Τρόπος ρύθμισης των παραμέτρων της δυνατότητας Microsoft Distributed Transaction Coordinator σε ένα σύμπλεγμα του Windows Server 2003

Περίληψη

Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο εγκατάστασης του πόρου Microsoft Distributed Transaction Coordinator (MSDTC) σε ένα σύμπλεγμα του Windows Server 2003. Η Microsoft υποστηρίζει την εκτέλεση MSDTC μόνο σε κόμβους συμπλέγματος, ως πόρου συμπλέγματος. Υπάρχουν δύο επιλογές για την εγκατάσταση του MSDTC.

Για να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο Cluster Administrator ή Cluster.exe για τη δημιουργία του πόρου MSDTC, πρέπει να ενεργοποιήσετε την πρόσβαση στο Network DTC. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση DTC, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
817064 Τρόπος ενεργοποίησης της πρόσβασης στο δίκτυο DTC στον Windows Server 2003

Σημειώσεις
 • Δεν πρέπει να θέσετε σε σύνδεση τον πόρο MS DTC πριν να ακολουθήσετε τις οδηγίες του άρθρου 817064 της Γνωσιακής Βάσης για να ενεργοποιήσετε το Network DTC Access.
 • Εάν πρόκειται για σύμπλεγμα MNS (Majority Node Set), μην χρησιμοποιείτε τον πόρο MNS ως συσκευή αποθήκευσης για πόρο MS DTC. Το MS DTC απαιτεί έναν πόρο χώρου αποθήκευσης όπως ένα φυσικό δίσκο.

Περισσότερες πληροφορίες

Για να εγκαταστήσετε το MSDTC, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μία από τις ακόλουθες μεθόδους.

Μέθοδος 1: Χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα Cluster Administrator

Αυτή η ενότητα τεκμηριώνει τον τρόπο εγκατάστασης του MSDTC μέσω της δυνατότητας Cluster Administrator σε όλους τους κόμβους ενός συμπλέγματος. Χρειάζεται μόνο να εγκαταστήσετε το MSDTC μία φορά με τη δυνατότητα Cluster Administrator και το MSDTC θα ρυθμιστεί σε όλους τους κόμβους του συμπλέγματος. Δεν χρειάζεται να εγκαταστήσετε το MSDTC με μη αυτόματο τρόπο σε κάθε κόμβο.
 1. Ολοκληρώστε τα βήματα που τεκμηριώνονται στο άρθρο 817064 της Γνωσιακής βάσης (Knowledge Base).

  Σημείωση Δεν είναι απαραίτητο να ενεργοποιήσετε την πρόσβαση δικτύου DTC όταν το σύμπλεγμα αφορά αποκλειστικά το Microsoft Exchange Server.
 2. Ξεκινήστε τη δυνατότητα Cluster Administrator. Για να το κάνετε αυτό:
  • Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και, στη συνέχεια, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Όλα τα προγράμματα (All Programs).
  • Στην ενότητα Administrative Tools, κάντε κλικ στην επιλογή Cluster Administrator.
 3. Δημιουργήστε μια ομάδα με το όνομα "MSDTC Group", η οποία περιέχει ένα φυσικό δίσκο, ένα όνομα δικτύου και μια διεύθυνση IP. Για να το κάνετε αυτό:
  • Στο File Menu, επιλέξτε το στοιχείο
   Δημιουργία (New) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή
   Group. Ο οδηγός New Group Wizard είναι διαθέσιμος.
  • Ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται από τον οδηγό New Group Wizard για τη δημιουργία της ομάδας MSDTC Group.
  Σημείωση Κατά τη δημιουργία του MS DTC, συνιστάται ιδιαιτέρως η μετακίνηση ομάδας πόρων σε ομάδα διαφορετική από την ομάδα διακομιστών SQL ή Exchange. Η δημιουργία του πόρου MS DTC στη δική του ομάδα πόρων και η αντιστοίχισή του με ξεχωριστή ομάδα συμπλεγμάτων διατηρεί τον πόρο άμεσα διαθέσιμο.

  Σημείωση Εάν δημιουργήσετε τον πόρο στην ίδια ομάδα συμπλεγμάτων, και αν έγινε ανακατεύθυνση του Πόρου A, τότε θα γίνει ανακατεύθυνση και του Πόρου B. Όταν δημιουργείτε τον πόρο σε διαφορετική ομάδα συμπλεγμάτων, ακόμα και όταν γίνει ανακατεύθυνση του Πόρου A δεν θα γίνει ανακατεύθυνση και του Πόρου B. Η δημιουργία πόρων συμπλεγμάτων σε διαφορετικές ομάδες συμπλεγμάτων μειώνει τις περιττές ανακατευθύνσεις των πόρων συμπλεγμάτων.

  Σημαντικό Μετά τη δημιουργία της νέας ομάδας για το MS DTC πρέπει να δημιουργήσετε το όνομα δικτύου, τη διεύθυνση IP και το φυσικό δίσκο για το Msdtc. Μπορεί να διαθέτετε ήδη τον πόρο φυσικού δίσκου, τον οποίο μπορείτε να μετακινήσετε στη νέα ομάδα. Μετά τη δημιουργία της ομάδας MS DTC πρέπει να δημιουργήσετε τον πόρο της διεύθυνσης IP, τον πόρο του ονόματος δικτύου και τους πόρους του φυσικού δίσκου. Μπορεί ήδη να έχετε πόρο του φυσικού δίσκου που πρέπει να μετακινηθεί στη νέα ομάδα MS DTC.
 4. Δημιουργία ενός πόρου διεύθυνσης IP:
  • Κάντε δεξιό κλικ στην ομάδα MS DTC και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή New\Resource.
  • Πληκτρολογήστε ένα περιγραφικό όνομα, όπως
   MSDTC IP Address.
  • Στην ενότητα Resource Type, κάντε κλικ στην επιλογή IP Address, έπειτα κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου MSDTC Group και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Next.
  • Στην ενότητα Possible Owners, κάντε κλικ στο κουμπί Next εκτός αν δεν θέλετε το MS DTC να εκτελείται σε συγκεκριμένο κόμβο.
  • Στην ενότητα Dependencies, μην προσθέσετε οποιεσδήποτε εξαρτήσεις και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί
   Next.
  • Στην ενότητα TCP/IP Address Parameters, πιλέξτε το δημόσιο δίκτυο, πληκτρολογήστε τη μοναδική στατική διεύθυνση IP για το MSDTC και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή
   Next.
  • Κάντε κλικ στην επιλογή Finish και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK για να επιβεβαιώσετε ότι έχει δημιουργηθεί ο πόρος.
 5. Δημιουργία ενός πόρου ονόματος δικτύου:
  • Κάντε δεξιό κλικ στην ομάδα MS DTC και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή New\Resource.
  • Πληκτρολογήστε ένα περιγραφικό όνομα, όπως
   MSDTC Network name.
  • Στην ενότητα Resource Type, κάντε κλικ στην επιλογή Network name, έπειτα κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου MSDTC Group και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Next.
  • Στην ενότητα Possible Owners, κάντε κλικ στο κουμπί Next εκτός αν δεν θέλετε το MS DTC να εκτελείται σε συγκεκριμένο κόμβο.
  • Στην ενότητα Dependencies, προσθέστε τη διεύθυνση IP του MSDTC ως εξάρτηση πόρου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Next.
  • Στο πεδίο Name, πληκτρολογήστε το όνομα δικτύου για τον πόρο MSDTC και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί
   Next.
  • Κάντε κλικ στην επιλογή Finish και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK για να επιβεβαιώσετε ότι έχει δημιουργηθεί ο πόρος.
 6. Δημιουργία ενός πόρου "Physical disk".

  Σημείωση Ίσως να έχετε δημιουργήσει ήδη έναν πόρο φυσικού δίσκου. Εάν ναι, θα χρειαστεί να μετακινήσετε αυτόν τον πόρο φυσικού δίσκου στην ομάδα MSDTC και να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα.
  • Κάντε δεξιό κλικ στην ομάδα MS DTC και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή New\Resource.
  • Πληκτρολογήστε ένα περιγραφικό όνομα, όπως
   MSDTC Physical disk.
  • Στην ενότητα Resource Type, κάντε κλικ στην επιλογή Physical disk, έπειτα κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου MSDTC Group και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Next.
  • Στην ενότητα Possible Owners, κάντε κλικ στο κουμπί Next εκτός αν δεν θέλετε το MS DTC να εκτελείται σε συγκεκριμένο κόμβο.
  • Στην ενότητα Dependencies, μην προσθέσετε οποιεσδήποτε εξαρτήσεις και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί
   Next.
  • Στην ενότητα Disk Parameters, κάντε κλικ στο φυσικό δίσκο τον οποίο θα χρησιμοποιήσετε για το MSDTC.
  • Κάντε κλικ στην επιλογή Finish και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK για να επιβεβαιώσετε ότι έχει δημιουργηθεί ο πόρος.
 7. Κάντε δεξιό κλικ στην ομάδα MSDTC και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή New\Resource.
 8. Πληκτρολογήστε ένα όνομα, όπως MSDTC Resource.
 9. Στην ενότητα Resource Type, κάντε κλικ για να επιλέξετε το στοιχείο Distributed Transaction Coordinator, βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένο το στοιχείο MSDTC Group και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Next.
 10. Στην ενότητα Possible Owners, κάντε κλικ στο κουμπί Next εκτός αν δεν θέλετε το MS DTC να εκτελείται σε συγκεκριμένο κόμβο.
 11. Στην ενότητα Dependencies, πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL του πληκτρολογίου, επιλέξτε τα στοιχεία Physical Disk και Network Name που δημιουργήσατε στο βήμα 2 και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Add.
 12. Κάντε κλικ στην επιλογή Finish και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK για να επιβεβαιώσετε ότι έχει δημιουργηθεί ο πόρος.
 13. Κάντε δεξιό κλικ στον πόρο MSDTC και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Bring Online.

Μέθοδος 2: Χρήση του εργαλείου Cluster.exe

Αυτή η ενότητα τεκμηριώνει τον τρόπο εγκατάστασης του MSDTC με το εργαλείο Cluster.exe. Το Cluster.exe είναι η καλύτερη μέθοδος για την εγκατάσταση και τη ρύθμιση των παραμέτρων του MSDTC σε πολλά συμπλέγματα, χρησιμοποιώντας δέσμες ενεργειών. Χρειάζεται μόνο να ρυθμίσετε μία φορά τις παραμέτρους του MSDTC σε ένα σύμπλεγμα και θα ενημερωθούν όλοι οι κόμβοι του συμπλέγματος.
 1. Ολοκληρώστε τα βήματα που τεκμηριώνονται στο άρθρο 817064 της Γνωσιακής βάσης (Knowledge Base).

  Σημείωση Δεν είναι απαραίτητο να ενεργοποιήσετε την πρόσβαση δικτύου DTC όταν το σύμπλεγμα αφορά αποκλειστικά τον Exchange Server.
 2. Σε μια γραμμή εντολών, δημιουργήστε μια ομάδα με το όνομα "MSDTC Group" που περιέχει ένα φυσικό δίσκο, ένα όνομα δικτύου και μια διεύθυνση IP (ή χρησιμοποιήστε μια υπάρχουσα ομάδα).

  Σημείωση Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δέσμη ενεργειών για τη δημιουργία ομάδων και πόρων με το Cluster.exe. Ανατρέξτε στην ενότητα "Help and Support" και διαβάστε την ενότητα Cluster Commands Overview.

  Σημείωση Συνιστούμε να δημιουργήσετε τον πόρο MSDTC στη δική του ομάδα πόρων, όπως στον Microsoft SQL Server, όπου μπορείτε να εκτελέσετε αυτήν την ενέργεια. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε το βήμα 2 για τη δημιουργία αυτής της νέας ομάδας. Εάν δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό ή εάν έχετε ένα σενάριο ελαφριάς χρήσης του DTC, όπως ένα σύμπλεγμα που αφορά αποκλειστικά τον Exchange Server, προχωρήστε και χρησιμοποιήστε την ομάδα Cluster. Σε αποκλειστικά συμπλέγματα του Exchange Server, ο πόρος MSDTC πρέπει να τοποθετείται στην προεπιλεγμένη ομάδα συμπλέγματος.
 3. Πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή σε μια γραμμή εντολών:
  cluster clustername res "MSDTC Resource" /CREATE /GROUP:"MSDTC Group" /TYPE:"Distributed Transaction Coordinator"
  Αυτή η εντολή δημιουργεί τον πόρο MS DTC.

  Σημείωση Εάν χρησιμοποιείτε μια υπάρχουσα ομάδα συμπλέγματος, αντικαταστήστε το όνομα της ομάδας με το όνομα "MSDTC Group."
 4. Εκτελέστε τις ακόλουθες εντολές:
  cluster clustername res "MSDTC Resource" /ADDDEP:"Όνομα δικτύου"

  cluster clustername res "MSDTC Resource" /ADDDEP:"Disk Q:"
  όπου Όνομα δικτύου είναι ο σωστός πόρος ονόματος δικτύου που χρησιμοποιείτε καιDisk Qείναι ο φυσικός δίσκος που βρίσκεται στην ομάδα MSDTC Group.

  Οι εντολές αυτές προσθέτουν τις κατάλληλες εξαρτήσεις.
 5. Εκτελέστε την ακόλουθη εντολή για να μεταφέρετε σε σύνδεση το MSDTC:
  cluster clustername res "MSDTC Resource" /ON
  Η εντολή αυτή θα μεταφέρει σε σύνδεση τον πόρο MSDTC.
Σημείωση Δεν μπορείτε να εγκαταστήσετε το MSDTC σε ένα σύμπλεγμα μικτής λειτουργίας. Όλοι οι κόμβοι του συμπλέγματος πρέπει να εκτελούν Windows Server 2003 για να χρησιμοποιήσουν αυτές τις μεθόδους. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Help and Support".

Αναφορές

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας ενός βασικού εικονικού διακομιστή που περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία ενός πόρου ονόματος δικτύου και ενός πόρου διεύθυνσης IP, κάντε κλικ στον ακόλουθο αριθμό άρθρου για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
257932 Χρήση του Microsoft Cluster Server για τη δημιουργία εικονικού διακομιστή

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 301600 - Τελευταία αναθεώρηση: 8 Ιαν 2008 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια