"Δεν είναι δυνατή η σύνδεση σε υπολογιστή" μήνυμα λάθους κατά την προσπάθειά σας να προβάλετε οι απομακρυσμένοι μετρητές

Συμπτώματα

Κατά την προσπάθειά σας να χρησιμοποιήσετε την Εποπτεία συστήματος για να προβάλετε τους μετρητές επιδόσεων σε απομακρυσμένο υπολογιστή, ενδέχεται να λάβετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
Δεν είναι δυνατό να συνδεθεί με τον υπολογιστή.

Αιτία

Αυτό το ζήτημα μπορεί να προκύψει, εάν δεν έχετε τα κατάλληλα δικαιώματα στον απομακρυσμένο υπολογιστή, για να προβάλετε τους μετρητές επιδόσεων.

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Για να μπορέσετε να προβάλετε τους μετρητές επιδόσεων σε απομακρυσμένο υπολογιστή, πρέπει να έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα στον απομακρυσμένο υπολογιστή που θέλετε να εποπτεύσετε:
 • Εάν το systemroot βρίσκεται σε ένα διαμέρισμα NTFS, πρέπει να έχετε τουλάχιστον δικαιώματα ανάγνωσης στα ακόλουθα δύο αρχεία:
  • %SystemRoot%\System32\Perfc009.dat
  • %SystemRoot%\System32\Perfh009.dat
 • Πρέπει να έχετε τουλάχιστον δικαιώματα ανάγνωσης στο ακόλουθο μητρώο κλειδιών στον απομακρυσμένο υπολογιστή:
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurePipeServers\winreg
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Perflib
 • Πρέπει να έχετε πλήρη πρόσβαση στο παρακάτω κλειδί μητρώου στον απομακρυσμένο υπολογιστή:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\servicename\performance
  όπου servicename είναι το όνομα της υπηρεσίας του απομακρυσμένου υπολογιστή που θέλετε να εποπτεύσετε.

Κατάσταση

Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα πρόβλημα στα προϊόντα της Microsoft που παρατίθενται στην αρχή αυτού του άρθρου.

Περισσότερες πληροφορίες

Ένας χρήστης που διαθέτει δικαιώματα διαχειριστή στον απομακρυσμένο υπολογιστή να προβάλλετε ήδη οι απομακρυσμένοι μετρητές.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 300702 - Τελευταία αναθεώρηση: 21 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια