ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Βάση δεδομένων καταστροφή μετά την εκτέλεση ProcessData και, στη συνέχεια, η λειτουργία ProcessRecalc σε ΑΑΠ 2012 ή ΑΑΠ 2014

Συμπτώματα

Ας υποθέσουμε ότι χρησιμοποιείτε το Microsoft SQL Server 2012 υπηρεσιών ανάλυσης (ΑΑΠ 2012) ή υπηρεσίες 2014 ανάλυσης του SQL Server (ΑΑΠ 2014) σε λειτουργία σε μορφή πίνακα. Μπορείτε να εκτελέσετε μια λειτουργία ProcessRecalc μετά από μια λειτουργία ProcessData σε πίνακες σε μια βάση δεδομένων με χρήση SQL Server Management Studio ή δέσμες ενεργειών. Σε αυτήν την περίπτωση, η βάση δεδομένων καταστραφεί αν και φαίνεται να λειτουργεί και η πρόσβαση είναι δυνατή, και να προκύψουν τα ακόλουθα ζητήματα:
  • Όταν δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας η κατεστραμμένη βάση δεδομένων και, στη συνέχεια, δοκιμάστε να το επαναφέρετε, λαμβάνετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
    Σφάλμα: Αρχεία βάσης δεδομένων δεν μπόρεσε να περάσει ελέγχους συνέπειας.
    (Microsoft.analysisServices)
  • Κατά την προσπάθειά σας να συγχρονίσετε αυτήν τη βάση δεδομένων σε μια άλλη περίοδο λειτουργίας ΑΑΠ σε λειτουργία σε μορφή πίνακα, την παρουσία προορισμού του ΑΑΠ τερματίζεται απροσδόκητα επειδή ο έλεγχος συνέπειας αποτυγχάνει κατά το συγχρονισμό κρίσιμο στάδιο κατά την παρουσία προορισμού του ΑΑΠ.

Αιτία

Αυτό το ζήτημα προκύπτει λόγω καταστροφής λεξικό βάσης δεδομένων μετά την εκτέλεση της λειτουργίας ProcessData , ακολουθούμενο από μια λειτουργία ProcessRecalc σε πίνακες σε μια βάση δεδομένων.

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Το ζήτημα επιδιορθώθηκε για πρώτη φορά στις παρακάτω αθροιστικές ενημερωμένες εκδόσεις για τον SQL Server:

Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση 2 για SQL Server 2014 SP1

Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση 6 για τον SQL Server 2014

Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση 4 για SQL Server 2012 SP2
Σχετικά με τις αθροιστικές ενημερωμένες εκδόσεις για τον SQL Server

Κατάσταση

Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα ζήτημα των προϊόντων της Microsoft που παρατίθενται στην ενότητα "Ισχύει για".
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 3016384 - Τελευταία αναθεώρηση: 21 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια