Αλλαγή ρυθμίσεων γραμμής εργαλείων για πολλές οθόνες

Αν χρησιμοποιείτε περισσότερες από μία οθόνες, μπορείτε να αποφασίσετε αν θέλετε να έχετε γραμμή εργασιών σε όλες τις οθόνες σας και πώς θέλετε να είναι η διάταξη των κουμπιών στις γραμμές εργασιών.

Για να εμφανίσετε μια γραμμή εργασιών σε όλες τις οθόνες σας

 1. Πατήστε παρατεταμένα ή κάντε δεξιό κλικ σε μια κενή περιοχή στη γραμμή εργασιών και, στη συνέχεια, πατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις.
 2. Στην περιοχή Πολλές οθόνες, βεβαιωθείτε ότι η επιλογή Εμφάνιση της γραμμής εργασιών σε όλες τις οθόνες είναι ενεργοποιημένη.
Για να επιλέξετε πώς θα εμφανίζονται τα κουμπιά των γραμμών εργασιών σε πολλές οθόνες:

 1. Πατήστε παρατεταμένα ή κάντε δεξιό κλικ σε μια κενή περιοχή στη γραμμή εργασιών και, στη συνέχεια, πατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις.
 2. Στην περιοχή Πολλές οθόνες, ορίστε μία από τις επιλογές από τη λίστα Εμφάνιση κουμπιών γραμμής εργασιών και, στη συνέχεια, πατήστε ή κάντε κλικ στο κουμπί OK.
   • Όλες οι γραμμές εργασιών. Τα κουμπιά της γραμμής εργασιών για όλα τα ανοιχτά παράθυρά σας θα αναπαραχθούν στις γραμμές εργασιών σε κάθε οθόνη.
   • Κύρια και απλή γραμμή εργασιών με ανοιχτό παράθυρο. Θα εμφανιστεί ένα κουμπί γραμμής εργασιών στην κύρια οθόνη σας καθώς και στη γραμμή εργασιών της οθόνης όπου το παράθυρο είναι ανοιχτό.
   • Γραμμή εργασιών με ανοιχτό παράθυρο. Ένα κουμπί γραμμής εργασιών θα εμφανίζεται μόνο στην οθόνη όπου το παράθυρο είναι ανοιχτό. Κανένα από τα κουμπιά δεν αναπαράγεται σε άλλες γραμμές εργασιών.


Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 30056 - Τελευταία αναθεώρηση: 30 Σεπ 2016 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια