ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Σφάλμα InvalidUriException όταν ο BizTalk Server προσπαθεί να συνδεθεί με ένα αρχείο προέλευσης WCF SAP

Συμπτώματα

Όταν ο Microsoft BizTalk Server συνδέεται με WCF SAP πόρων ή προορισμών χρησιμοποιώντας έναν κωδικό πρόσβασης που περιέχει έναν ειδικό χαρακτήρα, όπως μια διπλά εισαγωγικά (''), αυτό δημιουργεί ένα σφάλμα InvalidUriException .

Αιτία

Αυτό το ζήτημα παρουσιάζεται επειδή ο προσαρμογέας BizTalk Server 2013 WCF SAP χειρίζεται διπλά εισαγωγικά και χαρακτήρες ανάστροφης καθέτου τον κωδικό πρόσβασης σωστά.

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Πληροφορίες αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης

Η επείγουσα επιδιόρθωση που επιλύει αυτό το ζήτημα περιλαμβάνεται στη συγκεντρωτική ενημέρωση πακέτου 2 για το 2013 Pack προσαρμογέα μέσω BizTalk .

Κατάσταση

Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα ζήτημα των προϊόντων της Microsoft που παρατίθενται στην ενότητα "Ισχύει για".
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 3009159 - Τελευταία αναθεώρηση: 21 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια