ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Μια αιφνίδια διακοπή λειτουργίας προκύπτει κατά την προληπτική προσωρινή αποθήκευση ενεργοποιείται για μια διάσταση στον ΑΑΠ 2012 ή ΑΑΠ 2014

Συμπτώματα

Ας υποθέσουμε ότι έχετε μια διάσταση OLAP πολυδιάστατων (MOLAP) που έχει ενεργοποιήσει τη δυνατότητα προληπτική προσωρινή αποθήκευση σε ανάλυση υπηρεσία 2012 του Microsoft SQL Server (ΑΑΠ 2012) ή υπηρεσία 2014 ανάλυσης του SQL Server (ΑΑΠ 2014) και τη διάσταση αναφέρεται από έναν κύβο που έχει ένα διαμέρισμα σχεσιακή OLAP (ROLAP). Όταν οι αλλαγές στα δεδομένα της βάσης δεδομένων προέλευσης προκαλέσει προληπτική προσωρινής αποθήκευσης για να ενεργοποιείται για τη διάσταση, μια αιφνίδια διακοπή λειτουργίας προκύπτει και λαμβάνετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
Εσωτερικό σφάλμα: Παρουσιάστηκε μη αναμενόμενο σφάλμα (αρχείο ' mdprocesspart.cpp', γραμμή 164 συνάρτηση 'MDProcessPartitionJob::LaunchJobInternal').

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Το ζήτημα επιδιορθώθηκε για πρώτη φορά στις παρακάτω αθροιστικές ενημερωμένες εκδόσεις για τον SQL Server:

Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση 2 για SQL Server 2014 SP1

Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση 6 για τον SQL Server 2014

Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση 4 για SQL Server 2012 SP2
Σχετικά με τις αθροιστικές ενημερωμένες εκδόσεις για τον SQL Server

Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, χρησιμοποιήστε κατάσταση υβριδικής OLAP (HOLAP) αντί της λειτουργίας σχεσιακή OLAP (ROLAP), σε ΑΑΠ 2012.

Κατάσταση

Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα ζήτημα των προϊόντων της Microsoft που παρατίθενται στην ενότητα "Ισχύει για".
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 3028216 - Τελευταία αναθεώρηση: 21 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια