ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: Δημιουργία δισκέτας εκκίνησης για διαμέρισμα NTFS ή FAT στα Windows

Περίληψη

Αυτό το άρθρο περιγράφει βήμα προς βήμα τον τρόπο δημιουργίας μιας δισκέτας εκκίνησης για τα Microsoft Windows NT ή τα Microsoft Windows 2000 ώστε να υπάρχει πρόσβαση σε μια μονάδα δίσκου με προβληματική ακολουθία εκκίνησης σε υπολογιστή που βασίζεται σε επεξεργαστή Intel.


Απαιτήσεις • Μια κενή δισκέτα
 • Το CD-ROM των Windows 2000 ή των Windows NT ή έναν υπολογιστή εργασίας με Windows 2000 ή Windows NT

Δημιουργία δισκέτας εκκίνησηςΗ συγκεκριμένη διαδικασία ποικίλλει, ανάλογα με το εάν έχετε πρόσβαση σε υπολογιστή με Windows NT.

Δημιουργία δισκέτας εκκίνησης με χρήση υπολογιστή με Windows NT

Σε αυτήν τη διαδικασία, θα δημιουργήσετε μια δισκέτα εκκίνησης χρησιμοποιώντας έναν υπολογιστή με Windows NT.
 1. Διαμορφώστε μια δισκέτα χρησιμοποιώντας το βοηθητικό πρόγραμμα διαμόρφωσης των Windows NT. Για παράδειγμα, στη γραμμή εντολών πληκτρολογήστε:
  format a:
 2. Αντιγράψτε το αρχείο Ntldr από το CD-ROM εγκατάστασης (Setup) των Windows NT, τη δισκέτα εγκατάστασης των Windows NT ή από έναν υπολογιστή που έχει την ίδια έκδοση των Windows NT με τον υπολογιστή στον οποίο θέλετε να έχετε πρόσβαση με τη δισκέτα εκκίνησης. Ενδέχεται να χρειαστεί να αναπτύξετε το όνομα αυτού του αρχείου από Ntldr._ σε Ntldr χρησιμοποιώντας την ακόλουθη γραμμή εντολών:
  expand Ntldr._ Ntldr
 3. Αντιγράψτε το αρχείο Ntdetect.com στη δισκέτα.
 4. Δημιουργήστε ένα αρχείο Boot.ini ή αντιγράψτε το από ένα υπολογιστή με Windows NT και τροποποιήστε το, ώστε να ταιριάζει με τον υπολογιστή στον οποίο προσπαθείτε να αποκτήσετε πρόσβαση. Ακολουθεί ένα παράδειγμα το οποίο θα λειτουργεί με μια μονάδα δίσκου SCSI ενός διαμερίσματος, όπου τα Windows NT είναι εγκατεστημένα στο φάκελο \WINNT, αλλά η ακριβής τιμή του τμήματος [operating systems] εξαρτάται από τη ρύθμιση παραμέτρων του υπολογιστή με Windows NT στον οποίο προσπαθείτε να αποκτήσετε πρόσβαση:
  [boot loader]
  timeout=30
  Default= scsi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\winnt

  [operating systems]
  scsi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\winnt="Windows NT"
  Εάν ο υπολογιστής σας ξεκινά από μια μονάδα δίσκου IDE, EIDE ή ESDI, αντικαταστήστε το scsi(0) με multi(0). Εάν κάνετε χρήση scsi(x) στο αρχείο Boot.ini, αντιγράψτε το σωστό πρόγραμμα οδήγησης συσκευής για τον ελεγκτή SCSI που χρησιμοποιείται στον υπολογιστή και μετονομάστε το σε NTBOOTDD.SYS. Εάν κάνετε χρήση multi(x) στο αρχείο Boot.ini, δεν χρειάζεται να κάνετε την παραπάνω διαδικασία.
 5. Ξεκινήστε τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας τη δισκέτα και κατόπιν συνδεθείτε με τα Windows NT.

Δημιουργία δισκέτας εκκίνησης χωρίς τη χρήση υπολογιστή που βασίζεται στα Windows NT

Με αυτήν τη διαδικασία, θα δημιουργήσετε μια δισκέτα εκκίνησης χωρίς τη χρήση υπολογιστή με Windows NT.
 1. Δημιουργήστε ένα αντίγραφο της πρώτης δισκέτας εγκατάστασης (Setup) των Windows NT χρησιμοποιώντας την εντολή diskcopy και, στη συνέχεια, διαγράψτε όλα τα αρχεία της νέας δισκέτας.
 2. Αντιγράψτε τα αρχεία Ntdetect.com και Ntldr από το φάκελο i386 του CD-ROM στη νέα δισκέτα.
 3. Μετονομάστε το αρχείο Ntldr σε
  Setupldr.bin
 4. Δημιουργήστε ένα αρχείο Boot.ini. Ακολουθεί ένα παράδειγμα το οποίο θα λειτουργεί με μια μονάδα δίσκου SCSI ενός διαμερίσματος, όπου τα Windows NT είναι εγκατεστημένα στο φάκελο \WINNT, αλλά η ακριβής τιμή του τμήματος [operating systems] εξαρτάται από τη ρύθμιση παραμέτρων του υπολογιστή με Windows NT τον οποίο θέλετε να εκκινήσετε:
  [boot loader]
  timeout=30
  Default= scsi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\winnt

  [operating systems]
  scsi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\winnt="Windows NT"
  Εάν ο υπολογιστής σας ξεκινά από μια μονάδα δίσκου IDE, EIDE ή ESDI, αντικαταστήστε το scsi(0) με multi(0). Εάν κάνετε χρήση scsi(x) στο αρχείο Boot.ini, αντιγράψτε το σωστό πρόγραμμα οδήγησης συσκευής για τον ελεγκτή SCSI που χρησιμοποιείται στον υπολογιστή και, στη συνέχεια, μετονομάστε το σε Ntbootdd.sys. Εάν κάνετε χρήση multi(x) στο αρχείο Boot.ini, δεν χρειάζεται να κάνετε την παραπάνω διαδικασία.
 5. Ξεκινήστε τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας τη δισκέτα και κατόπιν συνδεθείτε στα Windows NT.

Αντιμετώπιση προβλημάτωνΕάν η διαδρομή που οδηγεί στα αρχεία συστήματος είναι εσφαλμένη ή περιλαμβάνει το γράμμα της μονάδας δίσκου, ενδέχεται να λάβετε το εξής μήνυμα λάθους:
Windows NT could not start because of the following ARC firmware boot configuration problem:
Did not properly generate ARC name for HAL and system paths. Please check the Windows NT (TM) documentation about ARC configuration options and your hardware reference manuals for additional information. Boot Failed.
Εάν έχει επιλεγεί εσφαλμένο πρόγραμμα οδήγησης SCSI ή εάν δεν υπάρχει το αρχείο Ntbootdd.sys, ενδέχεται να λάβετε το εξής μήνυμα λάθους:
Windows NT could not start because of a computer disk hardware configuration problem. Could not read from selected boot disk. Check boot path and disk hardware. Please check the Windows NT (TM) documentation about hardware disk configuration and your hardware disk configuration and your hardware reference manuals for additional information. Boot Failed.

ΑΝΑΦΟΡΕΣΓια πρόσθετες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
102873 Συμβάσεις και χρήση των ονομάτων διαδρομής ARC για το αρχείο BOOT.INI


Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 301680 - Τελευταία αναθεώρηση: 19 Φεβ 2004 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια