Διαφορές μεταξύ μιας γρήγορης διαμόρφωσης και μιας κανονικής διαμόρφωσης στη διάρκεια μιας "καθαρής" εγκατάστασης των Windows XP

Περίληψη

Στη διάρκεια μιας "καθαρής" εγκατάστασης των Microsoft Windows XP, σας ζητείται να επιλέξετε μία από τις ακόλουθες επιλογές διαμόρφωσης:
  • Διαμόρφωση του διαμερίσματος με το σύστημα αρχείων NTFS (Γρήγορη διαμόρφωση)
  • Διαμόρφωση του διαμερίσματος με το σύστημα αρχείων FAT (Γρήγορη διαμόρφωση)
  • Διαμόρφωση του διαμερίσματος με το σύστημα αρχείων NTFS
  • Διαμόρφωση του διαμερίσματος με το σύστημα αρχείων FAT
  • Το σύστημα αρχείων παραμένει το ίδιο (χωρίς αλλαγές)
Αυτό το άρθρο περιγράφει τις διαφορές μεταξύ μιας γρήγορης διαμόρφωσης και μιας κανονικής διαμόρφωσης.

Περισσότερες πληροφορίες

Όταν επιλέγετε να εκτελεστεί κανονική διαμόρφωση ενός τόμου, τα αρχεία διαγράφονται από τον τόμο που διαμορφώνετε και ο σκληρός δίσκος ελέγχεται για ύπαρξη κατεστραμμένων τομέων. Ο έλεγχος για κατεστραμμένους τομείς ευθύνεται για το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου που απαιτείται για τη διαμόρφωση ενός τόμου.

Εάν κάνετε την επιλογή "Γρήγορη διαμόρφωση" (Quick format), τα αρχεία θα διαγραφούν από το διαμέρισμα, δεν θα γίνει όμως έλεγχος του δίσκου για ύπαρξη κατεστραμμένων τομέων. Η επιλογή αυτή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο εάν ο σκληρός σας δίσκος είχε διαμορφωθεί προηγουμένως και είστε βέβαιοι ότι δεν είναι κατεστραμμένος.

Σε περίπτωση που εγκαταστήσατε τα Windows XP σε ένα διαμέρισμα που είχε διαμορφωθεί με την επιλογή "Γρήγορη διαμόρφωση" (Quick format), μπορείτε να ελέγξετε και το δίσκο σας χρησιμοποιώντας την εντολή chkdsk /r, μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης των Windows XP.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 302686 - Τελευταία αναθεώρηση: 17 Νοε 2005 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια