Τρόπος διάγνωσης προβλημάτων συστήματος με το εργαλείο Προβολή Συμβάντων (Event Viewer) στα Microsoft Windows 2000

Περίληψη

Σε αυτόν τον οδηγό βήμα προς βήμα περιγράφεται ο τρόπος χρήσης της δυνατότητας Προβολή Συμβάντων (Event Viewer) ως εργαλείου για την αντιμετώπιση προβλημάτων. Η Προβολή Συμβάντων (Event Viewer) εμφανίζει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα συμβάντα συστήματος. Αυτές οι πληροφορίες περιλαμβάνουν τον τύπο συμβάντος, την ημερομηνία και την ώρα εμφάνισης του συμβάντος, την προέλευση του συμβάντος, την κατηγορία του συμβάντος, το αναγνωριστικό συμβάντος, το χρήστη που ήταν συνδεδεμένος όταν παρουσιάστηκε το συμβάν και τον υπολογιστή στον οποίο παρουσιάστηκε το συμβάν.

Αντιμετώπιση προβλημάτων με την Προβολή Συμβάντων (Event Viewer)

Εκκίνηση της Προβολής Συμβάντων (Event Viewer)

Η διαδικασία εκκίνησης της Προβολής Συμβάντων (Event Viewer) εξαρτάται από το σημείο εκκίνησης.

Για να εκκινήσετε την Προβολή συμβάντων (Event Viewer) στα Windows 2000, κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Προγράμματα (Programs), κατόπιν στην επιλογή Εργαλεία διαχείρισης (Administrative Tools) και τέλος κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή Συμβάντων (Event Viewer).

Επιλογή υπολογιστών

Με τα κατάλληλα δικαιώματα διαχειριστή, μπορείτε να επιλέξετε οποιονδήποτε υπολογιστή του δικτύου σας για να προβάλετε τα αρχεία καταγραφής συμβάντων αυτού του υπολογιστή.

Για να επιλέξετε υπολογιστές στην Προβολή Συμβάντων (Event Viewer):
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Προγράμματα (Programs), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Εργαλεία διαχείρισης (Administrative Tools) και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή Συμβάντων (Event Viewer).
 2. Στην κορυφή της δομής κονσόλας, κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού στην επιλογή Προβολή συμβάντων (Event Viewer) (τοπικά) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Σύνδεση σε άλλον υπολογιστή (Connect to another computer).
 3. Αναζητήστε το όνομα του υπολογιστή ή πληκτρολογήστε το στο παράθυρο διαλόγου για να προβάλετε το αρχείο καταγραφής συμβάντων σε αυτόν τον υπολογιστή.
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

Προσαρμογή των ρυθμίσεων της Προβολής Συμβάντων (Event Viewer)

Στα Windows 2000, μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις της Προβολής Συμβάντων (Event Viewer) για ένα συγκεκριμένο αρχείο καταγραφής.

Για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις για ένα αρχείο καταγραφής:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Προγράμματα (Programs), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Εργαλεία διαχείρισης (Administrative Tools) και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή Συμβάντων (Event Viewer).
 2. Στη δομή κονσόλας, κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού στο κατάλληλο αρχείο καταγραφής και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Γενικά (General).

Αποθήκευση αρχείων καταγραφής συμβάντων

Μπορείτε να αποθηκεύσετε αρχεία καταγραφής συμβάντων για μελλοντική ανάλυση ή για να τα χρησιμοποιήσετε ως δεδομένα ιστορικού. Τα αρχεία καταγραφής αποθηκεύονται με το όνομα αρχείου και τη θέση που έχετε επιλέξει, με μια επέκταση αρχείου που καθορίζεται από τη μορφή του αρχείου καταγραφής που αποθηκεύεται.

Για να αποθηκεύσετε αρχεία καταγραφής συμβάντων:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Προγράμματα (Programs), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Εργαλεία διαχείρισης (Administrative Tools) και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή Συμβάντων (Event Viewer).
 2. Στη δομή κονσόλας, κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού στο κατάλληλο αρχείο καταγραφής και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Αποθήκευση αρχείου καταγραφής ως (Save Log File As).
 3. Μετακινηθείτε στον υποφάκελο στον οποίο θέλετε να αποθηκεύσετε το αρχείο, πληκτρολογήστε ένα όνομα για το αρχείο, κάντε κλικ στον τύπο αρχείου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση (Save).

Απαλοιφή των αρχείων καταγραφής συμβάντων

Μπορείτε να απαλείψετε με μη αυτόματο τρόπο όλα τα συμβάντα από ένα αρχείο καταγραφής συμβάντων, όταν είναι απαραίτητο. Σε διακομιστές που χρησιμοποιούνται σε μεγάλο βαθμό, συνιστάται να αποθηκεύετε δεδομένα από το αρχείο καταγραφής συμβάντων για μελλοντική διαχειριστική χρήση, πριν απαλείψετε όλα τα συμβάντα.

Για να απαλείψετε αρχεία καταγραφής συμβάντων:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Προγράμματα (Programs), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Εργαλεία διαχείρισης (Administrative Tools) και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή Συμβάντων (Event Viewer).
 2. Στη δομή κονσόλας, κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού στο κατάλληλο αρχείο καταγραφής και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Απαλοιφή όλων των συμβάντων (Clear all Events).
 3. Θα σας ζητηθεί να απαντήσετε εάν θέλετε να αποθηκεύσετε το αρχείο καταγραφής πριν το απαλείψετε.
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes) για να αποθηκεύσετε το αρχείο καταγραφής και να απαλείψετε όλα τα συμβάντα. Εάν κάνετε κλικ στο κουμπί Όχι (No), το αρχείο καταγραφής δεν αποθηκεύεται, αλλά όλα τα συμβάντα απαλείφονται από το επιλεγμένο αρχείο καταγραφής συμβάντων. Εάν κάνετε κλικ στο κουμπί Άκυρο (Cancel), η αίτηση για απαλοιφή του αρχείου καταγραφής ακυρώνεται.

Προβολή λεπτομερειών συμβάντων

Αφού επιλέξετε ένα αρχείο καταγραφής από την Προβολή Συμβάντων (Event Viewer), μπορείτε να αναζητήσετε, να φιλτράρετε, να ταξινομήσετε και να προβάλετε λεπτομέρειες σχετικά με τα συμβάντα.

Για να προβάλετε συμβάντα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Προγράμματα (Programs), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Εργαλεία διαχείρισης (Administrative Tools) και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή Συμβάντων (Event Viewer).
 2. Στη δομή κονσόλας, κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού στο κατάλληλο αρχείο καταγραφής. Στο παράθυρο λεπτομερειών της Προβολής Συμβάντων (Event Viewer) εμφανίζεται μια λίστα συμβάντων στο αρχείο καταγραφής συμβάντων.
 3. Κάντε κλικ σε ένα συγκεκριμένο συμβάν στο παράθυρο λεπτομερειών για να εμφανίσετε το παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες συμβάντος (Event Properties) καθώς και λεπτομέρειες για το συμβάν.

Εφαρμογή φίλτρου σε συμβάντα

Μπορείτε να καθορίσετε ένα φίλτρο το οποίο περιορίζει τον τύπο πληροφοριών που θέλετε να εμφανίζονται στην Προβολή Συμβάντων (Event Viewer). Αυτά τα φίλτρα επηρεάζουν μόνο τα στοιχεία του αρχείου καταγραφής συμβάντων που εμφανίζονται στην προβολή.

Για να φιλτράρετε συμβάντα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Προγράμματα (Programs), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Εργαλεία διαχείρισης (Administrative Tools) και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή Συμβάντων (Event Viewer).
 2. Στη δομή κονσόλας, κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού στο κατάλληλο αρχείο καταγραφής και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Φίλτρο (Filter).
 4. Πληκτρολογήστε τις κατάλληλες πληροφορίες που θέλετε να φιλτράρετε.
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

Εύρεση συμβάντων

Η Προβολή Συμβάντων (Event Viewer) παρέχει την επιλογή αναζήτησης συμβάντων. Οι αναζητήσεις μπορεί να φανούν χρήσιμες κατά την προβολή μεγάλων αρχείων καταγραφής.

Για να βρείτε ένα συμβάν:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Προγράμματα (Programs), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Εργαλεία διαχείρισης (Administrative Tools) και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή Συμβάντων (Event Viewer).
 2. Στη δομή κονσόλας, κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού στο κατάλληλο αρχείο καταγραφής.
 3. Στο μενού Προβολή (View), κάντε κλικ στην εντολή Εύρεση (Find).
 4. Πληκτρολογήστε τις κατάλληλες πληροφορίες που θα θέλατε να βρείτε στο παράθυρο διαλόγου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εύρεση επόμενου (Find Next).
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο (Close) όταν έχετε ολοκληρώσει τη διαδικασία.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 302542 - Τελευταία αναθεώρηση: 17 Μαΐ 2006 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια