Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων του εργαλείου Επαναφορά Συστήματος (System Restore) σε γραμμή εντολών των Windows XP

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αυτό το άρθρο περιγράφει πώς να εκτελέσετε τη βασική αντιμετώπιση προβλημάτων για θέματα που αφορούν το εργαλείο Επαναφοράς Συστήματος (System Restore) στα Microsoft Windows XP.

Περισσότερες πληροφορίες

Για να αντιμετωπίσετε ζητήματα της Επαναφοράς Συστήματος (System Restore), χρησιμοποιήστε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες μεθόδους:

 • Εάν εμφανιστεί ένα μήνυμα λάθους που αφορά την Επαναφορά Συστήματος (System Restore), να καταγράφετε πάντα το μήνυμα λάθους και κατόπιν να ακολουθείτε τις οδηγίες που περιέχει το μήνυμα, για να προσπαθήσετε να επιλύσετε το θέμα. Τα περισσότερα ζητήματα της Επαναφοράς Συστήματος (System Restore) δημιουργούν ένα μήνυμα λάθους που περιέχει μια περιγραφή του ζητήματος και προτάσεις για τον τρόπο επίλυσής του.
 • Βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε αρκετό χώρο στο δίσκο σε όλες τις μονάδες δίσκων όπου είναι ενεργοποιημένη η Επαναφορά Συστήματος (System Restore).
 • Βεβαιωθείτε ότι εκτελείται η υπηρεσία Επαναφορά Συστήματος (System Restore). Για να το κάνετε αυτό, χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους:
  • Πραγματοποιήστε αναζήτηση στον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel). Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
   1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run) και κατόπιν πληκτρολογήστε compmgmt.msc στο πλαίσιο
    Άνοιγμα (Open).
   2. Αναπτύξτε το στοιχείο Υπηρεσίες (Services) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο
    Υπηρεσίες επαναφοράς συστήματος (System Restore Services).
  • Ανοίξτε ένα παράθυρο γραμμής εντολών. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
   1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), έπειτα στην επιλογή Εκτέλεση (Run) και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε CMD.
   2. Πιέστε το πλήκτρο ENTER και κατόπιν πληκτρολογήστε
    Net Start στη γραμμή εντολών, για να βεβαιωθείτε ότι η υπηρεσία Επαναφορά Συστήματος (System Restore) λειτουργεί.
 • Βεβαιωθείτε ότι η Επαναφορά Συστήματος (System Restore) είναι ενεργοποιημένη στις μονάδες δίσκων όπου θέλετε να είναι ενεργοποιημένη.
 • Δοκιμάστε να εκτελέσετε την Επαναφορά Συστήματος (System Restore) σε ασφαλή λειτουργία.
 • Εάν υποψιάζεστε ότι δεν διαθέτετε τόσα σημεία επαναφοράς όσα θα έπρεπε να διαθέτετε, βεβαιωθείτε ότι το μέγεθος του χώρου αποθήκευσης δεδομένων είναι το μέγεθος που θέλετε.
 • Προβάλετε τα αρχεία καταγραφής συμβάντων, για να εξετάσετε τα σφάλματα της υπηρεσίας Επαναφορά Συστήματος (System Restore). Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel) και κατόπιν κάντε κλικ στο στοιχείο Επιδόσεις και Συντήρηση (Performance and Maintenance).
  2. Κάντε κλικ στο στοιχείο Εργαλεία διαχείρισης (Administrative Tools), κατόπιν στο στοιχείο Διαχείριση Υπολογιστή (Computer Management), κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο
   Προβολή Συμβάντων (Event Viewer) και κατόπιν κάντε κλικ στο στοιχείο Σύστημα (System).
  3. Κάντε κλικ στη στήλη Προέλευση (Source), για να κάνετε ταξινόμηση βάσει ονόματος, και κατόπιν πραγματοποιήστε αναζήτηση για "sr" ή "srservice". Κάντε διπλό κλικ σε καθεμία από αυτές τις υπηρεσίες και κατόπιν αξιολογήστε την περιγραφή συμβάντων για κάποια ένδειξη της αιτίας του ζητήματος.
Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
287505 Τρόπος χρήσης των γραμμάτων μονάδων δίσκου από το βοηθητικό πρόγραμμα Επαναφορά Συστήματος (System Restore)

283073 Τρόπος απενεργοποίησης του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη για τη ρύθμιση παραμέτρων της Επαναφοράς Συστήματος (System Restore)

295050 Πληροφορίες για την Επαναφορά Συστήματος (System Restore) και την αποκατάσταση κωδικών πρόσβασης

283252 Χρήστες χωρίς δικαιώματα διαχειριστή δεν μπορούν να ξεκινήσουν το βοηθητικό πρόγραμμα Επαναφορά Συστήματος (System Restore)

322246 Δεν είναι δυνατή η δημιουργία σημείου επαναφοράς με εγκατεστημένο ένα πρόγραμμα οδήγησης HighPoint

299904 Η λειτουργία του βοηθητικού προγράμματος Επαναφορά Συστήματος (System Restore) ενδέχεται να ανασταλεί σε μια μονάδα δίσκου συστήματος ακόμα κι αν υπάρχει αρκετός χώρος στο δίσκο

300044 Τρόπος χειρισμού της χρήσης του χώρου στο δίσκο από το εργαλείο Επαναφορά Συστήματος (System Restore)

301224 Τα "σημεία επαναφοράς" της Επαναφοράς Συστήματος λείπουν ή έχουν διαγραφεί

304449 Τρόπος εκκίνησης του εργαλείου Επαναφορά Συστήματος (System Restore) από γραμμή εντολών των Windows XP

313853 Το εργαλείο Επαναφορά Συστήματος (System Restore) εμφανίζει ένα κενό ημερολόγιο στα Windows XP

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 302796 - Τελευταία αναθεώρηση: 26 Ιουν 2007 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια