην περιοχή ειδοποιήσεων, κάντε κλικ ή πατήστε το εικονίδιο που θέλετε να αποκρύψετε και, στη συνέχεια, μετακινήστε το προς τα επάνω στην περιοχή υπερχείλισης.

Για εμφάνιση των κρυφών εικονιδίων


Πατήστε ή κάντε κλικ στο βέλος Εμφάνιση κρυφών εικονιδίων   δίπλα στην περιοχή ειδοποιήσεων.